e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2004  Sayı: 120

 

Oda genel kurullarında delege seçimi yapılamıyor

Sağlık Bakanlığı : Yasanızı yapıyoruz

Tabip odaları genel kurulları başladı. Anayasa Mahkemesi’nin TTB Yasası’nın delege seçimlerini düzenleyen maddesini iptal etmesinin üzerinden 1,5 yıl geçmesine karşın Sağlık Bakanlığı’nın yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle delege seçemeyecek olan oda genel kurulları Mayıs ayı ortalarına kadar sürecek. Delege seçimlerinin yapılamayışı, TTB Büyük Kongresi’nin toplanmasını engellerken, Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, bakanlık olarak bütün bir yasa değişikliği hazırlığı içinde olduklarını söyledi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı tabip odalarının genel kurulları Nisan ayı başında başladı. 6023 Sayılı Yasa’nın delege sayılarıyla ilgili 60. maddesinin Anayasa Mahkemesi’nce iptal edilmesi ve Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda 1,5 yıldır yeni bir düzenleme yapmaması nedeniyle, oda genel kurulları delege seçimi yapamayacaklar. Genel kurulda, oda yönetiminin seçimi ve 6023 Sayılı Yasa’nın 17. maddesinin 6. bendinde belirtilen bütün görevler yerine getirilecek. Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, konunun hazırlıkları yürütülen Meslek Birlikleri Yasa Tasarısı’nda düzenlendiğini söyledi.

Önceki dönem, İstanbul Tabip Odası’nın üye sayısı fazla olan illerin Büyük Kongre’de delege sayısı yönünden adil temsil edilmedikleri gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı başvuru sonucu, TTB Yasası’nda delege seçimini düzenleyen 60. madde iptal edildi. Böylece, TTB Büyük Kongresi’ni oluşturacak, Merkez Konsey ile Yüksek Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçecek olan delegelerin seçimine ilişkin hüküm ortadan kalkmış oldu. Sağlık Bakanlığı’nın kısa süre içinde bir düzenleme yapmaması durumunda TTB Büyük Kongresi toplanamayacak ya da seçim yapamayacak.

Bakanlık yasa değişikliği hazırlığında

İptal gerekçesini “haklı” olarak değerlendiren Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, bu boşluğun tek bir maddelik düzenleme yerine bütün bir yasa değişikliğiyle giderileceği mesajını verdi. TTB’nin konu ile ilgili olarak daha önce Sağlık Bakanlığı’na yazı gönderdiğini belirten Aydın, “Ya bu boşluğu dolduracak bir değişikliğin yapılması ya da yasanın komple yenilenmesi gerekiyor. Aslında arkadaşlarımız bu boşluğu da kapsayan ve daha kapsamlı bir tasarı üzerinde  çalışıyorlar -Meslek Birlikleri Yasa Tasarısı- ve son hallerine gelmiş durumda. Bunu netleştirdiğimiz zaman başta Merkez Konsey olmak üzere tabip odalarının görüşüne açacağız” diye konuştu. Aydın, bu sürecin işleyişine dair bir takvim vermedi.

AKP Uşak Milletvekili Alim Tunç da, bu durumdan geçen hafta haberdar olduğunu belirtirken, “Çalışma Sağlık Bakanlığı’nındır. Onlar bir çalışma hazırlayacak ve bize göndereceklerdir. Biz de hekimlerden gelen istekler doğrultusunda çalışmalarımızı yapacağız” görüşünü aktardı. Tunç, TTB’nin Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda daha önce uyarmasına karşın hala bir düzenleme yapılmamış olmasını “Muhtemelen bütün bir hazırlık yapıldığı için gecikiyor. Güncel bir yasa getirilmesi daha doğru olur düşüncesindeyiz” sözleriyle değerlendirdi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön