Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı 30.11.2018
2 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 30.11.2018
3 24 Kasım 2018 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Kararları 30.11.2018
4 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 26.11.2018
5 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu 20.11.2018
6 9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 19.11.2018
7 ”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş 14.11.2018
8 14 Kasım 2018 Çarşamba 12.30 İl Sağlık Müdürlükleri Önünde Yapılacak Nöbet Eylemi 13.11.2018
9 GÜNLÜDÜR TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanlarına ve Milletvekillerine gidecek Metin 12.11.2018
10 11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa Teklifine karşı Ankara’da yapılacak Etkinlik 08.11.2018
11 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
12 5 Kasım ’Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz’ Nöbeti 03.11.2018
13 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geri Çekilmesini İstiyoruz 02.11.2018
14 2 Kasım 2018 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri Görseli 01.11.2018
15 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu Programı 01.11.2018
16 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında bilgi notu 01.11.2018
17 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 30.10.2018
18 2 Kasım 2018 Sağlıkta Şiddet Yasası Nöbet Eylemi 30.10.2018
19 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 25.10.2018
20 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız 23.10.2018
21 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22.10.2018
22 TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri 18.10.2018
23 TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine” 16.10.2018
24 2019 Katsayı tespiti 16.10.2018
25 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 16.10.2018
26 Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu 15.10.2018
27 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu 10.10.2018
28 Pratisyen Hekimlik Kongresi 09.10.2018
29 Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı 08.10.2018
30 Sağlıkta Şiddet Yasası Eylem Basın Açıklaması Metni ve Hekimlere Yönelik Mektup 08.10.2018
31 “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri 08.10.2018
32 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı 05.10.2018
33 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 04.10.2018
34 ACİL! 3 Ekim 2018 ”Dr. Fikret Hacıosman” Basın Açıklaması 02.10.2018
35 Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları 01.10.2018
36 Süreli Yayınlar 01.10.2018
37 Fiili Hizmet Zammı İmza Metni 27.09.2018
38 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2018
39 Yıpranma Payı 21.09.2018
40 Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı 20.09.2018
41 TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı 17.09.2018
42 Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri 14.09.2018
43 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.09.2018
44 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi 14.09.2018
45 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.09.2018
46 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı 06.09.2018
47 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı 05.09.2018
48 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği 16.08.2018
49 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı 15.08.2018
50 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 13.08.2018
51 heKİMLİK programı 10.08.2018
52 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı 08.08.2018
53 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” Sempozyumu 31.07.2018
54 ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı 25.07.2018
55 Hekimlik Mesleğini Yapmaktan Yasaklama 24.07.2018
56 TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması 23.07.2018
57 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem 19.07.2018
58 İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali 13.07.2018
59 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma 10.07.2018
60 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu 03.07.2018
61 69. Büyük Kongre Kararları 02.07.2018
62 Şiddet 28.06.2018
63 2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 18.06.2018
64 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri 04.06.2018
65 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama 29.05.2018
66 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018 25.05.2018
67 TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu 10.05.2018
68 Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Bilgilendirme 08.05.2018
69 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 08.05.2018
70 TTB 69. Büyük Kongresi Karar Önerileri 03.05.2018
71 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 30.04.2018
72 Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri 25.04.2018
73 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 13.04.2018
74 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 09.04.2018
75 Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası 09.04.2018
76 Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi 06.04.2018
77 SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018 28.03.2018
78 Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu 06.03.2018
79 14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri 05.03.2018
80 14 Mart Etkinlikleri: Aile Hekimliği Ne Dediler, Ne Oldu? 26.02.2018
81 11 Mart Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
82 Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı 19.02.2018
83 14 Mart Programı 19.02.2018
84 7-8 Nisan 2018 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantı Çağrısı 12.02.2018
85 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 09.02.2018
86 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.02.2018
87 Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi 26.01.2018
88 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı tutanakları 18.01.2018
89 OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması 17.01.2018
90 TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı 09.01.2018
91 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 08.01.2018
92 20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı 05.01.2018
93 Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları” 27.12.2017
94 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 19.12.2017
95 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi 19.12.2017
96 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 19.12.2017
97 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
98 TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu 05.12.2017
99 Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi 01.12.2017
100 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
101 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
102 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
103 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
104 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
105 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
106 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
107 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
108 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
109 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
110 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
111 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
112 12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı 19.09.2017
113 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
114 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
115 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
116 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
117 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
118 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
119 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
120 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
121 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
122 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
123 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
124 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
125 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
126 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır’ı anma etkinlikleri 03.04.2017
127 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
128 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
129 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
130 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
131 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
132 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
133 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
134 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
135 ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ talebini içeren eylem 21.02.2017
136 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
137 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
138 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
139 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
140 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
141 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
142 29 Ocak 2017 ’OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız’ çalıştayı 12.01.2017
143 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
144 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
145 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
146 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
147 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
148 TTB - IAHPE ’Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük’ Etkinliği 20.12.2016
149 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
150 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
151 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
152 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
153 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
154 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
155 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
156 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
157 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
158 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
159 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
160 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
161 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
162 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
163 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
164 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
165 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
166 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
167 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
168 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
169 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
170 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
171 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
172 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
173 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
174 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
175 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
176 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
177 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
178 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
179 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
180 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
181 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
182 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
183 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
184 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
185 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
186 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
187 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
188 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
189 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
190 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
191 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
192 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
193 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
194 67.Büyük Kongre 17.05.2016
195 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
196 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
197 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
198 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
199 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
200 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
201 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
202 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
203 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
204 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
205 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
206 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
207 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
208 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
209 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
210 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
211 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
212 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
213 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
214 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
215 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
216 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
217 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
218 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
219 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
220 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
221 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
222 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
223 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
224 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
225 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
226 Üye Listeleri 04.01.2016
227 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
228 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
229 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
230 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
231 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
232 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
233 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
234 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
235 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
236 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
237 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
238 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
239 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
240 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
241 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
242 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
243 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
244 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
245 Silvan’da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
246 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
247 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
248 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
249 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
250 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
251 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
252 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
253 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
254 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
255 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
256 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
257 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
258 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
259 10 Ekim 2015 ’Emek, Barış, Demokrasi’ Mitingi 29.09.2015
260 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
261 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
262 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
263 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
264 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun’un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
265 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
266 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
267 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
268 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
269 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
270 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
271 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
272 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
273 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
274 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
275 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
276 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
277 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
278 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
279 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
280 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
281 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
282 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
283 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
284 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
285 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
286 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
287 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
288 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
289 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
290 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
291 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
292 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
293 Dr. Ata Soyer’le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
294 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
295 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
296 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
297 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
298 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
299 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
300 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
301 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
302 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
303 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
304 e-Nabız Projesi 26.02.2015
305 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
306 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
307 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
308 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
309 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
310 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
311 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
312 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
313 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
314 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
315 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
316 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
317 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
318 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
319 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
320 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
321 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
322 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
323 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
324 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
325 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
326 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
327 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
328 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
329 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
330 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
331 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
332 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
333 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
334 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
335 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
336 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
337 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
338 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
339 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
340 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
341 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
342 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
343 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
344 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
345 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
346 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
347 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
348 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
349 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
350 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
351 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
352 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
353 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
354 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
355 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
356 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
357 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
358 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
359 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID’e Destek Tezkeresi’ne Hayır Eylemi 30.09.2014
360 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
361 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
362 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
363 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
364 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
365 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
366 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
367 Gönüllü Hekim 15.09.2014
368 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
369 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
370 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
371 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
372 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
373 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
374 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
375 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
376 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
377 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
378 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
379 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
380 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
381 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
382 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
383 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
384 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
385 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
386 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
387 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
388 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
389 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
390 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
391 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
392 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
393 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
394 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
395 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
396 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
397 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
398 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
399 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
400 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
401 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
402 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
403 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
404 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
405 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
406 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
407 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
408 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
409 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
410 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
411 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
412 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
413 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
414 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
415 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
416 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
417 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
418 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
419 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
420 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
421 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
422 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
423 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
424 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
425 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
426 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
427 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
428 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
429 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
430 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
431 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
432 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
433 Defter Tasdikleri 26.12.2013
434 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
435 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
436 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
437 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
438 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
439 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
440 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
441 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
442 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
443 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
444 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
445 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
446 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
447 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
448 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
449 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
450 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
451 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
452 deneme 01.11.2013
453 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
454 2014 Katsayı 23.10.2013
455 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
456 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
457 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
458 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
459 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
460 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
461 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
462 Kamu Spotu 10.09.2013
463 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
464 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
465 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
466 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
467 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
468 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
469 Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul Başsavcılığı’na faks 15.07.2013
470 63. Kongre Kararları 15.07.2013
471 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
472 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
473 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
474 İmza kampanyası 20.05.2013
475 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
476 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
477 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
478 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
479 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
480 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
481 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
482 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
483 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
484 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
485 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
486 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
487 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
488 14 Mart Mesajı 13.03.2013
489 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart’da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
490 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
491 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
492 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
493 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
494 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
495 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
496 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
497 18. PHK Kongresi 31.01.2013
498 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
499 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
500 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
501 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
502 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
503 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
504 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
505 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
506 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
507 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
508 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
509 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
510 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
511 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
512 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
513 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
514 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
515 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
516 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
517 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
518 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
519 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
520 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı’na yazı gönderimi 10.12.2012
521 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
522 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
523 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
524 Katsayı Talebi 27.11.2012
525 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
526 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
527 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
528 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
529 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
530 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
531 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
532 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
533 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
534 Aidat borçları 01.11.2012
535 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
536 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
537 Açlık Grevleri 16.10.2012
538 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
539 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
540 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
541 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
542 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
543 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
544 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
545 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
546 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
547 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
548 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
549 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
550 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
551 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
552 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
553 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
554 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
555 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
556 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
557 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
558 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
559 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
560 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
561 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
562 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
563 ”Dr. Ersin Arslan” Dayanışma 23.05.2012
564 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
565 Yönetici Rehberi 22.05.2012
566 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
567 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
568 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
569 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
570 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
571 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
572 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
573 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
574 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
575 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
576 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
577 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
578 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
579 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
580 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
581 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
582 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
583 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
584 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
585 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
586 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
587 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
588 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
589 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
590 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
591 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
592 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
593 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
594 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
595 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
596 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
597 Bilgi Edinme 30.12.2011
598 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
599 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
600 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
601 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
602 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
603 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
604 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
605 KHK 29.11.2011
606 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
607 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
608 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
609 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
610 Van Depremi 16.11.2011
611 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
612 2012 Katsayıları 14.11.2011
613 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
614 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
615 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
616 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
617 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
618 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
619 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
620 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
621 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
622 GYK 23.09.2011
623 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
624 TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar 24.08.2011
625 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
626 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
627 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
628 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
629 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
630 Özgürce ”iyi ve onurlu hekimlik” 23.06.2011
631 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
632 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
633 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
634 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
635 Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
636 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
637 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
638 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
639 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
640 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
641 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
642 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
643 TMMOB mitingi 06.05.2011
644 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
645 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
646 Ankara Dışkapı Hastanesi’nde yaşanan süreç 20.04.2011
647 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
648 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
649 Bilançolar Hk. 12.04.2011
650 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
651 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
652 Acil Destek Birimi 01.04.2011
653 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
654 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
655 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
656 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
657 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
658 ’Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
659 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
660 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
661 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
662 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
663 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
664 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
665 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
666 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
667 Üçlü Protokol 28.01.2011
668 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
669 Gazete İlanı 27.01.2011
670 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
671 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
672 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
673 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
674 Gazete İlanı 19.01.2011
675 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
676 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
677 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
678 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
679 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
680 Bilgi Edinme 03.01.2011
681 Afişler 03.01.2011
682 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
683 Etkinlikler 30.12.2010
684 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları’nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
685 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
686 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
687 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
688 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
689 İmza Kampanyası 03.12.2010
690 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
691 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
692 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
693 Yeni Yayınlar 26.11.2010
694 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
695 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
696 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
697 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
698 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
699 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
700 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
701 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
702 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
703 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
704 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
705 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
706 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
707 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
708 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
709 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
710 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
711 Tam Gün 16.07.2010
712 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
713 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
714 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
715 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
716 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
717 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
718 ”Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010” Anketi 01.06.2010
719 Yeni Yayın 01.06.2010
720 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
721 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
722 Karar Önerileri 12.05.2010
723 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
724 Yönetici Rehberi 03.05.2010
725 1 Mayıs 28.04.2010
726 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
727 Yönetici Rehberi 06.04.2010
728 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
729 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
730 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
731 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
732 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
733 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
734 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
735 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
736 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
737 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
738 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
739 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
740 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
741 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
742 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
743 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
744 ”14 Mart” Tıp Haftası 15.02.2010
745 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
746 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
747 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
748 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
749 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
750 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
751 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
752 GYK 25.01.2010
753 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
754 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
755 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
756 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
757 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
758 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
759 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
760 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
761 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
762 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
763 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
764 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
765 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
766 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
767 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
768 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
769 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
770 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
771 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
772 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
773 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
774 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
775 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
776 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
777 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
778 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
779 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
780 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
781 Katsayı Önerileri 09.11.2009
782 heKİMLİK 06.11.2009
783 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
784 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
785 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
786 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
787 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
788 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
789 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
790 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
791 ”GSS Bir Yılını Doldurdu” Broşürü 29.09.2009
792 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
793 GYK Toplantısı 24.09.2009
794 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
795 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
796 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
797 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
798 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
799 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
800 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
801 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
802 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
803 ”heKİMLİK” programı 23.07.2009
804 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
805 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
806 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
807 ”Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber 23.07.2009
808 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
809 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
810 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
811 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
812 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
813 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
814 Yeni yayınlar 02.07.2009
815 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
816 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
817 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
818 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
819 Tam Gün 15.06.2009
820 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
821 Tam Gün 02.06.2009
822 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
823 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
824 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
825 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
826 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
827 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
828 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
829 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
830 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
831 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
832 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
833 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
834 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
835 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
836 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
837 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
838 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
839 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
840 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
841 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
842 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
843 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
844 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
845 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
846 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
847 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
848 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
849 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
850 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
851 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
852 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
853 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
854 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
855 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
856 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
857 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
858 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
859 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
860 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
861 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
862 İmza kampanyası 31.12.2008
863 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
864 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
865 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
866 Su ve Aciller 30.12.2008
867 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
868 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
869 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
870 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
871 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
872 İmza metni örneği 15.12.2008
873 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
874 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
875 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
876 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
877 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
878 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
879 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
880 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
881 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
882 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
883 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
884 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
885 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
886 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
887 Vergi beyannameleri 24.10.2008
888 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
889 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
890 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
891 2009 Katsayıları 17.10.2008
892 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
893 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
894 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
895 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
896 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
897 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
898 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
899 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
900 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
901 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
902 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
903 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
904 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
905 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
906 Dünya Su Forumu 20.08.2008
907 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
908 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
909 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
910 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
911 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
912 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
913 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
914 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
915 Karar Önerileri 19.06.2008
916 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
917 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
918 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
919 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
920 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
921 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
922 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
923 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
924 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
925 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
926 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
927 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
928 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
929 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
930 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
931 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
932 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
933 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
934 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
935 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
936 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
937 Kutlama 12.05.2008
938 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
939 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
940 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
941 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
942 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
943 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
944 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
945 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
946 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
947 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
948 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
949 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
950 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
951 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
952 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
953 Çalıştay Programı 01.04.2008
954 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
955 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
956 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
957 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
958 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
959 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
960 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
961 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
962 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
963 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
964 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
965 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
966 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
967 İmza Metni 06.03.2008
968 9 Mart ”Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş” 14 Mart ”Beyaz Yürüyüş” 29.02.2008
969 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
970 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
971 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
972 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
973 ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasa Tasarısı 11.02.2008
974 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
975 ”Tam Gün” çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
976 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
977 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
978 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
979 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
980 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
981 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
982 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
983 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
984 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
985 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
986 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
987 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
988 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
989 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
990 Üye listesi 28.12.2007
991 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
992 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
993 Üye Aidatları 28.12.2007
994 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
995 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
996 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
997 Tam Gün broşürü 11.12.2007
998 Yeni Yayın 11.12.2007
999 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
1000 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
1001 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
1002 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
1003 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
1004 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
1005 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
1006 2008 Katsayıları 20.11.2007
1007 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
1008 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
1009 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
1010 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
1011 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
1012 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
1013 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
1014 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
1015 Yeni Yayın 26.10.2007
1016 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
1017 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
1018 Tüccar Mantığı ile ”Tam Süre” Olmaz! 25.10.2007
1019 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
1020 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
1021 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız! 17.10.2007
1022 ”Tam Gün” Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
1023 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
1024 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
1025 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
1026 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
1027 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
1028 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde stand isteği 28.09.2007
1029 Şiddet Sempozyumu”ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
1030 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
1031 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
1032 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
1033 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine” ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
1034 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
1035 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
1036 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
1037 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
1038 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
1039 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
1040 TUS Dersaneleri 24.08.2007
1041 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
1042 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
1043 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
1044 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
1045 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
1046 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
1047 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
1048 ”İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
1049 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
1050 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
1051 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
1052 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
1053 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
1054 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
1055 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
1056 Hizmet satınalımları 03.05.2007
1057 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
1058 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
1059 Cumhuriyet Mitingi’ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
1060 Aşı Haftası 17.04.2007
1061 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
1062 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
1063 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
1064 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
1065 20 Mart’ta Saat 20:00’de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
1066 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
1067 14 Mart Tıp Bayramı’nda ”GöREVDEYİZ” 13.03.2007
1068 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1069 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1070 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
1071 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
1072 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
1073 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
1074 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
1075 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
1076 Beyaz Eylemler 22.02.2007
1077 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
1078 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
1079 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
1080 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
1081 Torba Yasa 05.02.2007
1082 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
1083 ”İTİRAZ EYLEMİ”NDEYİZ!!! 30.01.2007
1084 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
1085 Torba Yasa 26.01.2007
1086 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
1087 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
1088 TBMM’yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
1089 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun’da 19.01.2007
1090 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
1091 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
1092 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
1093 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
1094 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
1095 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
1096 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1097 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1098 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1099 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1100 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1101 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1102 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1103 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1104 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1105 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli’deyiz 16.12.2006
1106 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1107 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1108 ”Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı” Raporu 13.12.2006
1109 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1110 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1111 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1112 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1113 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1114 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1115 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1116 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1117 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1118 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1119 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1120 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1121 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1122 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1123 ”Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşür 30.10.2006
1124 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu’nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1125 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1126 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1127 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1128 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1129 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1130 ”Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısı 11.10.2006
1131 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1132 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1133 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1134 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1135 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1136 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1137 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1138 ”Aile Hekimliğinde Son Durum” Broşürü 26.09.2006
1139 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1140 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1141 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1142 Lübnan’a asker gönderilmesin 02.09.2006
1143 Lübnan’a asker gönderme 01.09.2006
1144 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1145 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1146 MERKAP 10.08.2006
1147 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1148 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1149 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1150 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1151 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1152 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1153 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1154 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1155 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1156 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1157 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1158 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1159 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1160 Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1161 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1162 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1163 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1164 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1165 Ek Ödeme 05.07.2006
1166 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1167 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1168 at 06.06.2006
1169 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1170 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1171 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1172 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1173 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1174 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1175 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1176 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1177 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1178 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1179 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1180 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1181 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1182 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1183 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1184 Referandum 2006 25.04.2006
1185 Döner sermaye 25.04.2006
1186 Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1187 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1188 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1189 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1190 Referandum 2006 25.04.2006
1191 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1192 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1193 Referandum 2006 25.04.2006
1194 Beyaz Cevap 25.04.2006
1195 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1196 Referandum 2006 25.04.2006