e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2004  Sayı: 120

 

ÜAK Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi Başkanı Prof. Dr. Osman İnci:

“İşsizlik tehlikesi varken, yeni tıp fakültesi açılmasın”

Tıp Dünyası - ANKARA - Kocaeli Üniversitesi Rektörü ve Üniversiteler Arası Kurul (ÜAK) Tıp-Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi (TSBEK) Başkanı Prof. Dr. Osman İnci, hekim işsizliğinin ciddi bir tehlike oluşturduğunu belirtirken, konseyin “yeni tıp fakültesi açılmaması ve tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısının dondurulması hatta azaltılması” talebini ilk olarak 2001 yılında karara bağladığını bildirdi.

Prof. Dr. Osman İnci, varolan tıp fakülteleri ve alınan öğrenci sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Tıp fakültelerinin ve mezun olan öğrenci sayısının artmasıyla  birlikte, bunu önleyecek politikalar da uygulanmadığı için, hekim işsizliğinin ciddi bir tehdit olarak gündeme gelmeye başladığını belirten İnci, TSBEK’nin bu konuda ilk girişimlerini 16 Şubat 2001’de İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen bir toplantıda başlattığını söyledi. İnci, bu toplantıda, “Gerek hekim enflasyonunun ortaya çıkması, gerekse altyapı eksiklikleri nedeniyle yeni tıp fakültesi açılmamalıdır. Açılmış olan fakültelerde halen öğrenci alan ancak kabul edilmez düzeyde, eksiklikleri bulunanlara öğrenci alımı durdurulmalıdır” ve “Çağdaş eğitim sistemlerinin, özellikle öğrenci merkezli ve probleme dayalı aktif eğitim gibi sistemlerin uygulanabilmesi için, tıp fakültelerine alınacak öğrenci sayısı dondurulmalı, hatta azaltılmalıdır” kararlarının alındığını bildirdi.

Bu konuda bir başka çalışmanın da 24 Ekim 2003 tarihinde Ankara Üniversitesi’nin ev sahipliğinde yapılan bir toplantıda yürütüldüğünü anlatan İnci, burada da “Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Komitesi”nin kurulmasının kararlaştırıldığını, bu komitenin tıp eğitiminin mezuniyet öncesi ve sonrası belli standartları belirlemesinin ve belli kurumları akredite etmesinin hedeflendiğini söyledi. Osman İnci, komitenin temsilinde tıp fakültelerinin dekanları, Türk Tabipleri Birliği’nden 3 üye, ayrıca pratisyen hekimler adına bir temsilci, Sağlık Bakanlığı temsilcisi, uzmanlık dernekleri temsilcisi, Hasta Hakları Derneği’nden bir temsilci, araştırma görevlileri adına bir temsilci ve öğrenci temsilcisinden oluştuğunu bildirdi.

İnci, özel olarak ise bu yıl YÖK’e tıp fakültelerinin kontenjanlarının üzerine çıkmaması ricasını ilettiğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı’na  uyarı

Bazı vakıf üniversitelerinin, tıp fakülteleri öğrencilerini, Sağlık Bakanlığı ile yapmış oldukları bir protokol çerçevesinde, Sağlık Bakanlığı’na bağlı eğitim hastanelerinde eğittiklerini, bazılarının da bu yönde çaba içinde olduğunu belirten İnci, “Böyle bir şey kabul edilemez. Özellikle eğitimcilik çerçevesinde bakıldığında, eğitim ve pedagojik formasyon açısından bakıldığında, tıp öğrencilerinin klinik bilimlerde, yeterli düzeyde yetiştikleri konusunda çok ciddi kaygılar taşıyoruz. Bu ve benzeri uygulamalardan derhal vazgeçilmesi gerekir. Bir tarafta üniversitelerde akreditasyon çalışmaları başlayıp yönetmelikler hazırlanırken, bunları yaşamak istemiyoruz” diye konuştu.

İnci, işsizlik tehlikesi varken, yeni fakülte açılmaması gerektiğini, rakamların ortada olduğunu söyledi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön