e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

TTB PHK toplantısı Zonguldak’ta yapıldı

TTB Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 29 Mayıs 2004 tarihinde Zonguldak’ta yapıldı. 14 Tabip Odası’ndan 35 pratisyen hekimin katıldığı toplantıda, önümüzdeki döneme ilişkin kararlar alındı.

Dr. Ümit Kağan Arpacı /TTB PHK Genel Sekreteri - TTB Pratisyen Hekimler Kol Toplantısı 29 Mayıs 2004 tarihinde Zonguldak’ta yapıldı. Toplantıya 14 Tabip Odası Pratisyen Hekim Komisyonu’ndan (Adana, Ankara, Balıkesir, Antalya, Kocaeli, İstanbul, Zonguldak, Mardin, Diyarbakır, Tokat, Manisa, İzmir, Kahramanmaraş, Eskişehir) 35 pratisyen hekim katıldı. Ümit Kağan Arpacı ve Gülçin Kınay’ın yönettiği toplantı, Sağlıkta Dönüşüm, Bütçe Uygulama Talimatnamesi, IX. Kongre, Döner Sermaye ve oda seçimleri gündemiyle Zonguldak Tabip Odasında yapıldı.

Oda seçimlerinde pratisyen hekimlerin aktif olarak çalıştığı ve oda yönetim kurullarında ve diğer organlarda görev aldığı ifade edildi.

Bütçe Uygulama Talimatnamesine karşı 7 Mart 2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı önünde yapılan basın açıklaması ve diploma fotokopilerinin yakılması sonrası büyük oranda yasaklamaların kaldırıldığı, ancak var olan diğer kısıtlamalar ve uzman-pratisyen hekim ayrımına karşı Pratisyen Hekimlik Derneği ve Türk Tabipleri Birliği’nin dava açtığı belirtilerek, bu davalara hekimlerin dilekçelerle müdahil olmasının süreci olumlu etkileyeceği ifade edildi.

Bu oturumda alınan diğer karar ise hekimlerin teşhis ve tedavide bireysel iradelerinin reçetelere yansıtmalarının hekimlik değerleri ve hasta hakları açısından doğru tutumun, reçetelerimize sahip çıkmamız gerektiği kararlaştırıldı.

Sağlıkta Dönüşümün bir parçası olan birinci basamakta performansa dayalı döner sermaye uygulamasının koruyucu sağlık hizmetlerini oldukça olumsuz etkilediği, ev ziyaretlerinin yapılmadığı, aşılama oranlarının düştüğü, sağlık ocaklarına yazar kasa, evrak işleriyle daha çok uğraşır olduğu ve çalışma barışının bozulduğu bütün komisyonlar tarafından ifade edildiği, döner sermaye uygulamasının bir an önce kaldırılarak emekliliğine de yansıyacak olan “Temel Sağlık Hizmeti Tazminatı”nın yaşama geçirilmesi vurgulandı.

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine yönelik uygulanması düşünülen aile doktorluğu, uygulanmadan bile kaotik bir ortam yarattı. Sağlık Bakanlığı’nın önemli bir örgütlenme ve güç olan 6000 sağlık ocağına sahip çıkması ve desteklenmesi gerekliliği vurgulandı.

Dokuzuncusu yapılacak Pratisyen Hekimlik Kongresine oda komisyonlarının ve hekimlerin serbest bildiri, poster, sanatsal etkinlik vb. aktif katılımlarının önemi vurgulanarak, serbest bildiri ve posteri kabul eden pratisyen hekimlerin Kongre’ye ücretsiz kayıt yaptıracağı ve konaklayacağı ifade edildi.

Pratisyen Hekimler Kolu “Nasıl Bir Birinci Basamak ve Nasıl Bir Sağlık Ocağı Çalışma Grubu” oluşturdu. Bu çalışmada görev almak isteyenler Dr. İsfendiyar Eyyüboğlu ile temasa geçebilecekler. (Dr. İsfendiyar Eyyüboğlu 0 532 281 78 61 İ[email protected] )

Sağlıklı bir toplum için 31 Mayıs Dünya Sigarayı Bırakma Gününün unutulmaması kol gündeminde yer bulan önemli konulardandı.

Zonguldak’ta çok sıcak bir atmosferde merhaba diyen pratisyen hekimler üstlerindeki kara bulutları uzaklaştıracak güç ve azimle hep bir ekip olmanın mutluluğu içinde “Mesleğimize, Reçetemize ve Sağlık Ocaklarımıza Sahip Çıkıyoruz” ve GöREVDEYİZ” dediler.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön