e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

Halk Sağlığı Kolu “Sağlık Ocaklarında Aşı İle İlgili Sorunlar” Raporu…

“Sağlık ocaklarında aşı yokluğu yaşandı”

3.jpg (20558 bytes)Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, sağlık  ocaklarında yaptığı araştırma ile geçen yıl Türkiye genelinde karma, kızamık ve verem aşılarında eksiklikler yaşandığını saptadı. Bu aşıları, çocuk felci, hepatit ve tetanos aşılarının izliyor.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, sağlık ocaklarında yaptığı araştırma sonucu, geçen yıl Türkiye genelinde aşı eksikliği yaşandığını belirledi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Türkiye’nin 1.5 milyon çocuğunu aşılayacak durumda olmadığını, bu durumun aşıyla korunabilen hastalıklarda artışa neden olacağını söyledi.

TTB Halk Sağlığı Kolu’nun Türkiye’nin 7 bölgesinden 188 sağlık ocağında aşılarla ilgili yaptığı araştırma, 9 Haziran günü TTB’de düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. Araştırmayı TTB Halk Sağlığı Kolu adına Dr. Nilay Etiler sundu. Türkiye’nin gereksinimi olan aşıları ithal ettiğini ve aşıda “dışa bağımlı bir ülke” olduğunu belirten Etiler, dünyada karı düşük aşıların üretiminin azaldığını, bunun sonucunda da aşı ithal eden ülkelerin tümünde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Araştırmanın, 2003 yılında Türkiye genelinde aşı eksikliği yaşandığını ortaya koyduğunu kaydeden Etiler, en fazla eksikliğin karma (DBT), kızamık ve verem aşılarında gözlendiğini bildirdi. Etiler, bu aşıları, çocuk felci, hepatit ve tetanos aşılarının izlediğini söyledi.

Araştırmaya göre, sağlık ocaklarında son 1 yıl içinde en az bir dönem, yüzde 45.5 oranında karma, yüzde 23.5 oranında kızamık, yüzde 16.5 oranında verem, yüzde 13.4 oranında çocuk felci aşısı eksikliği yaşandı. Aşı eksikliği görülen sağlık ocaklarının yarısından çoğu 20 binden fazla nüfusa sahip bölgelerde yer aldı. Aşı eksikliği olan sağlık ocaklarının yüzde 20-36’sında iki veya daha çok dönemlerde aşı eksikliği yaşandı ve eksiklik en çok Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde görüldü. Sağlık ocaklarının yüzde 60-80’inde aşı eksikliğinin 3 hafta ve üzerinde sürdü.

“Aşı ile ilgili donanım eksik”

Araştırma sonuçlarına göre, sağlık ocaklarında aşı ile ilgili donanım eksikliği de tespit edildi. Etiler, sağlık ocaklarının yarısından fazlasında zaman zaman elektrik sorunu yaşandığını, bunun da aşıların saklanması için tehlikeli olduğunu belirtti. Ocakların üçte birinde aşı yapılırken dezenfektan olarak kullanılan alkol ve benzeri maddelerin bulunmasında sorun yaşandığını, ocakların yüzde 12’sinde ise pamuk bulunmasında sorun olduğunu ifade etti. Aşılama hizmetlerinin evlere araçlarla gidilerek yapılması gerektiğini ve aşıların il sağlık müdürlüklerinden getirilmesinde de araçların kullanılması gerektiğini vurgulayan Etiler, sağlık ocaklarının yalnızca yüzde 14’ünde sürekli araç bulunduğunu belirtti. Etiler, ocakların yaklaşık üçte birinde belli günlerde araç temin edildiğini, bazı sağlık ocaklarında ise araç ihtiyacının personelin özel araçları ile karşılandığını bildirdi.

Çoğu bölgede aşılama hizmetlerinin sadece sağlık ocağına başvuranlara verildiğine dikkat çeken Etiler, sağlık ocaklarında ise hizmeti yürütebilecek yeterli personelin bulunmadığını kaydetti. Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı performansa göre döner sermaye uygulaması nedeniyle sağlık personelinin yazar kasalarda veya fotokopi makinelerinde görevlendirildiklerini belirten Nilay Etiler, aşılama programları için gerekli ev ziyaretlerinin ve gebe takiplerinin kağıt üzerinde kaldığını bildirdi.

“Salgın hastalıklar artacak”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek de bu verilere bakıldığında Türkiye’nin 1.5 milyon çocuğunu aşılayacak durumda olmadığı, bu durumun aşıyla önlenebilir hastalıkların, salgınların, bebek ölümlerinin artmasına neden olacağı olacağı uyarısında bulundu. Aşılamanın aşı kampanyaları ile yürütülmesini de eleştiren Sayek, “Kampanyalar hiçbir zaman bebekleri aşılamak için uygun değildir. Aşılama belli bir program çerçevesinde yürütülmelidir” dedi. Türkiye’nin, aşı üretmesi, sağlık ocaklarındaki sıkıntıların giderilmesi gerektiğini kaydeden Sayek, TTB’nin Sağlık Bakanlığı Aşı Danışma Kurulu’nda yer almasını ve toplantıların şeffaf yapılmasını istedi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön