e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

TTB’den İşyeri hekimliği kurslarına devam…

“Çalışma Bakanlığı’nın girişimi hukuk dışı”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nı işçi sağlığının korunması konusunda asli görevlerini yapmaya çağırdı. TTB’nin işyeri hekimlerinin sertifikasyon eğitimi konusundaki yetkisini yasasından aldığı belirtilirken, Çalışma Bakanlığı’nın verdiği eğitimin meşruiyetinin tartışmalı olduğu bildirildi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın işyeri hekimlerine sertifika eğitimi vermesinin meşruiyetinin tartışmalı olduğunu belirterek, bakanlığı işçi sağlığı konusunda asli görevlerini yapmaya çağırdı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, TTB’nin yasasından aldığı yetkiyle işyeri hekimliği sertifika eğitimini vermeye devam edeceğini bildirdi.

TTB İşçi Sağlığı Kolu’nca 11 Haziran günü düzenlenen basın toplantısında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye’de işçi sağlığı birikimini dağıtmak istemekle eleştirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın hekimleri eğitmekte kararlı ve istekli olduğunu belirten TTB İşçi Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Celal Emiroğlu, bakanlığın 14 Haziran’dan itibaren bu eğitimlere başlayacağını anımsattı. TTB’nin çalışanların sağlığını önemli bir halk sağlığı sorunu olarak gördüğünü ifade eden Emiroğlu, bu nedenle de işçi sağlığı ve işyeri hekimliği alanında eğitim ve uygulamaya dönük olarak yoğun bir faaliyet sürdürüldüğünü anlattı. Emiroğlu, 1988 yılından bu yana TTB’nin yaklaşık 29 bin hekime sertifika verdiğini bildirdi.

TTB’nin bu birikimine ve yasasından aldığı yetkisine karşın, Çalışma Bakanlığı’nın 16 Aralık 2003 günü yayınlanan bir yönetmelikle işyeri hekimliği sertifika programlarını üstlenme niyetini ortaya koyduğunu kaydeden Emiroğlu, TTB’nin bu düzenlemeye ilişkin hukuksal süreci de başlattığını anımsattı. Emiroğlu, şöyle devam etti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ne bu alanda bir yetkiye ne de kurumsal olarak tıp eğitimini sürdürebilecek birikim ve yeterliliğe sahiptir. Bakanlığın işyeri hekimlerin mesleki bağımsızlığı konusunda yaklaşım sunacak konumda olmadığı da açıktır. Bakanlığın bu alana müdahalesi işyeri hekimlerinin daha iyi eğitilmesi, işçilerin sağlığının korunması sonucunu doğurmayacaktır. Türkiye’deki işyerlerinin işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığı yönünden denetlenmediği, işçilerin sağlıksız koşullarda çalıştırıldığı ortada iken Çalışma Bakanlığı’nın temel görevlerini bir tarafa bırakıp işyeri hekimliği eğitimine yönelmesi kabul edilemez. Çalışma Bakanlığı’nın işyeri hekimliği sertifikasyon eğitiminin meşruluğu tartışmalıdır.”

Bakanlık önce asli          görevlerini yerine      getirsin

TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önce her işyerine bir işyeri hekimi yerleştirme konusundaki yükümlülüğünü yerine getirmesi gerektiğini söyledi. Bakanlığın asli işlerini yapmak yerine asıl ilgili kurum tarafından yürütülen sertifika programını yok sayarak kendisinin bir program yaptığını belirten Sayek, “Bunu sadece bir örgüte düşmanlık olarak, düşmanca bir tavır olarak kabul etmek mümkün. TTB yasasından aldığı güç doğrultusunda bu çalışmayı sürdürecektir” dedi.

Sayek, TTB’nin 10 yıldan fazladır işyeri hekimlerinin sertifikasyon programını yürüttüğünü bildirirken, halen sertifikaların onay yetkisinin TTB’de bulunduğunu, bu noktada da TTB sertifikalarına öncelik verileceğini bildirdi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön