e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

Hastane nakledildi, doktorlar açıkta...

Ankara Tabip Odası, Trafik Hastanesi’nin yerine açılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Trafik Hastanesi’ndeki hekimlerin yerine Van, Erzurum ve Trabzon gibi illerden atama yapıldığını bildirdi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Trafik Hastanesi’ni kapatarak yerine Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni açan Sağlık Bakanlığı, bu hastanede çalışan 100 civarında hekimin naklini ise gerçekleştirmedi. Trafik hastanesinde görev yapan hekimler şu anda açıkta beklerken, onların yerine Van, Erzurum, Trabzon gibi ilerden Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne atama yapıldı.

Ankara Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın Trafik Hastanesi’ni Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakletmesiyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Sağlık Bakanlığı’nın Ankara Trafik Hastanesi’nde kliniklerin yaklaşık 3 aydır kapalı olduğunun belirtildiği açıklamada, hasta yataklarının kaldırıldığı, kliniklerin kapılarının zincirlendiği, hastanenin bakımsız, dağınık ve pis duruma getirildiği, hastanenin bu hali ile kesinlikle sağlık hizmeti veremeyecek durumda olduğu bildirildi. Trafik Hastanesi’nde görev yapan hekimlerin bir bölümünün Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildiği, ancak halen 100 kadar hekimin nakillerinin gerçekleştirilmediğine dikkat çekildi. Bu nakil süreci içinde Trafik Hastanesi’nden 3 hekimin geçici görevlerle değişik illere gönderildiği bildirilirken, Prof. Dr. Nihat Tosun’un şu anda iki hastanenin de başhekimliğini yapmakta olduğu vurgulandı.

ATO’nun açıklamasına göre, Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi’ne bugüne kadar Van, Erzurum ve Trabzon başta olmak üzere çeşitli illerden birçok atama yapıldı. Son bir yıldır resmi olarak Trafik Hastanesi’nin döner sermayesi kullanılarak Atatürk Hastanesi’ne malzeme alımı gerçekleştirildiği ve bu hastanede bir tarikatın örgütlendiği söylentileri yaygın hal aldı. ATO’nun açıklamasında şöyle denildi:

“Tek başhekimle, idari ve mali olarak tek elden idare edilen bu iki hastaneden biri olan Trafik Hastanesi’nde hizmet verebilme koşulu kalmamıştır. Yaklaşık 3 aydır, Trafik Hastanesi’nde bekletilen 100 kadar hekimin hala yeni hastaneye atamaları yapılmamıştır. Bu süreçte Trafik Hastanesi’ndeki hastalar da mağdur edilmiştir.”

Trafik Hastanesi’nin kaynakları ile oluşan döner sermayeden yararlanarak tıbbi donanımı yapılan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne bekletilen hekimlerin atamalarının bir an önce yapılmasını isteyen ATO, Sağlık Bakanlığı yetkililerine şu soruları yöneltti:

- Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hangi kriterlerle atamalar yapılmaktadır?

- Trafik Hastanesi’nde atil olarak bırakılan yeni hastanelerine nakledilemeyen hekimlere bir ceza mı verilmeye çalışılmaktadır?

- Ankara’da çalışan 12 bin hekimde olmayan, Van’dan, Erzurum’dan, Trabzon’dan Atatürk Eğitim Hastanesi’ne atanan doktorlarda Bakanlığın bulduğu özellikler nelerdir?

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön