Etik Kurul Görüşler

# Adı Tarih Detay
1 TTB Etik Kurulu, Teletıp Uygulamalarına Yönelik Görüşünü Açıkladı 06.01.2021
2 ’Ölüm Orucu ve Açlık Grevi Eylemleri’ Üzerine Yine, Yeniden Zorunlu Bir Değerlendirme 30.07.2020
3 Salgınlara Yönelik Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu Görüşü 04.04.2020
4 ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” Hakkında Etik Kurul Görüşü 22.04.2019
5 Aşı Konusunda Yaşanan Tereddütler, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı Konusunda Etik Kurul Görüşü[1] 06.11.2018
6 Özgürlüğünden Yoksun Bırakılanların Sağlık Hakkı İle İlgili Etik Kurul Görüşü 24.09.2018
7 Hukuka Uygun Sınırlama Sebepleri Olmaksızın Hekimlerin Mesleklerini İcra Etmelerinin Meslektaşlarınca Engellenmesi Konusunda Etik Kurul Görüşü 07.06.2018
8 “Hekimler ve ulusal tabip birlikleri savaşın insani açıdan yol açacağı sonuçlar konusunda hükümetleri ve devlet dışı aktörleri uyarmalıdır” 12.03.2018
9 Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Sağlık Uygulamaları Hakkında TTB Etik Kurulu Görüşü 15.12.2017
10 2. Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi: Sağlık Hizmetlerinde ve Tıp Eğitiminde Gericileşme Tehdidi 29.11.2017
11 Kolluk Güçlerinin Muayene Odasında Bulunması Üzerine Etik Kurul Görüşü (2011) 07.01.2011
12 TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ ETİK KURULU 2008-2010 DÖNEMİ ÇALIŞMA RAPORU 03.05.2010
13 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtıma ilişkin Etik İlkeler 03.05.2010
14 ’Değişiklik Sonrası ’Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik’ 03.05.2010
15 ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ UYGULAMALARI VE ÜREMEYE YARDIMCI TEDAVİ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK üzerine GÖRÜŞ 03.05.2010
16 ORGAN VE DOKU NAKLİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK üzerine görüş 03.05.2010
17 Bakan A. Kavaf’ın ’eşcinselliğin hastalık olduğu’ beyanı üzerine görüş: 03.05.2010
18 ’Suç Mağdurlarına Yardım Hakkında Kanun Tasarısı’ üzerine görüş (20 Kasım 2009) 03.05.2010
19 ’İsteğe bağlı rahim tahliyesini vicdani nedenlerle ret etme hakkı olup olmadığı’ sorusu üzerine görüş 03.05.2010
20 ’Polikliniklerin kamera ile izlenmesi’ olayı üzerine görüş 03.05.2010
21 Sağlık Bakanlığı’nca gönderilen ’eşdeğer ilaç kullanımı’na ilişkin yazı üzerine görüş 03.05.2010
22 ’Biyokimya laboratuvarlarının patoloji piyeslerini başka laboratuvarlara göndermeleri’ konusunda görüş 03.05.2010
23 BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞEN HASTADA PROTOKOL ÖNERİSİ 02.01.2009
24 BEYİN ÖLÜMÜ TANISI KESİNLEŞEN BİR HASTANIN YAKINLARI İÇİN BİLGİ VE ONAM FORMU ÖNERİSİ 02.01.2009
25 THE ACTIVITIES OF THE ETHICS COMMITTEE OF THE TURKISH MEDICAL ASSOCIATION 02.01.2009
26 PSİKİYATRİK SORUNU OLAN ASKERLİK YÜKÜMLÜLERİYLE İLGİLİ PROTOKOL 02.01.2009
27 TIBBİ YANLIŞ UYGULAMA (MALPRAKTİS) KANUNU TASARI TASLAĞI VE GEREKÇELERİ METNİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ 02.01.2009
28 ’HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ’ TASLAĞI 02.01.2009
29 ’TIBBİ DEONTOLOJİ NİZAMNAMESİ’ 02.01.2009
30 AVRUPA KONSEYİ’NİN BİYOETİK SÖZLEŞME TASLAĞI 02.01.2009
31 ’DNA VERİLERİ VE TÜRKİYE MİLLİ DNA VERİ BANKASI KANUNU TASARISI’ HAKKINDAKİ TTB ETİK KURULUNUN GÖRÜŞÜ 02.01.2009
32 ’ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ’ 02.01.2009
33 ’Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkındaki Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı’ 02.01.2009
34 TÜMÖR AŞISI ÜRETİMİ VE UYGULAMASI İLE MEZANKİMAL KÖK HÜCRE ÜRETİMİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ETİK KURUL GÖRÜŞÜ 02.01.2009
35 CP (SEREBRAL PALSY)Lİ ÇOCUKLARIN BÜYÜMELERİNİN DURDURULUP DURDURULMAMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞ 02.01.2009
36 YÜKSEK ONUR KURULU (YOK) TARAFINDAN VERİLEN DİSİPLİN CEZASI KARARLARININ YAYIMLANMASI ÜZERİNE 02.01.2009
37 ÖLÜM ORUCU VE HEKİMLİK 02.01.2009
38 TUTUKLU KİŞİNİN MUAYENESİ 02.01.2009
39 HEKİMİN KENDİ HASTALIĞI DURUMUNDA MESLEĞİNİ UYGULAYABİLMESİ 02.01.2009
40 HEKİMLERİN VE KİMİ TANI - TEDAVİ KURUMLARININ TIBBİ BELGELERDE DİNSEL NİTELİKTE İBARELER KULLANMASI 02.01.2009
41 TİMUS FRAGMANLARI TOPLANMASI 02.01.2009
42 KONSÜLTASYON 02.01.2009
43 ACİL OLAYLARDA SAĞLIK HİZMETİ VEREN AMBULANS HEKİMLERİYLE İLGİLİ SORUNLAR 02.01.2009
44 ÖZEL SİGORTA ŞİRKETLERİNİN HASTA KAYITLARINA ULAŞMA İSTEKLERİ 02.01.2009
45 MEDYA VE SAĞLIĞA YÖNELİK PROGRAMLAR 02.01.2009
46 HEKİM-AIDS İLİŞKİSİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞ 02.01.2009
47 CİNSEL FARKLILAŞMA SORUNLARININ ETİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 02.01.2009
48 PSİKİYATRİDE ELEKTROKONVÜLSİF (ELEKTROŞOK) TEDAVİ UYGULAMALARI 02.01.2009
49 KLİNİK ARAŞTIRMALARDA HASTA HAKLARI 02.01.2009
50 ZİHİNSEL ENGELLİ KADINLARIN GEBELİKLERİNE İLİŞKİN BAZI ETİK SORUNLAR 02.01.2009
51 KORNEA AKTARIMLARI 02.01.2009
52 DOĞACAK BEBEĞİN CİNSİYETİNİN ÖNCEDEN SEÇİLMESİ 02.01.2009
53 KIZLIK ZARI (’HİMEN’) İNCELEMELERİ 02.01.2009