e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

Kuşkulu ihaleye erteleme

3.jpg (6593 bytes)SSK’nin 12 Mayıs günü gerçekleştirilecek Radyoloji ve Görüntüleme Tetkikleri ihalesi, İstanbul Tabip Odası’nın ihale sürecindeki kuşkulara ve soru işaretlerine dikkat çeken basın toplantısının ardından 2 Haziran tarihine ertelendi.

Tıp Dünyası - İSTANBUL - SSK’nin 12 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da yapılacağı duyurulan “Radyoloji ve Görüntüleme Tetkikleri İhalesi”, İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) ihale sürecindeki kuşku ve soru işaretlerine dikkat çeken açıklamasının ardından 2 Haziran 2004 tarihine ertelendi. İTO, SSK’ye 5 yıllık maliyeti yüzlerce milyon doları bulacak ve SSK için herhangi bir avantajlı durum sağlamayan, üstelik süreçteki kuşkularla dikkat çeken ihalenin derhal durdurulmasını istedi.

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürlüğü, özel sektör tarafından 37 SSK hastanesine 31 bilgisayarlı tomografi, 40 manyetik rezonans, 36 ultrasonografi, 37 renkli doppler ultrasonografi, 35 kemik dansitometre, 32 mamografi ve 23 dijital röntgen cihazı kurulması ve 5 yıl boyunca işletilmesi 12 Mayıs günü ihale yapılacağını duyurdu. Kamu İhale Yasası’na göre en az 40 gün önce Resmi Gazete’de duyurulması gerekirken, sadece 11 gün önce Resmi Gazete’ye yayınlanan ihale ilgili olarak bir basın toplantısı düzenleyen İTO Yönetim Kurulu, yüzlerce milyon dolarlık görüntüleme ihalesindeki bu ve benzer kuşkulara dikkat çekti:

Kamu İhale Yasası hükümleri uygulanmadı

-  4958 sayılı SSK Kanunu’na göre SSK ihaleleri Kamu İhale Kanunu’na tabi iken bu ihalede niçin Kamu İhale Kanunu uygulanmamıştır?

- Kamu İhale Kanunu’na göre ihale ilanının 40 gün önceden Resmi Gazete’de yayınlanması gerekirken, niçin ihaleden sadece 11 gün önce günlük gazetelerde yayınlanmış ve ihale süresi kısa tutulmuştur?

- Görüntüleme ve tanı merkezlerinin çalışma ruhsatı alabilmeleri için ortaklarının tamamının doktor olması gerekirken bu ihaleye katılacaklarda niçin ruhsat sahibi olma zorunluluğu aranmamıştır?

- SSK’nın özel merkezlerle yaptığı hizmet alım sözleşmelerinde bu merkezlere SSK ve Sağlık Bakanlığı yataklı sağlık tesislerinde çalışan tabip ve diğer bütün personel ile ortaklık kurma yasağı uygulanmaktadır. Bu ihalede ise sadece ihaleyi alacak şirketlerin birlikte çalışacakları radyoloji uzmanının işin yapılacağı hastanede çalışamayacağı bildirilmiş, diğer yasaklar kaldırılmıştır. Bu değişiklik hangi amaçla ve SSK açısından nasıl bir yarar gözetilerek yapılmıştır?

- İhaleyi alacak firmaların hangi nitelikte ve ne sayıda personeli çalıştırma zorunluluğu olduğu niçin ihale şartnamesinde belirtilmemiştir?

-  İhale şartnamesinde anestezi uzmanının SSK hastanesi tarafından sağlanması, ayrıca eğitim hastanelerindeki radyoloji asistanlarının bu özel merkezlerdeki cihazlardan yararlanması adı altında çalıştırılmaları öngörülmektedir. İhaleyi alacak şirkete ücretsiz işgücü anlamına gelen bu kolaylıklar hangi amaçla yapılmaktadır?

- SSK bu ihaleyle alacağı görüntüleme hizmetlerini yıllardır gene özel görüntüleme merkezlerinden almakta ve yaptığı sözleşmelerle Bütçe Uygulama Talimatı’ndaki fiyatlardan daha düşük bir fiyata mal etmektedir. Bu ihalede hizmeti verecek merkezler SSK’nın binalarını hiçbir kira bedeli ödemeden kullanacakları halde niçin daha yüksek fiyatlar tercih edilmiştir?

- Şu anda mevcut anlaşmalı merkezlerde yapılan çekimlerde tüm sarf malzemeleri ve kullanılan kontrast maddeler ücrete tabi iken, bu ihalede niçin tomografi kontrastının ve anestezi ilaçlarının SSK tarafından karşılanması şart koşulmuştur?

- İhaleyle görüntüleme merkezlerinin kurulacağı SSK hastaneleri belirlenirken hangi kriterler göz önünde bulundurulmuştur? Uşak ve Kastamonu gibi SSK’lı nüfusun yoğun olmadığı iller bu listeye nasıl bir ihtiyaçla dahil edilmiştir?

- İhaleyi başından beri yakından takip eden Özel Görüntüleme ve Tanı Merkezleri Derneği’nin 03/05/2004 tarihinde Cumhurbaşkanlığı’na, Başbakanlığa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Kamu İhale Kurumu’na ve Rekabet Kurumu’na verdiği şikâyet dilekçesiyle ilgili şimdiye kadar nasıl bir işlem yapılmıştır?

“Özel sektörden almaya   gerek yok”

Basın toplantısında,  SSK’deki sağlık çalışanlarının, bu ihale ile özel şirketlerden satın alacağı görüntüleme hizmetlerinin hepsini yapabilecek bilgi ve deneyime sahip olduğu belirtilirken,

“Bu hizmetler bugün zaten SSK’da üretilmektedir ve uygun altyapı sağlandığı takdirde bütün SSK hastanelerinde yapılmasının önünde hiçbir engel yoktur. Üstelik zaten SSK’nın kendi binalarında verilecek olan bu hizmetlerin bizzat SSK personeli eliyle gördürülmesi yıllardır mali sıkıntılar içinde olan SSK için çok daha avantajlıdır” denildi.

“Geçmiş örnekler başarısız”

Geçmişte, SSK Okmeydanı Hastanesi’nin görüntüleme hizmetlerini özel bir şirketten aldığının anımsatıldığı toplantıda, uygulamanın birçok spekülasyona yol açtıktan sonra SSK yönetimi tarafından sonlandırıldığı aktarıldı ve “Bu uygulamada SSK’nın hizmet aldığı vakfın başkanının dönemin Çalışma Bakanı’nın kardeşi olduğu herkesin hatırındadır” denildi. Ayrıca yine geçmiş yıllarda SSK Elbistan Hastanesi’nin işletmesinin özele devri, Ankara ve İzmir’de poliklinik hizmetlerinin özel sektörden alınması gibi uygulamaların hepsinin başarısızlıkla ve “Beyaz Önlük” gibi operasyonlarla sonuçlandığına dikkat çekildi. SSK’nin başta kalp stentleri olmak üzere, özel sektörden yaptığı tıbbi malzeme alımlarındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili olarak açılan Neşter Davası’nın halen devam ettiği anımsatıldı.

“Derhal iptal edilsin”

Bu ihalenin de benzer sonuçlara yol açması olasılığının çok yüksek olduğunun belirtildiği toplantıda şöyle denildi:

“Her ne olursa olsun bu uygulamanın bütün sonucu SSK’nın bu ülkenin emekçilerinden kesilen primleriyle oluşan bütçesinin özel sağlık sektörüne rant olarak akıtılması olacaktır. Bu uygulamadan kârlı çıkacak tek taraf ihaleyi almayı becerecek özel şirketler olacaktır. SSK’ya beş yıllık maliyeti yüzlerce milyon doları bulacak olan ve SSK için herhangi bir avantajlı durum sağlamadığı gibi ihale sürecindeki şüphelerle de dikkat çeken ihale derhal iptal edilmelidir. SSK’nın ihtiyaç duyduğu görüntüleme hizmetlerinin kendi kurumlarında ve kendi personeli tarafından sağlanması için gerekli yatırımlar acilen yapılmalıdır.”

İhaleye erteleme

İTO’nun basın açıklamasının hemen ardından, ihalenin 2 Haziran 2004 tarihine ertelendiği duyuruldu.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön