e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

"Umudun Beyaz Yürüyüşçüleri" Abdi İpekçi Parkı'nda buluştu

“Sağlıkta dönüşüm balonu patladı”

16 Haziran’da Türkiye’nin her yerinden yola çıkan “Umuda Beyaz Yürüyüş” katılımcıları, 18 Haziran akşam saatlerinde Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda Ankaralı meslektaşları tarafından karşılandılar.

2.jpg (33156 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 16 Haziran tarihinde Türkiye’nin her yerinden başlatılan “Umuda Beyaz Yürüyüş”ün katılımcıları 18 Haziran akşam saatlerinde Ankara’ya ulaştılar. Ankara Abdi İpekçi Parkı’nda TTB ve Ankara Tabip Odası yöneticileri tarafından karşılanan katılımcılar, sağlığın piyasa unsuru haline getirilmesi yönündeki mücadeleyi sürdüreceklerini açıkladılar.

Abdi İpekçi Parkı’ndaki buluşma, saat 18.00’de Ankara Tabip Odası’nın ilkokul öğrencileri arasında gerçekleştirdiği “Sağlık Benim Hakkım” konulu resim yarışmasının sonucunun açıklanmasıyla başladı. Katılan tüm çocukların “birinciliğe” değer görüldüğü yarışmada, çocuklara boya kalemi armağan edildi.

Ardından, TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı, AKP hükümetinin Türkiye’de hükümetlerin ortalama ömrü olan 18 ayı tamamladığını belirterek, “Bu hükümetin sağlık politikalarında öncekilerden farkı yok. Tıp ve sağlık alanını tahrip etme konusunda çok daha aceleci ve kararlılar” diye konuştu. ATO Genel Sekreteri Dr. Semih Tatlıcan da, “Sağlık Bakanlığı’nın şişirdiği ‘sağlıkta dönüşüm’ balonunu burada patlatıyoruz” dedi. Konuşmaların ardından, hekimler üzerlerinde “sağlıkta dönüşüm” yazan balonları patlattılar. Balonlar patlatılırken, çocukların “Balonları patlatmayın” diye tepki vermeleri renkli görüntüler oluşturdu.

“Umuda Beyaz Yürüyüş” buluşmasına, çeşitli sendika ve meslek örgütlerinden katılımcılar da destek verdi. TMMOB Genel Başkanı Mehmet Soğancı, “Birlikteliğimiz bundan sonra da devam edecek. Emeğe bütün insanlığa karşı işlenen suçlara karşı omuz omuza birlikte karşı durmaya devam edeceğiz. Yürüyüşünüzün talepleriniz doğrultusunda sona ermesini diliyorum” dedi. Soğancı, TMMOB Yönetim Kurulu adına “umudun beyaz yürüyüşcülerine”, “beyaz karanfiller” verdi.

KESK Genel Sekreteri İhsan Avcı ise AKP hükümetinin emekçilere rağmen, uluslararası kuruluşların istekleri doğrultusunda emekçilerin aleyhine düzenlemeler yapamayacağını vurgulayarak, “Bize rağmen bir değişimi gerçekleştiremezler. 26-27 Haziran’da NATO’ya, sonra Kamu Yönetimi Reformu’na ve diğer yasalara karşı mücadele birlikteliğini daha da yükselteceğiz” dedi.

DİSK’e bağlı Dev Maden-Sen Başkan Vekili Tayfun Görgün, “İşçilerin her zaman yanında olan hekimleri ve sağlık çalışanları destekliyoruz” diye konuşurken, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkanı Kazım Genç de, “Sağlıklı olmazsak demokrasi mücadelesini yükseltemeyiz” görüşünü aktardı. NATO ve Bush için “semah dönmeyi” reddediklerini belirten Genç, “Biz sizlerle beraber bu alanda barışa semah dönmeye devam edeceğiz” dedi.

Halkevleri Genel Merkez yöneticisi Ender Büyükçulha ise, sağlık çalışanlarına ve hekimlere destek verdiklerini vurgulayarak, demokrasi mücadelesine birlikte devam edeceklerini kaydetti. Emeğin Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Kaya ise, hekimlerin yürüyüşüne destek verdiklerini belirtirken, SES Genel Sekreteri Şükran Öz de, “konuk değil, eylemin bir parçası” olduklarını belirterek, daha önceki “g(ö)revlerde” olduğu gibi hekimler ve sağlık çalışanlarının birlikte mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Beyaz önlüklülerin isyanı”

Konuk konuşmalarının ardından tekrar söz alan Metin Bakkalcı, hekimliğin ancak mesleki bağımsızlık sağlandığı takdirde gereğince yerine getirilebileceğini belirterek, AKP hükümetine “Lütfen bizi engellemeyin. Sonuçlar ortada. Sağlığı piyasanın bir unsuru, hastayı müşteri, sağlık çalışanlarını da tüccar haline getirirseniz, 70 milyonunun sağlık ortamını tahrip edersiniz” diye konuştu. Yürüyüşü, “Beyaz önlüklülerin mesleki bir isyanı” olarak niteleyen Bakkalcı, sözü daha sonra Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimlere bıraktı:

Eskişehir Tabip Odası’ndan Ergül Sivri: Amacımız halkın sağlığını güzel bir noktaya getirmek ve insanca yaşayacak ücreti almak.

Denizli Tabip Odası’ndan Hasan Akışık: Ölümün ve sağlığın ticareti yapılıyor. Kamusal sağlık alanı peşkeş çekiliyor. Hükümet hekimlere “sözleşmeli kölelik” dayatıyor. Hekimler olarak sadece kendi haklarımızı değil halkın sağlık hakkını da savunuyoruz.

Diyarbakır Tabip Odası’ndan Ramazan Pokerce: Biz bütün halkın eşit sağlık hizmeti görmesini istiyoruz. Sağlığın yalnızca fiziksel değil, psikolojik, sosyal, siyasal ve ekonomikboyutları da bulunmaktadır. Bölgemizde yeniden başlayan çatışmalı ortam bir bütün olarakhalkın sağlığını zedelemektedir. Bu durumun düzeltilmesi için adım atılması gerekmektedir.

Muğla Tabip Odası’ndan Cafer Şahin: Bize kulaklarını tıkayan hükümet kulağındaki tıkacı atana kadar sesimizi yükselteceğiz. Sizi rahatsız edeceğiz. O tıkacı atan ve parasız sağlık hakkını alana kadar yürüyüşe devam.

Aydın Tabip Odası’ndan Adalet Çıbık: Anne ve bebek ölümlerinin azaltılması için sağlık hakkına dokunulmaması gerekmektedir.

“Akdağ’ın performansını görelim”

Konuşmaların ardından, sanatçı Ufuk Karakoç’un türkü dinletisine geçildi. Karakoç’un güçlü sesiyle renklendirdiği dinletinin ardından, “Bush’a değil, sağlığa bütçe”, “AKP sağlığa zararlıdır”, “Önce Recep Akdağ’ın performansını görelim”, “Sözleşmeli değil, iş güvenceli hekimlik” yazılı dövizler taşıyan umudun beyaz yürüyüşçüleri, ertesi gün gerçekleştirilecek TTB Olağan Genel Kurulu’nda buluşmak üzere dağıldılar.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön