Tabip Odası Yazışmaları

# Adı Tarih Link
1 TTB 70. Büyük Kongre (Seçimsiz) 24.05.2019
2 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Çalışma Yönergesi 17.05.2019
3 TTB 70. Büyük Kongresi 08.05.2019
4 TTB 70. Büyük Kongresi Karar Önerileri 08.05.2019
5 ÖNEMLİ Tabip Odaları Başkanlar Toplantısı 08.05.2019
6 26 Mayıs 2019 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 07.05.2019
7 Gazete İlanı 07.05.2019
8 3 Mayıs 2019 2016-2018 dönemi Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyeleri Duruşması 24.04.2019
9 TTB’den Dünya Bağışıklama Haftası açıklaması 24.04.2019
10 ”Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Tutum Belgesi” Hakkında Etik Kurul Görüşü 24.04.2019
11 11 Mayıs 2019 TTB PHK Kol Toplantısı Davet 22.04.2019
12 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü Duyuru 22.04.2019
13 4 Mayıs 2019 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 19.04.2019
14 TTB Hukuk Çalışmaları Fonu 15.04.2019
15 ÖNEMLİ! 17 Nisan Beyaz Eylemler Basın Açıklaması Metni 15.04.2019
16 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 12.04.2019
17 27 Nisan 2019 TTB Asistan ve Genç Uzman Kol Toplantısı 12.04.2019
18 Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu: Sorunlar, Öneriler Konferansı 11.04.2019
19 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Anket Çalışması 09.04.2019
20 TTB’den 17 Nisan’da tüm yurtta eylem kararı 08.04.2019
21 Bilanço ve Gelir Gider Tablolarının Gönderilmesi 05.04.2019
22 7 Nisan 2019 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 27.03.2019
23 TTB 70. Büyük Kongresi 27.03.2019
24 Kadın Hekimlik Çalıştayı Raporu 26.03.2019
25 Türk Tabipleri Birliği Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesi 25.03.2019
26 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri ve Teşekkür 25.03.2019
27 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşüne Çağrı 13.03.2019
28 14 Mart Tıp Haftası’nda Sağlık Çalışanlarının Durumu 13.03.2019
29 ÖNEMLİ 17 Mart Büyük Hekim Yürüyüşü Videosu 11.03.2019
30 Öykü Arin Kök Hücre Bağış Kampanyası 07.03.2019
31 14 Mart’ın 100.Yılı Büyük Hekim Yürüyüşüne Davet 04.03.2019
32 Şehir Hastanelerinde Yaşanan Sorunlar ile ilgili Sağlık Bakanına Yazı 22.02.2019
33 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantısı Çağrısı 21.02.2019
34 RTÜK’ten ”amniyotik bant” haberleriyle ilgili olarak STAR TV ve TGRT’ye uyarı cezası 12.02.2019
35 Benim Kızım Okuyacak Fotoğraf Yarışması 11.02.2019
36 SÇS “Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet” Toplantısı 11.02.2019
37 14 Mart 100.Yıl Logosu 07.02.2019
38 14 Mart Basın Açıklaması ve Etkinlik Programı 04.02.2019
39 Hasta Hakları Kurullarında temsil 29.01.2019
40 Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 17.01.2019
41 TTB Aile Hekimliği Kolu II. Aile Hekimleri Buluşması 16.01.2019
42 26 Ocak 2019 İzmir TTB Edebiyat Matinesi 10.01.2019
43 2019 HUV Katsayısı Bilgilendirme Yazısı 10.01.2019
44 Oda üyelikleri 03.01.2019
45 Kadın Hekim Olmak Çalıştayı 26.12.2018
46 2019 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 25.12.2018
47 22-24 Şubat 2019- II. Aile Hekimleri Buluşması 21.12.2018
48 TTB 2019 Yılı Genel Bütçesi’ne İlişkin Değerlendirme 20.12.2018
49 Belge ve Kimlik Ücretleri 18.12.2018
50 2019 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 18.12.2018
51 Yeni Sözleşme Dönemi Öncesi Aile Hekimleri Taleplerini Açıkladı 18.12.2018
52 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2019 Yılı katsayıları 11.12.2018
53 23 Aralık 2018 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları “Çalışma ve Eğitim Hakkımız” 11.12.2018
54 Barış ve Hekimlik Değerleri İçin 27 Aralıkta’ta Ankara Adliyesindeyiz 10.12.2018
55 27 Aralık 2018 / 2016-2018 Merkez Konseyi Üyeleri Duruşma Çağrısı 30.11.2018
56 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 30.11.2018
57 24 Kasım 2018 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Kararları 30.11.2018
58 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 26.11.2018
59 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Genel Kurulu 20.11.2018
60 9 Aralık 2018 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 19.11.2018
61 ”Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nde yer alan ”tütün kontrolü” ile ilgili görüş 14.11.2018
62 14 Kasım 2018 Çarşamba 12.30 İl Sağlık Müdürlükleri Önünde Yapılacak Nöbet Eylemi 13.11.2018
63 GÜNLÜDÜR TBMM’de Grubu Bulunan Siyasi Parti Genel Başkanlarına ve Milletvekillerine gidecek Metin 12.11.2018
64 11 Kasım 2018 tarihinde Torba Yasa Teklifine karşı Ankara’da yapılacak Etkinlik 08.11.2018
65 XXIV. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 07.11.2018
66 5 Kasım ’Şiddeti Değil Çalışma Hakkını Engelleyen Yasayı Kabul Etmeyeceğiz’ Nöbeti 03.11.2018
67 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin Geri Çekilmesini İstiyoruz 02.11.2018
68 2 Kasım 2018 Hekimler Kandırmaca Değil, Haklarını İstiyor Nöbetleri Görseli 01.11.2018
69 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu Programı 01.11.2018
70 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Hakkında bilgi notu 01.11.2018
71 Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi 30.10.2018
72 2 Kasım 2018 Sağlıkta Şiddet Yasası Nöbet Eylemi 30.10.2018
73 15-16 Aralık Etik Bildirgeler Çalıştayı 25.10.2018
74 Türk Tabipleri Birliği’nden Hekimlere Teşekkür: Sağlıkta Şiddete Karşı Mücadeleyi Biz Kazanacağız 23.10.2018
75 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 22.10.2018
76 TTB Toplum ve Hekim Dergisi 40. Yıl Etkinlikleri 18.10.2018
77 TTB Edebiyat Matineleri ”7 Bölge 7 Matine” 16.10.2018
78 2019 Katsayı tespiti 16.10.2018
79 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 16.10.2018
80 Sağlıkta Mobbing-Mobbingde Sağlık Sempozyumu 15.10.2018
81 Ata Soyer XXII. Halk Sağlığı Güzokulu 10.10.2018
82 Pratisyen Hekimlik Kongresi 09.10.2018
83 Dr. Fikret Hacıosman Anma Nöbet Eylemi El İlanı 08.10.2018
84 Sağlıkta Şiddet Yasası Eylem Basın Açıklaması Metni ve Hekimlere Yönelik Mektup 08.10.2018
85 “Sağlıkta Şiddet Yasası” materyalleri 08.10.2018
86 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Takvimi ve Başkanlar Toplantısı 05.10.2018
87 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 04.10.2018
88 ACİL! 3 Ekim 2018 ”Dr. Fikret Hacıosman” Basın Açıklaması 02.10.2018
89 Ekonomik Kriz ve Sağlık Alanına Yansımaları 01.10.2018
90 Süreli Yayınlar 01.10.2018
91 Fiili Hizmet Zammı İmza Metni 27.09.2018
92 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2018
93 Yıpranma Payı 21.09.2018
94 Cizre Davası Duruşma ve Forum Çağrısı 20.09.2018
95 TTB Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu Toplantısı 17.09.2018
96 Odası Bölgesindeki İşyeri Hekimleri 14.09.2018
97 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.09.2018
98 Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi 14.09.2018
99 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.09.2018
100 Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Toplantısı Çağrısı 06.09.2018
101 Kriz; Sağlık Ortamı ve Şehir Hastanelerine Etkisi Çalıştayı 05.09.2018
102 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı adres değişikliği 16.08.2018
103 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantı çağrısı 15.08.2018
104 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 13.08.2018
105 heKİMLİK programı 10.08.2018
106 21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Çağrı 08.08.2018
107 ”Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği-SKOPİ” Sempozyumu 31.07.2018
108 ÖNEMLİ ve ACİl Gazete İlanı 25.07.2018
109 TTB Sağlıkta Şiddete Sıfır Tolerans Buluşması 23.07.2018
110 Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem 19.07.2018
111 İşyeri hekimliği belgelerinin verilmesi veya iptali 13.07.2018
112 Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu Duruşma 10.07.2018
113 Sağlık Çalışanlarında Radyasyon Güvenliği Sempozyumu 03.07.2018
114 69. Büyük Kongre Kararları 02.07.2018
115 Şiddet 28.06.2018
116 2018-2020 Dönemi TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 18.06.2018
117 TTB Etik Bildirgeler Çalıştayı Konu Önerileri 04.06.2018
118 31 Mayıs Tütün ile Mücadele Açıklama 29.05.2018
119 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı - 22.07.2018 25.05.2018
120 TTB 69. Büyük Kongre (Seçimli) Duyurusu 10.05.2018
121 Yatağa Bağlı Seçmenlere Tıbbi Rapor Verilmesi Hakkında Bilgilendirme 08.05.2018
122 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 08.05.2018
123 TTB 69. Büyük Kongresi Karar Önerileri 03.05.2018
124 TTB-HUV Danışma Kurulu Toplantısı 30.04.2018
125 Seçimlerde aday olacak yönetim ve denetim kurulu üyeleri 25.04.2018
126 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 13.04.2018
127 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 09.04.2018
128 Aşı Candır, Hayat Kurtarır Kampanyası 09.04.2018
129 Türk Tabipleri Birliği 2018-2020 Yönetici Rehberi 06.04.2018
130 SÇS Toplantısı, 13 Mayıs 2018 28.03.2018
131 Kişisel Sağlık Verileri -Genetik Sempozyumu 06.03.2018
132 14 Mart Etkinlikleri: Kamu Hastane Birlikleri 05.03.2018
133 14 Mart Etkinlikleri: Aile Hekimliği Ne Dediler, Ne Oldu? 26.02.2018
134 11 Mart Hekimler Buluşuyor 21.02.2018
135 Genç Hekimler Eğitim ve Çalışma Hakları İçin Buluşuyor! Çalıştayı 19.02.2018
136 14 Mart Programı 19.02.2018
137 7-8 Nisan 2018 TTB Emekli Hekimler Kolu Toplantı Çağrısı 12.02.2018
138 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 09.02.2018
139 5. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.02.2018
140 Oda seçimleri ve Büyük Kongre tarihi 26.01.2018
141 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı tutanakları 18.01.2018
142 OSGB Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi Çalışması 17.01.2018
143 TTB Aile Hekimliği Kolu Kol Toplantısı 09.01.2018
144 Birinci Basamakta Toplum Tabanlı Kanser Taramaları Sempozyumu 08.01.2018
145 20 Ocak 2018 Şehir Hastaneleri Çalıştayı 05.01.2018
146 Çalıştay ”Özel Hekimlik Alanında Çalışma Biçimlerinin Özlük ve Ekonomik Hak. Yansımaları” 27.12.2017
147 2018 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 19.12.2017
148 2018 Yılı Uygulanacak Katsayı Listesi 19.12.2017
149 2018 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 19.12.2017
150 V. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 11.12.2017
151 TTB-HEAL Sağlık Etki Değerlendirmesi (SED) kursu 05.12.2017
152 Şiddet Olaylarının İş Kazası Kapsamında Yasal Süreçlerinin Takip Edilmesi 01.12.2017
153 Özel Hekimlik İletişim Portalı 20.11.2017
154 TTB-HUV 2018 Katsayı Önerileri 15.11.2017
155 Türk Toraks Derneği Hava Kirliliği ve Akciğer Sağlığı Sempozyumu 08.11.2017
156 Türk Tabipleri Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 03.11.2017
157 Pratisyen Hekimlik Kongresi 03.11.2017
158 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 03.11.2017
159 Kişisel sağlık Verileri Çalışma Grubu 03.11.2017
160 Bilirkişilik Temel Eğitimleri 30.10.2017
161 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı OSGB’lerin Gündem Yapılması 06.10.2017
162 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güz Okulu 28.09.2017
163 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 26.09.2017
164 Özel Hekimlik Komisyonu 19.09.2017
165 12 Kasım 2017, ’Özel Hekimlikte Sorunlarımıza Çözüm Arıyoruz ’Çalıştayı 19.09.2017
166 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı ERTELEME 19.09.2017
167 Ata Soyer XXI. Halk Sağlığı Güzokulu 14.09.2017
168 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 13.09.2017
169 28 Ekim 2017 Savaş Göç ve Sağlık Çalıştayı 13.09.2017
170 Aidatların ödenme zamanı 21.06.2017
171 Emeğe ve Geleneğe Saygı Buluşmaları: Op. Dr. Şükrü Güner 07.06.2017
172 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü 17.05.2017
173 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16.05.2017
174 Birden Çok İlde Yürütülecek Mesleki Faaliyet 16.05.2017
175 Türk Tabipleri Birliği 68.Büyük Kongresi 16.05.2017
176 TTB 68. Büyük Kongre Karar Önerileri 09.05.2017
177 Gelir-Gider Tabloları 18.04.2017
178 TTB Kimlik Kartları Düzenleme 07.04.2017
179 ACİL ve ÖNEMLİ Dr. Hüseyin Ağır’ı anma etkinlikleri 03.04.2017
180 İşyeri Hekimleri Listesi İsteme Talebi Bakanlık Yazı 31.03.2017
181 22 Nisan 2017 TTB Aile Hekimliği Kolu Genişletilmiş Yürütme Kurulu 29.03.2017
182 22-23 Nisan 2017 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 24.03.2017
183 14 Mart Basın Açıklaması 13.03.2017
184 6-12 Mart Sağlıkta Şiddet Sona Ersin Eylem ve Etkinlikler 06.03.2017
185 26 Mart 2017 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 03.03.2017
186 OHAL Çalıştayı Sonuç Bildirgesi 01.03.2017
187 ’Hekimler Talep Ediyor! İyi Hekimlik İçin Olumlu Çalışma Koşulları ve Yeterli Ücret’ 27.02.2017
188 ’Hastaya Yeterli Süre ve İyi Hekimlik’ talebini içeren eylem 21.02.2017
189 Hekimlere sicil belgesi (goodstanding) verilmesi 17.02.2017
190 Hekimler İle Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Elektronik Ortamlardaki Paylaşımlarına İlişkin Kılavuz 17.02.2017
191 Asistan Hekim Komisyonları Bilgileri 15.02.2017
192 GYK Tutanakları ve 14 Mart Programı 06.02.2017
193 Özel sağlık kuruluşları ücret tarifelerinin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanması talebi 31.01.2017
194 21-22 Ocak 2017 Gaziantep Edebiyat Matinesi 17.01.2017
195 29 Ocak 2017 ’OHAL Sürecinde İşten Atılan Hekimler; Kurumsal ve Mesleki Sorumluluklarımız’ çalıştayı 12.01.2017
196 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 04.01.2017
197 Bilgi Edinme Hakkı İle İlgili Yıllık Rapor 02.01.2017
198 Üye listelerinin gönderilmesi 02.01.2017
199 2017 yılında uygulanacak olan Protokol Defteri,Teftiş Denetim Defteri,Kimlik Kartı,Yaka Rozeti ve Oto Arması Ücretleri 26.12.2016
200 2017 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ücretleri 26.12.2016
201 TTB - IAHPE ’Ticarileşme Sağlık Hizmetleri ve Akademik Özgürlük’ Etkinliği 20.12.2016
202 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği 16.12.2016
203 İhraç edilen hekimlerin özel sağlık kuruluşlarında çalışmaları 15.12.2016
204 24 Aralık 2016 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları-4 12.12.2016
205 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2017 Yılı Katsayıları hk. 12.12.2016
206 2017 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 12.12.2016
207 TTB Edebiyat Matinesi Bursa 05.12.2016
208 Hasta bilgilerinin toplanması talebi ve tutum önerileri 01.12.2016
209 TTB TÖK Genel Yürütme Kurulu Toplantısı 30.11.2016
210 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kolu Tıpta Uzmanlık Eğitimi Anketi 30.11.2016
211 Sürücü Olur Sağlık Belgesi Çalıştayı 30.11.2016
212 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı 30.11.2016
213 Sağlık Hizmeti Sunumunda Reklam ve Tanıtım 28.11.2016
214 2 Aralık 2016 Sürücü Çalıştayı 28.11.2016
215 17-18 Aralık 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 21.11.2016
216 Dr. Aynur Dağdemir Anma Basın Açıklaması Metni 18.11.2016
217 Kanun Hükmünde Kararname ile görevden çıkarılan kişilerin izleyebilecekleri hukuki başvuru yolları 14.11.2016
218 Dr. Aynur Dağdemir Anma 03.11.2016
219 4 Kasım 2016 TTB Başkanlar Toplantı Çağrısı 01.11.2016
220 TTB Genel Yönetim Kurulu (GYK) Tutanakları 20.10.2016
221 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 20.10.2016
222 Aile Hekimliği Komisyon Bilgileri 20.10.2016
223 13 Kasım 2016 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 17.10.2016
224 22 Ekim 2016 Ankara TTB Edebiyat Matinesi 12.10.2016
225 5-6 Kasım 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 07.10.2016
226 Disiplin işlemlerinde dikkate alınması gereken hususlar 05.10.2016
227 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı 04.10.2016
228 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Sempozyumu 29.09.2016
229 OHAL ve KHK ile Hak Kaybına Uğrayan Hekimlerin Bildirimi 27.09.2016
230 15-16 Ekim 2016 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 27.09.2016
231 4. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi 09.09.2016
232 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 09.09.2016
233 TTB Asistan ve Genç Uzman Hekim Kol Toplantısı 09.09.2016
234 20. Pratisyen Hekimlik Kongresi 08.09.2016
235 Nefes Alamıyoruz! Hava Kirliliği İklim Değişikliği ve Sağlık Temiz Hava Sempozyumu 07.09.2016
236 TTB Kültür Sanat Çalışma Grubu Çalıştayı 31.08.2016
237 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 29.07.2016
238 SÇS iş kazası ve işe bağlı hastalıklar raporu 22.07.2016
239 Sağlık Sektöründe Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu 13.07.2016
240 Füsun Sayek Kültür ve Sanat Etkinlikleri 17.06.2016
241 FW: 2016-2018 TTB MK Görev Dağılımı 17.06.2016
242 TTB 67. Büyük Kongre Kararları 17.06.2016
243 TTB 67. Büyük Kongre Karar Önerileri / 2014-2016 Çalışma Raporu 03.06.2016
244 UAÖ Eğitimi: Sağlık Hizmeti Veren ve Sağlık Hizmeti Alan LGBTİ’lerin Hakları ve Karşılaştıkları Ayırımcılık 27.05.2016
245 Dr. Kamil Furtun Anma Basın Açıklaması 27.05.2016
246 Dr. Kamil Furtun Anma 26.05.2016
247 67.Büyük Kongre 17.05.2016
248 21 Mayıs 2016 TUS ve Zorunlu Hizmet Çalıştayı 10.05.2016
249 28-29 Mayıs 2016 Ülkemizde Geleneksel, Alternatif, Tamamlayıcı Tıp (GATT) Sempozyumu 06.05.2016
250 28 Mayıs 2016 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 06.05.2016
251 10 Mayıs 2015 Prof. Dr. Şükrü Boylu Destek Basın Açıklaması 06.05.2016
252 Fosil Yakıtlardan Kurtul İnsiytifi Daveti 03.05.2016
253 67. Büyük Kongre (Seçimli) Karar Önerisi 03.05.2016
254 15 Mayıs 2016 TTB Aile Hekimliği Kolu Toplantı Çağrısı 03.05.2016
255 Akdeniz Üniversitesi Akademisyenlere Destek Eylemi ve Basın Açıklaması 29.04.2016
256 HEKİMLER İLE SAĞLIK KURUM VE KURULUŞLARININ DİJİTAL ORTAMLARDAKİ PAYLAŞIMLARINA İLİŞKİN ETİK KURALLAR 27.04.2016
257 Gelir Gider ve Bilanço Tablosu Gönderimi 18.04.2016
258 18 Nisan Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri Basın Açıklaması 16.04.2016
259 18 Nisan 2016 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 15.04.2016
260 20 Nisan 2016 TTB Edebiyat Matineleri-İstanbul Duyurusu 13.04.2016
261 ÖNEMLİ 2016-2018 Yönetici Rehberi 11.04.2016
262 2 Nisan 2016 Halk Sağlığı Merkezleri (HSM) Toplantı Tutanakları 07.04.2016
263 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Program ve Yer 07.04.2016
264 ACELE ve GÜNLÜDÜR 9 Nisan 2016 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 05.04.2016
265 2 Nisan 2016 Aile Hekimliği Toplantısı 29.03.2016
266 Oda Genel Kurulu hakkında 18.03.2016
267 Özel Hekimlik Çalıştayı 16.03.2016
268 Terör Saldırısı ve 14 Mart Etkinlikleri 14.03.2016
269 14 Mart Ortak Basın Açıklaması metni 10.03.2016
270 Özel Sağlık Kurumlarında Çalışan Hek. Almaları Gereken Asgari/ Baz Ücretlerinin Saptanmasına Yönelik Anket 03.03.2016
271 Tabip Odaları Milletvekili Toplantıları Yasa Teklifleri 02.03.2016
272 28 Şubat 2016 Samsun Edebiyat Matinesi 17.02.2016
273 14 Mart Etkinlik Takvimi 16.02.2016
274 Sağlık Çalışanları Sorunlarını/Çözüm Önerilerini Belirliyor Anketi 12.02.2016
275 Ağrı Tabip Odası Başkanı Dr. Ulaş Yılmaz Duruşma Bilgisi 02.02.2016
276 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 25.01.2016
277 13-14 Şubat 2016 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 18.01.2016
278 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 13.01.2016
279 Üye Listeleri 04.01.2016
280 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 04.01.2016
281 TTB Halk Sağlığı Kolu Faaliyetleri ve Yürütme Kurulu 04.01.2016
282 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 30.12.2015
283 31 Aralık Diyarbakır Etkinliği 28.12.2015
284 26-27 Şubat 2016 Savaş, Göç ve Sağlık Sempozyumu 24.12.2015
285 SÇS İş Kazası ve Meslek Hast. Kom. Top. 22.12.2015
286 26 Aralık TTB Edirne Edebiyat Matinesi Çağrısı 22.12.2015
287 2016 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 17.12.2015
288 Tanıtım kurallarına aykırılıklar 15.12.2015
289 2016 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri hakkında 15.12.2015
290 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Kararları 02.12.2015
291 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası 27.11.2015
292 12-13 Aralık 2015 İzmir Emekli Hekim Toplantı Çağrısı 27.11.2015
293 24 Kasım 2015 Dr. Aynur Dağdemir Eylemi Basın Açıklaması Metni 24.11.2015
294 Samsunda Öldürülen Dr. Aynur Dağdemir ile ilgili Eylemler 23.11.2015
295 Nöbet Eylemleri ve Fesih Süreci 19.11.2015
296 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2016 Yılı Katsayıları 19.11.2015
297 22 Kasım 2015 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 16.11.2015
298 Silvan’da Yaşanan Olaylar 13.11.2015
299 28 Kasım 2015 Ağrı, Edebiyat Matinesi Çalıştayı 11.11.2015
300 Döner Sermaye Gelirleri Veri Talebi 03.11.2015
301 14-15 Kasım 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 27.10.2015
302 15 Kasım 2015 ODSH Kol Toplantısı 26.10.2015
303 22 Kasım 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2015
304 Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA-GEBİP ve TÜBA-TEÇEP Duyuruları 19.10.2015
305 17 Ekim 2015 Ankara Katliamı Anma 15.10.2015
306 ACELE VE GÜNLÜDÜR! 10 Ekim Emek, Barış, Demokrasi Mitingi 14.10.2015
307 12-13 Ekim Pazartesi ve Salı günlerinde iş bırakma eylemi 12.10.2015
308 19 Ekim 2015 Dr. Füsun Sayek Anma Toplantısı 05.10.2015
309 10 Ekim KESK-DİSK-TMMOB-TTB’li Kadınlar Etkinlik Programı 05.10.2015
310 ÖNEMLİ 2016 Yılı Katsayı Önerileri 02.10.2015
311 10 Ekim 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 02.10.2015
312 10 Ekim 2015 ’Emek, Barış, Demokrasi’ Mitingi 29.09.2015
313 20. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu 28.09.2015
314 3-4 Ekim 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 10.09.2015
315 3 Ekim 2015 GYK (Genel Yönetim Kurulu) Toplantısı 10.09.2015
316 1. Ulusal Tıp Eğitimi Öğrenci Buluşması 04.09.2015
317 18 Eylül 2015 Dr. Kamil Furtun’un Öldürülmesine İlişkin Davanın Duruşması 04.09.2015
318 1 Ağustos 2015 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 15.07.2015
319 Yargı kararlarının derlenmesi 15.07.2015
320 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 29.06.2015
321 5 Temmuz 2015 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2015
322 Hekim bilgisi hk 04.06.2015
323 Türk Tabipleri Birliği 66.Büyük Kongresi 01.06.2015
324 1 Haziran 2015 Pazartesi Günü Hastanelerimize Girmiyoruz! Eylemi Basın Açıklaması Metni 01.06.2015
325 13-14 Haziran 2015 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 28.05.2015
326 20-21-22 Mayıs G(ö)REV Eylemi Medya Raporu 27.05.2015
327 Cezaevlerinde Görevli Hekimlerin Bilgileri 21.05.2015
328 20-21-22 Mayıs 2015 tarihlerinde yapacağımız eylemde kullanabileceğiniz basın açıklaması metni 20.05.2015
329 Halkı Bilgilendirme Broşürü 14.05.2015
330 16 Mayıs 2015 Soma Mitingi Gidiş Dönüş Organizasyon Değişikliği 14.05.2015
331 20-21-22 Mayıs Birinci Basamak Sağlık Çalışanları G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotu 13.05.2015
332 16 Mayıs Asistan Hekim Büyük Buluşması 12.05.2015
333 13 Mayıs Soma faciası yıldönümü ortak basın açıklaması metni 12.05.2015
334 Soma faciası birinci yıldönümü etkinlikleri 07.05.2015
335 66. Büyük Kongre Karar Önerileri 06.05.2015
336 28 Nisan 2015 Aile Hekimliği Alanındaki Ödeme ve Uygulama Yönetmeliği Toplantısı Kararları ve 20-21-22 Mayıs 2015 Eylem Süreci 06.05.2015
337 Demokratik ve Güvenli Seçim Girişimi 29.04.2015
338 2-3 Mayıs 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Duyurusu 21.04.2015
339 Arş.Gör.Dr. Coşkun Canıvar Kademe Durdurma Cezası 17.04.2015
340 Dr. Ersin Arslan Anma Basın Açıklaması Metni 15.04.2015
341 Dr. Ersin Arslan Anma Etkinlikleri 07.04.2015
342 Elektrik Kesintisi ve Sağlık Hizmetleri 02.04.2015
343 4-5 Nisan 2015 İşçi Sağlığı Sempozyum Daveti 01.04.2015
344 13-14 Mart Süreci Medya Raporu 25.03.2015
345 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 23.03.2015
346 Dr. Ata Soyer’le Buluşma Etkinliği Davet 18.03.2015
347 13 Mart G(ö)REV Basın Açıklaması Metni 12.03.2015
348 Kader Değil, Fıtrat Değil, Kaza Değil Cinayet İmza Kampanyası 09.03.2015
349 8 Mart Kadınların Mücadele ve Dayanışma Günü 06.03.2015
350 Aile Hekimliği Cumartesi Nöbetleri Karar 06.03.2015
351 13 Mart G(ö)REV Etkinliği Radyo Spotları 06.03.2015
352 TTB Aile Hekimliği Kolu Aile Hekimleri Buluşması Duyuru 04.03.2015
353 TTB, TMMOB, DİSK, KESK 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü Basın Açıklaması Takvimi 02.03.2015
354 Kamu Hastane Birliği Veri Talebi 27.02.2015
355 Sağlık Bakanlığı Görüşmeleri 27.02.2015
356 Tıbbi Atıklar 27.02.2015
357 e-Nabız Projesi 26.02.2015
358 25 Nisan 2015 Hekimler Savaşa Karşı Barışı Savunuyor Etkinliği 25.02.2015
359 13 Mart 2015 G(ö)REV Etkinliği 23.02.2015
360 Yabancı İstihdamı Kanunu Tasarısı 18.02.2015
361 TTB Kadın Sağlığı ve Kadın Hekimlik Kol Toplantı Çağrısı 09.02.2015
362 28 Şubat 2015 Emekli Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 06.02.2015
363 SES 11 Şubat 2015 İş Bırakma Eylemi Destek 03.02.2015
364 14 Mart Dönemi ve Etkinlikleri 02.02.2015
365 Genel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 23.01.2015
366 TTB Platinum Kredi Kartı 20.01.2015
367 DİSK Emekli Sen Etkinliği 19.01.2015
368 Sağlık Çalışanları Mesleki Risk Değerlendirme Anketi 16.01.2015
369 20 Şubat 2015 Ankara Tabip Odası Duruşması Davet 13.01.2015
370 2014 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 13.01.2015
371 2014 Üye Listeleri 13.01.2015
372 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 12.01.2015
373 ACİL VE ÖNEMLİ TTB PHK Kol Toplantısı Erteleme 08.01.2015
374 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 06.01.2015
375 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı 06.01.2015
376 Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Öne Çıkan Sorunları Çözümü İmza Kampanyası 05.01.2015
377 2015 Yılı Kimlik ve Basılı Belge Ücretleri 31.12.2014
378 TTB HUV Bilgilendirme 30.12.2014
379 2015 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 29.12.2014
380 ACİL 30 Aralık 2014 Aile Hekimliği Kolu Basın Açıklaması 29.12.2014
381 Aile Hekimleri Cumartesi Eylemleri Materyalleri 26.12.2014
382 17 Ocak 2015 Genel Yönetim Kurulu (GYK) Toplantısı 25.12.2014
383 Fiili Hizmet Broşürü 24.12.2014
384 TTB Özel Hekimlik Uygulamaları 2015 Yılı Katsayıları 19.12.2014
385 12-13 Aralık 2014 Aile Hekimliği Eylem Basın Açıklaması Metni ve Dilekçe Örneği 11.12.2014
386 5 Aralık 2014 HUV Toplantısı Kararları 10.12.2014
387 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı 08.12.2014
388 13 Aralık 2014 DİSK, KESK Mitingi Destek 05.12.2014
389 12-13 Aralık G(ö)rev Etkinliği, Yürüyüş ve Basın Açıklaması 05.12.2014
390 27 Aralık 2014 TTB İnsan Hakları Kol Toplantısı Çağrısı 04.12.2014
391 Ata Soyer Sağlık ve Politika Sempozyumları 01.12.2014
392 29 Kasım 2014 Aile Hekimliği eylemi ve basın açıklaması 25.11.2014
393 2015 yılında uygulanacak kayıt ücreti, aidat, para cezası ve belge ücretleri 24.11.2014
394 Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü 17.11.2014
395 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantısı Çağrısı 14.11.2014
396 Türk Eğitim Vakfı Başvuru 14.11.2014
397 Eğitim Araştırma Hastanelerindeki Hekimler Olarak Sorunlarımıza Çözüm İstiyoruz İmza Kampanyası 11.11.2014
398 Dr. Hacı Yusuf Eryazğan’a Destek Basın Açıklamasına Davet 10.11.2014
399 16 Kasım 2014 Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 05.11.2014
400 2015 Yılı Katsayı Önerileri 05.11.2014
401 TTB Halk Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 04.11.2014
402 TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri (ODSH) Kol toplantısı Duyurusu 04.11.2014
403 SÇS 5. Kongre Hazırlık Toplantısı 03.11.2014
404 DİSK Emekli-Sen Eylem Programı destek 03.11.2014
405 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı 27.10.2014
406 Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
407 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 23.10.2014
408 18 Ekim 2014 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 10.10.2014
409 IŞİD Kobane Eylemleri Sağlık Bilgileri 08.10.2014
410 Hatay Tabip Odası Duruşması 02.10.2014
411 TTB Olağanüstü 65. Büyük Kongresi 01.10.2014
412 2 Ekim 2014 Perşembe KESK, DİSK, TMMOB, TTB IŞID’e Destek Tezkeresi’ne Hayır Eylemi 30.09.2014
413 Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemine Geçiş Hakkında Duyuru 30.09.2014
414 TÜBA-GEBİP , TÜBA-TEÇEP ödül başvuruları 29.09.2014
415 19. TTB Halk Sağlığı Ata Soyer Güz Okulu Duyuru 26.09.2014
416 65. Olağanüstü Büyük Kongre Karar Önerileri 26.09.2014
417 24 Eylül 2014 KESK Destek Talep Yazısı 23.09.2014
418 11 Ekim 2014 TTB Asistan Hekim ve Genç Uzman Kol Toplantısı Çağrısı 17.09.2014
419 Aidat Borcu Olan Hekimlerin Sayıları 16.09.2014
420 Gönüllü Hekim 15.09.2014
421 Tabip Odaları Komisyon Bilgileri 15.09.2014
422 TTB Kimlik Kart Talep Formu 15.09.2014
423 30 Eylül 2014 ATO Duruşması ve Tabip Odası Başkanları Toplantısı 15.09.2014
424 TTB Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Sistemi 10.09.2014
425 21 Eylül 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 01.09.2014
426 1 Eylül Dünya Barış Günü Etkinlikleri 27.08.2014
427 Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 7 Ağustos Eylemi 06.08.2014
428 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek ve Saldırılara Dikkat Çekme Eylemi 24.07.2014
429 Gazze’deki Sağlık Çalışanlarına Destek Eylemi 23.07.2014
430 15 Temmuz Basın Açıklaması 15.07.2014
431 TTB Merkez Konseyi Görev Dağılımı 04.07.2014
432 TTB 64. Büyük Kongre Kararları 04.07.2014
433 1 Temmuz 2014 ASM ve TSM Nöbet Eylemi 26.06.2014
434 13 Haziran 2014 Taşeron Yasası Eylemi Basın Açıklaması 12.06.2014
435 13 Haziran Taşeron Yasası-Soma Eylem ve Etkinlikleri Doküman 09.06.2014
436 Taksim Dayanışması Duruşma 02.06.2014
437 31 Mayıs Tütünsüz Bir Dünya Günü İntro 29.05.2014
438 Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası 28 Mayıs Bir Günlük Uyarı Grevi 27.05.2014
439 28 Mayıs 2014 ASM Çalışanlarına Acil Nöbet Basın Açıklaması 26.05.2014
440 64.Büyük Kongre Karar Önerileri 23.05.2014
441 TTB, TMMOB, DİSK, KESK Manisa Soma Ortak Eylem Programı 14.05.2014
442 Acil Servislerin Durumu ve Nöbetler 09.05.2014
443 1 Haziran 2014 TTB Emekli Hekimler Kol Toplantı Çağrısı 07.05.2014
444 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitim Toplantısı 02.05.2014
445 29 Nisan ASM Çalışanlarına Nöbet Eylemi Basın Açıklaması Metni 28.04.2014
446 Aile Hekimlerine Nöbet Hakkında Eylem ve Etkinlikler 24.04.2014
447 TTB Asistan Hekim Kolu Halı Saha Futbol Turnuvası 21.04.2014
448 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Basın Açıklaması Metni 16.04.2014
449 2014-2016 Yönetici Rehberi 16.04.2014
450 Aile Hekimliği Nöbet Genelgesi 11.04.2014
451 17 Nisan Dr. Ersin Arslan Eylem ve Etkinlik 11.04.2014
452 Sağlık Çalışanlarında Mesleki Risklerin Değerlendirilmesi Anketi 09.04.2014
453 Nusret Fişek Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 09.04.2014
454 19 Nisan 2014 TTB Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 28.03.2014
455 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları Duyuru 18.03.2014
456 14 Mart Ortak Basın Açıklaması 13.03.2014
457 19 Mart 2014 I. Ata Soyer Sağlık Çalışanlarının Emeği ve Hak Mücadeleleri Sempozyumu 12.03.2014
458 14 Mart TC Sağlık Bakanına Yazı 11.03.2014
459 14 Mart Afiş ve 10 talep Broşür 10.03.2014
460 10-14 Mart 2014 Haftası Materyalleri 03.03.2014
461 DİSK Emekli-Sen İmza Kampanyası Başvurusu 27.02.2014
462 İyi Hekimlik Koşulları Sağlanmalıdır Mücadelesi Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri Afişleri 25.02.2014
463 26 Şubat 2014 Katip Çelebi Üniv.Atatürk Eğt.ve Araşt.Hast. Asistanları GöREV etkinliği 24.02.2014
464 Nitelikli Sağlık Ortamı İçin Nitelikli Sağlık Eğitimi Gerekir Basın Açıklaması Metni 21.02.2014
465 14 Mart Etkinlik Takvimi 20.02.2014
466 19 Şubat 2014 DİSK Emekli-Sen Etkinlikleri 18.02.2014
467 21 Şubat 2014 Kırklareli Tabip Odası Başkan ve Yöneticileri Duruşması 17.02.2014
468 9 Mart 2014 Birinci Basamakta Cezaevi Hekimliği Toplantısı 11.02.2014
469 TTB-PHK Kol Toplantısı 10.02.2014
470 Tütün Kontrol Programı Faaliyetleriniz 07.02.2014
471 9 Şubat 2014 İşyeri Hekimlerinin Meclisi Toplantısı 03.02.2014
472 İyi Hekimlik Bildirgesi Önerileriniz ve Katılımınız 24.01.2014
473 16 Şubat 2014 GYK Toplantı Çağrısı 24.01.2014
474 Polio (Çocuk Felci) 17.01.2014
475 TTB Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 15.01.2014
476 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 15.01.2014
477 16 Ocak 2014 Basın Açıklaması Etkinliği ve Basın Açıklaması Metni 15.01.2014
478 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Çağrısı 14.01.2014
479 14 Ocak 2014 Salı Dr. Ersin Arslan Duruşması 13.01.2014
480 12 Ocak 2014 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 08.01.2014
481 Üye listelerinin gönderilmesi 03.01.2014
482 2013 Yılı Bilgi Edinme Başvuruları 03.01.2014
483 11 Ocak Mitingi ve Materyaller 03.01.2014
484 Sağlık Torba Yasası hk. 02.01.2014
485 İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 30.12.2013
486 Defter Tasdikleri 26.12.2013
487 Roboski Katliamına İlişkin Ortak Açıklama 26.12.2013
488 TC Sağlık Bakanlığı Polio Aşı Destek Yazısının Tabip Odalarına Gönderilmesi 25.12.2013
489 1 Ocak - 31 Aralık 2014 Katsayı Listesi 23.12.2013
490 2014 yılında uygulanacak aidat, para cezası ve belge ücretleri 20.12.2013
491 Hekimlerin Bağımsız Çalışmalarıyla İlgili 25 Aralık Danıştay Duruşmalarına Çağrı 19.12.2013
492 Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi 18.12.2013
493 Basın Açıklaması, Toplantı ve Gösteri Özgürlüklerine Yönelik Açılan Soruşturma ve Davalar 16.12.2013
494 KESK 19 Aralık Grevi 16.12.2013
495 22 Aralık 2013 Türkiye Büyük Hekim Meclisi Davet 13.12.2013
496 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Basın Açıklaması 11.12.2013
497 Ankara Tabip Odası Kısa Film Yarışması Birincilik Ödülü 10.12.2013
498 12 Aralık 2013 Dr. Ersin Arslan Duruşması Davet 09.12.2013
499 5 Aralık 2013 Torba Yasa Basın Açıklaması Metni 04.12.2013
500 Sağlık Torba Yasası 5 Aralık 2013 Eylemi 04.12.2013
501 ACELE VE GÜNLÜDÜR ! Aile hekimlerinin 4 Aralık 2013 Çarşamba günü iş bırakma eylemi 02.12.2013
502 7 Aralık 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2013
503 30 Kasım 2013 Tabip Odaları Başkanları Toplantısı 13.11.2013
504 Yerel seçimlerde aday olacak yöneticilerimiz 07.11.2013
505 deneme 01.11.2013
506 Kamu Hastane Birliği’ne Karne Değerlendirmesi 25.10.2013
507 2014 Katsayı 23.10.2013
508 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları 09.10.2013
509 Genel tatil günlerinde özel sağlık kuruluşlarının poliklinik hizmetlerinin sürdürülmesi 08.10.2013
510 İstanbul Tabip Odası Hekimler Savasa Karşı calismasi 01.10.2013
511 Kişisel Sağlık Verileri ve Mesleki Yaklaşımlar 24.09.2013
512 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Tarih Değişikliği 12.09.2013
513 Suriye Savaş Karşısı Basın Açıklamasına Davet 11.09.2013
514 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı 10.09.2013
515 Kamu Spotu 10.09.2013
516 Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Toplantısı 09.09.2013
517 Ata Soyer 18. Halk Sağlığı Güz Okulu 02.08.2013
518 Genişletilmiş Aile Hekimliği kol Toplantısı Çağrısı 24.07.2013
519 Elektronik Sağlık Kayıtları ve Hasta Mahremiyeti Toplantısı 24.07.2013
520 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 15 Temmuz 2013 15.07.2013
521 Tabip odaları başkan ve yöneticileri toplantısı 15.07.2013
522 Adalet Bakanlığı’na ve İstanbul Başsavcılığı’na faks 15.07.2013
523 63. Kongre Kararları 15.07.2013
524 TTB 63.Büyük Kongre hk. 26.06.2013
525 Sağlık Bakanlığı Torba Kanun Tasarısı 20 Haziran 2013 TTB Görüşleri ve Hukuki Bilgi Notu hk. 24.06.2013
526 Aile Hekimliği Kolu toplantısı 05.06.2013
527 İmza kampanyası 20.05.2013
528 8 Haziran 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 20.05.2013
529 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Hekimlerin Sağlık/Güvenlik Koşulları Anketi 10.05.2013
530 Cezaevinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı 26.04.2013
531 17 Nisan teşekkürler 19.04.2013
532 2012 Yılı Gelir Gider Tablosu ve Bilanço Gönderilmesi 19.04.2013
533 Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 17.04.2013
534 17 Nisan G(ö)REV etkinliği duyurular 15.04.2013
535 17 Nisan G(ö)REV Etkinliği Basın Açıklama ve TTB Hukuk Bürosu Bilgi Notu 13.04.2013
536 17 Nisan’da yapacağımız G(ö)REV etkinliği 11.04.2013
537 17 Nisan G(ö)REV Eylemi 04.04.2013
538 Risk Değerlendirmesi Formu 03.04.2013
539 Dr. Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması-IV 22.03.2013
540 Cezaevlerinde Sağlık Hizmeti ve Hekimlik Çalıştayı hk. 19.03.2013
541 14 Mart Mesajı 13.03.2013
542 14 Mart Etkinlikleri ve 13 Mart’da Yapılacak Etkinliğin Basın Açıklaması Metni 12.03.2013
543 14 Mart Hazırlıkları 07.03.2013
544 [bizler] 14 Mart Talepler ve Hazırlaklar 01.03.2013
545 3 Mart 2013 TMMOB etkinliği 22.02.2013
546 Hekimlik Mesleği Ve Hekimlerin Çalışma Koşulları Çalıştayı 20.02.2013
547 Kamu Özel Ortaklığı Tasarısı Meclis Gündemine Alındı 19.02.2013
548 Prof. Dr. Ertan Yılmaz ile ilgili 19.02.2013 etkinliği 18.02.2013
549 Kurum Hekimliği Toplantısı 13.02.2013
550 18. PHK Kongresi 31.01.2013
551 23 Şubat 2013 SÇS Toplantısı 31.01.2013
552 20 Ocak 2013 ABD Emperyalizminin Taşeronu Olmayacağız! Ortadoğu’nun Geleceğine Halklar Karar Versin! Suriye’de Emperyalist Müdahaleye Hayır! etkinlik Takvimi 18.01.2013
553 20 Ocak 2013 TTB Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 14.01.2013
554 Gaziantep Mitingi 11.01.2013
555 Odaların Birlik payı borçlarına ilişkin 11.01.2013
556 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi 10.01.2013
557 26 Ocak 2013 PHK Toplantı Çağrısı 10.01.2013
558 İşyeri hekimliği yönetmelik taslağı 07.01.2013
559 5 Ocak 2012 TBSM Yer değişikliği 02.01.2013
560 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 28.12.2012
561 20 Ocak 2013 Bölge Mitingi 28.12.2012
562 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarihleri arasında uygulanacak İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 26.12.2012
563 Tabip Odaları hangi defterleri tasdik ettirecek ve tasdik zamanı ne zaman gibi sorulara açıklık getirmek 25.12.2012
564 29 Aralık 2012 Asistan Hekim Kol Toplantı Çağrısı 25.12.2012
565 5 Ocak 2012 Türkiye (Büyük) Sağlıkçılar Meclisi 25.12.2012
566 Üyelik nakil işlemleri hakkında 20.12.2012
567 1 Ocak-31 Aralık 2013 tarhleri arasında uygulanacak katsayı listesi 20.12.2012
568 Sağlık Net 2 Veri Gönderimi işlemleri hakkında 20.12.2012
569 Özel Hekimlik Çalıştayı 19.12.2012
570 17 Aralık 2012 İzmir Asistan Eylemi (ACELE VE GÜNLÜDÜR) 16.12.2012
571 GYK Gündemi KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI HK. ACELE VE GÜNLÜDÜR! 14.12.2012
572 Prof.Dr.Onur Hamzaoğlu Duruşması hk. ACELE ve GÜNLÜDÜR! 13.12.2012
573 Dr. Eli Kırteke İle İlgili TC Adalet Bakanlığı’na yazı gönderimi 10.12.2012
574 23 Aralık 2012 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kol Toplantısı Çağrısı 10.12.2012
575 Dr. Melike Erdem ALO 184-SABİM etkinliği 03.12.2012
576 5 Aralık 2012 Tıp ve Sağlık Öğrencileri Duruşması 28.11.2012
577 Katsayı Talebi 27.11.2012
578 Özel Hekimlik Çalıştayı 21.11.2012
579 [bizler] Cinsel Saldırı Sonucu Oluşan Gebelikler ve Kürtaj Çalıştayı hk. 20.11.2012
580 Genel Yönetim Kurulu 20.11.2012
581 2 Aralık 2012 Aile Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 16.11.2012
582 15 Aralık 2012 SÇS Toplantı Daveti 13.11.2012
583 Şiddet TCK Ek Madde Önerisi Anketi 13.11.2012
584 1 Aralık 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantı Çağrısı 12.11.2012
585 6 Kasım 2012 KHB Basın Açıklaması Metni 05.11.2012
586 Kamu Hastane Birlikleri Eylem Etkinliği 02.11.2012
587 Aidat borçları 01.11.2012
588 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 30.10.2012
589 20 Ekim 2012 Zamlara, İşsizliğe, Yoksulluğa, Savaşa Son Basın Açıklaması 20.10.2012
590 Açlık Grevleri 16.10.2012
591 17 Ekim 2012 Çarşamba Gaziantep Etkinlik Programı 15.10.2012
592 akıf üniversitesinde çalışan tabiplerin oda üyeliği 10.10.2012
593 Dr. Ersin Arslan’ın öldürülmesiyle ilgili dava ve şiddet gündemli GYK için tüm tabip odalarımıza çağrı 05.10.2012
594 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Notları ve Kararları 02.10.2012
595 Asistan Hekim Kol Toplantısı Çağrısı 02.10.2012
596 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinlikleri 02.10.2012
597 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı Gündemi 01.10.2012
598 Dr.Ersin Arslan Kampanyasına SMS ile bağış 27.09.2012
599 XVII.Halk Sağlığı Güz Okulu 25.09.2012
600 TTB İnsan Hakları Kolu Toplantısı Gündemi 24.09.2012
601 Çocukların Gelişim Süreçleri ve Okula Başlama Raporu 24.09.2012
602 17. Pratisyen Hekimlik Kongresi 21.09.2012
603 GYK ve Dr.Ersin Arslan Duruşması 19.09.2012
604 Tutuklu Tıp Öğrencileri İçin İmza Kampanyası hk. 18.09.2012
605 TTB Özel Hekimlik Kol Toplantısı 24.08.2012
606 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Kol Toplantısı 24.08.2012
607 Dr. Ersin Arslan Bağış Uzatma Yazısı 23.08.2012
608 Aktif olarak çalışan komisyonlar 08.08.2012
609 2012-2014 TTB MK Görev Dağılımı 06.07.2012
610 117 sayılı KDV Genel Tebliği 18.06.2012
611 14 Temmuz 2012 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Çağrısı 12.06.2012
612 Ülkemizde özel sağlık kuruluşlarında çalışma izni verilecek yabancı hekimlerin Tabip Odalarına üyeliği 01.06.2012
613 Türk Tabipleri Birliği 62. Büyük Kongresi 30.05.2012
614 Türk Ceza Kanunu’na eklenmek üzere hazırlanan iki maddelik düzenleme 30.05.2012
615 Ankara Tabip Odası SABİM Çağrısı 24.05.2012
616 ”Dr. Ersin Arslan” Dayanışma 23.05.2012
617 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 22.05.2012
618 Yönetici Rehberi 22.05.2012
619 SAĞLIK ORTAMINDAKİ ŞİDDETTE GELİNEN NOKTA VE SONUÇLARI/ NE YAPMALI? 22.05.2012
620 23 Mayıs KESK ve Türkiye Kamu-Sen Grevi 17.05.2012
621 19.04.2012 Perşembe günü yapılacak etkinlik 18.04.2012
622 ACELE/GÜNLÜDÜR Hekime Yönelik Şiddet 17.04.2012
623 Nusret Fişek Halk Sağlığı Araştırma İnceleme Özendirme Ödülü 17.04.2012
624 Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Gönderimi 11.04.2012
625 Oda yöneticilerimizle ilgili baskıcı uygulamaların bildirilmesi 05.04.2012
626 Branşında tek hekim olarak icap nöbeti tutan üyelerimiz hk. 04.04.2012
627 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi Sonuç Bildirgesi 12.03.2012
628 Hekimlik Sorunları raporu 12.03.2012
629 Açlık Grevlerine Tıbbi ve Etik Yaklaşım Toplantısı 06.03.2012
630 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 05.03.2012
631 Ceza ve Tutukevleri/Açlık Grevleri 22.02.2012
632 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 15.02.2012
633 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantı kararları 14.02.2012
634 Teftiş ve Denetim Defteri 14.02.2012
635 Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 13.02.2012
636 Şef, Şef yardımcısı iken eğitim görevlisi olan üyelerimiz 10.02.2012
637 11 Mart Türkiye Büyük Sağlık Hakkı Meclisi 08.02.2012
638 Oda çalışanlarına kimlik kartı düzenlenmesi 08.02.2012
639 Tabip odalarına üyelik 07.02.2012
640 Pratisyen Hekimler Kolu Çalıştayı 02.02.2012
641 Petrol Ofisi Positive Card uygulaması 24.01.2012
642 Mecburi Hizmet Zirvesi 23.01.2012
643 Dünya Tabipler Birliği: 663 sayılı KHK meslek örgütünün özerkliğine saldırıdır 13.01.2012
644 Özel Hekimlik Toplantı Çağrısı 10.01.2012
645 Oda başkanlarımızın tek cümlelik görüntülü-sesli çekimleri 10.01.2012
646 TTB-Tabip Odaları Çalışanları Toplantısı 03.01.2012
647 Aidat, para cezası ve belge ücretlerinin güncellenmesi 02.01.2012
648 Yabancı hekimlerin odaya üyelik talepleri 02.01.2012
649 Üye listelerinin gönderilmesi 30.12.2011
650 Bilgi Edinme 30.12.2011
651 Başkanlar Toplantısı 30.12.2011
652 Onur Kurulu Kararları 28.12.2011
653 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 23.12.2011
654 2012 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 23.12.2011
655 1 OCAK- 31 ARALIK 2012 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK KATSAYI LİSTESİ 23.12.2011
656 Birden fazla ilde ve/veya tabip odası bölgesi içinde çalışma 07.12.2011
657 3 Aralık Eylemi 30.11.2011
658 KHK 29.11.2011
659 Hekim Emeği Çalıştayı-II 29.11.2011
660 KHK ve 15 Aralık 2011 Eylemi 25.11.2011
661 PHK Kol Toplantısı 22.11.2011
662 18 Aralık 2011 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı Duyurusu 22.11.2011
663 Van Depremi 16.11.2011
664 TTB (OLAĞANÜSTÜ) 61. BÜYÜK KONGRE 16.11.2011
665 2012 Katsayıları 14.11.2011
666 Hekim Meclisi Toplantısı 10.11.2011
667 4 Kasım 2011 KHK Toplantısı 03.11.2011
668 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 31.10.2011
669 Van-Erciş Tabanlı Köyü merkezli deprem 25.10.2011
670 Tıp Fakültelerinin Güncel Sorunları Toplantısı 25.10.2011
671 [bizler] Bahar Tekin Duruşması ve Paneli 20.10.2011
672 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ulusal Kongresi 11.10.2011
673 8 Ekim Mitingi 23.09.2011
674 [bizler] Ağrı Devlet Hastanesinde soruşturma açılan beş hekim 23.09.2011
675 GYK 23.09.2011
676 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 09.09.2011
677 TTB 60.Büyük Kongresi’nde alınan bir karar 24.08.2011
678 Yüksek Onur Kurulu 24.08.2011
679 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 11.08.2011
680 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 02.08.2011
681 25 Temmuz’da yapılacak olan buluşma 11.07.2011
682 İnsan Hakları İhlalleri ve İyi Hekimlik: Tutuklu Muayeneleri ve Cezaevleri Örneği 11.07.2011
683 Özgürce ”iyi ve onurlu hekimlik” 23.06.2011
684 TTB Merkez Konseyi 2010-2011 Çalışma Raporu 22.06.2011
685 Dr.Osman Küçükosmanoğlu ve Dr. Ömer Eşki Duruşması 20.06.2011
686 Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Çalışma Grubu’nun hazırladığı 3 Ağustos süreci” bilgilendirme ve eylemlilik çağrı metni 13.06.2011
687 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 06.06.2011
688 Türk Tabipleri Birliği’ne Bağlı Tabip Odası Yöneticilerinin Sigara İçme Durumları 27.05.2011
689 1 Haziran 2011 Siyah Çelenk Eylemi Saat Bildirimi 26.05.2011
690 Eskişehir Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Birtürk Özkavak hk. 24.05.2011
691 Aile Hekimlerinin Tabip Odalarına üyeliği 20.05.2011
692 Siyah Çelenk Eylemi 20.05.2011
693 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 11.05.2011
694 Türk Tabipleri Birliği 60. Büyük Kongresi 06.05.2011
695 Asistan ve Genç Uzman Hekimler (AGUH) çalışma grubu 06.05.2011
696 TMMOB mitingi 06.05.2011
697 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 03.05.2011
698 19-20 Nisan GöREV etkinliği Soruşturmalar ve taleplerimiz 25.04.2011
699 Ankara Dışkapı Hastanesi’nde yaşanan süreç 20.04.2011
700 19-20 Nisan Eylemi 18.04.2011
701 Sigorta danışmanlığına ilişkin bilgi verilmesi 14.04.2011
702 Bilançolar Hk. 12.04.2011
703 19-20 Nisanda GöREVDEYİZ 07.04.2011
704 Aidat ve Birlik payı ödemeleri 04.04.2011
705 Acil Destek Birimi 01.04.2011
706 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 29.03.2011
707 Hazırlıklar Başlıyor! 29.03.2011
708 “Güvencesiz Çalışmaya Son !” Mitingi 28.03.2011
709 Pratisyen Hekimlik Kongresi 25.03.2011
710 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 25.03.2011
711 ’Tam gün’ uygulama işlemleri hakkında hekimlerin bilgilendirilmesi 17.03.2011
712 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 17.03.2011
713 “Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı ÇokSesTekYürek Mitingi” 11.03.2011
714 Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 03.03.2011
715 Aidat ve Birlik payı ödemeleri ile ilgili alınması düşünülen karar hakkında görüşlerinizin bildirilmesi 02.03.2011
716 Yeni yönetmelikler 02.03.2011
717 13 Mart Mitingi İzin ve Güzergah 02.03.2011
718 Şiddet Sıfır Tolerans Çalışma Grubu 18.02.2011
719 13 Mart Ankara Mitingi 15.02.2011
720 Üçlü Protokol 28.01.2011
721 3 Şubat 2011 Perşembe günü TBMM’ye yapılacak yürüyüş 28.01.2011
722 Gazete İlanı 27.01.2011
723 Tam Süre Çalışma 26.01.2011
724 “Tam Süre” çalışma konulu afiş 26.01.2011
725 Sosyalleştirmenin Elli Yılı ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geleceği 24.01.2011
726 İl İnsan Hakları Kurulları 21.01.2011
727 Gazete İlanı 19.01.2011
728 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi hukuk bürosu ve tabip odaları hukuk büroları toplantısı 17.01.2011
729 TTB Kollar/Çalışma Grupları ve GYK Toplantısı 13.01.2011
730 12 Ocak 2011 Basın Açıklaması ve Raporu 10.01.2011
731 Sağlıkta Özelleştirmeye Karşı İyi Hekimlik, Nitelikli Sağlık Hizmeti Mücadele Kampanyası 07.01.2011
732 TÜM YURTTAŞLARA A SINIFI SAĞLIK HAKKI, SAYGIN BİRİNCİ BASAMAK HEKİMLİĞİ İSTİYORUZ! 06.01.2011
733 Bilgi Edinme 03.01.2011
734 Afişler 03.01.2011
735 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 03.01.2011
736 Etkinlikler 30.12.2010
737 İşyeri hekimliği için Tabip Odaları’nın hekim onay yetkisi 27.12.2010
738 1 Ocak-31 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulanacak Katsayı Listesi ve 2011 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 24.12.2010
739 EYLEM TAKVİMİ 16.12.2010
740 Sağlık-Turizm ve Kültür Hekimliği Kursu 14.12.2010
741 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 07.12.2010
742 İmza Kampanyası 03.12.2010
743 Ankara’da sağlık ve hekimlik ortamlarının sorunlarını ve taleplerimizi gündeme getiren bir merkezi miting 02.12.2010
744 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 29.11.2010
745 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı hk. 26.11.2010
746 Yeni Yayınlar 26.11.2010
747 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
748 XVI. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 26.11.2010
749 Dursun Durak adına düzenlenmiş olan mezuniyet belgesi 23.11.2010
750 Antik kent Allianoi karanlığa gömülüyor 05.10.2010
751 Dr. Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2010
752 2010-2012 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol E-mail Grubu Kurulması 05.10.2010
753 TTB Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Toplantısı 24.09.2010
754 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 22.09.2010
755 Sağlık Turizm ve Kültür Eğitimi 21.09.2010
756 GYK ve Tabip Odası Bilgi Tespit Formu 06.09.2010
757 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 03.08.2010
758 Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Poliçeleri 03.08.2010
759 TTB Başkanlar Toplantısı değerlendirme ve kararları 27.07.2010
760 24 Temmuz 2010 Cumartesi günü yapılan TTB Başkanlar Toplantısı’nda alınan kararlar 26.07.2010
761 Toplantı Çağrısı 19.07.2010
762 ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN MADDELER 16.07.2010
763 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği KolTTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 16.07.2010
764 Tam Gün 16.07.2010
765 2010-2012 dönemi Merkez Konseyi 16.07.2010
766 Şef, şef yardımcılığı ve başasistan sözlü sınav sonuçları hakkında 12.07.2010
767 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 28.06.2010
768 5510 sayılı SSGSS Yasası 09.06.2010
769 Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği 04.06.2010
770 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 01.06.2010
771 ”Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin ORTAK GÖRÜŞ 2010” Anketi 01.06.2010
772 Yeni Yayın 01.06.2010
773 26 Mayıs 2010 tarihinde genel eylem 25.05.2010
774 Turizm Hekimliği Kursu 13.05.2010
775 Karar Önerileri 12.05.2010
776 “Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi” toplantısı 10.05.2010
777 Yönetici Rehberi 03.05.2010
778 1 Mayıs 28.04.2010
779 5947 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesiyle sözleşmesini feshedecek işyeri hekimleri için bildirim yazısı 09.04.2010
780 Yönetici Rehberi 06.04.2010
781 Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarısı 29.03.2010
782 Hekimlerin 2010 14 Mart Bildirgesi 12.03.2010
783 Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 11.03.2010
784 Çelenk bırakma etkinliği 10.03.2010
785 Şiddete karşı sıfır tolerans grubu 10.03.2010
786 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 10.03.2010
787 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım 09.03.2010
788 14 Mart 2010 Pazar 08.03.2010
789 14 Mart günü ve haftası 08.03.2010
790 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 08.03.2010
791 Turizm Hekimliği Kursu 01.03.2010
792 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.03.2010
793 14 Mart günü ve haftası 01.03.2010
794 Beşinci Yılında Aile Hekimliği Sempozyumu ve Çalıştayı 19.02.2010
795 Ücretlilerin gelirlerine uygulanan vergi oranına ilişkin Anayasa Mahkemesi kararı 19.02.2010
796 15. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.02.2010
797 ”14 Mart” Tıp Haftası 15.02.2010
798 Sağlıkta Değişimin Anahtarı: Dr.Füsun Sayek Tıp Eğitimi Buluşması 15.02.2010
799 Hekimlik Uygulamalarında Tanıtım Kılavuzu 15.02.2010
800 4 Şubat 2010 Perşembe günü için 1 günlük dayanışma grevi 15.02.2010
801 TTB Merkez Konseyi ve Tabip Odası Hukuk Büroları toplantısı 15.02.2010
802 Gazete ilanı adı altında para talebi 28.01.2010
803 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 27.01.2010
804 Tam Gün Basın Toplantıları 25.01.2010
805 GYK 25.01.2010
806 Tam Gün Yasa Tasarısına karşı görüşlerimiz 20.01.2010
807 2010 Yılı İşyeri Hekimliği Asgari Sözleşme Ücretleri 18.01.2010
808 Tam güne karşı tüm gün eylem ve etkinlikte olacağız 15.01.2010
809 Tam Gün (15 Ocak Eylemi) 14.01.2010
810 Tam Gün Toplantısı 08.01.2010
811 Bilgi Edinme Hakkı ile İlgili Yıllık Rapor 05.01.2010
812 Üye listelerinin gönderilmesi 05.01.2010
813 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği 29.12.2009
814 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 24.12.2009
815 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı kararları 24.12.2009
816 Takım Doktorluğu Temel Kursu 24.12.2009
817 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 24.12.2009
818 1 Ocak-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak “Katsayı Listesi” 24.12.2009
819 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu Genel Üye Toplantısı 21.12.2009
820 Şiddete Karşı Sıfır Tolerans Çalışma Gurubu 18.12.2009
821 19 Aralık 2009 tarihli DİSK, KESK, TMMOB, TTB ortak basın açıklaması hakkında 18.12.2009
822 TTB, DİSK, KESK, TMMOB ortak basın açıklaması 16.12.2009
823 Tam gün ve Kamu Hastane Birlikleri Yasa Tasarıları 16.12.2009
824 IBAN numarasının kullanılması 16.12.2009
825 2010 katsayı öerileri 11.12.2009
826 Türk Eczacılar Birliği etkinlikleri 02.12.2009
827 Uluslararası Banka Hesap Numarası (IBAN) kullanımı zorunluluğu 25.11.2009
828 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi ile geciken aidat ödemelerine uygulanacak faiz oranı 25.11.2009
829 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 20.11.2009
830 Tam Gün Yasa Tasarısı Önerisi 18.11.2009
831 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu kararları 18.11.2009
832 KESK toplu sözleşme başta olmak üzere kriz karşısında çalışanların/halkın talepleri temelinde bir grev çağrısı 17.11.2009
833 Mükerrer kayıtlı üyeler ile ulaşılamayan üyeler hakkında 11.11.2009
834 Katsayı Önerileri 09.11.2009
835 heKİMLİK 06.11.2009
836 Kamu Hastane Birlikleri ve Tamgün Yasa Tasarıları 06.11.2009
837 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 06.11.2009
838 Basın açıklaması etkinlikleri 30.10.2009
839 Tabela standartlarının belirlenmesi hk. 19.10.2009
840 Prof.Dr. Nusret Fişek Etkinlikleri 19.10.2009
841 Türk Tabipleri Birliği Füsun Sayek Raporları 07.10.2009
842 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
843 14. Pratisyen Hekimlik Kongresi 06.10.2009
844 ”GSS Bir Yılını Doldurdu” Broşürü 29.09.2009
845 1 Ekim 2009 Perşembe günü yapılacak etkinliklerde örgütler adına okunmak üzere hazırlanan Basın Açıklaması 28.09.2009
846 GYK Toplantısı 24.09.2009
847 IMF-Dünya Bankası Guvarnörler Toplantısı 24.09.2009
848 18 Ekim 2009 Pazar günü İstanbul mitingi 24.09.2009
849 TBMM gündeminde olan yasa tasarıları ile ilgili olarak uzmanlık derneklerinin imzasına açılan metin 23.09.2009
850 II.Kadın Hekim Örgüt Okulu 18.09.2009
851 Karadeniz Enerji Çöplüğü Olmayacak 09.09.2009
852 Seller Ne Tür Sağlık Sorunlarına Yol Açabilir 09.09.2009
853 Hekimlerin Çalıştıkları Yataklı Tedavi Kurumlarının Olağandışı Durumlara Yönelik Hazırlıklılığını Değerlendirdiğimiz Araştırmamızın raporu 03.09.2009
854 Sağlıkta Dönüşümün Neresindeyiz, Sağlıkta Dönüşüm Hekim Emeğini Nasıl Etkiliyor, Biz Nasıl Müdahale Edebiliriz? 03.09.2009
855 TTB Pratisyen Hekimler Kol toplantısı 03.09.2009
856 ”heKİMLİK” programı 23.07.2009
857 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 23.07.2009
858 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 23.07.2009
859 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 23.07.2009
860 ”Döner Sermaye Bereketi” başlıklı haber 23.07.2009
861 Tabip odalarımızın organlarına seçilmiş ve aynı zamanda kamu kurumlarında çalışan hekimlerin, toplantı ve etkinlikler nedeniyle aldıkları izinler 23.07.2009
862 Disiplin soruşturmaları kapsamında kamu kurumlarından istenecek belgeler 23.07.2009
863 Kurum tabipleri için SGK hekim yetkilendirilmesinde istenen tabip odası onayı öncesinde ilgili Kurumlar hakkında bilgi toplanması 23.07.2009
864 Hastanelerin hazırlıklılık durumları 07.07.2009
865 Döner Sermaye Bereketi 07.07.2009
866 Aile hekimlerinin tabip odalarına üyeliği 03.07.2009
867 Yeni yayınlar 02.07.2009
868 “Tam Gün” Yasa Tasarısı toplantısı 02.07.2009
869 heKİMLİK (Üye kayıt programı) 02.07.2009
870 14. Halk Sağlığı Güz Okulu 30.06.2009
871 Hekime Yönelik Şiddet Çalıştayı 17.06.2009
872 Tam Gün 15.06.2009
873 Türk Tabipleri Birliği 58.Büyük Kongresi 09.06.2009
874 Tam Gün 02.06.2009
875 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 02.06.2009
876 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 26.05.2009
877 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı 26.05.2009
878 İstanbul Protokolü Hakkında Eğitim Programı 25.05.2009
879 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 22.05.2009
880 11 Nisan 2009 günü yapılan Türk Tabipleri Birliği Başkanlar Toplantısı 22.04.2009
881 Üye aidatlarının belirlenmesi hakkında 22.04.2009
882 Tabip odası gelirlerinden ödenecek Birlik payı 22.04.2009
883 İstanbul İl Sağlık Müdürü Uzm.Dr.Mehmet Bakar imzasıyla hastane başhekimliklerine gönderilen yazı 22.04.2009
884 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 14.04.2009
885 Uzmanlık Eğitiminde Kriz 07.04.2009
886 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 31.03.2009
887 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik 31.03.2009
888 Başkanlar Toplantısı 31.03.2009
889 Kadın Hekim Envanteri 31.03.2009
890 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 31.03.2009
891 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 28.03.2009
892 Tıp Fakültelerinde/Tıp Eğitiminde Kriz 23.03.2009
893 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 19.03.2009
894 Disiplin Soruşturmaları ve Kovuşturmaları 19.03.2009
895 “NO MİNUTE” ACİL EYLEMDEYİZ 07.03.2009
896 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 07.03.2009
897 Acil Serviste Kadına Yönelik Şiddetin Tanı-Tedavi ve Yönlendirilmesi 26.02.2009
898 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu 25.02.2009
899 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı 24.02.2009
900 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantısı kararları 17.02.2009
901 Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası 11.02.2009
902 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 05.02.2009
903 İmzaladınız mı? Etkinliği 05.02.2009
904 TTB-TÖK GYK toplantısı 03.02.2009
905 İmza kampanyasına dair Merkez Konseyi’nce yapılan değerlendirme 26.01.2009
906 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 21.01.2009
907 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Toplantı Kararları 21.01.2009
908 Dr. Dilek Argon’a uygunalan ve kamuoyuna da yansıyan şiddet 20.01.2009
909 Dünya Duysun, İsrail Dursun! 13.01.2009
910 Ses Ver! Dünya Duysun! Ses Ver! İsrail Dursun! Gazete ilan metni 08.01.2009
911 Biz bu insanlık suçuna ortak olmak istemiyoruz! 08.01.2009
912 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 07.01.2009
913 Tıbbi uygulama hataları 07.01.2009
914 Üye kayıt bilgileri 06.01.2009
915 İmza kampanyası 31.12.2008
916 TTB Avukat e-posta grubu oluşturulması hakkında 31.12.2008
917 “Hekime Yönelik Şiddet 31.12.2008
918 Üye kayıtları hk. 31.12.2008
919 Su ve Aciller 30.12.2008
920 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 30.12.2008
921 XIV. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 30.12.2008
922 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın yazısına ilişkin değerlendirme 30.12.2008
923 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 30.12.2008
924 2009 Katsayı Listesi 29.12.2008
925 İmza metni örneği 15.12.2008
926 Üye listelerinin gönderilmesi 15.12.2008
927 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 01.12.2008
928 TB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.12.2008
929 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 01.12.2008
930 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) GYK toplantısı 26.11.2008
931 Hüseyin Üzmez Olayı 26.11.2008
932 29 Kasım Mitingi 24.11.2008
933 Aidat ve para cezalarının güncellenmesi 24.11.2008
934 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 14.11.2008
935 Hekimlik mesleğini yapma koşulları ile ilgili yeni düzenlemenin uygulaması 14.11.2008
936 Disiplin soruşturmaları toplantısı 12.11.2008
937 Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 11.11.2008
938 Genel Yönetim Kurulu (GYK) toplantısı 06.11.2008
939 TTB ve Tabip Odaları Hukuk Büroları Toplantısı 30.10.2008
940 Vergi beyannameleri 24.10.2008
941 Türk Silahlı Kuvvetler mensubu hekimler tabip odalarına üyeliği 23.10.2008
942 5. Uluslararası İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Bölgesel Konferansı 22.10.2008
943 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol içi tartışmalara yönelik internet ortamı tartışma grubu 20.10.2008
944 2009 Katsayıları 17.10.2008
945 İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Tasarısı taslağı 14.10.2008
946 Füsun Sayek Anma Toplantısı 10.10.2008
947 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu (TTB-TÖK) 4. Genel Kurul toplantısı 09.10.2008
948 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 08.10.2008
949 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonlarının stand isteği 26.09.2008
950 Pratisyen Hekim Komisyonları 19.09.2008
951 13. Pratisyen Hekimlik Kongresi 19.09.2008
952 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı kararları 19.09.2008
953 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 19.09.2008
954 İşçi sağlığı ve işyeri hekimliğ 16.09.2008
955 Büyük Kongre’nin ilk gününde alınan kararlar 15.09.2008
956 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları VI 05.09.2008
957 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin ÇAĞIRGAN’ 21.08.2008
958 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 20.08.2008
959 Dünya Su Forumu 20.08.2008
960 Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan 15.08.2008
961 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 15.08.2008
962 TTB Merkez Konsyi görev paylaşımı 04.07.2008
963 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler Hakim ve Savcıların İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyi’ni Yükseltme Eğitimi 27.06.2008
964 VIV. Halk Sağlığı Güz Okulu 27.06.2008
965 TTB 55. Olağanüstü ve 56. Olağan Büyük Kongrelerinde alınan kararlar 24.06.2008
966 KLİNİK ŞEFİ VE ŞEF YARDIMCILIĞI ATAMALARININ KISA TARİHÇESİ 23.06.2008
967 Tam Gün Yasa Taslağı’na ilişkin gerçekleştireceğimiz etkinlikler 23.06.2008
968 Karar Önerileri 19.06.2008
969 TTB MERKEZ KONSEYİ KARAR ÖNERİLERİ 16.06.2008
970 Yaka Rozeti ve Oto Arması 16.06.2008
971 Tam Gün Yasa Taslağı oylama sonuçları tarihi 16.06.2008
972 Tam Gün Çalışmasına ve Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı Hakkında Türk Tabipleri Birliği görüşleri 05.06.2008
973 İstanbul Protokolü Eğitimleri Başvuruları 03.06.2008
974 “Tam Gün Yasa Taslağı”na dair bugün (03.0.2008) yapılması planlanan Basın Açıklaması 03.06.2008
975 “Tam Gün Yasa Taslağı”na yönelik gerçekleştireceğimiz etkinlikler 03.06.2008
976 GYK Sonuç Bildirgesi 30.05.2008
977 Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimlerin kredi kartı okuyucusu bulundurmalarının zorunlu tutulması 30.05.2008
978 Asistan Hekimlik Kurultayı 29.05.2008
979 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 23.05.2008
980 Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim 23.05.2008
981 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.05.2008
982 SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE SAĞLIKLA İLGİLİ BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI TASLAĞI HAKKINDA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ GÖRÜŞLERİ 21.05.2008
983 TTB GYK - TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı 21.05.2008
984 Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışması ve Sağlıkla İlgili Bazı Yasalarda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa 16.05.2008
985 Tütün ürünlerinin kullanımının belli yerlerde bütünüyle yasaklanmasına ilişkin yasal düzenleme 16.05.2008
986 Sosyalleştirmenin 47. Yılında Dünyada ve Türkiye’de Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 12.05.2008
987 Sağlık hizmeti sunumunda reklam ve tanıtım 12.05.2008
988 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Bilgi Düzeyini Yükseltme Eğitimi 12.05.2008
989 Sağlık İstatistikleri Yıllığı 12.05.2008
990 Kutlama 12.05.2008
991 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 05.05.2008
992 Prof.Dr. Gençay Gürsoy serbest bırakldı... 03.05.2008
993 Prof.Dr. Gençay Gürsoy gözaltına alındı... 03.05.2008
994 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 29.04.2008
995 Türk Tabipleri Birliği Asgari Ücret Tarifesi kitabı 28.04.2008
996 TTB Tıp Öğrencileri Kolu Bahar Okulu 28.04.2008
997 İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı 28.04.2008
998 Sağlık Bakanlığı’na göndermemiz gereken tabip odalarımıza kayıtlı üyeler 24.04.2008
999 Türk Tabipleri Birliği 57. Olağan (Seçimli) Büyük Kongresi 24.04.2008
1000 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 16.04.2008
1001 Türk Tabipleri Birliği 2008-2010 Yönetici Rehberi Formu 14.04.2008
1002 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu toplantısı 14.04.2008
1003 Bilgi Edinme Hakkının Kullanımıyla İlgili Yıllık Rapor 11.04.2008
1004 Trafik Kazazedelerinin Tedavi Giderleri 04.04.2008
1005 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 04.04.2008
1006 Çalıştay Programı 01.04.2008
1007 “SSGSS” hakkında yürüttüğümüz örgütsel faaliyetlere ilişkin bilgilendirme 28.03.2008
1008 Tıp Öğrenci Sempozyumu 26.03.2008
1009 Kadın meslekaşlarımızın örgüt içinde temsil edilmesinde adalet ilkesine uyacak önlemlerin alınması 26.03.2008
1010 Hukuk ve İnsan Hakları Herkes İçin Gereklidir! Basın Açıklaması 26.03.2008
1011 TTB-TÖK Genel Yönetim Kurulu toplantısı 26.03.2008
1012 Dünyada Sağlık Reformları ve Sonuçları:Ne Yapabiliriz? 18.03.2008
1013 XIII. PRATİSYEN HEKİMLİK KONGRESİ 17.03.2008
1014 Zonguldak Kömür Havzasının Tarihsel Gelişimi:1829-1939 17.03.2008
1015 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 17.03.2008
1016 “Asistan Hekimler Haklarını Arıyor” başlıklı broşür 17.03.2008
1017 Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim’de Türkiye Perspektifi 12.03.2008
1018 TTB Tıp Eğitimi Kolu toplantısı 12.03.2008
1019 Karanlığa Karşı Beyaz Duruş 06.03.2008
1020 İmza Metni 06.03.2008
1021 9 Mart ”Karanlığa Karşı-Beyaz Duruş” 14 Mart ”Beyaz Yürüyüş” 29.02.2008
1022 2007 yılı Bilançosu 29.02.2008
1023 BİZ KARŞI ÇIKARSAK YAPAMAZLAR! 19.02.2008
1024 Tabip Odası Genel Kurullarında Uyulması Gereken Kurallar 13.02.2008
1025 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 12.02.2008
1026 ”Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası” Yasa Tasarısı 11.02.2008
1027 Adli Tıp Uzmanı Olmayan Hekimler, Savcı ve Hakimlerin İstanbul Protokolü Eğitimi 29.01.2008
1028 ”Tam Gün” çalışmaya dair Yasa Tasarısı 29.01.2008
1029 HERKESE SAĞLIK, GÜVENLİ GELECEK 29.01.2008
1030 Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Taslağı 23.01.2008
1031 Tıp Dünyası Gazetesi 21.01.2008
1032 Herkese sağlık ve güvenli gelecek için yürüyoruz! 14.01.2008
1033 Herkes İçin Sağlık Ve Güvenli Gelecek İçin Yürüyoruz 09.01.2008
1034 Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 09.01.2008
1035 TTB Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu 09.01.2008
1036 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 09.01.2008
1037 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası 07.01.2008
1038 TTB Eğitim Kolu toplantısı 04.01.2008
1039 1. Kadın Sağlığı Kongresi 02.01.2008
1040 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 02.01.2008
1041 Sporcu Sağlığı Temel Kursu 02.01.2008
1042 Düşünme Etkinliği 31.12.2007
1043 Üye listesi 28.12.2007
1044 Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Hekim Hizmet Sözleşmesi Taslağı 28.12.2007
1045 İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNERGESİ 28.12.2007
1046 Üye Aidatları 28.12.2007
1047 TTB Tabela Yönetmeliği Taslağı’nın Değerlendirilmesi 25.12.2007
1048 2008 Katsayı Listesi 25.12.2007
1049 Olağan Dışı Durumlarda Hızlı Değerlendirme ve Müdahale 25.12.2007
1050 Tam Gün broşürü 11.12.2007
1051 Yeni Yayın 11.12.2007
1052 Herkese Sağlık Güvenli Gelecek Hakkı İçin Hep Birlikte Mücadele Edelim 10.12.2007
1053 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu GYK 30.11.2007
1054 Genel Yönetim Kurulu (GYK) 27.11.2007
1055 İşyeri Hekimliği Uygulama Bilgileri formu 22.11.2007
1056 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 22.11.2007
1057 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 22.11.2007
1058 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 20.11.2007
1059 2008 Katsayıları 20.11.2007
1060 Sağlık çalışanlarına saldırılar sürüyor 15.11.2007
1061 TTB Etik Kurul anketi 15.11.2007
1062 Türk Tabipleri Birliği Etik Kurulu 15.11.2007
1063 İnsan İhale ile Çalıştırılmaz-Sağlıkta Taşeron Olmaz 15.11.2007
1064 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 08.11.2007
1065 Kamu Hastane Birlikleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 31.10.2007
1066 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 30.10.2007
1067 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Değişiklikleri 26.10.2007
1068 Yeni Yayın 26.10.2007
1069 Toplu SMS sözleşmesi 26.10.2007
1070 Kadın Hekimlik Örgüt Okulu 26.10.2007
1071 Tüccar Mantığı ile ”Tam Süre” Olmaz! 25.10.2007
1072 Tabela ile ilgili kuralların saptanması hk 23.10.2007
1073 65 yaş üstündeki hekimlerin çalışmalarına kısıtlama 19.10.2007
1074 Özgür-Demokratik ve Eşitlikçi Bir Türkiye İçin 3 Kasım’da Ankara’dayız! 17.10.2007
1075 ”Tam Gün” Konulu Değerlendirme Toplantısı 05.10.2007
1076 Füsun Sayek Anma Etkinliği 05.10.2007
1077 TTB-TÖK 3. Genel Kurul toplantısı 05.10.2007
1078 Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği 04.10.2007
1079 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı 01.10.2007
1080 XIII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 28.09.2007
1081 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi’nde stand isteği 28.09.2007
1082 Şiddet Sempozyumu”ndaki sunumlar kitabı 25.09.2007
1083 Tabip odası üye kayıtları 25.09.2007
1084 Toplu SMS hizmeti 24.09.2007
1085 12. Pratisyen Hekimlik Kongresi 18.09.2007
1086 Yabancı hekimlerin ülkemizde çalışabilmelerine” ilişkin yasal hazırlık 18.09.2007
1087 TTB Turizm Sağlığı ve Hekimliği Kursu 17.09.2007
1088 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.09.2007
1089 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu toplantısı 10.09.2007
1090 İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik 05.09.2007
1091 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 31.08.2007
1092 XII. Halk Sağlığı Güz Okulu 24.08.2007
1093 TUS Dersaneleri 24.08.2007
1094 65 yaş üstü hekimlere çalışma yasağı 23.08.2007
1095 Özelleştirme baskısı bir meslektaşımızın yaşamına son vermesine neden oldu! 03.08.2007
1096 Füsun Sayek Sağlık ve Kültür Etkinlikleri 30.07.2007
1097 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği’nin kimi hükümlerinin iptali 03.07.2007
1098 TTB 56. BÜYÜK KONGRESİ KARARLARI 27.06.2007
1099 Kentlerde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi:Çok Sektörlü Yaklaşım 25.06.2007
1100 Sağlıkta Piyasacı Tahribatın Son Halkası:AKP 18.06.2007
1101 ”İşyeri Hekimliği Temel Eğitim Sertifika Kursu Programına Başvuru Formları 13.06.2007
1102 KADINA YÖNELİK ŞİDDET 07.06.2007
1103 TTB Genel Yönetim Kurulu toplantısı ( 12 Mayıs 2007) kararları 01.06.2007
1104 Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 30.05.2007
1105 Türk Tabipleri Birliği 56. Olağan (Seçimsiz) Büyük Kongresi 15.05.2007
1106 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınav Yönetmeliği 10.05.2007
1107 Nusret Fişek Sağlık Ocağı Ödülü 04.05.2007
1108 İş Yaşamında Kas İskelet Hastalıklarından Korunma ve Ergonomi Sempozyumu 04.05.2007
1109 Hizmet satınalımları 03.05.2007
1110 Genel Sağlık Sigortası Uygulama Tebliği Hazırlığı 25.04.2007
1111 Genel Yönetim Kurulu toplantısı 20.04.2007
1112 Cumhuriyet Mitingi’ne ilişkin değerlendirme 18.04.2007
1113 Aşı Haftası 17.04.2007
1114 Türkiye Sağlık Bilişimi Raporu 16.04.2007
1115 Uluslararası Ruhsal Travma Toplantıları V 05.04.2007
1116 İzmirdeki 243 sağlık ocağının kapatılması girişimi derhal durdurulmalıdır! 27.03.2007
1117 İlkyardım Eğiticileri Tazeleme Eğitimi ve İlkyardım Eğitimi Sempozyumu 26.03.2007
1118 20 Mart’ta Saat 20:00’de SAVAŞA DUR DE 16.03.2007
1119 Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarının Sağlık Hizmetlerini Satın Alma Yolu ile Gördürmesi 14.03.2007
1120 14 Mart Tıp Bayramı’nda ”GöREVDEYİZ” 13.03.2007
1121 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1122 Hekimlerin 14 Mart 2007 Bildirgesi 13.03.2007
1123 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 09.03.2007
1124 Türk Tabipleri Birliği ve Tabip Odalarının Görevlerinin Engellenmemesi 09.03.2007
1125 Beyaz Eylemler radyo bilgilendirme kayıtları 05.03.2007
1126 Bitkilerden İlaç Elde Edilmesi ve Bitkilerin İlaç Olarak Kullanılması 01.03.2007
1127 Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliği 01.03.2007
1128 Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkalım! 26.02.2007
1129 Beyaz Eylemler 22.02.2007
1130 Beyaz Eylemleri Başlatıyoruz 14.02.2007
1131 Cumhurbaşkanı ile görüşme 14.02.2007
1132 Kamu Sağlık İşletmeleri Pilot Uygulaması Hakkında Kanun Tasarısı 07.02.2007
1133 10 Şubat 2007 GYK 05.02.2007
1134 Torba Yasa 05.02.2007
1135 Belediyelerce Uygulanan İşyeri Ama ve Çalışma Ruhsatı 02.02.2007
1136 ”İTİRAZ EYLEMİ”NDEYİZ!!! 30.01.2007
1137 30 Ocak 2007 Salı Günü itiraz eylemi 27.01.2007
1138 Torba Yasa 26.01.2007
1139 XII. Pratisyen Hekimlik Kongresi 23.01.2007
1140 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 23.01.2007
1141 TBMM’yi göreve davet ettiğimiz İmza Kampanyası 19.01.2007
1142 27 Ocak 2007 Cumartesi günü hepbirlikte Samsun’da 19.01.2007
1143 Kanun Tasarısı Taslağı 17.01.2007
1144 Tekirdağ F Tipi Cezaevi Ziyareti Raporu 17.01.2007
1145 Türk Tabipleri Birliği Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 17.01.2007
1146 Genişletilmiş Etik Kurul Toplantısı 17.01.2007
1147 Üye Kayıt Bilgileri 17.01.2007
1148 DNA Verileri ve Türkiye Milli DNA Veri Bankası Kanunu Tasarısı 17.01.2007
1149 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı grubu toplantısı 10.01.2007
1150 Kurumsal bilginin güncellenmesi ihtiyacı 10.01.2007
1151 2007 yılında uygulanacak üye aidatları 10.01.2007
1152 Kadın hekimlik-kadın sağlığı faaliyetleri 04.01.2007
1153 2007 Duvar Takvimi 04.01.2007
1154 1 Ocak-31 Aralık 2007 katsayıları 29.12.2006
1155 İstanbul Tabip Odası imza kampanyası 28.12.2006
1156 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 20.12.2006
1157 Çalışma Bakanı Sayın Murat Başesgioğlu ile görüşme 18.12.2006
1158 Zorunlu Görevlendirmelere Karşı Salı Günü Denizli’deyiz 16.12.2006
1159 İYİ HEKİMLİK CEZALANDIRILIYOR 15.12.2006
1160 XII. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı sonuç bildirgesi 13.12.2006
1161 ”Aile Hekimliği Pilot İller Koordinasyon Toplantısı” Raporu 13.12.2006
1162 Tıpta Uzmanlık Eğitiminde Rehber El Kitabı 13.12.2006
1163 Namus cinayetleri ve üzerinde oluşturulan duyarlılık 07.12.2006
1164 1 Temmuz Genelgesi Son Durum 06.12.2006
1165 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 30.11.2006
1166 Basılı belge ve kimlik kartı ücretleri 28.11.2006
1167 Pratisyen Hekimler Kolu toplantısı 23.11.2006
1168 Disiplin Soruşturması ve Kovuşturmasında Yöntem 23.11.2006
1169 55. Olağanüstü Büyük Kongresi Kararları 23.11.2006
1170 Çocuk İstismarı ve Kadına Yönelik Şiddet 15.11.2006
1171 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliğinde Yürütmenin Durdurulması 14.11.2006
1172 Türk Tabipleri Birliği Suriye-Lübnan Ziyareti Raporu 14.11.2006
1173 Bütçeyi Emekçilerin Oyuna Sunuyoruz 14.11.2006
1174 Sağlık Bakanlığı ile Yürütülen PDC Görüşmeleri 06.11.2006
1175 SELLER NE TÜR SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİR? 01.11.2006
1176 ”Ödenmeyecek: İlaç (Çok Perdeli Komedi)” başlıklı broşür 30.10.2006
1177 TBMM Sağlık, Aile, Çal. ve Sos. İşler Komisyonu’nda görüşülen yasalar 30.10.2006
1178 Genel Yönetim Kurulu Toplantısı 27.10.2006
1179 Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı 27.10.2006
1180 Asgari Ücret Katsayı Önerileri 27.10.2006
1181 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi Karar Önerileri 26.10.2006
1182 Prof.Dr.Nusret Fişek Etkinlikleri 20.10.2006
1183 ”Ermeni soykırımının inkarını suç sayan” yasa tasarısı 11.10.2006
1184 TTB Olağanüstü 55. Büyük Kongresi 10.10.2006
1185 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı tutanakları 04.10.2006
1186 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi 04.10.2006
1187 11. Pratisyen Hekimlik Kongresi Stand İsteği 04.10.2006
1188 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1189 İşyeri Hekimi Temel Eğitim Sertifika Kurs Programı 03.10.2006
1190 Bakanlıktan PDC ile ilgili Toplantı Çağrısı 30.09.2006
1191 ”Aile Hekimliğinde Son Durum” Broşürü 26.09.2006
1192 Tıp Öğrencileri Kolu (TÖK) 20.09.2006
1193 Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Raporu 08.09.2006
1194 Genel Yönetim Kurulu 05.09.2006
1195 Lübnan’a asker gönderilmesin 02.09.2006
1196 Lübnan’a asker gönderme 01.09.2006
1197 SWOT(GZOR) Analizi 22.08.2006
1198 17 Ağustos Marmara Depremi Yıldönümü 19.08.2006
1199 MERKAP 10.08.2006
1200 Aile Hekimliği Pilot Bölge uygulaması 10.08.2006
1201 Atama ve Nakil Yönetmeliği ile ilgili Başkanlar Toplantısı 10.08.2006
1202 Atama Nakil Yönetmeliği Değişiklikleri 02.08.2006
1203 Aile Hekimliği Pilot Uygulamasına Başlanan İller Değerlendirme Toplantısı 01.08.2006
1204 TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol toplantısı 01.08.2006
1205 İl İçi Personel Dağılım 28.07.2006
1206 TÜRKİYE TIP ORTAMININ TEMEL SORUNU HEKİM AZLIĞI DEĞİL YÖNETİMDİR 28.07.2006
1207 Tabip Odaları Yöneticileri Örgüt İçi Eğitimi 28.07.2006
1208 İNSAN SAĞLIĞININ BEDELİ ALTINLA ÖLÇÜLEMEZ ! 28.07.2006
1209 Atama ve Nakil Yönetmeliği (İl içi personel dağılımı) 26.07.2006
1210 BU SALDIRGANLIĞI DURDURUN 21.07.2006
1211 Cumhurbaşkanı ziyareti 19.07.2006
1212 TTB Merkez Konseyi ve Sağlık Bakanı görüşmesi 17.07.2006
1213 Denizli Devlet Hastanesi’ndeki saldırıyı kınıyoruz 17.07.2006
1214 Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği 05.07.2006
1215 TTB MK Görev Dağılımı 05.07.2006
1216 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Toplantısı 05.07.2006
1217 Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Çalışma Raporu 05.07.2006
1218 Ek Ödeme 05.07.2006
1219 Türk Tabipleri Birliği 54. (Olağan) Seçimli Büyük Kongresi 05.07.2006
1220 Klinik özgürlüğümüz yok edilmek isteniyor 05.07.2006
1221 at 06.06.2006
1222 Eğitim Modülleri Sertifika Kursları 30.05.2006
1223 Danıştaydaki silahlı saldırı 18.05.2006
1224 Tabip Odalarımızın seçimli genel kurulları 18.05.2006
1225 Türk Tabipleri Birliği 54. Olağan Büyük Kongresi 18.05.2006
1226 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 18.05.2006
1227 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası 02.05.2006
1228 İşyeri Hekimi İşyeri Eğitim Sertifika Kursu Yönergesi 25.04.2006
1229 İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kol Toplantısı 25.04.2006
1230 Türk Tabipleri Birliği Tıp Öğrencileri Kolu 25.04.2006
1231 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1232 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun Tasarısı 25.04.2006
1233 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1234 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1235 TTB Merkez Konseyi Heyeti Diyarbakır İlk Değerlendirme Raporu 25.04.2006
1236 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı 25.04.2006
1237 Referandum 2006 25.04.2006
1238 Döner sermaye 25.04.2006
1239 Dr. Metin Bakkalcı’nın Referandum 2006 konuşması 25.04.2006
1240 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası kabul edildi 25.04.2006
1241 Referandum 2006 kapsamında Antalya Tabip Odası çalışmaları 25.04.2006
1242 6023 Sayılı TTB Yasa Tasarısı 25.04.2006
1243 Referandum 2006 25.04.2006
1244 İstanbul Metropolü ve Türkiyede Tüberküloz 25.04.2006
1245 Türk Tabipleri Birliği Yasası 25.04.2006
1246 Referandum 2006 25.04.2006
1247 Beyaz Cevap 25.04.2006
1248 TTB Pratisyen Hekimler Kolu Kol Toplantısı 25.04.2006
1249 Referandum 2006 25.04.2006