e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Kasım 2004  Sayı: 128

 

Bütçe Uygulama Talimatı…

İptali için 6 bin imza

Pratisyen Hekimlik Derneği ve TTB Pratisyen Hekimler Kolu’nun Bütçe Uygulama Talimatı’nın iptali için açtığı davaya vatandaşlar da imza kampanyasıyla destek verdi. Talimatın geri çekilmesi için 32 ilde toplam 6 bin imza toplandı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Bütçe Uygulama Talimatı’nın (BUT) ilaç yazımını kısıtlayan maddelerinin iptali için açılan davaya vatandaşlar da destek verdi. Başlatılan imza kampanyasına 2 bini pratisyen hekim, 4 bini vatandaş yaklaşık 6 bin kişi destek verdi.

7.jpg (6754 bytes)Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu (TTB PHK), Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB GPE) ve Pratisyen Hekimlik Derneği (PHD), 6 Kasım günü TTB Merkez Konseyi Binası’nda ortak basın toplantısı düzenlediler. Toplantıda, BUT’un ilaç yazımını kısıtlayan maddelerinin iptali için Danıştay’da açılan davaya ve başlatılan imza kampanyasına ilişkin bilgiler paylaşıldı. TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, TTB GPE Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, TTB PHK Başkanı Dr. Kurtuluş Arıkök ve PHD Genel Sekreteri Dr. Erkan Kapaklı’nın katıldığı basın toplantısında, açıklamayı heyet adına Erkan Kapaklı okudu. Danıştay’da açılan iptal davasının halen sürdüğünü belirten Kapaklı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı nezdinde yapılan bütün girişimlere rağmen, BUT’taki kısıtlamaların genişletilerek sürdürülmek istendiğini kaydetti. Kapaklı, ilaçların uygunsuz kullanımının önüne geçilmesi gerektiğini yıllardır söylediklerini vurgularken, “Ancak çözümün vatandaşların sağlık hakkını kısıtlamak ya da hekimleri hastalarını tedavi edemez hale getirmekte aranması kabul edilemez”  diye konuştu.

Sağlıkta tasarruf olmaz

Bütün bu kısıtlamaların “tasarruf” gerekçesiyle yapıldığına işaret eden Kapaklı, sağlıkta tasarruf olmayacağını belirterek, bu kısıtlamaların doğuracağı sonuçları yineledi:

“Sağlık ocakları işlevsizleştirilecek, pratisyen hekimler teşhis koyan ama ilaç yazamayan hekimler durumuna düşürülecektir. Hastane önlerindeki kuyruklar daha da artacak ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine ulaşması daha da zorlaşacaktır. Sağlıktaki eşitsizlik daha da artacak, özellikle kırsal alanlarda vatandaşlarımız sağlık hizmetine ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalacaklardır. Bu uygulama ile vatandaşlarımız özel sağlık kurumlarına yönlendirilmekte, kullanmak zorunda oldukları ilaçları kendi paraları ile almaya zorlanmakta ve bu olanaklara ulaşamayanlar ilaçlarını kullanamamaya mahkum edilmektedir.”

Uzmanlık derneklerinin de, pratisyen hekimleri devre dışı bırakan bir sağlık anlayışının depresyon, astım, kronik akciğer hastalıkları, hiperkolesterolemi ve hiperlipidemi, hipertansiyon, migren ve baş ağrısı gibi toplumda sık karşılaşılan hastalıkların oranını artıracağı uyarısında bulunduğunu anımsatan Kapaklı, talimatnamenin derhal yürürlükten kaldırılması isteğini yineledi.

Kapaklı, daha sonra imza kampanyası ile ilgili bilgi verdi. Talimatnamenin iptali için açılan davaya destek vermek üzere başlatılan imza kampanyasına 32 ilden 6 bin kişinin destek verdiğini bildiren Kapaklı, bunun 2 bin kişisini hekimlerin, 4 bin kişisini ise yurttaşların oluşturduğunu kaydetti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön