e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

İstanbul Tabip Odası’ndan açıklama

“Sağlıkta taşeronlaştırmayı durduralım”

İTO, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi’nde 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen hizmet satın alımı ihalesine tepki gösterdi: “Uygulamanın asıl amacı ücretlerimizi daha da düşürmek, çalışma koşullarımızı daha da ağırlaştırmak ve iş üvencemizi ortadan kaldırmak.”

Tıp Dünyası - İSTANBUL - Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp-Damar Cerrahi Hastanesi’nde 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen hizmet satın alımı ihalesine tepki gösteren İstanbul Tabip Odası (İTO), sağlıkta “taşeronlaştırma” girişimlerinin derhal sonlandırılmasını istedi.

İTO’dan 7 Temmuz tarihinde yapılan açıklamada, AKP Hükümeti’nin Dünya Bankası kredileri ve direktifleriyle hazırladığı Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın devletin sağlık hizmetlerinden tamamen çekilmesini, sağlık alanının bütünüyle özelleştirilmesini hedeflediği, bu doğrultuda sağlık çalışanlarının iş güvencesini, ücretlerini, çalışma koşullarını, yaşamını ve halkın sağlık hakkını tehdit ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nca getirilen yeni uygulamaya göre, sağlık ve yardımcı sağlık personeli tarafından yerine getirilen hizmetlerin artık “taşeron” usulü ile satın alınacağına işaret edilen açıklamada, şu uyarılarda bulunuldu:

Taşeronlaştırma neler getiriyor?

- Yeni uygulama “sözleşmeli personel” bile değil, “götürü usul” çalışmayı öngörüyor.

- Sözleşmeler en fazla bir yıllık yapılacak. İdare isterse, yılın belirli mevsimi veya aylarında, günün belli saatlerinde personel istihdam edebilecek. Daha sonra çalışmanın hiçbir garantisi olmayacak.

- İdarenin herhangi bir koşula bağlanmamış tek yanlı işten çıkarma yetkisi var. Kurum yönetimleri sağlık çalışanlarını hiçbir gerekçe göstermeden işten atabilecek ve idarenin bu işlemine karşı yasal olarak hiçbir itiraz yapılamayacak.

- Hastalıkta ve doğumda bir sözleşme dönemi içinde en fazla toplam 20 gün rapor hakkı bulunuyor.

- Toplu sözleşme, grev, örgütlenme hakkı bir yana, hiçbir “hak” kavramının tanınmadığı vahşi bir çalışma düzeni kurulmaya çalışılıyor.

Memuriyet güvencesi ortadan kalkacak

Açıklamada, taşeronlaştırma girişimlerinin memuriyet güvencesini ortadan kaldıracağına dikkat çekilerek, şöyle denildi:

“Sağlık hizmeti satın alınmasına şimdilik döner sermaye gelirlerinin yüzde 10’uyla sınırlandırılmış olması da tehlikeyi ortadan kaldırmıyor. Eğer sistem bir kez işlemeye başlarsa önümüzdeki dönemde hastanelerin tamamının taşeron firmalara devri gündeme gelecek. Uygulamayı savunmak için kullanılan “personel aldığımız için mecburen bu yola başvuruyoruz” sözleri de hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor. Bu uygulamanın asıl amacı ücretlerimizi daha da düşürmek, çalışma koşullarımızı daha da ağırlaştırmak ve iş güvencemizi ortadan kaldırmak. Henüz vakit varken, sağlık kurumlarımızı taşeron şirketlere devredecek ve hepimizi “ücretli köleler” haline getirecek olan taşeronlaştırma girişimlerine hep birlikte karşı çıkalım.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön