e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

Bakanlık yetkililerinin aynı anda şef kadrolarını işgal etmelerine tepki…

“Meşru ve hukuki değil”

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ünüvar, Müsteşar Yardımcısı Aydın ve Milli Eğitim bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Şimşek’in bakanlık görevlerinin yanı sıra eğitim hastanelerinde şeflik kadrolarına atanmalarına tepki geldi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın ve Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç. Dr. Şaban Şimşek’in, bu görevlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ankara’daki eğitim hastanelerine şef olarak atandıkları ortaya çıktı. CHP Denizli Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Neşşar, konuyla ilgili olarak TBMM’ne soru önergesi sundu.

Mehmet Neşşar, soru önergesinde bu konuyu “skandal” olarak nitelerken, AKP’nin etik, yasa ve kural tanımadığını dile getirdi. Neşşar, müsteşar ve yardımcılarının şef kontenjanından ayda 5 milyar lira daha fazla alabilmek için bunu yaptıklarını ileri sürerken, “Bakanlık müsteşarları hangi performans kriterlerine göre bu görevlere atanmaktadır? Memlekette başka atanacak şef mi kalmadığını merak ediyorum” diye konuştu. Konuyu yasal açıdan da incelettirdiğini bildiren Neşşar, şöyle konuştu:

“Tayyip Bey hiçbir etik dayanağı olmayan, fiilen hem müsteşarlık hem de şeflik görevini yerine getirmesi olanağı da bulunmayan bu şahısların, devlet adamlığı ile bağdaşmayan ve sadece belirli kadroları işgal etmek ve hiç hastaneye bile gitmeden şef döner seraye eliri almak üzere oluşturdukları bu çirkin uygulamaya son verilmelidir. Aksi halde kendisinin de bunu onayladığı kanaati hasıl olacaktır.”

“Liste 3 kişiyle sınırlı değil”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek de, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada listenin bu 3 kişiyle sınırlı olmadığını, Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitim Genel Müdürü’nün de aynı durumda olduğunu bildirdi. Bu durumun meşru olmadığını belirten Sayek, bir yönetmelik çıkararak “Eğitim kurumlarında şef ve şef yardımcısı eksikliği çekiyoruz diyerek yeni kadrolar açtılar. Sonra ihtiyaç var dedikleri bu kadrolara bakanlık yetkililerini atadılar” diye konuştu. Sayek, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı’nın “mesleki becerilerini kaybetmemek için arada sırada ameliyat yaptığını” söylediğini anımsatırken, “Lütfen hekimliği ve hastaların sağlığını bu kadar hafife almasınlar” dedi.

TTB’nin avukatı Ziynet Özçelik de, bu durumun hukuki de olmadığını söyledi. Özçelik, şef ve şef yardımcılığı yönetmeliğinin uygulanmadığını, bu nedenle bu atamaların hukuki yanının da olmadığını bildirdi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön