e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Kasım 2004  Sayı: 128

 

Çalıştay katılımcılarının değerlendirmeleri…

“Yoğun, yararlı, verimli”

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama-Uygulama-Değerlendirme Çalıştayı’nın katılımcıları, çalışmanın son derece yararlı ve verimli olduğu görüşünde birleştiler. Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği adına Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, Acil Tıp Derneği Adına Dr. Yıldıray Çete ve Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adına Prof. Dr. Fatma Ulutan, çalıştaya ilişkin görüşlerini aktardı.

Tıp Dünyası - ANKARA - 5-10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen Tıpta Uzmanlık Eğitimi Programlama-Uygulama-Değerlendirme Çalıştayı, katılımcılar arasında son derece yararlı ve verimli olarak değerlendirildi. Prof. Dr. Feridun Cahit Tanyel, çalıştayın uzmanlık eğitimindeki hedef ve amaçların daha iyi düşünülmesi ve planlanması mesajını verdiğini belirtirken, Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Çete farklı uzmanlık dallarının birbirinin deneyimlerinden yararlanması noktasında çalıştayın son derece faydalı olduğunu söyledi. Prof. Dr. Fatma Ulutan da, çalıştayın hem ufuk genişletmek hem de pratik uygulamalar açısından uygun bir program olduğunu söyledi.

Tanyel, Çete ve Ulutan’ın çalıştaya ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği adına Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi anabilim dalı öğretim üyesi ve TÜBA Asli Üyesi Prof. Dr. Cahit Tanyel: Gayet iyi bir çalıştay oldu. Yapılan işleri, neyi nasıl yapmamız gerektiğini biraz daha düşünerek, hesaplayarak, planlayarak yapmamız gerektiği mesajını verdi. Örneğin; asistan eğitimindeki amacımız ne, hedefimiz ne, bunu nasıl yapacağız, nasıl değerlendireceğiz? Bunları çok iyi bir biçimde planlamamız, organize etmemiz gerekiyor. Sonuçta çalıştayın verdiği mesaj bu.

Problem şu: Benim kendi anabilim dalım çocuk cerrahisi. Çalıştayda verilenlerin gerçekleştirilmesi ya da bu yaklaşımların orada uygulanması açısından düşünürseniz bu anabilim dalı açısından kolay. Ama her bir anabilim dalı için yan faktörler var; fiziki şartlarınız, hasta sayınız, internet olanağınız, araştırma olanağınız vs. Bütün bunları çocuk cerrahisi camiasi olarak uygulamak kolay olabilir ama tüm pediatri camiasını düşündüğünüz zaman bu çok zor olur. Bir camiada herkesin aynı anlayışa dönmesi, aynı şekilde düşünmesi, böyle bir gereksinim olduğunu düşünmesi biraz daha uzunca bir süreç.

Gelmeden önceki tek beklentim şuydu: Bu 5 günün sonunda ben niye bu 5 günü harcadım dememek. Bunu söyledim diyemem; hayır. Ama benim ilgi alanım, zamanımı ayırdığım veya yoğunlaştığım işler bundan farklı. Bu konular muhakkak önemli ama bu konuları işleyen, hatayı boyunca bununla uğraşıp bunu geliştirmeye çalışacak kişiler gerekli.

Türkiye Acil Tıp Derneği adına Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Yıldıray Çete: Aslında program bize daha önceden gönderilmişti ve yoğunluğu orada da görülüyordu ama beklediğimden daha yoğun bir program oldu. Çok emek sarfedilmiş gerçekten. Elimize çok iyi kaynaklar verildi. Sunumlar çok yetkindi; sunumları yapanlar konularında çok yetkin insanlardı. Arada verilen pratikler; grup çalışmaları verilen bilgilerin günlük hayata, pratiğe aktarılmasında bize faydalı oldu.

Ben yeterlilik kurullarının en önemli görevinin Türkiye’de uzmanlık eğitimini standardize etmek olduğunu düşünüyorum. Uzmanlık eğitimini standardize ederken, bunun bileşenlerinin neler olduğunu gördük. Bu bileşenler nelerdir, bu bileşenlerde neler değişebilir bunu gördük. Bunun bir süreç olduğunu kabul ettik ama bu çalıştayın bunun başlangıç noktası olduğunu düşünüyorum.

Yakında 10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı yapılacak. Bu eğitim kurultaylarında benzer konular belki daha genel başlıklarla bir süredir tartışılıyor. Yani bunları ilk kez bu çalıştayda tartışmıyoruz ama bu çalıştay bunlara daha bütünsel bir bakış açısı yakalama fırsatı verdi bize.

Çok önemli bir nokta da, farklı uzmanlık dallarının, farklı derneklerin birbirinin deneyimlerinden yararlanması oldu. Diğer dernekler ne yapıyor, ne düşünüyor, biz ne noktadayız, ne yapabiliriz? Bunu hem karşı etkileşimle görme olanağımız oldu hem de UYEK’in birikimli çalışanlarının bize farklı seçenekleri sunma açısından da çok faydası oldu.

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği adına Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Fatma Ulutan: Çalıştayın hem ufuk genişletmek hem de pratik uygulamalar için kazanımlar elde etmek açısından uygun bir programı vardı. Bol eğitim materyali, grup çalışmaları, ortam  çalıştayın verimli, dolu dolu ve çok keyifli geçmesini sağladı.

Uzmanlık dernekleri farklı alanlar ile ilgili olsalar bile eğitimde temel hedefler ortak. Ayrıca günümüzde birçok hastalık için farklı uzmanlık alanlarının iç içe geçtiğini multidisipliner yaklaşımların zorunlu hale geldiğini düşünürsek, eğitim alanındaki ortak çalışmaların önemi de ortaya çıkıyor. Devlet Hastanesi ve üniversite gibi farklı kurumlardan gelen eğiticilerin deneyimlerini, farklı uygulamalarını birbirine aktarması açısından da çalıştay son derece yararlı oldu.

Tıp eğitimi anabilim dalında görevli ve eğitimdeki bilimsel gelişmeleri yakından izleme şansı olan eğiticilerin bu alandaki yenilikleri aktarmaları yararlı oldu. Ayrıca gerek aralardaki sohbetlerde gerek toplantılar sırasında farklı derneklerin yeterlilik kurullarının çalışmaları sırasında karşılaştıkları sorunları ve çözümleri tartışma olanağı bulduk. Bunun yanında, çalıştayın TTB UYEK ve eğiticiler arasında bilgi ve fikir alışverişi açısından da yararlı olduğunu düşünüyorum.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön