e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

Antalya ODAK çalışmalarını hızlandırdı

Tıp Dünyası - ANTALYA - Antalya Tabip Odası Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Komisyonu’nca oluşturulan Antalya Olağandışı Durumlar ve Afetler Koordinasyon Kurulu (ODAK), afet öncesi hazırlık ve kentsel risk analizi konularında çalışmalarını hızlandırdı. Antalya İl Özel İdare Binası’nın çökme tehlikesi nedeniyle boşaltılması ile gündeme gelen sorunlara ilişkin bir basın açıklaması yapan Antalya ODAK, Antalya’daki afet öncesi hazırlık ve kentsel risk analizi konularında ciddi kaygılar taşıdıklarını bildirdi. ODAK’a göre, Antalya’da en ufak bir sarsıntı ya da depremde çökebilecek binalar bulunuyor. Ayrıca riskli görülen kamu binaları ile ilgili ön çalışma dahi bitirilmemiş ve çok az mesafe kaydedilmiş durumda. Kentteki çok sayıda yaşlı ve yorgun binalar ile aşırı yağış ve fosseptik nedenli temellerde oluşan korozyonlar nedeniyle risk taşıyan yapıların uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından derhal değerlendirilmesi gerekiyor.

 

MSG’nin yeni sayısı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi’nin (MSG) yeni sayısı çıktı.

Dr. Gültekin Akarca’nın “Kamu Yönetimi Temel Yasası Genel Gerekçesi ve Çıplak Sermaye Devleti”, Şerife Türcan Özşuca’nın “Asgari Ücret, İşsizlik ve Yoksulluk” başlıklı yazılarının yanı sıra MSG Yayın Kurulu’nun “1 Mayıs Yazısı” derginin bu sayısında yer tutuyor. Dr. Nalan Akış, Dr. Emel İrgil, Dr. Kayıhan Pala, Dr. Hamdi Aytekin’in “Gemlik Çıraklık Eğitim Merkezi’nde Okuyan Çırakların Çalışma Koşulları ve Sosyal Sorunları”, Dr. Coşkun Bakar, Dr. Işıl Maral ve Dr. Remzi Aygün’ün “Ostim ve Ahievran Mesleki Eğitim Merkezlerinde Eğitim Gören Çırakların Sosyo-Demografik Özellikleri, Çalışma Nedenleri ve İş Yaşamı İle İlgili Özellikler”, Dr. Sarper Erdoğan, Sevda Ergüven ve Dr. Çiğdem Çağlayan’ın “Kocaeli Sanayi Odasına Kayıtlı Sanayi Kuruluşlarında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Örgütlenmesinin Değerlendirilmesi”, Dr. Zeynel Sütoluk, Dr. Ferdi Tanır, Dr. Nazan Savaş, Dr. Hakan Demirhindi, Dr. Muhsin Akbaba’nın “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Sağlık Durumlarının Değerlendirilmesi” başlıklı araştırmalar MSG’nin yeni sayısında dikkat çekiyor. Dr. Kaan Karadağ’ın “Boya Uygulama İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği”, Dr. Mustafa İlhan’ın “Civa ve Bileşiklerinin Zararlı Sağlık Etkileri ve Korunma” ile Dr. Sarper Erdoğan’ın “ABD West Virginia Eyaleti İşçi Sigorta Kurumu’nda Meslek Hastalığı Tanımlama Süreci” yazıları da MSG’nin yeni sayısında…

 

Toplum Hekim’in yeni sayısı çıktı

Tıp Dünyası - ANKARA - Toplum ve Hekim Dergisi’nin yeni sayısı çıktı. Derginin bu sayısında “Sağlık Hizmetleri”, “İlaç”, “Adli Tıp”, “Hemşirelik”, “Etik”, “Tıp Eğitimi” başlıkları konu edildi. “Sağlık Hizmetleri” bölümünde Semra Ay, Erhan Eser, Cemil Özcan’ın “Türkiye’de Kadın ve Çocuk Sağlığı İle İlgili Bazı Ölçütler İle İlgili Sosyo-Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki” başlıklı ekolojik çalışması, İlker Belek’in “Sağlıkta Eşitsizliklerin Değişimi” başlıklı Antalya özelindeki araştırması, Özlem Gündüz’ün “Kore Cumhuriyeti’nde Son Ekonomik Krizden Sonra Morbidite ve Sağlık Hizmeti Kullanımında Oluşan Değişiklikler” ile İlker Belek ve Didem Gülmez’in “Doğuda Mamografi ile Tarama Yapmak Yarardan Çok Zarar mı Getirir” başlıklı çevirileri yer aldı. “İlaç” bölümünde Murat Çekin ve Sabriye Yazıcı’nın “Bir Sözde-Bilim Olarak İlaç Araştırmaları”, Semih Şemin, Sahbal Aras ve Dilek Güldal’ın “Toplum Sağlığı ve Etik Açıdan İlaç Reklamı” başlıklı yazılarına yer verildi. Başar Çolak, Nilay Etiler ve Ümit Biçer’in “Adli Tıp Hizmetleri Kim Tarafından Sunulmaktadır/Sunulmalıdır: Sağlık Bakanlığı mı? Adalet Bakanlığı mı?, Havva Karadeniz Mumcu ve Nesrin Ünal’ın “Trabzon İli Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Hemşirelerin Halk Sağlığı Hemşireliğine İlişkin Görüş ve Uygulamaları”, İskender Gün, Ahmet Öztürk ve Yusuf Öztürk’ün “Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İntern Doktorlarının Tıp Eğitimine ve Tıpta Uzmanlık Sınavına Bakışlarının Değerlendirilmesi”  çalışmaları ile Murat Civaner’in “Mikro Dağılım: Hastalar Arasında Seçim Yapma” başlıklı çevirisi de derginin diğer dosya başlıklarının konuları oldu.

 

Sağlık hizmetlerinde satın alma dönemi

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan “Sağlık ve Yardımcı Sağlık Personeli Tarafından Yerine Getirilmesi Gereken Hizmetlerin Satın Alma Yoluyla Gördürülmesine İlişkin Esas ve Usüller” başlıklı düzenleme 5 Mayıs’ta yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, İl Sağlık Müdürlerine ve hastane başhekimlerine sağlık hizmetleri ihtiyaçlarını satın alma yoluyla giderme olanağı sağladı. Buna göre, bakanlığa bağlı sağlık kurum ve kuruluşları sağlık hizmetlerini satın alma yoluyla gördürebilecek, satın alınan hizmetlerin bedeli döner sermaye gelirlerinden ödenecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön