e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

Bulmaca...Bulmaca...Bulmaca...

Hazırlayan: Sedat Yaşayan

 

Soldan Sağabulmaca.jpg (41978 bytes)

1- XIX. Yüzyılda Rusya’da kitlelerin köylüler arasında yürütülecek siyasal propaganda çalışmalarıyla harekete geçirilebileceğini savunan sosyalist hareketin üyelerine verilen ad.

2- Mezopotamya’da kurulmuş eski bir krallık - Eskrimde kullanılan üç silahtan biri - Kurşun boruların ağzını açmakta kullanılan ucu sivri takoz. 3- Dingil - İskambilde bir kağıt - Bir Akdeniz balığı. 4- Napoli balıkçılarının söylediği halk türküsü - Samaryum elementinin simgesi. 5- Osmanlılarda tercümanlara verilen ad - Ceviz. 6- Hayvanlara vurulan damga - Eski Mısır’da kutsal sayılan öküz - Bir bestenin bitiş bölümü. 7- Gedik, yarık - Napolyon’un Mısır’ı işgali sırasında Osmanlı kuvvetlerine karşı kazandığı savaş. 8- Akdeniz havzasında görülen çok sıcak bir rüzgar. 9- Boya sanayisinde kullanılan zehirli bir madde - Hayvanın sırtına, eyerin altına konulan belleme. 10- Soğanlı bir süs bitkisi - Balık avlamakta ya da yük taşımakta kullanılan büyük kayık. 11- Vatanı Kuzey Amerika olup son yıllarda ülkemizde de yetiştirilen bir ceviz ağacı - Radyum elementinin simgesi - Şarkı, türkü. 12- Uzaklık işareti - Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse - Üniversitelerde yarı yıl içinde yapılan sınav.

Yukarıdan Aşağıya

1- Avrupa’nın büyük bölümünde ve Akdeniz kıyılarında yaşayan eski taş çağı insanı. 2- Kabuklu deniz hayvanlarını yakalamakta kullanılan ağ - Eldiven ve giysi yapımında kullanılan bir tür yumuşak deri. 3- Demir ya da tahta üzerindeki boya ve pasları kazımakta kullanılan çelik araç - Eskiden trajediye verilen ad. 4- Kemiklerin yuvarlak ucu - Tanrı - Kirliliği gösteren iz. 5- Kıl ve saçların geçici olarak dökülmesi - Bir renk. 6- Şiir ve düşünceleri şeriata aykırı görüldüğü için 1418’de Halep’te derisi yüzülerek öldürülen ünlü tasavvuf şairi - Bir düşünceye gönülden bağlı bulunma. 7- Kalın bükülmüş sicim - Plan. 8- Matematikte bir şeklin üstünden geçen doğruya verilen ad - Çarlık Rusyası’nda yüksek soylulara verilen ad. 9- Tarla sınırı - Baykuşa benzer bir kuş. 10- Eski dilde bulut - Süsüne düşkün kadın. 11- Ulusal ya da yöresel konulardan esinlenerek oluşturulmuş müzik yapıtı - Ekin biçildikten sonra toprakta kalan köklü sap. 12- Doğu Anadolu’ya özgü bir halk oyunu - Ödünç alınan ya da verilen şey. 

 

 

 

 

 

 

 bulmaca1.jpg (35574 bytes)

 

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön