KORNEA AKTARIMLARI

       2238 sayılı yasada 'Kornea Nakli' organ naklinden farklı olarak 'ölü bütünlüğünü bozmayan' doku nakli olarak ele alınmıştır. Yasanın 14. Maddesinde 'aksine bir vasiyet veya beyan yoksa, kornea gibi ceset üzerinde bir değişiklik yapmayan dokular alınabilir. Ölü sağlığında kendisinden, ölümünden sonra organ veya doku alınmasına karşı olduğunu belirtmişse, organ veya doku alınmaz' denilmektedir.

       20 Ağustos 1993 tarih ve 21674 sayılı resmi gazetede yayınlanan 'Kornea merkezinde, kornea sağlanması ve paylaşımı yönetmeliği' ile bu yönetmelik gereği hazırlanan kornea yönetmeliğinin 4. Maddesi c fıkrasında 'serviste ölüm vukuunda, kadavra morga indirilmeden önce, kornea alımından sorunlu hekimlere bildirilir. Aksine bir vasiyet ya da bir beyan yoksa uygunluğu saptanan donörden, servisteki özel bir odada ya da morg dışında oluşturulacak patoloji odasında kornea alınır' denilmektedir.

       Belirtilen hükümler bugüne kadar 'kornea alımında izin gerekli değildir şeklinde yorumlanmıştır'. Yasa da bunu ifade etmektedir. Ancak; 'aksine bir vasiyet veya beyan yoksa' ifadesi gözardı edilmektedir. Kornea alımının yapılabilmesi için, kişinin aksi beyanı sorulmalıdır. Bu amaçla, hasta organlarını yaşarken resmi şekilde bağışlamamış ise, aileye ya da yakınlarına' 'kişi yaşarken organ ya da dokularının alınmasına karşı mıydı?' diye sorulur. Yani aileden izin alınması değil, kişinin karşı vasiyetinin, görüşünün olup olmadığı sorulmalıdır.

       Ailenin bilgilendirilmesi ve ölen kişinin aksi beyanının olup olmadığının araştırılması, hekimin görevi görülmelidir.