e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Nisan 2004  Sayı: 120

 

"Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Darbeden AK Partiye Sağlığın Öyküsü" çıktı

kitap.jpg (67754 bytes)Tıp Dünyası - ANKARA - Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr.Ata Soyer'in, "Sanayi Devriminden Küreselleşmeye, Darbeden AK Partiye Sağlığın Öyküsü" adlı kitabı çıktı. Ata Soyer'in, 1980'den bu yana, Türk Tabipleri Birliği, tabip odası, Toplum ve Hekim dergisi ortamında yaptığı çalışmaların bir ürünü olan kitabın, arka kapağında şu ifadelere yer veriliyor:

"Elimizdeki kitap, Türkiye'deki kapitalist yönelimli halk sağlığı ve sağlık sorunu uygulamalarının kapsamlı bir değerlendirmesi-eleştirisidir. Kitap ayrıca konu hakkında çözüm yöntemleri üretilmesini de incelemektedir. Bu bağlamda ülkemizde hem toplam sağlık yatırımları, hem de özel olarak Sağlık Bakanlığı yatırımları 1980-2000 arasında çok düşük seyretmiştir. Kamu sağlık hizmetleri-kurumları çök(ertilmiş)müştür. Çök(ertil)en kamu hastaneleri, 1994 krizinden sonra, hizmetlerinin karşılığını, sosyal güvenlik kurumlarından, devlet memurları sevklerinden ve yeşil kart gelirlerinden sağlayan birer işletme haline getirilmişlerdir. (…) Çökertilen sadece hastaneler değildir. Sağlık ocakları ve sağlık evleri de çökertilmiştir. (…) Bir başka olgu da kamuda çalışan hekimlerin, kamuda çalışarak geçinemez hale getirilmesidir. (…) Bu noktada sağlık sınıfsal bir perspektifle incelenmelidir. Sağlığın sınıfsal boyutundan egemen sınıflar yararlanmaktadır. Sağlığın toplumsal örgütlenmesi konusu, can alıcı bir sorun olarak gündemden hiç düşmemiştir. Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde kurduğu baskı ve sömürü en somut biçimiyle sağlık sorununda açığa çıkmaktadır."

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön