e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Kasım 2004  Sayı: 128

 

 

SSK'nin Sağlık Bakanlığı'na bağlanmasıyla, varolan sağlık güvencesiyle ortadan kalkacak
SSK devredilemez!

SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin yasa tasarısının hükümet tarafından TBMM’ye sevk edilmesinin ardından, Emek Platformu’nu oluşturan örgütler Acil Eylem Planı başlattı. Emek Platformu Başkanlar Kurulu, tasarıların geri çekilmemesi durumunda, ülke genelinde “üretimden gelen gücün kullanılması” kararını aldı.

 

Tıp fakültelerinin sorunları tartışıldı

18 tıp fakültesinin dekanlarının katıldığı toplantıda, tıp eğitiminin acil sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı. TTB’nin iki yılda bir hazırladığı “Tıp Eğitimi Raporu”nun ön sonuçları konuk dekanlara açıklandı.

Dr.Özgür Nizam sürgünde...

Zonguldak Tabip Odası Büyük Kongre Delegesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Zonguldak Şube Genel Sekreteri Dr. Özgür Nizam, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü’nün “Siyasi partilere girip çıkmaktadır” yazısı üzerine, Sağlık Bakanlığı’nca zorunlu olarak Yozgat’a atandı. Türk Tabipleri Birliği, Nizam’ın “sürgün” edilmesinin iyi hekimliğe ve örgütlü mücadeleye yapılan bir saldırı olduğunu açıkladı.

 

Uzmanlık derneklerine "yeterlilik" desteği

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB UDKK) ve Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK) tarafından düzenlenen “Tıpta Uzmanlık Eğitimi: Programlama-Uygulama-Değerlendirme Çalıştayı”, 5-10 Kasım 2004 tarihlerinde Ankara’da, TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirildi. Çalıştaya 30’a yakın uzmanlık derneğinden 35 kişi katıldı. Tıpta uzmanlık eğitimi ve yeterlilik çalışmalarını birbiriyle ilişkilendirmek ve derneklerin yeterlilik çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen çalıştay, bundan sonra sürekli hale getirilecek.


Prof.Dr. Onur Hamzaoğlu:
"AKP, sermayenin isteklerini yerine getirme çabası içinde"

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, AKP Hükümeti’nin de önceki hükümetler gibi “Türkiye’yi dönüştürme sürecini” ulusal ve uluslararası sermayenin gereksinimleri ve hedeflerine bağlı kalarak yerine getirme çabası içinde olduğunu vurguladı. Hamzaoğlu, TÜSİAD tarafından hazırlanan ve Eylül ayı içinde kamuoyuna açıklanan “Sağlık Raporu”nda bu durumun somutlaştığına işaret etti.


Halk sağlıkçılar tepkili...
"Halk sağlıkçıların yanlış istihdamı halkı sağlıksız bırakıyor"

Halk sağlığı asistanları, halk sağlığı uzmanlarının doğru yerlerde istihdam edilmemesinin halkı sağlıksız bıraktığını açıkladı.


Ankara Üniversitesi SBF öğretim üyesi Prof.Dr. Korkut boratav:
"Ekonomik iktikrarsızlık ana ögeleriyle devam ediyor"

Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl eski başkanlarından Prof. Dr. Nusret Fişek anısına düzenlenen “Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Bilim Ödülü” bu yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Korkut Boratav’a verildi.


Gündem
Gel, dirilt, değiştir...

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Mayıs ayı kutlamalar ayıdır… 12 Mayıs’ta hemşireler, 14 Mayıs’ta eczacılar günüdür. 14 Mart’tan bu topraklarda çağdaş tıp eğitiminin başlamasını simgeler, birlikte sağlık hizmeti sunduğumuz hemşire ve eczacılar içinde Mayıs ayı böyle bir öneme sahip olmalı…


Bütçe Uygulama Talimatı...
İptali için 6 bin imza

Bütçe Uygulama Talimatı’nın (BUT) ilaç yazımını kısıtlayan maddelerinin iptali için açılan davaya vatandaşlar da destek verdi. Başlatılan imza kampanyasına 2 bini pratisyen hekim, 4 bini vatandaş yaklaşık 6 bin kişi destek verdi.

Tabip odalarının SSK'nin devrine ilişkin protesto etkinlikleri sürüyor...
Antalya ve Aydın'da da SSK etkinlikleri yapıldı

SSK etkinlikleri yapıldı SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin düzenlemeye tepkiler tüm ülkede sürerken, son olarak Antalya ve Aydın’da tabip odalarının da katılımıyla Emek Platformu bileşenlerinin ortak etkinlikleri gerçekleştirildi.

Çalıştay katılımcılarının değerlendirmeleri...
"Yoğun, yararlı, verimli"

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama-Uygulama-Değerlendirme Çalıştayı’nın katılımcıları, çalışmanın son derece yararlı ve verimli olduğu görüşünde birleştiler. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği adına Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Acil Tıp Derneği Adına Dr. Yıldıray Çete ve Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adına Prof. Dr. Fatma Ulutan, çalıştaya ilişkin görüşlerini aktardı.


İstanbul'da yapılan bir araştırma ile hekimlerde "tükenmişlik düzeyi" incelendi
İtanbul'da "tükenmişlik" en alt düzeyde
İstanbul’da değişik yerlerde çalışan toplam 598 hekim ile yapılan “yüzyüze anket” çalışmasında, İstanbul’da görev yapan hekimlerde tükenmişliğin en alt düzeyde olduğu belirlendi. Görevleri gereği kendilerini işine vermek zorunda olan hekimler, tükenmişlik sendromu açısından “risk taşıyan grup”ta yer alıyor.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
İçi boş bir balon; aile doktorluğu
Dr. Erkan Kapaklı

Genel sağlık sigortasını okumak
C. Işık Yavuz - Kocaeli Tabip Odası- Son günlerde ve özellikle TBMM’nin işbaşı yapmasından itibaren sağlık alanında yaşanan gelişmeler kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz süre içerisinde “sözleşmeli sağlık personeli (çakılı kadro)”, maaşları hastanelerin döner sermayelerinden ödenebilecek hekim ve hekim dışı sağlık personeli çalıştırılması(taşeron doktor, taşeron hemşire, taşeron sağlık memuru vs vs) gibi düzenlemelere imza atan, yürürlüğe girerse Kamu Yönetimi Temel Kanunu ile mevcudundaki tüm sağlık kurumlarını, personelini, araç gerecini, bütçesini yerel yönetimlere devretmeye hazırlanan Sağlık Bakanlığı, “Genel Sağlık Sigortası ve Aile Hekimliği Pilot Uygulama” başlığındaki tasarıları ile tablonun birkaç parçasını daha yerine koymaya çalışıyor.

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Sağlık Hakkı
Hüsnü Öndül
 

10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 27-28 Kasım'da
Tıpta uzmanlık eğitimi masaya yatırılıyor

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB UDKK) ve İstanbul Tabip Odası   (İTO) tarafından düzenlenen 10. Tıpta   Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 27-28 Kasım 2004 tarihlerinde  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Kurultayda, tıpta uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve bu zeminde meslek birlikleri, tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri ve tıp eğitimiyle ilgili diğer kuruluşların görüş alışverişinde bulunmasının sağlanması amaçlanıyor.


Hukuk Köşesi
Kölelik yasaklanmış mıydı?
Av. Ziynet Özçelik
2004 Temmuz ayında gazetelerde bir ilan yer aldı. İlanı veren Sağlık Bakanlığı’na bağlı Denizli Devlet Hastanesi’ydi. İlana göre hastane, 1 Eylül 2004 ile 31 Aralık 2004 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere, iki adet akıl ve ruh sağlığı uzmanı, bir adet onkoloji uzmanı, bir adet çocuk psikiyatri uzmanı, bir adet endokrinoloji uzmanı, bir adet alerjik hastalıklar uzmanı (hizmeti) satın alacaktı. Bu uzmanlarını (hizmetlerini) satacak yüklenicilerin ihaleye başvurması isteniyordu. Bu yükleniciler her türlü özel, tüzel kişi ve kuruluş olabilirdi. En ucuza en iyi uzman hekimin hizmetini satacak özel kişi veya kuruluş bu ihaleyi kazanacaktı. Sağlık Bakanlığı (hizmetlerini) satın alacağı hekimlere değil, aracılara ödeme yapacaktı. Bu işin konusunu oluşturan hekimler, ne işçi, ne memur, ne de sözleşmeli personel statüsünde olacaktı. (Hizmetleri) satın alınacak olanlar (hizmetlerini) satanlardan ücret alacaklardı. Sağlık Bakanlığı, hekimlik hizmetini veren hekimleri değil, onların emeğini pazarlayanları muhatap alacağını ilan ediyordu.

Prof. Dr. Nusret Fişek Ödülleri sahiplerini buldu

Türk Tabipleri Birliği’nin, her yıl Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verdiği “Halk Sağlığı Ödülleri” bu yılki sahiplerini buldu. TTB eski başkanlarından ve halk sağlığı alanının en önemli isimlerinden olan Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verilen Bilim Ödülü’ne bu yıl Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Korkut Boratav, Sağlık Ocağı Ödülü’ne ise Samsun Tekkeköy Merkez Sağlık Ocağı değer görüldü.


TTB STED Fotoğraf Yarışması 2004 sonuçlandı...
Türk Tabipleri Birliği Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi’nce (STED) her yıl düzenlenen fotoğraf yarışmasının bu yılki kazananları belli oldu. 2004 TTB STED Fotoğraf Yarışması’nda büyük ödülü Dr. Ferit Avcu’nun “Torun Sevgisi” adlı fotoğrafı kazanırken, Ali Uğur Ural’ın “Bağ Evi”, Selime Yılmaz’nın “Mavi Çiy” ve Ahmet Remzi Tülüce’nin “Şemsiyeli Adam” adlı fotoğrafları Başarı Ödüllerine,  A. Kadir Ekinci’nin “Tarlada” adlı fotoğrafı Jüri Özel Ödülü’ne,  Turgay Çelik’in “Silah Çiçek Oldu” adlı fotoğrafı da Galeri Sanatyapım Ödülü’ne değer bulundu.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Türkiye'de Değişik Sektörlerdeki Tahribat: Bunlara Karşı Ne Yapılabilir" kitabı çıktı...

Türk Tabipleri Birliği'nin Prof. Dr. Nusret Fişek'in anısına geçen yıl düzenlediği anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen "Türkiye'de Değişik Sektörlerdeki Tahribat: Bunlara Karşı Ne Yapılabilir" konulu panel kitaplaştırıldı.


Bir sağlık memurunun ardından...
Ben de 1980 sonrası zorunlu hizmete ilk giden hekim kuşağındanım ve Hacettepe Tıp Fakültesini 12 Eylül sonrasının Ankara’sında  hepimizi nefessiz bırakan  o ağır havayı soluyarak bitirdiğimde daha doktor olma sevincini duyamadan soluğu zorunlu hizmet kurası çekmek için Hıfzısıhha Enstitüsü içindeki büyük salonda aldığımı hatırlıyorum. O zamanlar içinde bir askeri yetkilinin de olduğu kura görevlilerinin ağzından çıkan sözcüklerle hayatımız belirlenmiş olurdu. Görevli elini torbaya daldırıp “Dr….. Datça” dediğinde salonda alkışlar yükselir, benim ki gibi “ Adıyaman Gerger Güngörmüş Köyü” dendiğinde ise salonu sessizlik kaplardı. Zorunlu hizmet kurasında benim gibi adını ilk kez duydukları yerleri çekenler hemen bir harita bulup, kura çeken elin kendilerini savurduğu ülke köşesini aramaya koyulurdu. Ben kura çektiğim yeri haritada bulamamıştım ama Sağlık Bakanlığının ilgili dairesinden o köyde sağlık ocağı binası, elektrik ve su olmadığını öğrenmiştim. Yapacak bir şey yoktu; en azından tayinimi Gerger ilçesine yaptırabilirim umuduyla içimde biraz da Ferit Edgü’nün “O” romanının kahramanının imgesine taşıyarak kalın romanlar dolu çantamla  bir sabah vakti Adıyaman otobüsüne bindim. Uzun süren bir yolculuktan sonra “Adıyaman, Nüfus 55.000” yazan tabelası bizi karşıladı; otobüsten inip sağlık müdürlüğüne gittim ve göreve başlamak için hemen Gerger’e gitmem gerektiğini öğrendim. Aklımda bin bir soru bir akşam üste Kahta üzerinden Nemrut dağına selam vererek Gerger’e geldiğimde güneş batmak üzereydi ve sağlık ocağı bahçesinden uzaklarda akan Fırat’ı gördüğümde ürperdiğimi hatırlıyorum.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Tıp ve Sağlıkta Bilişim Paneli 3 Aralık'ta

26 Ekim Hasta Hakları Günü

ATO-SSK tıp sohbetleri başladı

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön