e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

UDKK Genel Kurul Kararları

Tıp Dünyası - ANKARA - Genel kurulda YÖK yasasının, şef ve şef yardımcılığı sınavlarının, performans uygulamasının ve  tıpta uzmanlık tüzüğünün takibi kararlaştırıldı. Hekim dışı personelin ilaç yazması konusundaki çalışmaların onaylanmadığı ve bu konuda girişimde bulunulması istendi. Yürütme Kurulunun yan dalların standardizasyonu için harmonizasyon çalışmalarına başlaması planlandı. 

- YÖK yasasının tarafların etkin katılımı ve onamı olmadan çıkarılması yüksek öğretim kurumlarında rahatsızlığa yol açmıştır. Eski YÖK yasasının olumsuzluklarından kurtulmak bir yana yeni sorunlar ekleyen bu yaklaşım kabul edilemez.

- Şef ve şeflik sınavları güven ortamının yitirildiği, adayların ciddi kaygılar taşıdığı bir süreç izlemektedir. Jürilerin oluşumunda, açılan ve açılmayan kadrolarda bu sınavların adil ve nesnel olmaktan uzak olabileceği izlenimi yaygın olarak doğmuştur. UDKK süreci endişe ve duyarlılıkla izlemekte ve her türlü olumsuzluğun hukuksal yollarla takipçisi olacağını bildirmektedir.

- Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ile ilgili Bakanlığın hazırlayacağı taslak derneklerle birlikte değerlendirilecek. Başta Tıpta Uzmanlık Kurulu olmak üzere diğer kurul ve komisyonların tarafların eşit katılımını içermesi ve sadece danışma kurulları niteliğinde olmaması konularına özen gösterilecek. Aşırı yan dallaşma benimsenmeyecektir.

- Perfomansa dayalı ücretlendirme Sağlık Bakanlığı hastanelerinde çalışma barışını bozmuş sağlık çalışanlarının arasında yeni eşitsizlikler yaratmış ve eğitim ortamına büyük zararlar vermiştir. TTB-UDKK olarak performansa dayalı ücretlendirmenin özellikle eğitim ortamında yarattığı olumsuzluklara dikkat çekiyoruz ve bu konuyu da yakından takip edeceğimizi bildiriyoruz.

- Bütçe Uygulama Talimatı ile gelen ilaç yazım kısıtlamaları özellikle 1.basamakta hizmet alan hastalar için aksaklıklara yol açmaktadır. TTB-UDKK olarak bu konuda da gerekli girişimler yapılacaktır.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön