e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

 

Sağlık hizmetlerinin taşeron usulü satın alınmasına başlandı
"Ücretli kölelik" uygulamada

Sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi sürecini giderek hızlandıran Sağlık Bakanlığı, temizlik, güvenlik gibi hizmetlerin ardından sağlık personeli tarafından yerine getirilen hizmetlerin de taşeron usulü satın alınması uygulamasını başlattı. Uygulama için ilk ihale 8-9 Temmuz tarihlerinde Dr. Siyami Ersek Göğüs-Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi’nde açıldı. Altı ay süreli ihaledeki toplam 170 adet hizmetin 142’si hemşirelik hizmetlerini kapsıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı  Şişli Etfal Hastanesi de hizmet alımı için ihale açarken diğer hastaneler de ihale açmak için hazırlıklara başladılar.

 

TTB Olağan Genel Kurulu
"Umuda Beyaz yürüyüş sürecek"

Türk Tabipleri Birliği Olağan Genel Kurulu 19 Haziran 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapıldı. Genel Kurul, Türk Tabipleri Birliği Yasası’ndaki delege seçimini düzenleyen maddenin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve hükümetin yaklaşık 2 yıldır yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle “seçimsiz” olarak, “forum” biçiminde gerçekleştirildi.

İş bırakmaya teşvik gerekçesiyle 85 kişiye 255 yıl hapis istemiyle dava...
12 örgüte dava açıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Bürosu’nun ihbarı üzerine, 5 Kasım 2003’de gerçekleştirilen G‘ö’REV etkinliğinin  kamu güvenliği, kamu sağlığı ve kamu düzenini bozacak şekilde özendirildiği iddiasıyla, başta İstanbul Tabip Odası yöneticileri olmak üzere, aralarında eyleme destek veren 12 sendika ve meslek örgütü temsilcisinin de bulunduğu 85 kişi hakkında toplam 255 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.

 

Şef ve şef yardımcılığı sınavı...
5 Temmuz'daki sınav iptal

Danıştay 5. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Temmuz’da yapılacağı duyurulan şef ve şef yardımcılığı sınavının yürütmesini durdurdu. Sağlık Bakanlığı, 16 Haziran tarihli kararın ardından, sınavın iptal edildiğini 28 Haziran’da duyurdu.


Sayek ve Bakkalcı'ya beraat
"Hakaret yok"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ile 2. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, sağlık çalışanlarının 5 Kasım’da gerçekleştirdiği iş bırakma eyleminin ardından düzenlenen basın toplantısında, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a hakaret ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada beraat ettiler.


Onbinler, işgale, NATO'ya ve Bush'a karşı İstanbul'da buluştu
İşgal ve işkence lanetlendi

İstanbul’da 28-29 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen NATO Zirvesi, onbinlerce savaş karşıtı tarafından protesto edildi. TTB’nin de aralarında bulunduğu NATO ve Bush karşıtı birlik bileşenleri, işgal ve işkenceyi lanetlerken, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya çağrısında bulundular.


"Umudun Beyaz Yürüyüşçüleri" Abdi İpekçi Parkı'nda buluştu
"Sağlıkta dönüşüm balonu patladı"

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 16 Haziran tarihinde Türkiye’nin her yerinden başlatılan “Umuda Beyaz Yürüyüş”ün katılımcıları 18 Haziran akşam saatlerinde Ankara’ya ulaştılar. Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda TTB ve Ankara Tabip Odası yöneticileri tarafından karşılanan katılımcılar, sağlığın piyasa unsuru haline getirilmesi yönündeki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladılar.


Gündem
CAN'landık...

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Mayıs ayı kutlamalar ayıdır… 12 Mayıs’ta hemşireler, 14 Mayıs’ta eczacılar günüdür. 14 Mart’tan bu topraklarda çağdaş tıp eğitiminin başlamasını simgeler, birlikte sağlık hizmeti sunduğumuz hemşire ve eczacılar içinde Mayıs ayı böyle bir öneme sahip olmalı…


ATK ile ilgili açıklamalarının ardından İstanbul Üniversitesi'ndeki görevinden alınan Fincancı ve Koç yargıya başvurdu
"Sorun eleştiriye bile tahammülsüzlük noktasında"

Adli Tıp Kurumu’ndaki (ATK) AKP kadrolaşmasına ve ATK’nin bağımsız olmadığına ilişkin olarak yaptıkları açıklamaların ardından İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nce üniversitedeki görevlerinden alınan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı ve Prof. Dr. Sermet Koç, kararın iptali için YÖK’e ve mahkemeye başvurdular.

"Aile hekimliği"ne tepki

Ankara Tabip Odası (ATO), Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Aile Hekimliği Pilot Uygulaması” hakkındaki yasa tasarısına tepki göstermek üzere, TBMM önünde bir basın açıklaması yaptı. ATO’nun açıklamasına CHP Ordu Milletvekili Sami Tandoğdu, CHP Muğla Milletvekili Ali Arslan, CHP Mersin Milletvekili Hüseyin Güler, CHP Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar ve CHP Bursa Milletvekili Mustafa Özyurt da destek verdiler.

Hastaneler de satışa çıkarılıyor

Sağlık Bakanlığı’na tahsisli gayrimenkullerin satılıp buradan elde edilecek gelir ile Bakanlığa bina, inşaat, onarım yapıp, tıbbi cihaz almasını öngören yasa 14 Temmuz’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.


Mama destekçisi Akdağ'a tepki
Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, elinde ticari mama paketiyle basına poz vermesi, başta çocuk hekimleri olmak üzere hekimlerin ve uzmanlık derneklerinin tepkisini çekti.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Prof.Dr. Üstün Korugan'ın ardından...
Prof.Dr. Gençay Gürsoy

İstanbul Tabip Odası'nda açıklama
"Sağlıkta taşeronlaştırmayı durduralım"
Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi’nde 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen hizmet satın alımı ihalesine tepki gösteren İstanbul Tabip Odası (İTO), sağlıkta “taşeronlaştırma” girişimlerinin derhal sonlandırılmasını istedi.

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Sosyal güvenlikten sosyal sadakaya...
Dr. Atilla Özsever
 

TTB Olağan Genel Kurulu'nda konuşan Dr. Ata Soyer, önümüzdeki dönemde hekimleri nelerin beklediğini anlattı...
"Biz Uzun yürüyüş Gerekçesi Yerine..."

Sağlık personeline döner sermaye ücretlerinin dağıtılmasında “puan” esasını getiren Sağlık Bakanlığı, bundan böyle atamaları da “puana” göre gerçekleştirecek. Mazerete dayalı atamalarda “öğrenim” durumu kaldırılırken, eş durumu atamalarında ise kısıtlamaya gidildi.

Hukuk Köşesi
Sağlık meslek mensuplarını birleştiriyoruz!
Av. Ziynet Özçelik
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

Özlük haklarımız, iş güvencemiz, meslek onurumuz ve halkın sağlığı için:
"Umuda Beyaz Yürüyüş devam edecek"

Herkese gereksindiğinde eşit, ücretsiz, nitelikli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti evrensel bir haktır. Oysa son dönemlerdeki politikalar tüm kamusal alanlarda olduğu gibi, sağlık alanında da kamusal sağlık hizmeti anlayışının bütünüyle tasfiyesi ve doğrudan ya da dolaylı yollardan sağlığın ticarileştirilmesi/özelleştirilmesi anlayışını gütmektedir. Bu anlayış toplumsal yarar yerine sermayenin karını artırmayı hedeflemektedir.


"Madenler ve sağlık"
TTB Halk Sağlığı Kolu tarafından bu yıl onaltıncısı düzenlenen gezici eğitim semineri, 27 Haziran- 2 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Anabilim Dallarının önerileri doğrultusunda bu yılın konusu “Madenler ve Sağlık” olarak belirlenmişti. Türkiye’nin çeşitli halk sağlığı anabilim dallarından toplam 14 araştırma görevlisi katıldığı etkinliğin sorumluluğunu Doç. Dr. Kayıhan Pala ve Yard. Doç. Dr. Nilay Etiler üstlendi.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"İzmir İlinin Tomografisi" çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ata Soyer’in “İzmir İlinin Tomografisi” adlı kitabı İzmir Tabip Odası yayınlarından çıktı. İldeki nüfus bilgilerinden, hane halkı bilgilerine; ekonomik istatistiklerden, sosyal güvenlik verilerine; sosyoekonomik düzeyden, sağlık kuruluşlarına  (hastaneler, sağlık ocakları, açsap merkezleri vs.) ilişkin çeşitli istatistiklere kadar çok kapsamlı istatistik bilgileri aktarılıyor kitapta.


ABD'de "çekinik tıp" yaygınlaşıyor
Geçen hafta, Amerikan Tıp Birliği (AMA), doktorların “malpraktis avukatlarına, ailelerine ve bunlarla çalışanlara yönelik olarak acil durumlar dışında tedaviyi reddetmelerini öngören” bir önergeyi tartışmaya açtı.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Roche hakkında suç duyurusu

Kocaeli'nde "NATO, Büyük Ortadoğu Projesi ve Türkiye" paneli

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön