e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Temmuz 2004  Sayı: 124

 

Şef ve şef yardımcılığı sınavı...

5 Temmuz’daki sınav iptal

Sağlık Bakanlığı, sınavın iptal edildiğini Danıştay’ın karar tarihinin üzerinden yaklaşık iki hafta geçtikten sonra, sınav tarihinden ise sadece 1 hafta önce duyurdu.

Tıp Dünyası - ANKARA - Danıştay 5. Dairesi, Türk Tabipleri Birliği’nin açtığı davada, Sağlık Bakanlığı tarafından 5 Temmuz’da yapılacağı duyurulan şef ve şef yardımcılığı sınavının yürütmesini durdurdu. Sağlık Bakanlığı, 16 Haziran tarihli kararın ardından, sınavın iptal edildiğini 28 Haziran’da duyurdu.

Danıştay 5. Dairesi, 5 Temmuz’da yapılacağı duyurulan şef ve şef yardımcılığı sınavı ile bu sınavın dayanağı olan yönetmeliğin yürütmesini Sağlık Bakanlığı’ndan savunma alınıp yeniden bir karar verilinceye kadar oybirliği ile durdurdu.

Türk Tabipleri Birliği, Sağlık Bakanlığı’nca yürürlüğü konulan Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin tüm maddeleri ile bu yönetmeliğe dayalı olarak 5 Temmuz 2004’te yapılacağı ilan edilen şef ve şef yardımcılığı sınavı ve söz konusu yönetmeliğe dayalı sınavsız atama işlemlerinin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açtı.

Davanın görüldüğü Danıştay 5. Dairesi’nin kararında, aynı sınav usulünü öngören ve 28 Nisan 2001 günü Resmi Gazete’de yayımlanan Tababet Uzmanlık Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin ilgili maddelerinin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, iptal kararı verdiği anımsatıldı. Bu iptale ilişkin gerekçeleri sıralayan Danıştay 5. Dairesi, bu iptal kararına karşı Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı itirazın bir üst kurul olan Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nca reddedilerek, iptal kararının onandığını belirtti.

Danıştay 5. Dairesi’nin 16 Haziran 2004 tarihli kararında, “Bu durumda 5. Daire’nin kararıyla iptal edilmiş bir sınav sisteminin Tababet Uzmanlık Yönetmeliği’nden ayrı olarak düzenlenmiş sınırlı kapsamlı yeni bir yönetmelikle yeniden yürürlüğe konulmasının yargı kararının hukuki sonuçlarının tümüyle gözardı edilmesi anlamını taşıdığı kuşkusuzdur” denildi.

Danıştay 5. Dairesi, sınavsız olarak yapıldığı ileri sürülen atama işlemlerinin yürütmesinin durdurulması isteminin ise Sağlık Bakanlığı’ndan savunma alındıktan sonra incelenmesine karar verdi.

Bakanlıktan gecikmeli iptal

Danıştay’ın 16 Haziran tarihli kararının ardından Sağlık Bakanlığı’ndan hemen bir açıklama yapılmadı. Sağlık Bakanlığı kararın üzerinden yaklaşık iki hafta geçtikten sonra ve sınav tarihinin sadece 1 hafta öncesinde bir açıklama yaparak sınavın iptal edildiğini duyurdu. Sağlık Eğitimi Genel Müdür Vekili Çetin Dinçel tarafından 28 Haziran tarihinde yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Sağlık Bakanlığı tarafından 5.7.2004 tarihinde yapılacağı açıklanan sınav hakkında Danıştay Bakanlığımızca 5.7.2004 tarihinde yapılması planlanan şef ve şef yardımcılığı sınavlarının ikinci aşaması olan ‘Mesleki Bilgi, Beceri ve Yetenek ile Eğitim ve Öğretim Yapabilme Yeteneği’ sınavları hakkında, Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada Danıştay 5. Daire’nin 16.06.2004 tarih ve 2004/2863 sayılı kararı ile yürütmenin durdurulması kararı verildiğinden; bu karar gereğince söz konusu sınavların yapılması durdurulmuştur. Hukukî sürecin seyrine göre yapılacak olan işlemler bilahare duyurulacaktır.”

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön