e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

Tabip odalarının yeni göreve gelen yöneticileri Ankara’da biraraya geldiler

Yeni yönetimler görevde

Oda yöneticileri toplandı

Tabip odalarında Nisan ayı başında başlayan genel kurul süreçleri tamamlanırken, odaların yeni seçilen yöneticileri Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla 14 Mayıs’ta Ankara’da biraraya geldiler.

Gelişmeler ele alındı

42 tabip odasından yöneticilerin katıldığı toplantıda, sağlık alanında son dönemde yaşanan gelişmeler, geçen dönemde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönemde yaşama geçirilmesi planlananlar ele alındı.

2.jpg (19292 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Tabip odalarında Nisan ayında başlayan genel kurul süreçleri tamamlanırken, odaların yeni göreve gelen yöneticileri Ankara’da biraraya geldiler. 42 tabip odasından yöneticilerin katıldığı toplantıda, sağlık alanında son dönemde yaşanan gelişmeler, geçen dönemde yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki dönem projeleri ele alındı. Toplantıda “performansa göre döner sermaye” konusu öne çıkarken, katılımcıların büyük bölümü, performansa göre ücretlendirmenin sağlık çalışanları arasında çalışma barışını bozduğunu dile getirdi.

Tabip odaları toplantısı Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısıyla 14 Mayıs 2004 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirildi. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son dönemde sağlık alanında yaşanan gelişmelerden söz etti. Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık Yasa Taslağı ve Meslek Birlikleri Yasa Taslağı olmak üzere, sağlık alanını temelden etkileyecek yasal düzenlemelerin hazırlığında olduğunu bildiren Sayek, ilgili kuruluşların görüşleri alınmadan hazırlanan bu düzenlemelerin yaşama geçirildiği zaman yaratacağı olası sorunlar üzerinde durdu.

Ayaz Sağlık Yasası’nı anlattı

Sayek’in konuşmasının ardından Ankara Tabip Odası’ndan Dr. Altan Ayaz, Sağlık Yasa Taslağı’na ilişkin bir sunum yaptı. Cumhuriyet döneminin tüm birikimlerinin bu taslak ile tek bir yasaya indirgendiğini belirten Ayaz, taslağın sözleşmeli çalışma, yabancı uzman çalıştırılabilmesi gibi uygulamaları getirdiğini bildirdi. Ayaz, taslağın ekip hizmetini parçalayan, bireysel hizmeti öne çıkaran ve iyi hekimlik değerlerini devredışı bırakan bir ruhu olduğunu vurguladı. Taslağa göre hastanelerin bugünkü yapısının değişeceğini vurgulayan Dr. Ayaz, taslağın yaşama geçmesinden çok kısa süre sonra hastanelerin işletmelere dönüştürüleceğine dikkat çekti.

Altan Ayaz, bütün bunların yanı sıra, taslakta sayısız “bu konu Bakanlıkça düzenlenecektir” ifadesinin yer aldığını, bu ifadeyle açık bırakılan konuların kendilerini rahatsız ettiğini anlattı. Ayaz, “Sağlık Yasa Taslağı Sağlık Bakanlığı’nın uzun süreden beri uygulamaya çalıştığı politikaların tümünü kapsamaktadır. Bu taslak Kamu Yönetimi Temel Yasası’nın sağlık alanındaki tercümesidir” diye konuştu.

“Meslek birlikleri taslağı 6023’den geri”

İstanbul Tabip Odası’ndan Dr. Osman Öztürk de Meslek Birlikleri Yasa Taslağı hakkında bilgi verdi. Taslakta çelişik maddeler bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, bu taslakla meslek birliklerinin bakanlığa “bağlı” hale getirilmek istendiğini kaydetti. Taslakta, meslek birliklerinin tek bir çatı altında toplandığını, yönetim kurullarının yapısının, genel kurul toplama koşullarının değiştirildiğini anlatan Öztürk, taslağın 6023 Sayılı TTB Yasası’ndan çok geri bir noktada olduğuna da dikkat çekti. Öztürk, taslağın hekimlik dışı mesleklere bile muayenehane açma hakkı tanıdığının altını çizdi.

ATO’dan önerge

Sunumların ardından Ankara Tabip Odası adına Genel Sekreter Dr. Semih Tatlıcan, Irak’ta yaşanan insanlık dramını protesto etmek ve işkenceye son verilmesini istemek için TTB ve tabip odalarınca ortak bir basın açıklaması yapılması önerisini toplantının onayına sundu. Katılımcıların görüşlerinin alınmasının ardından, önerge kabul edildi ve tabip odaları temsilcileri saat 17.30’da Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı önünde bir basın açıklaması yaptılar.

Toplantının öğleden sonraki oturumu, tabip odaları yöneticilerinin genel kurul süreçleriyle ilgili olarak bilgi vermesi, geçen dönemin değerlendirilmesi ve önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve önerilerin alınmasıyla sürdü.

“Performans” tepkisi

Tabip odalarının sunumlarında “performansa dayalı döner sermaye” konusu öne çıktı. Bolu Tabip Odası Başkanı Dr. Cevdet Top, Bolu’nun performans uygulamasındaki ilk pilot il olduğunu anımsatırken, ilk zamanlardan bu yana hekimlerin ve sağlık çalışanlarının şikayet içinde olduğunu, bu şikayetleri ve sıkıntıları çeşitli zamanlarda Sağlık Bakanlığı’na ilettiklerini aktardı.

Afyon Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Enis Arabacı da performans konusundaki rahatsızlıkları dile getirdi. Afyon’un da pilot uygulamaya daha sonra eklenen 8 il içerisinde olduğunu anımsatan Arabacı, performans uygulaması nedeniyle 800 milyon liradan 3 milyar liraya kadar döner sermaye alan hekimler olmasına karşın birinci basamakta döner sermaye ücretlerinin çok düşük kaldığına dikkat çekti. Arabacı, bu nedenle hekimler arasında kırılganlıklar yaşandığına işaret etti.

Eylem süreci

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarının geçen dönemde yürüttükleri eylem süreci de toplantının öne çıkan konuları arasında yer aldı. Katılımcıların büyük bölümü “g(ö)reve” devam edilmesi gerektiği belirtirken, bazı odalar eylemin biçiminin yeniden gözden geçirilmesi yönünde görüş bildirdiler.

Ankara, Antalya, Denizli Tabip Odaları, bugüne kadar uygulanan politikaların hekimlerin desteğini kazandığını ve TTB’nin bu çizgiyi devam ettirmesi gerektiğini kaydettiler. Hatay, İstanbul, Diyarbakır ve Sıvas’ın da aralarında bulunduğu  tabip odaları da eylem sürecinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Bartın Tabip Odaları ise önümüzdeki dönemde eylemlilik sürecinin nasıl yürütüleceğinin ve eylemin biçiminin yeniden gözden geçirilmesi yönünde görüş bildirdiler.

TBMM’ye yazılı başvuru

Tokat Tabip Odası Başkanı Dr. Mete Bayburtlu ise oda genel kurullarında delege seçimi yapılmaması nedeniyle TTB Merkez Konseyi seçiminin yapılamayacağına işaret ederek, önümüzdeki dönemde bu seçimin mutlaka yapılması gerektiğini söyledi. Bayburtlu, bu konuda gerekli yasal düzenlemelerin yaşama geçirilmesi istemiyle TBMM’ye yazılı başvuru yapılmasını istedi. TTB Merkez Konseyi, bu öneri doğrultusunda TBMM’ye başvurarak gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını isteyecek.

 

1.gif (54873 bytes)“Irak’ta yaşananlar insanlık dramıdır”

Tabip odalarının yeni seçilen yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirilen  14 Mayıs 2004 Toplantısı’nda Irak’ta yaşananlar değerlendirilip alınan karar gereğince aynı gün Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’na siyah çelenk kondu. Burada yapılan açıklamada “Yok edilmeye  çalışılan insan ve onurudur. Tabip Odalarımız dün de bugün de, yarın da,  Bağdat’taki işkencelere de Manisa’dakine de, Diyarbakır’dakine de, karşı  çıkmanın onurunu taşıyor taşıyacak.” dendi.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön