e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

 

Tabip odalarının yeni göreve gelen yöneticileri Ankara'da biraraya geldiler
Yeni yönetimler görevde

Tabip odalarında Nisan ayında başlayan genel kurul süreçleri tamamlanırken, odaların yeni göreve gelen yöneticileri Ankara’da biraraya geldiler. 42 tabip odasından yöneticilerin katıldığı toplantıda, sağlık alanında son dönemde yaşanan gelişmeler, geçen dönemde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem projeleri ele alındı. Toplantıda “performansa göre döner sermaye” konusu öne çıkarken, katılımcıların büyük bölümü, performansa göre ücretlendirmenin sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozduğunu dile getirdi.

 

Kuşkulu ihaleye erteleme

SSK’nin 12 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da yapılacağı duyurulan “Radyoloji ve Görüntüleme Tetkikleri İhalesi”, İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) ihale sürecindeki kuşku ve soru işaretlerine dikkat çeken açıklamasının ardından 2 Haziran 2004 tarihine ertelendi. İTO, SSK’ye 5 yıllık maliyeti yüzlerce milyon doları bulacak ve SSK için herhangi bir avantajlı durum sağlamayan, üstelik süreçteki kuşkularla dikkat çeken ihalenin derhal durdurulmasını istedi.

Başbakan eleştirildi, Sağlık Bakanı dava açtı...
"Algılama sorunu" mahkemede

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ile TTB II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı hakkında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından açılan davaya başlandı. Davanın 14 Mayıs 2004 Cuma günü gerçekleştirilen ilk duruşmasında davaya konu olan ifadelerin, davayı açan Akdağ ile bir ilgisi olmadığı, Başbakan Erdoğan’a söylendiği anımsatılarak, asıl Erdoğan’ın hekimlere hakaret ettiği belirtildi.

 

Akdağ'dan şimdi de tazminat davası...

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a dönük eleştirileri “üzerine alarak”, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve II. Başkanı Dr. Metin Bakkalcı hakkında hakaret davası açan Sağlık Bakanı Recep Akdağ, şimdi de 25 milyar liralık manevi tazminat davası açtı.


Tabip odaları, Irak'taki işgale son verilmesini istedi
"Vahşeti lanetliyoruz"

İstanbul ve Ankara Tabip Odaları, işgal güçlerinin Irak’ta tutuklulara yaptıkları “insanlık dışı işkenceyi” kınadılar. İstanbul Tabip Odası (İTO), fotoğrafların, işgalcilerin “Irak’a demokrasi götürüyoruz” sözlerinin ne kadar gerçek dışı olduğunu açıklıkla gösterdiğini belirtirken, Ankara Tabip Odası (ATO) da, “Bu fotoğraflar emperyalizmin insanlığa biçtiği gelecektir” açıklamasını yaptı. 


13 demokratik kitle örgütünden ortak açıklama...
"YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anmlayışlar ellerini üniversiteden çeksin"

Eğitim Sen, Eğit-Der, Öv-Der, Mülkiyeliler Birliği, TMMOB, TTB, Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği Federasyonu, ÇGD, İHD, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Divriği Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri Genel Merkezi, YÖK Yasası’na ilişkin olarak 18 Mayıs tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak, “YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anlayışlar ellerini üniversiteden çeksin” çağrısında bulundular. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den yasayı onaylamamasını isteyen kuruluşların temsilcileri, 20 Mayıs’ta konu ile ilgili olarak TBMM’de AKP ve CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüler.

Dr. Niyazi Çakmak, aşılama hizmetlerini ve birinci basamağın bu açıdan önemini değerlendirdi
"Eğer bil ülkede aşılama oranları düşüyorsa, sağlıktaki dönüşümü sorgulamak gerek"

Temel Sağlık Hizmetleri Eski Genel Müdürü Dr. Niyazi Çakmak, aşılama hizmetlerinin durumunun ve aşılama oranlarının bir ülkenin sağlık sistemini yansıtan en temel göstergelerden biri olduğunu belirterek, “Eğer bir ülkede sağlık sisteminde bir dönüşüm yaşanıyorsa ve aşılama oranları da giderek düşüyorsa, bu dönüşümü sorgulamak gerek” diye konuştu.


Gündem
Bir Elin Nesi Var?

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Mayıs ayı kutlamalar ayıdır… 12 Mayıs’ta hemşireler, 14 Mayıs’ta eczacılar günüdür. 14 Mart’tan bu topraklarda çağdaş tıp eğitiminin başlamasını simgeler, birlikte sağlık hizmeti sunduğumuz hemşire ve eczacılar içinde Mayıs ayı böyle bir öneme sahip olmalı…


İstanbul'da A Tipi İşyeri Hekimliği Kursu...

İşyeri Hekimliği A Tipi Sertifika Kursu 12-20 Haziran 2004 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kurs önceki dönemlerde olduğu gibi 9 tam gün sürecek ve 62 saatlik bir eğitim sürecinin ardından sınavla sonuçlanacak. Devam zorunluluğu olan kursa toplam devamsızlık süresi 6 saati geçemeyecek. İstanbul Tabip Odası binasında gerçekleştirilecek kursta, dersler sabah saat 09.00’da başlayıp, günlük programlara bağlı olarak saat 18.00’de sona erecek.

12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı

12 Mayıs Hemşireler Günü kutlandı. Hemşireler Günü nedeniyle düzenlenen etkinliklerde hemşirelerin sorunları, içinde bulundukları çalışma koşulları öne çıktı. Performansa göre ücretlendirme, döner sermaye uygulamaları, sözleşmeli personel uygulamalarından hemşireler de şikayetçi oldu.

Son salgın: Lise son sınıf hastalığı

Dr. Umur Gürsoy*- Hekimler, lise son sınıf öğrencileri ve onların aileleriyle okul yöneticileri ve öğretmenleri son birkaç yıldır, nisan sonu gelince patlak veren, mayıs ayının ikinci yarısında tepe noktasına ulaşıp okulların kapandığı 15 haziran günü aniden, bütün hedef grubunda iyileşiveren yeni bir hastalıkla savaşıyorlar. Hastalık, salgınbilimsel (epidemiyolojik) yönden cinsiyet ve bölge ayırımı yapmıyor. Türkiye’nin her yerindeki lise ve dengi okulların sadece son sınıflarındaki bütün kız ve erkek öğrencileri etkisi altına alıyor. Hastalık bu nedenle bu sınıflarda okuyan ve ders veren 716 000 kişiyi etkiliyor ama hastalığın sıkıntısını çekenler ve doğrudan etkilenenler 570 582 lise son sınıf öğrencileri, 145 406 lise öğretmeni ve belki de ülkemizde bu öğrencilerin istedikleri tedaviyi verecek sayıları 90 000’i bulan hekimler.


Ulusal Yeterlilik Komitesi toplandı
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’na (TTB-UDKK) bağlı olarak oluşturulan Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK), ilk toplantısını yaptı. Yürütme Kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, Prof. Dr. Münir Kınay başkanlığa, Prof. Dr. Tolga Dağlı başkan yardımcılığına, Dr. Pelin Zorlu da genel sekreterliğe seçildi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Tarihlere takılmak ,le hedefe kilitlenmek arasında...
Dr. Celal Emiroğlu

Antalya'da "dedikoducu doktorlar" rahatsızlığı
Antalya Tabip Odası, Antalya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Akif Bulut’un hastanesindeki hekim ve sağlık çalışanlarına ilişkin olarak söylediği iddia edilen “Bunlar çalışmıyor, lobide dedikodu yapıyor” sözlerine tepki gösterdi. Antalya Tabip Odası Başkanı Dr. Naci İşoğlu, Başhekim Bulut’tan bu konuda açıklama yapmasını isterken, “Antalya Devlet Hastanesi’nde çalışan meslektaşlarımızı hedef alan bu haberle ilgili olarak, çalışma barışını sağlamak için konunun gerçeği ne ise paylaşılmalıdır” dedi.

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Medya ve Sağlık İlişkisindeki Sınırlar
Sibel Güneş
 

Hangi şirketin hekimisin?

10 Temmuz 2003 tarihinde 4924 Sayılı Yasa TBMM’de kabul edildi. Kamuoyunda kısaca doğu-güneydoğuda sözleşmeli hekim çalıştırma yasası olarak bilinen yasanın tam adı “Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”.

Hukuk Köşesi
Sağlık Bakanlığı'nı yönetmek ne güzel olurdu, şu doktorlar olmasa!...
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

Depremden 1 yıl sonra Bingöl
13 Mayıs 2004 tarihinde Diyarbakır Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr.Adem Avcıkıran ve odamız üyesi Dr.Melikşah Ertem’den oluşan ekibimiz Bingöl’e karayoluyla 2 saat süren bir yolculuktan sonra ulaşmıştır. İlde sırasıyla Devlet Hastanesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Düzağaç Sağlık Ocağı, Çeltiksuyu Yatılı Bölge Okulu (YBO), Verem Savaş Dispanseri, Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, İl Valiliği ziyaret edilmiştir. Ziyaret edilen kurumlarda o sırada bulunan yetkiliklerle yüzyüze görüşülmüş, bilgiler edinilmiştir.

Gürsoy: Altaylı'nın ilhamı Bakan'dan
Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Fatih Altaylı’nın 23 Nisan 2004 tarihli yazısında, “Hakkari’de bir hastanın diyaliz ünitesinde hekim bulunmaması nedeniyle öldüğü” iddiasına dayanarak hekimleri “bölücülükle” suçlamasına dönük tepkiler sürüyor. İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Altaylı’nın hekimleri bugüne kadar örneğine rastlanmayan yeni bir tür yargısız infazla mahkum ettiğini söyledi.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

Dr. Akın Yazıcı'nın "Bir Beyaz Yolculuktu Hayat" kitabı çıktı

Op. Dr. Akın Yazıcı’nın “Bir Beyaz Yolculuktu Hayat” adlı kitabı Kocaeli Tabip Odası yayınlarından çıktı. 2000-2004 yılları arasında iki dönem Kocaeli Tabip Odası Başkanlığını yürüten Dr. Akın Yazıcı’nın 40 yıllık “beyaz yolculuğu”nu anlattığı kitap, iki bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Yazıcı’nın anı ve anlatıları, ikinci bölümde ise Kocaeli Tabip Odası Başkanlığını yürüttüğü dönemde kaleme aldığı yazıları yer alıyor. Önsözünde, kitaba ilişkin şunları söylüyor Akın Yazıcı:

Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu'nun 24. Genel Kurulu...
Şef ve şef yardımcılığı sınavları tedirginlik yarattı
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’nun (TTB-UDKK) 24. Genel Kurulu 15 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Genel Kurul’da, YÖK Yasası, performansa göre ücretlendirme, şef ve şef yardımcılıkları sınavı, ilaç kısıtlamaları ve uzmanlık eğitiminde meslek alanlarının tanımlanması konuları öne çıktı. Özellikle, şef ve şef yardımcılığı sınavları konusunda hekimlerin bir güven bunalımı içinde olduğu, jürinin oluşumunda tarafsızlık konusunda kaygılar taşındığı, bazı kişilerin kadroların kendileri için açıldığını ilan ettikleri, sınavlarda adaletli ve nesnel bir ortam sağlanamadığı ve hekimlerin bu sınavlara girerek yeni bir travma yaşayacakları dile getirildi. 

Doç.Dr. Cem Terzi, UDKK'nın kuruluşunu ve çalışmalarını anlattı
Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu (TTB-UDKK) Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi, UDKK’nin bugüne kadar 24 genel kurul, 9 tıpta uzmanlık eğitimi kurultayı, 100’den fazla toplantı gerçekleştirdiğini, toplam 83 derneğin UDKK’ye üye olduğunu söyledi.

UDKK Gemel Kurul Kararları
Genel kurulda YÖK yasasının, şef ve şef yardımcılığı sınavlarının, performans uygulamasının ve  tıpta uzmanlık tüzüğünün takibi kararlaştırıldı. Hekim dışı personelin ilaç yazması konusundaki çalışmaların onaylanmadığı ve bu konuda girişimde bulunulması istendi. Yürütme Kurulunun yan dalların standardizasyonu için harmonizasyon çalışmalarına başlaması planlandı. 

 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Toplum ve Hekim'in yeni sayısı çıktı

Sağlık hizmetlerinde satınalma dönemi

Antalya ODAK çalışmalarını hızlandırdı

MSG'nin yeni sayısı çıktı


 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön