e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

 

Özlük haklarımız, iş güvenemiz, meslek onurumuz ve sağlık hakkı için;
Umuda beyaz yürüyüş

“Özel Bir Dönemi Birlikte Yaşama Çağrısı” programı kapsamında yaklaşık bir yıldır “özlük hakları, iş güvencesi ve sağlık hakkı” için faaliyet yürüten hekimler, “umuda beyaz yürüyüş” başlatıyorlar. 16 Haziran’dan itibaren Türkiye’nin çeşitli yerlerinden yürüyüşe geçen hekimler, 19 Haziran günü Ankara’da “forum” tarzında gerçekleştirilecek genel kurula katılacaklar.

 

Halk Sağlığı Kolu "Sağlık Ocaklarında Aşı İle İlgili Sorunlar" Raporu:
"Sağlık ocaklarında aşı yokluğu yaşandı

Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, sağlık ocaklarında yaptığı araştırma sonucu, geçen yıl Türkiye genelinde aşı eksikliği yaşandığını belirledi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Türkiye’nin 1.5 milyon çocuğunu aşılayacak durumda olmadığını, bu durumun aşıyla korunabilen hastalıklarda artışa neden olacağını söyledi.

TTB'den İşyeri Hekimliği kurslarına devam...
"Çalışma Bakanlığı'nın girişimi hukuk dışı"

Türk Tabipleri Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyeri hekimlerine sertifika eğitimi vermesinin meşruiyetinin tartışmalı olduğunu belirterek, bakanlığı işçi sağlığı konusunda asli görevlerini yapmaya çağırdı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, TTB’nin yasasından aldığı yetkiyle işyeri hekimliği sertifika eğitimini vermeye devam edeceğini bildirdi.

 

İşgale Karşı Komiteler, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (BAK) ile NATO ve Bush Kariıtı Birlik'ten ortak açıklama:
"NATO Zirvesi'ne ve Bush'a karşı çıkıyoruz"

TTB’nin de destek verdiği, İşgale Karşı Komiteler, Küresel Barış ve Adalet Koalisyonu (BAK) ile NATO ve Bush Karşıtı Birlik, ortak bir açıklama yaparak NATO Zirvesi’ne ve Bush’a karşı çıktıklarını bildirdiler.


Hacettepe Üniversitesi Tıp FAkültesi HAlk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Öztek:
"Sağlık ortamını kaos bekliyor"

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği’nin (HASUDER) talebiyle, “Sağlıkta Dönüşüm Programını” değerlendirmek üzere düzenlenen çalıştay, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Müsteşar Necdet Ünüvar, Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın’ın da katılımıyla 29-30 Mayıs tarihlerinde Bolu’da gerçekleştirildi. Çalıştayla ilgili bilgi veren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Öztek, olumlu bir havada geçmesine karşın çalıştaydan uzlaşma çıkmadığını söyledi. Öztek, “Sağlık ortamını kaos bekliyor” diye konuştu.


Hastane nakledildi, doktorla açıkta...

Ankara Trafik Hastanesi’ni kapatarak yerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni açan Sağlık Bakanlığı, bu hastanede çalışan 100 civarında hekimin naklini ise gerçekleştirmedi. Trafik hastanesinde görev yapan hekimler şu anda açıkta beklerken, onların yerine Van, Erzurum, Trabzon gibi ilerden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atama yapıldı.

Boş bulunan şef ve şef yardımcılığı kadroları için sınav 5 Temmuz'da yapılacak...
Sınavda juri krizi

Sağlık Bakanlığı’nın uzmanlık eğitimi veren bazı hastanelerde boş bulunan şef ve şef yardımcılığı kadrosu için açtığı ve 5 Temmuz’da gerçekleştirileceği açıklanan sınava tepki büyüyor. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, sınav jürisinin geçerliliği olmadığını söyledi.


Gündem
Aşıyı Kaşımak

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Mayıs ayı kutlamalar ayıdır… 12 Mayıs’ta hemşireler, 14 Mayıs’ta eczacılar günüdür. 14 Mart’tan bu topraklarda çağdaş tıp eğitiminin başlamasını simgeler, birlikte sağlık hizmeti sunduğumuz hemşire ve eczacılar içinde Mayıs ayı böyle bir öneme sahip olmalı…


Basra'lı Ömer'in Tommy Franks'a mektubu


Behçet Aysan Şiir Ödülleri

Türk Tabipleri Birliği’nin, 2 Temmuz 1993’te Sıvas Madımak’ta yitirilen şair Dr. Behçet Aysan ve 36 aydının anısına verdiği şiir ödüllerinin bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek. Ödül için başvuru süresi başlatılırken, son katılma tarihi 30 Ekim 2004 olarak açıklandı.

Toplum ve Hekim'den...
"Adli Tıp Kurumu bugünkü yapılanması ile yeterli adli tıp hizmeti verecek durumda değil"

Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısında yayınlanan “Adli Tıp Hizmetleri Kim Tarafından Sunulmaktadır/Sunulmalıdır: Sağlık Bakanlığı mı? Adalet Bakanlığı mı?” araştırmasında, Adli Tıp Kurumu’nun bugünkü yapılanması ile yeterli adli tıp hizmeti verecek durumda olmadığı saptaması ortaya kondu.


Faşist karakterin ve soykırımcı özelliğin en önemlisi belirtisi çocuklara uygulanan şiddet...
Faşizm ve çocuklar...
Son  haftalarda gerek Irak’tan gerekse  Refah mülteci kampından gelen görüntüler evrendeki acı ve utanç yoğunluğunu katlanılamaz hale getirirken hepimiz neyle karşı karşıya olduğumuzu yeniden düşünmek zorunda kalıyoruz. Gerçekten neyle karşı karşıyayız? Yürüyüş yapan çaresiz sivillere aralarında binlerce çocuk olduğunu bildikleri halde füze atanlar, görülmemiş bir şiddetle Irak halkını ezerken aslında bütün mazlum halkları ezmenin talimini yaptıklarını bilenleri nasıl nitelemeliyiz?. Ben 1980 öncesinin turuncu renkli kitabını yeniden okumanın ve “Faşizm, finans kapitalin en gerici, en şoven ve en emperyalist unsurlarının açık terörcü diktatörlüğüdür” diyen Dimitrov’un sesine kulak vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde Şaron ve Bush’a faşist demeyeceğiz de kime diyeceğiz? İşkenceyi sadist bir seyirlik olarak gören insanları-askerleri değil evet insanları- üreten bir kültüre ne isim vereceğiz? Yanı başında  her gün onlarca insanın katledildiğini izleyen, kendi güvenliği için Filistin toplumunun yok edilmesine ses çıkarmayan İsrail halkının ruhunu neyle niteleyeceğiz? Ben bütün belirtileriyle küresel bir faşizm ile karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum ve hem kişiler hem de ülkeler olarak Bush ve Şaron yönetimleriyle yapılan her türlü işbirliğinin Faşizmin suçlarına katılmak olduğunu söylemek istiyorum.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Trum trum trak, makinalaşmak
Prof.Dr. Şebnem Korur Fincancı

Bakanlık yetkililerinin aynı anda şef kadrolarını işgal etmelerine tepki...
"Meşru ve hukuki değil"
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Şaban Şimşek’in, bu görevlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki eğitim hastanelerine şef olarak atandıkları ortaya çıktı. CHP Denizli Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Neşşar, konuyla ilgili olarak TBMM’ne soru önergesi sundu.

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Etik ve hekim sorumluluğu
Murat Çelikkan
 

Atama ve Nakil Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
"Puana" göre atama dönemi!

Sağlık personeline döner sermaye ücretlerinin dağıtılmasında “puan” esasını getiren Sağlık Bakanlığı, bundan böyle atamaları da “puana” göre gerçekleştirecek. Mazerete dayalı atamalarda “öğrenim” durumu kaldırılırken, eş durumu atamalarında ise kısıtlamaya gidildi.

Hukuk Köşesi
Sır
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü...
SSUK, Tütün Çerçeve Anlaşması'nın yasallaşmasını istedi
Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK), 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında, hükümeti acil olarak Tütün Çerçeve Anlaşmasını yasalaştırmaya çağırdı.

"Çıplak Ayaklı Araştırma" eğitici eğitimi TTB'de yapıldı
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işçi sağlığı ile ilgili olarak hazırladığı ve Türk Tabipleri Birliği’nce Türkçe’ye çevrilen “Çıplak Ayaklı Araştırma” projesinin eğitici eğitim, ILO, sendika ve meslek örgütü temsilcilerinin de katılımıyla 28-30 Mayıs’ta yapıldı.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Sınıfsal Eşitsizlikler" çıktı

Dr. İlker Belek tarafından hazırlanan “Sosyoekonomik Konumda ve Sağlıkta Sınıfsal Eşitsizlikler/Antalya’da Beş Yıllık Bir Araştırma” kitabı Türk Tabipleri Birliği Yayınları’ndan çıktı. Kitabın “Sunuş”unda, kitapla ilgili olarak şu bilgiler veriliyor:


TTB PHK toplantısı Zonguldak'ta yapıldı
Dr. Ümit Kağan Arpacı /TTB PHK Genel Sekreteri - TTB Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 29 Mayıs 2004 tarihinde Zonguldak’ta yapıldı. Toplantıya 14 Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu’ndan (Adana, Ankara, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, İstanbul, Zonguldak, Mardin, Diyarbakır, Tokat, Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir) 35 pratisyen hekim katıldı. Ümit Kağan Arpacı ve Gülçin Kınay’ın yönettiği toplantı, Sağlıkta Dönüşüm, Bütçe Uygulama Talimatnamesi, IX. Kongre, Döner Sermaye ve oda seçimleri gündemiyle Zonguldak Tabip Odasında yapıldı.

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Dr. Mehmet Serçe yaşamını yitirdi

Ankara'da A Tipi İşyeri Hekimliği Kursu

Fincancı ve Koç'un görevlerine iadeleri istendi

GPE'den "Sağlık Yönetimi" Kursu

Prof. Dr. Şükrü Hatun'a Çocuk Hakları Hizmet Ödülü

Dr. Sadık Özen kitaplarını imzaladı


 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön