e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

Atama ve nakil yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı

“Puana” göre atama dönemi!

Döner sermaye ücretlerinin dağıtılmasında “puan” esasını getiren Sağlık Bakanlığı, sağlık personelinin atamalarını da “puana” göre gerçekleştirecek. Sağlık Bakanlığı’nın yeni atama ve nakil yönetmeliği ile mazerete dayalı atamalarda “öğrenim” durumu kaldırılırken, eş durumu atamalarında ise kısıtlamaya gidildi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık personeline döner sermaye ücretlerinin dağıtılmasında “puan” esasını getiren Sağlık Bakanlığı, bundan böyle atamaları da “puana” göre gerçekleştirecek. Mazerete dayalı atamalarda “öğrenim” durumu kaldırılırken, eş durumu atamalarında ise kısıtlamaya gidildi.

Sağlık Bakanlığı’nın atama ve nakillerde “hizmet puanı”nın belirleyici olması, personelin “adil ve dengeli” dağılımının sağlanması, personel dağılım cetvelindeki sayıların aşılmaması kaydıyla idarenin hizmet gereksiniminin dikkate alınması gerekçeleriyle hazırladığı yeni Atama ve Nakil Yönetmeliği 8 Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle iller 6 hizmet bölgesine ayrıldı. Bütün unvan ve branşlarda hesaplanan personel dağılım cetveli karşılama oranlarına göre iller, her unvan ve branşa göre A, B, C ve D olarak 4 grupta değerlendirilecek. En fazla 200 personelin istihdam edildiği unvan ve branşlar, hizmet bölgeleri ve grupları uygulamasının kapsamı dışında tutulacak.

Atamalar da “puan”la…

Personelin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmak üzere, her bakanlık çalışanı için her atama döneminden önce, başvuruların başlangıç tarihi itibarıyla çalışılan yerin özelliklerinin ve mesleki yeterliliklerinin göz önüne alındığı bir hizmet puanı hesaplanacak. Açık bulunan ve bakanlıkça ilan edilen kadrolara yapılacak atamalarda hizmet puanı esas alınacak.

Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından hazırlan il ve ilçelerin sosyoekonomik gelişmişlik sıralaması tabloları esas alınacak. Hizmet puanı belirlendikten sonra, her atama dönemi öncesinde internet aracılığıyla ilan edilecek. İtirazlar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak “Hizmet Puanı Değerlendirme ve İtiraz Komisyonu”nca sonuca bağlanacak.

Panelde konuşana ek puan

Makale ve kitap yayınlayanlar, yöneticilik yapanlar, yüksek lisans ve doktora yapanlar, yönetici olanlar ve panelde konuşma yapanlara ek hizmet puanı verilecek.

Bakanlık, sağlık hizmetlerinde aksaklık görülen hizmet bölgelerine geçici görevlendirme yapabilecek. Geçici görevlendirilen personele fiilen çalıştığı bölgenin hizmet puanının yüzde 50 fazlası verilecek. Sağlık Bakanlığı, savaş, deprem gibi olağanüstü hallerde yurtiçi ve yurtdışında personeli geçici olarak görevlendirebilecek. Bu yolla geçici olarak görevlendirilen personele en yüksek hizmet puanı yüzde 100 fazlasıyla verilecek.

Başvurular il müdürlüklerine

Atamalarda başvurular il sağlık müdürlüklerine yapılacak. İlk defa atama uzman hekim, hekim, diş hekimi ve eczacı kadrolarına atanacaklar kurayla, diğer sağlık personeli genel hükümlere göre sınavla atanacak.

Nakillerde “öğrenim” kaldırıldı

Kurum içi naklen atama dönemleri Haziran ve Eylül ayları olarak düzenlenirken, bakanlığın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlayacağı öngörüldü.

Sağlık ve eş durumu mazeretlerinin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilecek. Yeni yönetmelikle mazeretler arasında bulunan “öğrenim durumu” kaldırıldı. Mazeretlerin değerlendirilmesinde “sağlık durumu”na öncelik verilmesi benimsendi. Ancak münhal kadrosu bulunmayan birim veya ile atama yapılamayacak. Mazeretleri nedeniyle görev ve yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait belge ve bilgileri her yıl Ocak ayında kuruma bildirmekle yükümlü olacak.

“Eş durumu”na memur koşulu

Eş durumu nedeniyle personelin nakil talebinde bulunabilmesi için eşinin “memur” kadrosunda çalıştığı ve ilk defa veya naklen atandığı hizmet bölgesinde eşinin kurumunun veya durumuna uygun bir kadronun bulunmadığının belgelenmesi gerekecek. Eski yönetmelikte yer alan eşin sözleşmeli veya sürekli işçi kadrosunda çalışmasına ilişkin şart yenisinde yer almadı.

“Depresyon”a özel uygulama

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler nedeniyle yapılacak atama başvurularında süre 2 aydan 6 aya çıkarıldı. Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının can güvenliği tehlikeye düşen personel ile eşin vefatı, boşanma gibi nedenlerle ruh sağlığı önemli ölçüde etkilenen personel ilgili valinin önerisi üzerine bakanlıkça nakil dönemi beklenmeksizin atanabilecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön