Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu 15.10.2018
2 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu 10.10.2018
3 Pratisyen Hekimlik Kongresi 09.10.2018
4 Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı 08.10.2018
5 Sağlıkta Şiddet Yasası Eylem Basın Açıklaması Metni ve Hekimlere Yönelik Mektup 08.10.2018
6 “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri 08.10.2018
7 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı 05.10.2018
8 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 04.10.2018
9 ACİL! 3 Ekim 2018 ”Dr. Fikret Hacıosman” Basın Açıklaması 02.10.2018
10 Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları 01.10.2018
11 Süreli Yayınlar 01.10.2018
12 Fiili Hizmet Zammı İmza Metni 27.09.2018
13 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2018
14 Yıpranma Payı 21.09.2018
15 Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı 20.09.2018
16 TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı 17.09.2018
17 Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri 14.09.2018
18 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.09.2018
19 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi 14.09.2018
20 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.09.2018
21 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı 06.09.2018
22 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı 05.09.2018
23 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği 16.08.2018
24 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı 15.08.2018
25 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 13.08.2018
26 heKİMLİK programı 10.08.2018
27 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı 08.08.2018
28 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” Sempozyumu 31.07.2018
29 ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı 25.07.2018
30 Hekimlik Mesleğini Yapmaktan Yasaklama 24.07.2018
31 TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması 23.07.2018
32 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem 19.07.2018
33 İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali 13.07.2018
34 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma 10.07.2018
35 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu 03.07.2018
36 69. Büyük Kongre Kararları 02.07.2018
37 Şiddet 28.06.2018
38 2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 18.06.2018
39 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri 04.06.2018
40 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama 29.05.2018
41 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018 25.05.2018
42 TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu 10.05.2018
43 Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Bilgilendirme 08.05.2018
44 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 08.05.2018
45 TTB 69. Büyük Kongresi Karar Önerileri 03.05.2018
46 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 30.04.2018
47 Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri 25.04.2018
48 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 13.04.2018
49 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 09.04.2018
50 Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası 09.04.2018
51 Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi 06.04.2018
52 SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018 28.03.2018
53 Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu 06.03.2018
54 14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri 05.03.2018
55 14 Mart Etkinlikleri: Aile Hekimliği Ne Dediler, Ne Oldu? 26.02.2018
56 11 Mart Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
57 Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı 19.02.2018
58 14 Mart Programı 19.02.2018
59 7-8 Nisan 2018 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantı Çağrısı 12.02.2018
60 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 09.02.2018
61 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.02.2018
62 Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi 26.01.2018
63 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı tutanakları 18.01.2018
64 OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması 17.01.2018
65 TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı 09.01.2018
66 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 08.01.2018
67 20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı 05.01.2018
68 Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları” 27.12.2017
69 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 19.12.2017
70 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi 19.12.2017
71 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 19.12.2017
72 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
73 TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu 05.12.2017
74 Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi 01.12.2017
75 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
76 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
77 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
78 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
79 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
80 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
81 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
82 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
83 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
84 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
85 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
86 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
87 12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı 19.09.2017
88 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
89 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
90 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
91 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
92 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
93 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
94 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
95 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
96 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
97 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
98 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
99 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
100 T.C. Adalet Bak. İzmir Denetimli Serbestlik Müd. Dr. Mustafa Nuri Alihanoğlu Başvurusu 14.04.2017
101 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
102 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır’ı anma etkinlikleri 03.04.2017
103 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
104 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
105 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
106 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
107 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
108 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
109 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
110 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
111 ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ talebini içeren eylem 21.02.2017
112 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
113 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
114 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
115 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
116 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
117 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
118 29 Ocak 2017 ’OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız’ çalıştayı 12.01.2017
119 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
120 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
121 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
122 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
123 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
124 TTB - IAHPE ’Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük’ Etkinliği 20.12.2016
125 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
126 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
127 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
128 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
129 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
130 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
131 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
132 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
133 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
134 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
135 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
136 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
137 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
138 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
139 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
140 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
141 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
142 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
143 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
144 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
145 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
146 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
147 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
148 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
149 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
150 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
151 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
152 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
153 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
154 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
155 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
156 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
157 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
158 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
159 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
160 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
161 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
162 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
163 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
164 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
165 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
166 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
167 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
168 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
169 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
170 67.Büyük Kongre 17.05.2016
171 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
172 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
173 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
174 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
175 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
176 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
177 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
178 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
179 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
180 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
181 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
182 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
183 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
184 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
185 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
186 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
187 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
188 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
189 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
190 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
191 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
192 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
193 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
194 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
195 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
196 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
197 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
198 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
199 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
200 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
201 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
202 Üye Listeleri 04.01.2016
203 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
204 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
205 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
206 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
207 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
208 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
209 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
210 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
211 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
212 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
213 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
214 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
215 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
216 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
217 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
218 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
219 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
220 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
221 Silvan’da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
222 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
223 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
224 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
225 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
226 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
227 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
228 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
229 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
230 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
231 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
232 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
233 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
234 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
235 10 Ekim 2015 ’Emek, Barış, Demokrasi’ Mitingi 29.09.2015
236 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
237 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
238 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
239 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
240 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun’un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
241 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
242 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
243 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
244 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
245 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
246 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
247 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
248 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
249 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
250 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
251 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
252 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
253 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
254 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
255 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
256 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
257 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
258 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
259 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
260 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
261 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
262 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
263 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
264 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
265 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
266 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
267 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
268 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
269 Dr. Ata Soyer’le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
270 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
271 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
272 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
273 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
274 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
275 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
276 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
277 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
278 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
279 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
280 e-Nabız Projesi 26.02.2015
281 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
282 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
283 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
284 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
285 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
286 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
287 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
288 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
289 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
290 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
291 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
292 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
293 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
294 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
295 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
296 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
297 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
298 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
299 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
300 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
301 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
302 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
303 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
304 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
305 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
306 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
307 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
308 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
309 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
310 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
311 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
312 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
313 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
314 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
315 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
316 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
317 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
318 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
319 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
320 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
321 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
322 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
323 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
324 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
325 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
326 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
327 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
328 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
329 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
330 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
331 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
332 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
333 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
334 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
335 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID’e Destek Tezkeresi’ne Hayır Eylemi 30.09.2014
336 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
337 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
338 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
339 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
340 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
341 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
342 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
343 Gönüllü Hekim 15.09.2014
344 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
345 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
346 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
347 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
348 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
349 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
350 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
351 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
352 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
353 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
354 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
355 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
356 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
357 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
358 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
359 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
360 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
361 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
362 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
363 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
364 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
365 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
366 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
367 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
368 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
369 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
370 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
371 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
372 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
373 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
374 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
375 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
376 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
377 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
378 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
379 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
380 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
381 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
382 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
383 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
384 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
385 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
386 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
387 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
388 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
389 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
390 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
391 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
392 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
393 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
394 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
395 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
396 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
397 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
398 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
399 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
400 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
401 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
402 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
403 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
404 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
405 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
406 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
407 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
408 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
409 Defter Tasdikleri 26.12.2013
410 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
411 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
412 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
413 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
414 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
415 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
416 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
417 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
418 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
419 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
420 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
421 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
422 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
423 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
424 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
425 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
426 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
427 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
428 deneme 01.11.2013
429 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
430 2014 Katsayı 23.10.2013
431 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
432 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
433 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
434 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
435 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
436 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
437 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
438 Kamu Spotu 10.09.2013
439 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
440 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
441 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
442 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
443 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
444 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
445 Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul Başsavcılığı’na faks 15.07.2013
446 63. Kongre Kararları 15.07.2013
447 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
448 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
449 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
450 İmza kampanyası 20.05.2013
451 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
452 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
453 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
454 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
455 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
456 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
457 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
458 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
459 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
460 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
461 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
462 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
463 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
464 14 Mart Mesajı 13.03.2013
465 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart’da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
466 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
467 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
468 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
469 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
470 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
471 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
472 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
473 18. PHK Kongresi 31.01.2013
474 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
475 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
476 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
477 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
478 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
479 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
480 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
481 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
482 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
483 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
484 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
485 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
486 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
487 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
488 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
489 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
490 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
491 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
492 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
493 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
494 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
495 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
496 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı’na yazı gönderimi 10.12.2012
497 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
498 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
499 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
500 Katsayı Talebi 27.11.2012
501 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
502 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
503 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
504 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
505 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
506 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
507 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
508 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
509 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
510 Aidat borçları 01.11.2012
511 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
512 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
513 Açlık Grevleri 16.10.2012
514 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
515 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
516 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
517 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
518 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
519 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
520 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
521 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
522 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
523 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
524 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
525 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
526 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
527 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
528 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
529 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
530 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
531 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
532 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
533 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
534 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
535 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
536 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
537 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
538 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
539 ”Dr. Ersin Arslan” Dayanışma 23.05.2012
540 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
541 Yönetici Rehberi 22.05.2012
542 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
543 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
544 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
545 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
546 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
547 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
548 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
549 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
550 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
551 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
552 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
553 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
554 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
555 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
556 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
557 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
558 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
559 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
560 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
561 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
562 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
563 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
564 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
565 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
566 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
567 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
568 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
569 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
570 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
571 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
572 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
573 Bilgi Edinme 30.12.2011
574 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
575 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
576 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
577 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
578 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
579 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
580 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
581 KHK 29.11.2011
582 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
583 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
584 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
585 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
586 Van Depremi 16.11.2011
587 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
588 2012 Katsayıları 14.11.2011
589 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
590 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
591 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
592 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
593 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
594 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
595 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
596 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
597 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
598 GYK 23.09.2011
599 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
600 TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar 24.08.2011
601 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
602 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
603 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
604 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
605 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
606 Özgürce ”iyi ve onurlu hekimlik” 23.06.2011
607 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
608 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
609 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
610 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
611 Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
612 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
613 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
614 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
615 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
616 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
617 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
618 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
619 TMMOB mitingi 06.05.2011
620 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
621 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
622 Ankara Dışkapı Hastanesi’nde yaşanan süreç 20.04.2011
623 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
624 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
625 Bilançolar Hk. 12.04.2011
626 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
627 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
628 Acil Destek Birimi 01.04.2011
629 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
630 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
631 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
632 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
633 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
634 ’Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
635 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
636 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
637 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
638 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
639 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
640 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
641 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
642 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
643 Üçlü Protokol 28.01.2011
644 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
645 Gazete İlanı 27.01.2011
646 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
647 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
648 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
649 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
650 Gazete İlanı 19.01.2011
651 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
652 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
653 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
654 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
655 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
656 Bilgi Edinme 03.01.2011
657 Afişler 03.01.2011
658 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
659 Etkinlikler 30.12.2010
660 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları’nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
661 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
662 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
663 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
664 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
665 İmza Kampanyası 03.12.2010
666 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
667 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
668 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
669 Yeni Yayınlar 26.11.2010
670 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
671 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
672 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
673 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
674 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
675 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
676 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
677 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
678 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
679 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
680 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
681 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
682 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
683 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
684 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
685 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
686 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
687 Tam Gün 16.07.2010
688 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
689 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
690 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
691 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
692 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
693 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
694 ”Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010” Anketi 01.06.2010
695 Yeni Yayın 01.06.2010
696 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
697 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
698 Karar Önerileri 12.05.2010
699 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
700 Yönetici Rehberi 03.05.2010
701 1 Mayıs 28.04.2010
702 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
703 Yönetici Rehberi 06.04.2010
704 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
705 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
706 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
707 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
708 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
709 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
710 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
711 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
712 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
713 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
714 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
715 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
716 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
717 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
718 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
719 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
720 ”14 Mart” Tıp Haftası 15.02.2010
721 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
722 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
723 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
724 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
725 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
726 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
727 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
728 GYK 25.01.2010
729 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
730 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
731 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
732 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
733 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
734 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
735 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
736 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
737 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
738 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
739 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
740 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
741 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
742 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
743 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
744 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
745 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
746 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
747 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
748 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
749 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
750 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
751 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
752 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
753 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
754 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
755 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
756 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
757 Katsayı Önerileri 09.11.2009
758 heKİMLİK 06.11.2009
759 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
760 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
761 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
762 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
763 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
764 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
765 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
766 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
767 ”GSS Bir Yılını Doldurdu” Broşürü 29.09.2009
768 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
769 GYK Toplantısı 24.09.2009
770 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
771 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
772 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
773 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
774 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
775 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
776 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
777 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
778 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
779 ”heKİMLİK” programı 23.07.2009
780 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
781 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
782 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
783 ”Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber 23.07.2009
784 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
785 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
786 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
787 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
788 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
789 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
790 Yeni yayınlar 02.07.2009
791 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
792 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
793 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
794 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
795 Tam Gün 15.06.2009
796 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
797 Tam Gün 02.06.2009
798 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
799 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
800 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
801 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
802 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
803 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
804 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
805 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
806 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
807 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
808 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
809 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
810 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
811 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
812 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
813 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
814 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
815 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
816 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
817 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
818 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
819 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
820 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
821 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
822 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
823 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
824 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
825 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
826 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
827 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
828 Serdar Gürsoy’un üye kaydedilmemesi 30.01.2009
829 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
830 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
831 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
832 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
833 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
834 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
835 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
836 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
837 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
838 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
839 İmza kampanyası 31.12.2008
840 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
841 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
842 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
843 Su ve Aciller 30.12.2008
844 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
845 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
846 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
847 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
848 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
849 İmza metni örneği 15.12.2008
850 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
851 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
852 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
853 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
854 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
855 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
856 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
857 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
858 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
859 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
860 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
861 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
862 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
863 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
864 Vergi beyannameleri 24.10.2008
865 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
866 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
867 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
868 2009 Katsayıları 17.10.2008
869 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
870 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
871 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
872 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
873 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
874 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
875 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
876 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
877 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
878 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
879 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
880 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
881 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
882 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
883 Dünya Su Forumu 20.08.2008
884 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
885 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
886 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
887 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
888 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
889 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
890 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
891 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
892 Karar Önerileri 19.06.2008
893 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
894 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
895 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
896 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
897 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
898 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
899 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
900 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
901 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
902 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
903 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
904 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
905 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
906 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
907 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
908 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
909 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
910 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
911 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
912 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
913 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
914 Kutlama 12.05.2008
915 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
916 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
917 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
918 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
919 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
920 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
921 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
922 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
923 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
924 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
925 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
926 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
927 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
928 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
929 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
930 Çalıştay Programı 01.04.2008
931 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
932 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
933 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
934 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
935 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
936 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
937 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
938 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
939 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
940 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
941 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
942 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
943 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
944 İmza Metni 06.03.2008
945 9 Mart ”Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş” 14 Mart ”Beyaz Yürüyüş” 29.02.2008
946 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
947 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
948 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
949 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
950 ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasa Tasarısı 11.02.2008
951 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
952 ”Tam Gün” çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
953 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
954 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
955 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
956 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
957 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
958 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
959 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
960 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
961 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
962 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
963 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
964 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
965 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
966 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
967 Üye listesi 28.12.2007
968 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
969 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
970 Üye Aidatları 28.12.2007
971 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
972 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
973 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
974 Tam Gün broşürü 11.12.2007
975 Yeni Yayın 11.12.2007
976 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
977 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
978 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
979 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
980 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
981 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
982 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
983 2008 Katsayıları 20.11.2007
984 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
985 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
986 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
987 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
988 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
989 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
990 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
991 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
992 Yeni Yayın 26.10.2007
993 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
994 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
995 Tüccar Mantığı ile ”Tam Süre” Olmaz! 25.10.2007
996 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
997 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
998 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız! 17.10.2007
999 ”Tam Gün” Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
1000 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
1001 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
1002 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
1003 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
1004 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
1005 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde stand isteği 28.09.2007
1006 Şiddet Sempozyumu”ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
1007 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
1008 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
1009 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
1010 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine” ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
1011 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
1012 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
1013 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
1014 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
1015 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
1016 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
1017 TUS Dersaneleri 24.08.2007
1018 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
1019 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
1020 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
1021 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
1022 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
1023 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
1024 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
1025 ”İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
1026 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
1027 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
1028 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
1029 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
1030 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
1031 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
1032 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
1033 Hizmet satınalımları 03.05.2007
1034 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
1035 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
1036 Cumhuriyet Mitingi’ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
1037 Aşı Haftası 17.04.2007
1038 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
1039 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
1040 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
1041 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
1042 20 Mart’ta Saat 20:00’de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
1043 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
1044 14 Mart Tıp Bayramı’nda ”GöREVDEYİZ” 13.03.2007
1045 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1046 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1047 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
1048 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
1049 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
1050 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
1051 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
1052 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
1053 Beyaz Eylemler 22.02.2007
1054 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
1055 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
1056 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
1057 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
1058 Torba Yasa 05.02.2007
1059 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
1060 ”İTİRAZ EYLEMİ”NDEYİZ!!! 30.01.2007
1061 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
1062 Torba Yasa 26.01.2007
1063 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
1064 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
1065 TBMM’yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
1066 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun’da 19.01.2007
1067 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
1068 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
1069 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
1070 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
1071 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
1072 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
1073 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1074 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1075 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1076 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1077 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1078 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1079 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1080 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1081 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1082 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli’deyiz 16.12.2006
1083 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1084 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1085 ”Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı” Raporu 13.12.2006
1086 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1087 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1088 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1089 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1090 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1091 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1092 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1093 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1094 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1095 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1096 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1097 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1098 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1099 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1100 ”Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşür 30.10.2006
1101 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu’nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1102 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1103 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1104 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1105 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1106 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1107 ”Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısı 11.10.2006
1108 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1109 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1110 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1111 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1112 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1113 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1114 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1115 ”Aile Hekimliğinde Son Durum” Broşürü 26.09.2006
1116 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1117 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1118 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1119 Lübnan’a asker gönderilmesin 02.09.2006
1120 Lübnan’a asker gönderme 01.09.2006
1121 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1122 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1123 MERKAP 10.08.2006
1124 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1125 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1126 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1127 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1128 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1129 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1130 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1131 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1132 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1133 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1134 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1135 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1136 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1137 Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1138 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1139 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1140 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1141 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1142 Ek Ödeme 05.07.2006
1143 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1144 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1145 at 06.06.2006
1146 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1147 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1148 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1149 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1150 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1151 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1152 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1153 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1154 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1155 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1156 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1157 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1158 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1159 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1160 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1161 Referandum 2006 25.04.2006
1162 Döner sermaye 25.04.2006
1163 Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1164 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1165 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1166 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1167 Referandum 2006 25.04.2006
1168 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1169 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1170 Referandum 2006 25.04.2006
1171 Beyaz Cevap 25.04.2006
1172 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1173 Referandum 2006 25.04.2006