e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Kasım 2004  Sayı: 128

 

Tabip odalarının SSK’nin devrine ilişkin protesto etkinlikleri sürüyor…

Antalya ve Aydın’da da

8.jpg (12276 bytes)SSK etkinlikleri yapıldı SSK hastanelerinin Sağlık Bakanlığı’na devrine ilişkin düzenlemeye tepkiler tüm ülkede sürerken, son olarak Antalya ve Aydın’da tabip odalarının da katılımıyla Emek Platformu bileşenlerinin ortak etkinlikleri gerçekleştirildi.

Tıp Dünyası - ANTALYA/AYDIN - Tabip odalarının SSK hastanelerinin devrine ilişkin protesto etkinlikleri sürüyor. Son olarak Antalya ve Aydın’da da tabip odalarının da katılımıyla Emek Platformu bileşenlerinin ortak etkinlikleri gerçekleştirildi.

Antalya Emek Platformu temsilcileri, 11 Kasım günü SSK Bölge Hastanesi’ne doğru yürüyüşe geçtiler. “SSK halkındır satılamaz”, “AKP sağlığa zararlıdır”, “Zafer direnen emekçinin olacak” sloganları atan grubun hastane önünde toplanmasının ardından burada bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, bugüne kadar SSK’nin devrine ilişkin olarak yapılan itirazlara, sağlık alanında faaliyet gösteren kurumların ve diğer demokratik kitle örgütlerinin bilimsel verilere dayanan uyarılarının dikkate alınmamasının kaygı verici olduğu vurgulandı. SSK’nin gerçek sahipleri olan işçi ve işçi örgütlerinin hiçe sayıldığına dikkat çekilen açıklamada, hükümetin biran önce bu tutumundan vazgeçmesi istendi. Açıklamada şunlara yer verildi:

“Tüm kamuoyuna sesleniyoruz. Doğumdan ölüme kadar sağlık hizmetlerini sunmak, devletin asli görevidir. Eşit, ulaşılabilir, nitelikli sağlık hizmetleri bir haktır ve karşılığı genel bütçeden sağlanmalıdır. Tasarruf yapacaksanız insan sağlığından değil, hortumculara giden paralardan, birilerine rant yaratan gereksiz yatırımlardan, savaşa dönük harcamalardan, dış borç faizi ödemelerinden tasarruf yapın. Toplayamadığınız vergileri gerçek sahiplerinden toplayın, kayıt dışı çalışmayı ve ekonomiyi engelleyin. Sağlığı üst düzeye çıkarmayı hedefliyorsanız altyapıyı, çalışma koşullarını güçlendirin. Çalışanların insanca hizmet sunabilecekleri ortamları sağlayın. Tasarı geri çekilmedikçe etkinliklerimizi sürdüreceğimizi, bugün olduğu gibi bundan sonra da haklarımıza hep birlikte sahip çıkacağımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”

Basın açıklamasının ardından halka yönelik hazırlanan bildiriler hastanede yatan hastalara, hasta yakınlarına ve vatandaşlara dağıtıldı. Açıklamaya, Türk-İş, DİSK, KESK, BASK, Türkiye İşçi Emeklileri Derneği, TMMOB, Antalya Barosu, Antalya Tabip Odası ve TÜRMOB’dan temsilciler katıldı.

Aydın’da da Türk-İş, Tes-İş Sen, Teksif Sen, Belediye-İş Sen, Yol-İş Sen, Sağlık-İş Sen, Tek Gıda-İş Sen, T. Haber-İş, Tarım-İş, Aydın Tabip Odası, Aydın Dişhekimleri Odası, DİSK, Emekli-Sen, Genel-İş, KESK, SES, Eğitim-Sen, ESM, BES ve Yapı-Yol Sen tarafından ortak açıklama yapıldı. “SSK’nin taşınır ve taşınmaz tüm mallarının sahibi; işçi, işveren, ekliler ve onların aileleri ile birlikte Türk işçi sınıfınındır” denilen açıklamada, SSK’nin acilen mali ve idari özerkliğe kavuşmasının sağlanması, SSK’nin personel açığının hemen giderilmesi ve SSK sağlık kurumlarının eksiklerinin tamamlanarak yatırım yapılması istendi ve bunların yaşama geçirilmesi için hiçbir engel bulunmadığı vurgulandı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön