e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

1 Haziran 2004  Sayı: 122

 

Ulusal Yeterlilik Komitesi toplandı

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Koordinasyon Kurulu’na (TTB-UDKK) bağlı olarak oluşturulan Ulusal Yeterlilik Komitesi (UYEK), ilk toplantısını yaptı. Yürütme Kurulu seçiminin yapıldığı toplantıda, Prof. Dr. Münir Kınay başkanlığa, Prof. Dr. Tolga Dağlı 7.jpg (16044 bytes)başkan yardımcılığına, Dr. Pelin Zorlu da genel sekreterliğe seçildi.

UYEK’in 9 Mayıs 2004 günü gerçekleştirilen toplantısına yeterlilik kurullarını oluşturmuş 33 uzmanlık derneğinin 25’inden temsilciler katıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve TTB UDKK Başkanı Doç. Dr. Cem Terzi’nin açış konuşmalarının ardından UYEK yönergesinin okunduğu toplantıda, dernekler de beklentilerini dile getirdiler. Yeterlilik Kurulu başkanlarının tanıtımının ardından yürütme kurulunun seçimi gerçekleştirildi.

TTB UDKK’ye bağlı olarak çalışan, Tababet Uzmanlık Tüzüğü’nde yer alan tıpta uzmanlık ana dalları ve yan dallarında kurulan yeterlilik kurullarının üst kuruluşu olan UYEK’in amaçları, yönergesinde şöyle sıralanıyor:

- Yeterlilik kurullarının etkinliklerini izlemek, koordine etmek ve yönlendirmek.

- Yeterlilik kurullarının mesleki ve eğitsel standartlarını geliştirme ve uygulama çalışmaları ile uzman hekimleri değerlendirme ve belgelendirme çalışmalarına yardım ederek, tıbbi bakım hizmetlerinin kalitesini iyileştirmek ve sürdürmek.

- Yeterlilik kurullarınca belgelendirilen bir uzman hekimin, standart bir eğitim programını tamamladığı ve uzmanlık alanında yetkin sağlık hizmetleri sunumu için gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip olup olmadığını değerlendiren sınav ve/veya sınavları başarıyla tamamladığı konusunda güvence vermek.

- Tıpta uzmanlaşma ve belgelendirme konularında kamuoyuna, hükümete, uzmanlık derneklerine, yeterlilik kurullarına ve hekimlere bilgi sağlamak.

Yine yönergeye göre, UYEK’in görevleri de şöyle:

- Yeterlilik kurullarının temsil ettiği tıp uzmanlık dallarında, uzmanlık eğitiminin standartları ve en az gereksinimlerinin belirlenmesi ve yerleştirilmesi çalışmalarına katılmak ve bu kurulların etkinliklerini eşgüdüm, izlemek ve yönlendirmek.

- Yeterlilik kurullarının belgelendirme sınavlarının yönteminde asgari standartları oluşturmaları ve sürdürmelerini sağlamak ve izlemek.

- Bir uzmanlık dalında oluşturulan yeni yeterlilik kurulunun üyelik talebini oluşturulacak asgari standartlar çerçevesinde değerlendirmek ve kabul etmek.

- Yeterlilik kurullarınca belgelendirilmiş uzman hekimler için merkezi bir kayıt sistemi oluşturmak ve kamuoyunun bu konudaki bilgi talebini karşılamak.

- Tıpta uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliliğinin değerlendirilmesi ile ilgili konuları yakından izlemek, bu konularla ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, yeterlilik kurullarına uzmanlık eğitimi ve hekim yeterliliğinin değerlendirilmesi konularında bilgi sağlamak, gelişmeleri aktarmak ve yeterlilik kurullarına danışmanlık hizmeti vermek.

- Yeterlilik kurullarının kendi içlerinde veya kendi aralarında çıkabilecek sorunlarda son karar organı görevini üstlenmek.

12 Haziran 2004’te ikinci toplantısını gerçekleştirecek olan UYEK, Kasım 2004’de de Ankara’da “Eğitim Programı Hazırlama-Ölçme ve Değerlendirme Çalıştayı” düzenleyecek.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön