e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

13 demokratik kitle örgütünden ortak açıklama…

“YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anlayışlar ellerini üniversitelerden çeksin"

TTB’nin de aralarında bulunduğu 13 demokratik kitle örgütü 18 Mayıs tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak, YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anlayışların ellerini üniversitelerden çekmelerini istedi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Eğitim Sen, Eğit-Der, Öv-Der, Mülkiyeliler Birliği, TMMOB, TTB, Alevi Bektaşi Kuruluşları Birliği Federasyonu, ÇGD, İHD, Halkevleri, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Divriği Kültür Derneği, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Tanıtma Dernekleri Genel Merkezi, YÖK Yasası’na ilişkin olarak 18 Mayıs tarihinde ortak bir basın açıklaması yaparak, “YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anlayışlar ellerini üniversiteden çeksin” çağrısında bulundular. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’den yasayı onaylamamasını isteyen kuruluşların temsilcileri, 20 Mayıs’ta konu ile ilgili olarak TBMM’de AKP ve CHP Grup Başkanvekilleriyle görüştüler.

13 demokratik kitle örgütü tarafından yapılan ortak açıklamada YÖK Yasası’na ilişkin olarak öne çıkan noktalar şöyle:

- AKP’nin iktidar olmasından bu yana eğitim, ülkenin yumuşak karnı haline getirilmiştir. Sorunlar tespit edilip çözüleceği yerde, iktidar partisi kendi ideolojik-politik yaklaşıma uygun olarak eğitim zeminini yeniden düzenleme girişimlerini başlatmıştır.

- Eğitimin kilit noktalarından başlayarak okul müdür ve yardımcılarına kadar uzanan kadrolaşma girişimleri, yasa, tüzük ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikler ne yazık ki, eğitim tartışmalarının belirleyicisi olmuştur. Açıkçası, olmazsa olmaz ilkelerimiz arasında yer alan bilimsel, nitelikli, kamusal, demokratik eğitim hakkı daha da zayıflatılmıştır.

- Bu açıklamada imzası olan kurum ve kuruluşlar olarak, Yükseköğretim Yasası’nda yapılan değişiklikleri  bu yaklaşımın bir devamı olarak değerlendiriyor, AKP iktidarının TBMM’deki “mutlak hakimiyetine” dayanarak bir yönetim tarzı haline getirdiği antidemokratik uygulamaların tipik bir örneği olarak algılıyoruz.

- Eğitim sistemimiz, üniversiteye geçiş de dahil olmak üzere tel tel dökülmekte, ancak ne ilginç ki eğitim sorunları, AKP iktidarının ilgi odağında yer almamaktadır. Üniversiteye girişte uygulanan katsayı değişikliğinin tartışılmasını ya da tartışmanın bu noktaya odaklanmasını başta eğitim olmak üzere tüm kamusal alanın sorunlarını gizleme yolunda atılmış bir adım olarak görüyoruz.

- Bugün üniversiteler, üniversite çalışanları ve öğrenciler sermaye iktidarının tam bir kuşatması altındadır.

- Bir tarafta, 12 Eylül döneminin ürünü olan ve üniversitelerin bugün yaşadığı sorunların en önemli nedenlerinden birisi olan YÖK ve onun temsil ettiği anlayış, diğer tarafta üniversiteleri kendi siyasal anlayışına göre düzenlemeyi, son 3-4 yıldır ciddi anlamda prestij kaybeden ve ilgi odağı olmaktan uzaklaşan İmam Hatip Liselerinin yeniden gözde okullar haline gelmesini asli hedef olarak belirleyen AKP, üniversiteleri içinden çıkılmaz bir batağın içine çekmeye çalışmaktadır.

- AKP ile YÖK arasında başlayan, son değişlikle iyice alevlenen tartışmalar özünde üniversiteye kimin hakim olacağından başka bir anlam taşımamaktadır. Açık ki, hakimiyet kavgası sorunları çözmekten uzaktır; her ne şekilde sonlanırsa sonlansın üniversitenin, üniversite çalışanlarının ve öğrencilerin zarar göreceği, özgür bilim, özerk, demokratik ve kamusal eğitim hakkının daha da gerileyeceği ortadadır.

- Bizler, üniversiteyi dinin, devletin, sermayenin güdümüne sokmaya çalışan anlayışların dışında bir başka üniversitenin mümkün olduğuna inanıyor ve bunun için ortak hareket etme kararımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.

- Çağrımız açık ve nettir: YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anlayışlar ellerini üniversiteden çekmeli, özgür bilim ve sanat, demokratik ve katılımcı yönetim, özerk üniversiteye hayat verecek bir süreç başlatılmalıdır. Üniversiteler yeniden demokratik işleyişin ve bilimin üretildiği kurumlar olmalıdır. Üniversitenin YÖK’ün ya da siyasi iktidarın vesayeti altına alınmasına karşı çıkılmalıdır.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön