e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

“İzmir İlinin Tomografisi”çıktı

10.jpg (89484 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ata Soyer’in “İzmir İlinin Tomografisi” adlı kitabı İzmir Tabip Odası yayınlarından çıktı. İldeki nüfus bilgilerinden, hane halkı bilgilerine; ekonomik istatistiklerden, sosyal güvenlik verilerine; sosyoekonomik düzeyden, sağlık kuruluşlarına  (hastaneler, sağlık ocakları, açsap merkezleri vs.) ilişkin çeşitli istatistiklere kadar çok kapsamlı istatistik bilgileri aktarılıyor kitapta.

Bu kapsamlı çalışma için İzmir Sağlık Müdürlüğü’nün 2000 Yılı Çalışma Raporu, Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı İzmir sonuçları, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tedavi Kurumları İstatistik Yıllığı (2001-2002), Sağlık Bakanlığı APK (1998) Sağlık İstatistikleri, Sağlık Bakanlığı APK (2002) Sağlık İstatistikleri, SSK İstatistik Yıllığı (2001), DPT İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (1996) ve daha pek çok kaynaktan yararlanılmış.

İzmir iline ilişkin ayrıntılı verileri sunan çalışma için, önsözde şunları söylemiş Ata Soyer:

“İzmir ilinin çok sorunları var. Sağlık sorunları da. Bu sorunları ortaya koyabilmenin yolu, sağlık da dahil sorunları çevreleyen ortamı belirleyebilmek. Biz de, İzmir’in sağlığını çerçeveleyen ortamı, fotoğraflamaya çalıştık. Tabii ki, tıbbi adı ile tomografisini çektik.”

Kitap, İzmir Tabip Odası’ndan edinilebilir.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön