e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2004  Sayı: 120

 

 

Sağlık Bakanlığı'na göre 5 yıl içinde hekimleri işsizlik tehlikesi bekliyor...
Sorumlusu kim?

Hükümet-Sağlık Bakanlığı, YÖK ve DPT, “elele” işsiz hekimler yaratıyor. Sürekli olarak yeni tıp fakültelerinin açılması, her yıl tıp fakültelerinden 4 bin 500 civarında hekim mezun edilmesi ve sağlık alanında son dönemde uygulanan politikalar nedeniyle, hekim işsizliği giderek artıyor. İşsiz hekimler yaratılmasının baş sorumlularından biri olan Sağlık Bakanlığı, önümüzdeki 5 yıl içerisinde “hekim işsizliğinin” ciddi sorun oluşturacağını kabul ediyor.

 

Oda genel kurullarında delege seçimi yapılamıyor
Sağlık Bakanlığı: Yasanızı yapıyoruz

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip odalarının genel kurulları Nisan ayı başında başladı. 6023 Sayılı Yasa’nın delege sayılarıyla ilgili 60. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda 1,5 yıldır yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle, oda genel kurulları delege seçimi yapamayacaklar. Genel kurulda, oda yönetiminin seçimi ve 6023 Sayılı Yasa’nın 17. maddesinin 6. bendinde belirtilen bütün görevler yerine getirilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, konunun hazırlıkları yürütülen Meslek Birlikleri Yasa Tasarısı’nda düzenlendiğini söyledi.

Bütçe Uygulama Talimatı'nda yeni düzenleme

Bütçe Uygulama Talimatı’nda reçete yazımıyla ilgili olarak getirilen kısıtlamalar, Türk Tabipleri Birliği’nin uyarıları doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nca kısmi olarak düzeltildi. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, hekimlerin tepkileri doğrultusunda ek bir tebliğ yayınlandığını, ancak bunun kendi isteklerini tam olarak karşılamadığını, kimi kısıtlamaların halen sürdüğünü ve bu nedenle dava açacaklarını bildirdi.


UAK Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof.Dr. Osman İnci
"İşsizlik tehlikesi varken, yeni tıp fakültesi açılmasın"

Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi (TSBEK) Başkanı Prof. Dr. Osman İnci, hekim işsizliğinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, konseyin “yeni tıp fakültesi açılmaması ve tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısının dondurulması hatta azaltılması” talebini ilk olarak 2001 yılında karara bağladığını bildirdi.


Bakanlık "sözleşmeli personel" uygulamasına ilgi gösterilmemesi üzerine yeni arayışlara girdi
"Zorunlu" sözleşmeli

Sağlık Bakanlığı, iş güvencesini ortadan kaldıran “sözleşmeli personel” uygulamasına hekimlerin ilgi göstermemesi üzerine yeni arayışlara girdi. Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın ifadeleriyle basında da yer alan haberlere göre, bakanlık sözleşmeli personeli Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine yönlendirebilmek için gündemine “geçici görevlendirme” ve “rotasyon”u aldı.


SSK, Şubat ayı içinde duyurduğu 1836 kişilik kadronun 768'ini iptal etti
SSK kadro "sakladı"

SSK, kurum dışında ihtisasını tamamlayan ve ilk defa uzman kadrosuna atanacaklar için Şubat ayı içinde duyurduğu 1836 kişilik kadronun 768’ini iptal ederek, Mart ayı içinde 1068 kişilik yeni bir kadro açıkladı. SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan, söz konusu kadroların iptalini “eş durumundan” yapılacak atamalar için saklı tuttuklarını söylerken, iptal edilen kadroların genellikle batı bölgelerindeki illerde olması dikkat çekti.

Dr. Tufan Kaan, "Kamu Yönetiminde Temel Yasa Tasarısı'nda Sağlık" konusunu değerlendirdi:
"Post model devlet modelinin tasarısı"

Dr. Tufan Kaan, AKP Hükümeti'nin sağlık politikaları ile Dünya Bankası'nın Türkiye'ye sağlık alanındaki önerilerinin paralel olduğunu belirterek, bu önerilerin Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'nda kendini açıkca gösterdiğini söyledi. Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı'nda, kamu hizmetinin ve kamu yönetim modeli parçalandığına, belli parçaların dışarıya alınıp belli parçaların özel sektörün hizmet alanına açıldığını işaret eden Kaan, "Bu dışarıya alınan parçalar da sosyal devlettir, emeğin bugüne kadar tarihteki kazanımlarıdır" diye konuştu.


Gündem
Seçme Konusu

Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Gazete haberi böyle... Kaynağı bir devlet kurumu… Zaten yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi doğrulayacak cinsten bir haber…         Aynı haberde sosyal yardım için başvuran ailelerin sayısının da 5 kat arttığı söyleniyor. “Siz de hep böyle haberleri mi okursunuz” diye sormayınız. Evet diğer bazı haberleri de okuyor, ama ne yazık ki yaşadığımız gerçeklerle çok da bağdaştıramıyorum.


Sağlıkta çözümün iki anahtarı:
Genel pratisyenlik ve sağlık ocakları

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, 10 Nisan’da gerçekleştirilen genel kurul öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek, genel kurulun amacı ve Mayıs ayında yaşama geçirilecek olan eğitim programı hakkında bilgi verdi. 9 Nisan günü TTB Merkez Konseyi Binası’nda gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ve Genel Sekreter Dr. Orhan Odabaşı da katıldılar.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi toplandı

Türk Tabipleri Birliği’nin dönem başkanlığını yürüttüğü Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK), 26 Mart 2004 Cuma günü toplandı. Toplantıda, 4207 Sayılı Yasa’nın, sigara ile savaşımda çok önemli bir yasa olduğu ve ayrı bir yasa olarak kalması gerekliliği üzerinde konuşulurken, bu konuda gerekli girişimlerin yapılması kararlaştırıldı.

Adli tıp eski önerileri uygulamaya başlıyor

Adli Tıp Uzmanları Derneği’nin, 1997’den bu yana uygulanmasını talep ettiği, ancak bugüne kadar hayata geçirilemeyen “Adlı Tıp Şubeleri’nin hastanelere taşınması ve sanıkların hekimden rapor alırken muayene odasına polis veya jandarmanın girmemesi” gibi önerileri, Adli Tıp Kurumu bir proje ile hayata geçirecek.

"Rehin alanı rehin alırım" diyen Recep Tayyip Erdoğan'a tepki...
"Saygılı olun"
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hasta rehin alan doktoru ben de rehin alırım” sözlerine hekimler tepki gösterdi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, “Başbakan ya rehin kalma sürecinin hekimlerle ilgili olmadığını bilmiyor ya da bildiği halde konuyu çarpıtarak hekimlerle toplumun ilişkisini olumsuz etkilemeye çalışıyor” derken, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy da, “‘Sayın’ Başbakan bütün olumsuz koşullara rağmen bu ülkenin insanlarına sağlık hizmeti sunmak için fedakarca çaba gösteren doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına karşı saygılı bir üslupla konuşmayı öğrenmelidir” diye konuştu.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Sağlık hizmetlerinde ikili model
Prof.Dr. Zafer Öztek

Maliye Bakanı'na tepki
Başbakan’ın sözlerinin ardından, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın “Vergi toplamadaki artış, çıkarttığımız kuru gürültü sayesinde oldu. Şimdi zarar eden davet salonlarına gelecek, hesap verecek. Doktor bey, hastadan ne kadar aldın? Şimdi ver bakalım” sözleri de hekimlerin tepkilerine neden oldu.
 

Nazife Hatun

Bugün M. Mungan’ın katkısıyla Nazife’yi yazacağım. Nazife; bir sağlıkçı, akıllı ve çalışkan bir kamu eczacısı… Nazife, bir anne… Kardelen ve Zeynep’in anneleri…


Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Bahtsız doktor ve fani insanlık üzerine...
Doktor, civanım, grev istiyor canım
Ece Temelkuran
 

Sağlıkta Dönüşüm Projesi...
Erkan Kapaklı: Sağlık ocakları bilinçli olarak güçsüzleştiriliyor

Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Sekreteri Dr. Erkan Kapaklı, son yıllarda bilinçli olarak sağlık ocaklarına hekim, personel atanmadığını, bilinçli olarak sağlık ocaklarına gerekli altyapının sağlanmadığını ve bilinçli olarak pratisyen hekimlerin sağlık ocakları yerine hastanelere yönlendirildiğini söyledi. İş güvencesinin yıpratıldığını belirten Kapaklı, “‘İşsizlik gelecek’ boş bir söylem değildir” diye konuştu.

Hukuk Köşesi
SSK Genelgesi
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

21 tabip odası genel kurulunu tamamladı

Ayrımcılık çocuğa bulaştı
Öğrenciler arasında yapılan ankete göre, çocukların toplumsal cinsiyetle ilgili algıları, geleneksel rollere paralel. Çocuklara göre; anneler çalışsa bile ev işlerinin tümünü yapmalı. Babalar ise, evdeki zamanlarını, “yan gelip yatarak”, “kitap okuyarak” geçirebilirler! Kızlara “sekreterlik”, erkeklere ise, “genel müdürlük” yakışır! Nedeni ise, “Erkekler kendilerini padişah gibi görürler!”
 

GPE 1. Olağanüstü Genel Kuurlu 10 Nisan'da toplandı
Sahada eğitim seferberliği

Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) Mayıs ayından itibaren “Geçiş Dönemi Mesleki Eğitim Programı”nı başlatıyor. Eğitim programının sahaya açılmasının öncesinde gerçekleştirilen genel kurulda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın eşitsizliklerin daha derinleşmesine yol açacağı belirtilirken, Aile Hekimliği’ne de karşı çıkıldı.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Darbeden AK Partiye Sağlığın Öyküsü" çıktı

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Ata Soyer'in, "Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Darbeden AK Partiye Sağlığın Öyküsü" adlı kitabı çıktı. Ata Soyer'in, 1980'den bu yana, Türk Tabipleri Birliği, tabip odası, Toplum ve Hekim dergisi ortamında yaptığı çalışmaların bir ürünü olan kitabın, arka kapağında şu ifadelere yer veriliyor:
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

"Tıp Eğitimi söyleşisi"

Toplum ve Hekim'in yeni sayısı çıktı

Nazife Hatun yaşamını yitirdi

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön