'Biyokimya laboratuvarlarının patoloji piyeslerini başka laboratuvarlara göndermeleri' konusunda görüş

“Biyokimya laboratuvarlarının patoloji piyeslerini başka laboratuvarlara göndermeleri” konusunda görüş

Konya Tabip Odası, “Biyokimya laboratuvarlarının patoloji piyeslerini-parçalarını kabul edip, bulundukları ilden başka bir ile tahlil için yollamalarının uygun ve etik olup olmadığının tarafımıza bildirilmesi” talebiyle Türk Tabipleri Birliği’nin görüşünü istemiştir.

Kurul bu tür bir uygulamanın; mesleki gizlilik, özel yaşama saygı ve özerklik ilkelerini

çiğneyebileceği, ayrıca hizmetin sağlıklı yürümesini engelleyebileceği gerekçeleriyle tıp etiği

açısından uygun olmadığına karar vermiştir.

TTB Etik Kurulu
10 Mayıs 2009