e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Kasım 2004  Sayı: 128

 

10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı 27-28 Kasım’da

Tıpta uzmanlık eğitimi masaya yatırılıyor

TTB UDKK ve İTO tarafından gerçekleştirilen 10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve bu zeminde meslek birlikleri, eğitim hastaneleri ve tıp eğitimiyle ilgili diğer kuruluşların görüş alışverişinde bulunmasını sağlamayı amaçlıyor.

Tıp Dünyası - İSTANBUL - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB UDKK) ve İstanbul Tabip Odası  (İTO) tarafından düzenlenen 10. Tıpta  Uzmanlık Eğitimi Kurultayı (TUEK) 27-28 Kasım 2004 tarihlerinde  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Oditoryumu’nda gerçekleştirilecek. Kurultayda, tıpta uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve bu zeminde meslek birlikleri, tıp fakülteleri, eğitim hastaneleri ve tıp eğitimiyle ilgili diğer kuruluşların görüş alışverişinde bulunmasının sağlanması amaçlanıyor.

10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı Sekreteri ve İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Nilüfer A. Kapaklı, kurultaya ilişkin olarak verdiği bilgide, uzmanlık eğitimi kurultaylarında temel olarak tıpta uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bu yolla topluma daha iyi sağlık hizmeti sunulmasının hedeflendiğini kaydetti. Bu zeminde meslek birliklerinin, tıp fakültelerinin, eğitim hastanelerinin ve tıp eğitimiyle ilgili diğer kuruluşların görüş alışverişinde bulunmasının sağlandığını belirten Kapaklı, tüm uzmanlık alanlarını kapsayan ve her yıl bir büyük ilde düzenlenen kurultayda uzmanlık eğitimi alanındaki gelişmelerin, somut uygulamaların ve alan sorunlarının ele alındığını, tüm katılımcıların çalışmalarını sergilediğini ve deneyimlerini paylaştığını anlattı.

Nilüfer Kapaklı, Türkiye’de son 10 yılda tıpta uzmanlık eğitimi alanında önemli gelişmeler olduğuna; uzmanlık eğitiminin geliştirilmesi ve standardizasyonu için uzmanlık dernekleri, tıp fakülteleri ve eğitim hastanelerinde eğiticiler ve asistanlar dikkat çekici çalışmalar gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Bir yandan yeterlilik kurulları kurulurken diğer yandan yeterlilik belgelendirme çalışmalarının sürdürülüyor olması uzmanlık eğitimi alanında atılan önemli adımlar olduğuna işaret eden Kapaklı, “Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayları, farklı deneyimlerin paylaşılmasına, bilginin ortaklaştırılmasına ve geleceğin yapılandırılmasına katkıda bulunmuştur” diye konuştu.

Kapaklı, on yıl önce İstanbul’da başladıkları bu uzun yolculuğun onuncu yılında  yeniden ev sahipliği yapıyor olmanın coşkusunu yaşadıklarını ifade ederken, bu yıl  alanlarına çok değerli katkılar sunan hekimlerin yanı sıra yurtdışından da katılım olacağını bildirdi. Kapaklı, 10. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’na Belçika’dan Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) Genel Sekreteri Dr. Bernard Maillet ve İngiltere’den UEMS üyesi Dr. Edwin Borman’ın  katılacağını söyledi.

“Sağlıkta Dönüşüm Programı” ve  “performansa dayalı çalışma” sisteminin uzmanlık eğitimine etkisinin de tartışılacağı  kurultayda, Sağlık Bakanlığı tarafından 18.  kez “taslağı”   hazırlanan “Tıpta Uzmanlık Tüzüğü”nün tüm yönleriyle ele alınacağı bildiren Kapaklı, tüm hekimlerin katılımını beklediklerini de sözlerine ekledi.

X. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, TTB Kredilendirme Kurulu tarafından 14 STE kredisi ile kredilendiriliyor. Kurultaya katılım ücretsiz. Katılım için iletişim adreslerine e-posta veya faksla bildirmek yeterli. Ayrıca İstanbul Tabip Odası web sayfasından (www.istabip.org.tr) elektronik kayıt yapılabiliyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön