e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2004  Sayı: 120

 

Bütçe Uygulama Talimatı’nda yeni düzenleme

Türk Tabipleri Birliği’nin Bütçe Uygulama Talimatı’nda ilaç yazımıyla ilgili olarak getirilen kısıtlamalara yönelik olarak yaptığı uyarılar sonucunda, yeni bir düzenleme yapıldı. Hekimlerin tepkilerini çeken konularla ilgili olarak kısmi düzeltmeye giden Maliye Bakanlığı’nın konu ile ilgili tebliği 2 Nisan 2004 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. TTB PHK Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, düzenlemelerin isteklerini tam olarak karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, dava açacaklarını bildirdi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Bütçe Uygulama Talimatı’nda reçete yazımıyla ilgili olarak getirilen kısıtlamalar, Türk Tabipleri Birliği’nin uyarıları doğrultusunda Maliye Bakanlığı’nca kısmi olarak düzeltildi. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, hekimlerin tepkileri doğrultusunda ek bir tebliğ yayınlandığını, ancak bunun kendi isteklerini tam olarak karşılamadığını, kimi kısıtlamaların halen sürdüğünü ve bu nedenle dava açacaklarını bildirdi.

2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın ilaçların kullanımı ve reçetelendirilmesine ilişkin düzenlemeleri 1 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe gireceği duyurulmuştu. Türk Tabipleri Birliği’nin konuyla ilgili uyarıları ve hekimlerin tepkileri üzerine Maliye Bakanlığı, yürürlük tarihini 1 Nisan 2004’e erteledi. Bu arada, 4 Mart 2004 tarihinde Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi bir basın toplantısı düzenleyerek, bu talimatın halkın sağlık hakkının önünde bir engel olduğunu duyurdu. Basın toplantısının ardından, Maliye Bakanlığı konuyu tekrar gözden geçirmek üzere, 17 Mart’ta yapılan toplantıya Türk Tabipleri Birliği’ni davet etti.

Bu toplantıya katılan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, TTB’nin görüş, öneri ve eleştirilerini aktardı.

Konuyla ilgili düzenlemeler, daha sonra 2 Nisan 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, lipitler, solunum sistemine ilişkin (astım) ilaçları ve antidepresan ilaçlarındaki kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak, migren ilaçları, COX2 inhibitörleri ve bitkisel kökenli ilaçlardaki kısıtlamalar sürüyor. TTB Pratisyen Hekimler Kolu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, bu düzenlemelerin hekimlerin isteklerini tam olarak karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, dava açacaklarını bildirdi.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın: Bilimsel değil

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın da, 657 Sayılı Yasa’da geri ödeme konusuna ilişkin bağlayıcı düzenleme bulunduğunu, buna karşın farklı bir düzenleme yapmanın bir yasayı yok saymak anlamına geldiğini söyledi.

Her yıl, Bütçe Uygulama Talimatı yürürlüğe girdikten sonra, aykırılığı gerekçesiyle davalar açıldığını, mahkemenin iptal kararı verdiğini, ancak bu süreçte zaten talimatın yürürlük süresinin dolduğunu anlatan Aydın, “Ama bu ciddi bir devlete yakışır bir durum değil” diye konuştu. Prof. Dr. Aydın, “Önce varolanı kaldırırsınız. Sonra ilaçları terapitik öneme göre kategorize edersiniz. Bunu da ciddi bir bilimsel çaba ile yapmak gerekir. Hastaların hiçbir biçimde tedaviden mahrum kalmaması gerekir. Her yıl değişen duruma göre yenilenebilir. Tabii ki bunların hepsinin arkasında, sağlık hizmetine sunulan tüm ilaçların kalitesini de garanti etmek lazım. Jenerik ilaçların bile kalitesi hakkında tereddütler sürüyor. Sağlık Bakanlığı bunu gidermediği taktirde “Hekim x ilacını yazabilir, y’yi yazamaz” demenin hiçbir inandırıcılığı olamayacağını söyledi.

 

 

Sabahattin Aydın:  Kimse memnun olmadı

2.jpg (26312 bytes)Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sabahattin Aydın, Bütçe Uygulama Talimatı’nda değişiklik hazırlıkları sürerken yaptığı değerlendirmede, ilaç yazımıyla ilgili kısımdan kimsenin memnun olmadığını söyledi.

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Bütçe Uygulama Talimatı’nın (BUT) Emekli Sandığı, SSK, Bağkur ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla, meslek örgütlerinin de görüşlerini dikkate alarak 3 ay süren bir çalışma sonucunda hazırlandığını ve Maliye Bakanlığı’nın bu kurumların uzlaşmasından çıkan metni aynen yayınladığını ancak yine de özellikle ilaç yazımıyla ilgili bölümden kimsenin memnun olmadığını söyledi.

Sabahattin Aydın, BUT’da değişiklik hazırlıkları sürerken, Tıp Dünyası’na sürece ilişkin bilgi verdi. Bütçe Yasası’nın bir eki gibi düşünüldüğü için BUT’un Maliye Bakanlığı tarafından yayınlandığını belirten Aydın, sağlık alanıyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan görüş alındığını, hazırlanan taslağın Sağlık Bakanlığı’nca incelenmesinden sonra gerekli görülürse zaman zaman bir araya gelindiğini ve sonuçta Maliye Bakanlığı’nın talimatı yayınlandığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı’nın Genel Sağlık Sigortası (GSS) uygulamasının hazırlığı içinde olduğunu ve ortak kullanım uygulamasına geçildiğini anımsatan Aydın, bu nedenle bu yıl farklı olarak BUT’un Emekli Sandığı, Bağkur ve SSK’yi de içine alacak biçimde kapsamının genişletildiğini söyledi. Aydın, bütün bu kurumların temsilcilerinin görüşleri ve geçmiş talimatlar dikkate alınarak bir uzlaşma sağlandığını ve Maliye Bakanlığı’nın da sonuçta bu metni aynen yayınladığını, ancak gelinen noktada özellikle ilaç yazma kuralları noktasında bir memnuniyetsizlik oluştuğunu kaydetti. Sabahattin Aydın, şöyle konuştu:

“Bu konuda zaten sıkıntılar vardı. Biz kendimiz de bu sıkıntıları yaşıyoruz. Zaten bu ilaç yazımıyla ilgili kısımdan kimse memnun olmadı. Herkesin bu konuda bir çekincesi vardı. Örneğin Emekli Sandığı Sağlık Kurulu raporu mecburiyeti getirilmesinin bu kadar yaygın olmasından rahatsız. Sağlık Bakanlığı birçok ilacın yazımının kısıtlamasından rahatsız. SSK ilaç yazım kurallarına aşırı rahatlık getirildiğinden rahatsız. Ama sonuçta prensip bir uzlaşma sağlanmasıydı. Herkesin buluştuğu ortak nokta buydu. Aslında iyi de oldu; bu uzlaşma noktasındaki tartışmalı konular uygulamaya geçildiğinde sorun olarak ortaya çıktı.”

Bunun üzerine hem TTB’nin hem de bakanlığın görüşlerini çeşitli branşlarda bilim kurulları oluşturup incelettiklerini ve Maliye Bakanlığı’na yeni bir değişiklik öneri paketi sunduklarını anlatan Aydın, her şeye karşın, bir ilacın tamamen serbest bırakılmasının doğru olmayacağı gibi yazma kısıtlaması getirmenin de doğru olmadığını savundu. Aydın, bu konuda bir orta yolun mutlaka bulunması gerektiği görüşünü dile getirdi. Sabahattin Aydın ayrıca, BUT ya da geri ödeme kurumlarının kural koymasının ilaç yazma özgürlüğünü kısıtlamadığını, bunun yanlış anlaşıldığını savundu. Hekime ilaç yazma özgürlüğünü diplomasının verdiğini belirten Aydın, buna karşılık geri ödeme kurumunun da kendi sosyal güvenlik kuralları çerçevesinde istediği ilacı ödeyip ödememekte serbest olduğunu ifade etti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön