Dr. Benan Koyuncu Yalnız Değildir!

Çankırı Devlet Hastanesi’nde acil tıp uzmanı olarak görev yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu üyesi Dr. Benan Koyuncu, Sağlık Bakanlığı tarafından bir kez daha görevden alındı.

Dr. Benan Koyuncu, aynı hukuksuzluğa ve hak gaspına üçüncü kez uğruyor.

Önce 30 Eylül 2016 tarihinde Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde acil tıp asistanı olarak görev yapmaktayken OHAL KHK’si ile görevden alındı. Soruşturma sonucunda suçsuzluğu ispatlanarak görevine döndü.

Ardından, 2019 yılında uzmanlık eğitimini tamamladıktan sonra güvenlik soruşturması gerekçe gösterilerek ataması yapılmadı. Koyuncu buna karşı dava açtı. Ankara 12. İdare Mahkemesi’nde görülen dava yürütmenin durdurulması ve işlemin iptal edilmesiyle sonuçlandı. Karar, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi’nin 18 Aralık 2020 tarihli kararıyla onanarak kesinleşti.

Son olarak da 30 Eylül 2021 tarihinde gerekçesi belirsiz bir şekilde, 31 Temmuz 2021 tarihinde uzatılan OHAL düzenlemesine dayandırılarak bir kez daha görevinden ihraç edildi.

 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu olarak; İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğimizi meydanlarda haykıran, kadına karşı her türlü şiddetin önlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, eşit ve özgür bir dünya için mücadele eden arkadaşımız, Dr. Benan Koyuncu, görevine geri dönene kadar birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Yaşasın kadın dayanışması!

Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu