e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

TTB Olağan Genel Kurulu

"Umuda Beyaz Yürüyüş sürecek"

Türk Tabipleri Birliği Yasası’ndaki delege seçimini düzenleyen maddenin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve hükümetin 2 yıldır yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle “seçimsiz” gerçekleştirilen genel kurulda, “özlük hakları, iş güvencesi, meslek onuru ve halkın sağlık hakkı için başlatılan umuda beyaz yürüyüş”ün sürdürülmesi kararlaştırıldı.

1.jpg (27150 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Olağan Genel Kurulu 19 Haziran 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası’nda yapıldı. Genel Kurul, Türk Tabipleri Birliği Yasası’ndaki delege seçimini düzenleyen maddenin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve hükümetin yaklaşık 2 yıldır yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle “seçimsiz” olarak, “forum” biçiminde gerçekleştirildi.

16 Haziran günü, Türkiye’nin her yerinden temsili katılımlarla başlatılan “Umuda Beyaz Yürüyüş”ün de durağı olan Genel Kurul’da, “özlük hakları, iş güvencesi, meslek onuru ve halkın sağlık hakkı için umuda beyaz yürüyüş”ün sürdürülmesini kararlaştırıldı.

“Forum” Genel Kurul

19 Haziran 2004 Cumartesi günü Ankara Tıp Fakültesi Morfoloji Binası, Prof. Dr. Abdülkadir Noyan Konferans salonunda başlayan Genel Kurul, yaklaşık 400 hekimin katılımıyla gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi 2. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı’nın yaptığı açılışın ardından Divan seçimine geçildi. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy Divan Başkanlığına, Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. İlhan Diken ve Eskişehir Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Umut Karasu da oy birliğiyle Divan üyeliklerine seçildiler.

Divan’ın Genel Kurul gündemini belirlemesinin ardından TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek’in konuşmasına geçildi.

Uyum adına susamayız

TTB Yasası’nın Büyük Kongre delegelerinin seçimiyle ilgili maddesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptalinden sonraki süreci anlatan Füsun Sayek, TTB olarak gerekli her türlü girişimin yapıldığını ancak hükümetin aradan yaklaşık 2 yıl geçmesine karşın bu konuda üzerine düşeni yapmadığını, dolayısıyla hekimlerin en doğal ve demokratik haklarının kullanamaz hale getirildiğini söyledi. Sayek, TTB’ye yönelik en büyük eleştirinin gündelik politika içinde olması konusunda getirildiğine işaret ederken, “Yaşam, sorunlar, bunlarla ilgili görev ve sorumluluklarımız sürüyor. Türkiye önemli bir döneminde, sağlık alanında hepimizin yaşadığı ciddi sorunlar var, biz hekim olarak her konuda ve her yerde görüşlerimizi söyleyebilmeliyiz” diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye’de yaşanan “şiddet” olaylarına karşı çıkmanın ve bunun karşısında ifade edilen “barış talebi”ne katılmanın TTB’nin de görevleri arasında bulunduğunu kaydeden  Sayek “Barış konusunu daha kapsamlı, yaygın ve derin bir şekilde tartışmamız gerekir” dedi. Sayek, NATO toplantısına da değinirken, “Bu da TTB’nin doğal bir meselesidir ve TTB bu konuda da her yerde, her zaman düşüncesini ifade edecektir” görüşünü aktardı.

Ülkede yaşanan ekonomik, sosyal ve politik gelişmelere de değinen TTB Merkez Konseyi Başkanı, TTB’nin kendi politikalarını her yerde savunmayı sürdüreceğini, yanlışları her zaman söyleyeceğini, gerektiği yerde muhalefet edeceğini savunarak “Uyum adına gerçekleri söylememek bizim örgütümüzün tavrı olamaz” dedi.

“Sağlıkta Dönüşüm”e “hamamböceği”       benzetmesi

Sayek, hükümetin uyguladığı “Sağlıkta Dönüşüm” programının kendisine Franz Kafka’nın “hamamböceğine” dönüşen kahramanını anlattığı “Dönüşüm” adlı romanını anımsattığını belirtirken, bu işin sonunun böyle olmasından korktuğunu dile getirdi. Gündeme gelen yeni sağlık yasası, Genel Sağlık Sigortası, Kamu personeli yasası, performansa dayalı döner sermaye dağıtılması, taşaron uygulaması, tıp ve uzmanlık eğitimi, işyeri hekimliği, toplum sağlığıyla ilgili düzenlemeler, Yeşil Kartların iptali, tütün konusu, aşılama çalışmaları, ilaç fiyatları gibi sağlık alanında herkesi, bu arada hekimleri ve sağlık çalışanları etkileyen konulardaki yapılan uygulamalara tek tek değinerek eleştiren Dr. Sayek bu uygulamalara karşı çıkan hekimler ve sağlık çalışanları için soruşturmalar açıldığını, sağlık kurumlarında “karakollar” kurulduğunu, hatta yargılandıklarını belirtti.

Yer yerinden oynamalı

Sayek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Gündemimiz çok yüklü. Bunları yapmayı sürdüreceğiz, yanlışları işaret edecek ve eleştireceğiz, doğrularını söyleyeceğiz ve önereceğiz, ürettiklerimizi ilgililerle kamuoyuyla paylaşacağız, eğer bize kulak vermezlerse medya aracılığıyla, eylemlerimizle onlara kendimizi duyuracağız. Yeri yerinde oynatmalıyız. Bu ülkede hekimler ‘umuda beyaz yürüyüşleri’yle umut olmayı sürdürecektir.”

Bazı odalardan eleştiri

Sayek’in konuşmasının ardından TTB’ye bağlı değişik odalardan gelen hekimler söz alarak genel olarak TTB’nin politikalarına ve mücadelesine ilişkin destek veren konuşmalar yaptılar. Aralarında Trabzon, Konya, Bursa’nın bulunduğu bazı odaların temsilcileri TTB’nin yürüttüğü mücadeleye ve eleştirilerine karşı çıktıklarını dile getirdiler.

Genel Kurul’un konuk katılımcılarından olan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Dr. İsmail hakkı Tombul da SES’in yaklaşım ve değerlendirmelerini sundu. Sorunların yalnız hekimlerin, sağlık çalışanlarının değil, yurttaşların da sorunu olduğunu vurgulayan Tombul, mücadelenin de bu nedenle “hep birlikte” sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi. Tombul, “Uygulanan bu poltikalar sonucunda bu ülkenin vatandaşları ‘müşteri’, hekimleri ‘tüccar’, sağlık kuruluşları da ‘ticarethane’ haline getirildi. Buna karşı mücadele etmeliyiz. İşyerlerimizde, alanlarda buna karşı çıkmalıyız. Başka bir sağlık ortamı ve başka bir ülke yaratabiliriz” diye konuştu. Tombul, bu mücadelenin NATO toplantısına yönelik olarak da sürdürülmesi gerektiğini kaydetti.

Genel Kurul sonuç    bildirgesi

Genel Kurul üyeleri toplantı sonunda, değerlendirme ve taleplerini içeren bir metin hazırladılar. Divan Üyesi Dr. İlhan Diken tarafından okunan metin genel kurula katılan hekimlerin oylarına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edilerek, Sağlık Bakanlığı önüne kadar yapılan bir yürüyüşün sonunda Abdi İpekçi Parkı’nda Divan başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy tarafından okunarak kamuoyuna açıklandı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön