Bakan A. Kavaf'ın 'eşcinselliğin hastalık olduğu' beyanı üzerine görüş:

“Kavaf'ın açıklaması bilimsel tıp ve insan haklarına aykırıdır”

Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf, “Eşcinsellik biyolojik bir hastalıktır” açıklamasıyla çağdaş bilimsel tıp ve insan haklarına aykırı bir görüş bildirmiştir.

Eşcinsellik 19. yüzyıl sonuna kadar suç, ahlaksızlık ya da günah olarak tanımlanmış, daha sonra bir hastalık olarak damgalanmaya çalışılmıştır. 20 yüzyıl boyunca çağdaş tıbbın ilerlemesi, gey, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel bireylerin çabaları ve onlarla aynı görüşleri savunan heteroseksüellerin çalışmaları sonucu 40 yıl önce bir hastalık kategorisi olarak değerlendirilmekten çıkarılmıştır. 1973 yılından bu yana tüm dünyada çağdaş bilimsel psikiyatri örgütleri ve kurumları eşcinselliği hastalık olarak değerlendirmemekte ve hiçbir şekilde tedavi edilemeyeceğini kabul etmektedir. Son elli yıldır dünyada giderek artan sayıda ülke eşcinselliği, eşcinsel evliliği, eşcinsellerin evlat edinmelerini yasal güvence altına almakta ve eşcinselliğin ahlaksızlık, suç, günah ya da hastalık olarak damgalanmasını insan hakları ihlali olarak kabul etmektedir.

İnsanların cinsiyetleri ile cinsel yönelimleri birbirinden farklı kavramlardır. Cinsiyet doğuştan gelen ve insanın anatomik olarak kadın ya da erkek cinsiyetine sahip olmasını sağlayan genetik bir belirlenimdir. Cinsel yönelim ise oluşması, gelişmesi ve biçimlenmesi hiç biri anormal olmayan çok sayıda etkileşimin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve bireyin cinsel ilgi, istek ve doyumunun hemcinsine, karşı cinse ya da her ikisine birden yönelmesi durumunu tanımlar.

Bu anlamda heteroseksüellik yani karşı cinse yönelik cinsel ilgi ne kadar olağansa hemcinse yönelik cinsel ilgi de o denli olağan bir durumdur.

Gey, lezbiyen, biseksüel ve transseksüelliğin suç, günah ya da hastalık olarak görülmesi homofobi olarak adlandırılmaktadır. Homofobi mağdurlarında ciddi psikososyal sorunlara neden olan ve şiddete, hatta cinayetlere uğramalarına yol açan nefret suçu olarak değerlendirilmektedir.

Kadın ve Aileden sorumlu Devlet Bakanı, Selma Aliye Kavaf’ı toplumda homofobi ve nefret suçlarının artmasına yol açabilecek bu açıklaması nedeniyle istifa etmeye; Hükümeti de gey, lezbiyen, biseksüel ve transseksüel bireylerin örgütleriyle iletişime geçmeye ve homofobi ve nefret suçlarıyla mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. 

TTB Etik Kurulu

16 Mart 2010