e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

hukuk
köşesi

Avukat Ziynet Özçelik

Sağlık meslek mensuplarını birleştiriyoruz !

Yıllardır sağlık çalışanları, sağlıkta özelleştirme, sağlık personelinin sözleşmeli çalıştırılması, sağlık çalışanlarının iş güvencelerinin ortadan kaldırılması, ücret yetersizliği gibi sorunların çözümü için birleşmeye çalıştılar. Anlaşılan o ki bu birlik yeterli düzeyde gerçekleşmemiş. Sağlık Bakanlığı da birleştirmeden de öte sağlık çalışanlarını birbirine yapıştırmayı kendisine görev saymış, bir tasarı taslağı hazırlamış. Bu tasarı taslağı çalışanlardan büyük bir gizlilik içinde hazırlanmış,resmi olarak kimse haberdar olmamış.

CHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. Haluk Koç, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasasının, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal kararı ile , Büyük Kongre delege seçimine ilişkin 2002 yılının Aralık ayında doğan boşluğun yasal düzenleme ile neden doldurulmadığı ve ne zaman yasal düzenleme yapılacağını öğrenmek için  soru önergesi vermiş.

Sağlık Bakanı verdiği yazılı yanıtta; 6023 sayılı Yasada TTB Merkez Konseyinin görev süresinin kısıtlanmadığı, üç beş on yıl devam etmesinin önünde engel olmadığı, yasal bir boşluğun esasında doğmadığı, Avrupa Birliği Mevzuatına uyum çalışmaları için sağlık alanındaki bütün meslek mensuplarının içinde yer alacağı “Sağlık Meslek Odaları ve Birlikleri Kanunları Taslağının” hazırlandığı, üç vakte kadar bu çalışmaların bitirilip, Tabiplerin, Eczacıların ve Diş Hekimlerinin Birliklerinin kuruluş kanunlarının yürürlükten kaldırılacağını söylüyor.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri bulundukları ortamlarda Türkiye’de sağlık mesleği sayısının 28-29 civarındadır demekteler. Şimdi bu çalışma ile bu güne kadar odası olmayan onlarca meslek mensubu birleştirilecek. Bu çalışmayı takdir etmek gerekir. Ancak birleştirilecek de, nasıl birleştirilecek ve neden birleştirilecek?. İlk sorunun yanıtını Sağlık Bakanlığı biliyor ama bize şimdilik söylemiyor. İkinci soruya ise “Avrupa Birliği Mevzuatına uyum” diye cevap veriyor.

Biz de gerçekten merak ettik. Her şeye olduğu gibi Avrupa Birliği Mevzuatına da mı uyumsuzuz diye? Fazla merak sağlığa iyi gelmeyeceğinden sorduk. Kimlere derseniz, bütün Avrupa Ülkelerindeki hekim örgütlerine. Siz yalnız mı kuruldunuz, yoksa birlikte misiniz, kimlerle nasıl birliktesiniz diye?  Onlar da sağolsunlar sorularımızı yazılı olarak yanıtladılar, kuruluşlarını anlattılar, yasalarını, senetlerini, tüzüklerini, kararlarını, düşüncelerini gönderdiler.   Gördük ki Avrupa Birliği Ülkelerinde hekim örgütlerinin kuruluşunda da, başkaca sağlık personelinin örgütlerinin oluşumunda da bir ortak uygulama, mevzuat yok. Birbirinden oldukça farklı yöntemlerle kurulmuş örgütler var.

Ancak hemen Avrupa Birliğine üye olan  bütün ülkelerde hekim meslek örgütlerinin görev ve yetkileri konusunda ortak düzenlemeler ve uygulamalar var. Birçok ülkede bizde olduğu gibi Hekim meslek örgütü tek başına kurulmuş. Tek bir düzenleme ile birden fazla sağlık mesleğine ilişkin meslek birliği kurulmuş ülkelerde de birlikte düzenlenen meslek sayısı altıyı geçmiyor. Bizde düşünüldüğü gibi 28 ya da 29 meslek mensubunun bir arada düzenlendiği ülke yok.   Sadece “sağlık meslek mensubu gibi” genel tanımın yapılarak onlarca meslek odasının görev ve yetkilerinin birlikte düzenlediği bir ülke de yok. En fazla altı mesleği bir arada düzenleyen ülkelerde bile Hekim Meslek Birliğinin görev ve yetkileri, işleyişi ayrıca ve uzun uzun düzenlenmiş.    İşleyişleri demokratik, kendi alanlarına ilişkin birçok kamusal yetki ile donatılmış durumdalar. Yetkilerinin başlıcaları;

- Hekim meslek örgütlerinin kamusal fonksiyonları olduğu düşünülerek bütün hekimlerin üyeliği zorunlu sayılmış.

- Mezuniyet sonrası eğitimin düzenlenmesi, izlenmesi, sürekli tıp eğitiminin sürdürülmesi, meslekle ilgili nitelik belirlemesi ve garantisinin verilmesine ilişkin önlemlerin alınması hekim meslek örgütünün görev ve yetkisinde.

- Mesleğin uygulanmasına ilişkin etik kuralların belirlenmesi, uyulmasının sağlanması ve uyulmaması halinde yaptırımların getirilmesi görevleri var.

- Hekimlerin diploma ve ruhsatlarının verilmesi ve kayıtlarının tutulması görevler arasında.

- Hekimlik ücretlerinin, tarifelerin belirlenmesi ve hekimlerin ekonomik çıkarlarının savunulması, hastalar ile hekimler arasında arabuluculuk yapılması, hekimlere özgü emeklilik ve dayanışma sandıklarının ve sigorta hizmetlerinin düzenlenebilmesi vb. birçok yetki de verilmiş.

Sağlık Bakanlığı’nın hazırladığı taslakta, bırakın hekim örgütüne verilen görev ve yetkilerin ayrıca uzun uzun düzenlenmesini, hekim adı bile geçmiyor. Bu durumda Sağlık Bakanı Avrupa Birliği Mevzuatına uyum diye sağlık meslek mensuplarını birleştirmek, yapıştırmak, hatta başkalaştırıp aynılaştırılmak mı istiyor ? Hayırdır inşallah!

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön