e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Haziran 2004  Sayı: 123

 

“Çıplak Ayaklı Araştırma” eğitici eğitimi TTB’de yapıldı

10.jpg (15302 bytes)İşyeri hekimlerini ve işçileri eğiterek işletmelerde iş sağlığı alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak amacıyla ILO tarafından hazırlanan ve TTB tarafından Türkçe’ye çevrilen “Çıplak Ayaklı Araştırma” projesinin eğitici eğitimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) işçi sağlığı ile ilgili olarak hazırladığı ve Türk Tabipleri Birliği’nce Türkçe’ye çevrilen “Çıplak Ayaklı Araştırma” projesinin eğitici eğitim, ILO, sendika ve meslek örgütü temsilcilerinin de katılımıyla 28-30 Mayıs’ta yapıldı.

TTB Merkez Konseyi binasında gerçekleştirilen eğitime 10’u hekim olmak üzere toplam 19 kişi katıldı. Eğitim Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD öğretim üyeleri ve  Çıplak Ayaklı Araştırma kitabının çevirenleri Prof. Dr. Necla Tugay Aytekin, Doç. Dr. Kayıhan Pala ile ILO, Socio-Economic Security Programme uzmanı ve kitabın yazarı Dr.Ellen Rosskam tarafından verildi. Katılımcılar ve eğiticiler, etkinliğin beklentilerini çok iyi karşıladığını, “Çıplak Ayaklı Araştırma” alanında üretime dönüşme olasılığının çok yüksek olduğunu ifade ettiler.

Çıplak Ayaklı Araştırma Projesi’nin amacı, hedefleri ve konusu şöyle:

Projenin Amacı:

Araştırma teknikleri konusunda işyeri hekimlerini ve işçileri eğiterek işletmelerde iş sağlığı alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak ve araştırma sonuçlarını sosyal diyalog, sosyal koruma ve sağlığın geliştirilmesi için işletme, sektör, il ve ülke bazında kullanmak.

Proje Hedefleri:

1- Araştırma teknikleri konusunda işçilere yönelik 1 adet eğitim modülü geliştirmek.

2- Bir Merkez Eğitim Grubu kurmak. Araştırma teknikleri konusunda 10 eğitici eğitimi almış TTB eğiticisini ve 10 sosyal taraf eğiticisini eğitmek

3- 70 İşyeri hekimi ve 70 işçi temsilcisini araştırma teknikleri konusunda eğitmek

4- 7 ilde Merkez Eğitim Grubu üyelerinin önderliğinde tüm sosyal taraf temsilcilerinin bulunduğu   Sosyal Diyalog Komiteleri kurmak

5- 7 il Tabip Odasında Sosyal Diyalog Komiteleri, işyeri hekimleri-işyerleri arasında araştırma analizi konusunda bilgi alış verişini sağlayacak Danışma Komisyonları kurmak.

6- Sosyal Diyalog Komiteleri ile en az bir Üniversite Bio-istatistik kürsüsü veya Halk Sağlığı Kürsüsü Epidemiyoloji bölümü arasında somut işbirliği oluşturmak

7- Tabip Odaları, Danışma Komisyonları, ile il bazındaki sendikalar arasında somut işbirliği oluşturmak ve beraber üretimde bulunmak.

8- TTB, ILO, İşçi ve İşveren sendikalarının üst düzey yöneticilerinden oluşan bir Yönlendirme Komitesi kurmak.

9- 7 ilde 70 işyerinde en az bir araştırma yapılmasını sağlamak.

10- Araştırma sonuçlarının öğrenilmesini sağlamak

- TTB-işyerihekimi tartışma grubunda yayınlamak

- Seçilmiş araştırmaları MSG’de yayınlamak

- Seçilmiş araştırmaları işçi ve işveren sendikalarının, Çalışma Bakanlığının dergilerinde yayınlamak

11- Yönlendirme Komitesine daha ileri araştırma gereken konu ve sektörlerle ilgili teklif götürmek.

12- İşyerlerinde araştırma sonuçlarına göre önlem alınmasını teşvik etmek.

13- Elde edilen bilgilerin politika oluşturulması yönünde kullanılmasını teşvik etmek

Projenin Konusu:

Projenin kapsamı, işyeri hekimlerine ve işçilere, işletmelerinde işle ilgili olası maruziyetleri saptayabilmeleri amacıyla araştırma yapabilmeleri için araştırma teknikleri ile ilgili eğitim vermek, ve araştırma yapılmasını sağlamaktır.

1- Eğitim: İşçilerin çalışma ortamlarında kendi sağlıklarını tehdit edebilecek etmenleri saptayabilmeleri amacıyla işçiye yönelik olacaktır. İçeriği işçiler ve işyeri hekimleri için basit araştırma yöntemleri, ve işyeri hekimleri için ayrıca en basit değerlendirme tekniklerini (tanımlayıcı frekans analizleri) kapsayacaktır. Eğitim 3 aşamalı gerçekleştirilecektir.

- Eğitici Eğitimi: İşçilere yönelik eğitimin eğitimi olacaktır. Daha önceden yetişkin eğitim teknikleri üzerine eğitilmiş eğiticiler katılacaktır. TTB’den eğitici eğitimi almış eğiticiler ve işçi sendikalarından tercihen eğitici eğitimi almış işçi sendikası eğiticileri katılacaktır. Her ilden bir TTB eğiticisi ve bir sendika eğiticisi katılacaktır.

- İşyeri Hekimi + İşçi Temsilcisi Eğitimi: Eğitici eğitimine katılmış olan TTB eğiticisi ve sendika eğiticisi illerinde her eğitimde onar işletmeden birer işyeri hekimini ve işçi temsilcisini hazırlanmış modül üzerinden eğiteceklerdir.

- İşçi Eğitimi: Her işletmenin işyeri hekimi ve işçi temsilcisi kendi çalışanlarını  eğiteceklerdir.

2- Araştırma: İşçi eğitimi gerçekleştirilen her işletmede işyeri hekiminin önderliğinde işçiler tarafından bir sene içerisinde bu araştırma yöntemleri kullanılarak en az bir araştırma gerçekleştirilecektir. İşyeri hekimleri tarafından basit tanımlayıcı analizler yapılacak ve raporlanacaktır. Bu raporlar işletme yönetimine, TTB’ne, Yönlendirme Komitesine gönderilecektir.

Araştırma sonuçları daha ileri analiz veya derin araştırma gerektirdiği durumlarda Sosyal Diyalog Komiteleriaracılığı ile Bio-İstatistik ve Halk Sağlığı kürsülerinden danışmanlık alınacaktır.

3- Danışma Komisyonları: Her Tabip Odasında İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu bünyesinde Danışma Komisyonları oluşturulacaktır. Sosyal Diyalog Komiteleri, işyeri hekimlerine araştırmanın analizi esnasında teknik destek sağlamak amacıyla o ilin Bio-istatistik ve Halk Sağlığı kürsüleri arasında köprü görevi görecektir. Ayrıca işçi sendikaları, işletmeler ve işyeri hekimleri için interaksiyonu sağlayan ve geliştiren bir rol oynayacaktır.

4- Yönlendirme Komitesi:

Görevleri:

a- İlgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak

b- Projenin 7 ilde uygulanmasını sağlamak

c- Projeyi izlemek

d- Değerlendirmek

e- İleri araştırma gereken alanları belirlemek

f- Elde edilen sonuçların işletme/sektör, bölge ve ulusal düzeyde politikaya dönüşmesini koordine etmek

g- Proje bittikten sonra ülke genelinde yaygınlaştırılmasını sağlamak

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön