e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2004  Sayı: 120

 

GPE 1. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Nisan’da toplandı

Sahada eğitim seferberliği

7.jpg (25106 bytes)TTB GPE’nin 1.  Olağanüstü Genel Kurulu 10 Nisan günü gerçekleştirildi. GPE’nin 1998’den bu yana yürüttüğü eğitim programının sahaya aktarılması öncesinde gerçekleştirilen genel kurulda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın eşitsizliklerin daha derinleşmesine yol açacağı belirtilirken, Aile Hekimliği’ne de karşı çıkıldı.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü (TTB-GPE) Mayıs ayından itibaren “Geçiş Dönemi Mesleki Eğitim Programı”nı başlatıyor. Eğitim programının sahaya açılmasının öncesinde gerçekleştirilen genel kurulda, Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın eşitsizliklerin daha derinleşmesine yol açacağı belirtilirken, Aile Hekimliği’ne de karşı çıkıldı.

TTB GPE’nin 1. Olağanüstü Genel Kurulu 10 Nisan 2004 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi. Kongrenin açış konuşmasını yapan TTB GPE Başkanı Doç. Dr. Özen Aşut, hazırlanan eğitim programının genel pratisyenlik ve ülke sağlık ortamı açısından önemini anlattı. Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın halkın daha çok katkı payı ödemesine ve eşitsizliklerin daha da derinleşmesine yol açacağına dikkat çeken Aşut, sağlığın tümüyle özelleştirme programından çıkarılması gerektiğini söyledi.

Aşut, Türkiye’de sağlıkta çözümün iki anahtarının “genel pratisyenlik” ve “sağlık ocakları” olduğunu belirtirken, GPE’nin düzenlediği mesleki eğitimin herkese eşit, nitelikli, ulaşılabilir sağlık hizmeti ile nicelik ve nitelik yönünden güçlenmiş sağlık ocakları sağlayacağını kaydetti. TTB GPE olarak 224 Sayılı Yasa’yı, sosyalleştirmeyi ve sağlık ocaklarını savunduklarını vurgulayan Aşut, “Bize ‘40 yıllık projeyi savunuyor’ diyorlar. Bilimsel gerçekler zamanla değişmez. Onun için sağlık ocaklarını savunuyoruz” diye konuştu.

“Eğitim seferberliği”

Geçiş Dönemi Eğitim Programı hakkında bilgi veren Doç. Dr. Aşut, bugüne kadar 10 bölgeden pratisyen hekimlerin eğitim etkinliğine katıldığını bildirdi. Özen Aşut, bugüne kadar TTB’nin katkısıyla gelindiğini ifade ederken, “TTB’nin bu eğitim programını yürütmesinin çok zor olduğunu belirtiyorlar. Ama biz çok kararlıyız. Avrupa’da bunun örnekleri var; çeşitli ülkelerde bu programlar meslek birlikleri tarafından yürütülüyor. Örneğin Norveç’te bu program Sağlık Bakanlığı’nın onayıyla meslek birliği tarafından yürütülmektedir” diye konuştu. Aşut, bir gazetede yer alan “Pratisyen hekimler eğitim seferberliği başlatıyor” sözlerine atfen, “Evet, bu doğrudur. Eğitim seferberliği başlatıyoruz” diye konuştu.

“Batı’da en çok tercih edilen tıp  disiplini”

Aşut’un ardından kürsüye gelen GPE Genel Sekreteri Dr. Hüseyin Demirdizen de, GPE’nin kuruluşundan bu yana geçen 10 yıllık serüveni aktardı ve çalışma raporunu özetledi. Genel pratisyenliğin Batı’da en çok tercih edilen tıp disiplini olduğunu belirten Demirdizen, genel pratisyenliğin asıl amacının 1. basamak hizmetlerinin bir bütünlük içinde verilebilmesi olduğunu anlattı. Genel pratisyenliğin yaklaşık 20 yıldır pek çok ülkede ayrı bir tıp disiplini olarak değerlendirildiğini belirtirken, sağlığın korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi,yerinde hizmet, bütüncül yaklaşım gibi özellikleri olduğunu kaydetti.

“İnadına pratisyen hekimlik”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek de, GPE’nin çok gerekli bir proje olduğunu ve bugüne kadar çok başarılı bir biçimde yürütüldüğünü söyledi. TTB’nin maddi, manevi desteğinin varolduğu sürece devam edeceğini belirten Sayek, bunun aksinin düşünülemeyeceğini de vurguladı. Sayek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu işi öyle bir zamanda yaptınız ki; sizden kimse böyle bir şey istemediği halde, böyle bir ihtiyaç olduğunu gördünüz, elinizi taşın altına koydunuz. Hepinize saygı sunuyorum ve inadına pratisyen hekimlik olsun, inadına GPE olsun diyorum; olacağını da biliyorum.”

CHP Denizli Milletvekili Mehmet Neşşar, Iğdır Bağımsız Milletvekili Dursun Akdemir, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İskender Sayek, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Öztek, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamiran Bircan, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Doç. Dr. Nejat Narlı, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Aydınlı’nın da bulunduğu genel kurula çok sayıda hekim katıldı.

Konukların konuşmalarının ardından, Pratisyen Hekimlik Derneği Genel Sekreteri Dr. Erkan Kapaklı’nın “Sağlıkta Dönüşüm Projesi ve Çalışmalarımıza Etkisi” başlıklı sunumu yaptı.

“Önümüzdeki Dönem Programımız-Önceliklerimiz”in değerlendirildiği öğleden sonraki oturum ile forum ve kararların açıklanmasının ardından genel kurul sona erdi.

 

TTB GPE Genel Kurul Kararları

1- 6000’e yakın sağlık ocağı ve bu ocaklardaki sağlık çalışanlarını yok sayarak, sağlık hizmetlerinin tamamen özelleştirilmesi hedefinin, birinci basamağa yansıması olan; bir yandan pratisyen hekimleri işlevsizleştirecek, diğer yandan koruyucu sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyecek, toplum sağlığını tehlikeye atabilecek “Aile Doktorluğu Modeli ülkemize uygun değildir.” karar önerisi oybirliği ile onaylandı.

2- Alan çalışmalarının bir an önce başlayabilmesi için tüm modül çalışmalarının hızla son biçimine getirilmesi gerektiği oybirliği ile kabul edildi.

3- TTB GPE tarafından 1998 yılında başlatılan “Genel Pratisyenlik Meslek Eğitimi” ülkemizde birinci  basamak hekim insangücünün yetiştirilmesinde;

- Meslek eğitimi müfredat programı

- Eğitici eğitimi programı

- Eğitim ortamı/süresi

ve diğer özellikleri açısından alanımıza yönelik uluslararası standartlara sahip tek eğitimdir.

  4- Genel Kurul Genel Pratisyenlik Enstitüsü Yönetim Kurulu’nu Mesleki Eğitim Programı’nın bu özelliğinin genel pratisyenlikle ilgili uluslararası kuruluşlarla belgelenmesi/kabulü için gerekli girişimlerde bulunmakla görevlendirildi.

 

Konuklardan GPE’nin çalışmalarına destek

Tıp Dünyası - ANKARA - Genel Pratisyenlik Enstitüsü’nün 1. Olağanüstü Genel Kurulu’na katılan konuklar, GPE’nin çalışmalarına ve eğitim projesine destek verdiler:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İskender Sayek:

Genel Pratisyenlik Türkiye’de tıp eğitiminin ve sağlık hizmetlerinin uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye’de bugün 50 tıp fakültesi var ve her yıl 4 bin 500 mezun veriyor. Bunun yarısı pratisyen hekim olarak çalışıyor. Sizler, 224 Sayılı Yasa’nın temelini oluşturan 1. basamak sağlık hizmetlerinin özünü veriyorsunuz. GPE’ye çok önemli görevler düşüyor. Bundan sonra işiniz daha zor çünkü çok önemli görevler üstlendiniz. Eğitim sonuçları uzun hedefli, uzun solukludur. Sabırlı olalım. Bu uzun ince yolun, sizler için geniş ve kısa olmasını diliyorum.

Iğdır Bağımsız Milletvekili Dr. Dursun Akdemir:

Genel pratisyenlik Türkiye’de kavranmalı ve kavratılmalıdır. Böyle bir kurumun varlığı, böyle bir proje mesleğimiz için bir kazançtır.

Pratisyen Hekimlik Derneği Başkanı Dr. Erdoğan Mazmanoğlu:

Son bir yılda sağlık ocaklarımızda yaşanan olumsuzlukların ve kaosun üzerine, işsizlik ve işgüvencesiz bir gelecek kaygısı yaşamaktayız. İşte böyle bir ortamda mesleğimin 22. yılında beni heyecanlandıran, mesleğimin zevkli yanlarını görmemi sağlayan ve en önemlisi yıllarca tahrip edilmiş kimliğimi bana yeniden kazandıran TTB GPE, benim ve sahalarda yıllarca harikalar yaratan meslektaşlarımın geleceğidir. Geleceğimizi kaybetmek istemiyorsak, tüm olumsuzluklara karşın, alanlarımıza, sağlık ocaklarımıza sahip çıkmak, koruyucu sağlık hizmetlerini inatla sunmak, bilimsellikten uzak dayatmalara karşı durmak ve halkımıza nitelikli ulaşılabilir bir hizmet sunmak için daha aktif olmak zorundayız. Tabii ki örgütümüze de daha fazla katkı sağlamak ve çoğalmak zorundayız. Mesleki geleceğimiz kendi ellerimizdedir.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD. Öğretim Üyesi: Prof. Dr. Zafer Öztek:

Aile hekimliği genel pratisyenliğin alternatifi olamaz. Aile hekimliği tedavi ağırlıklıdır. Oysa çağdaş anlayış entergre hizmeti öngörür. En büyük sakıncalarından biri şudur: “Özel” olarak çalışacak aile hekimlerinin kırsal bölgeleri tercih etmeyecekleri kesindir. Sağlık Bakanı’nın ifadelerine göre ikili bir sistem uygulanacaktır; şehirlerde aile hekimleri görev yapacak, kırsalda sağlık ocakları devam edecektir. Bu eşit hizmet anlayışına aykırıdır ve ayrımcılık yaratır. Bu olmaz; bu bence tarihi bir hata olur. Sağlık çalışanlarının tepkilerine yol açar. Aile hekimliği ülkemizde vardır. Bu, sağlık ocağı hekiminin ta kendisidir. Yeni bir modele ihtiyaç yoktur. Arada fark aile hekiminin “özel”, sağlık ocağı hekiminin “kamu” için çalışmasıdır. Sağlık ocağı hekiminin aile hekimine göre üstünlükleri vardır. 224 Sayılı Yasa Türkiye için en iyi modeldir. Aksamalar düzeltilebilir. Yeni model arayışlarına, yeni maceralara hiç gerek yoktur. Elimizdekileri korumak ve bunu sürdürmekle yükümlüyüz.

CHP Denizli Milletvekili Dr. Mehmet Neşşar:

İktidar şu anda sağlık sisteminin tümünü değiştirmeye çalışıyor ve bunu alanın ilgililerine sormadan yapıyor. Hükümetin çok büyük bir devrimmiş gibi ortaya koyduğu bazı düzenlemelerin, maalesef sizlerin, bizlerin çözmesi gereken sorunlar olarak karşımıza çıkacağını biliyorum. Bu arada, Bütçe Uygulama Talimatı’nda pratisyen hekimlere getirilen kısıtlamayı onaylamadığımı da belirtmek istiyorum.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön