e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2004  Sayı: 118

 

 

Türkiye'de ilk kez, dört ayda üçüncü kez sağlıkçılar gündemde
Hükümetin ezberi bozuluyor

3-1.jpg (6571 bytes)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin “ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı” talepleriyle iki gün süreyle yürüttüğü G(ö)REV programı, 10 Mart’ta sabah saatlerinden itibaren sağlık birimlerinde başladı. Ülke genelinde güçlü katılımın olduğu eylemde 5 Kasım ve 24 Aralık’ta olduğu gibi acil servislerde bakım aksatılmadı. Hekim ve sağlık çalışanlarının G(ö)REV’ine KESK, DİSK ve   TMMOB temsilcileri de destek verdi. 


14 Mart Tıp Haftası etkinliklerine katılan Cumhurbaşkanı Sezer:
Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hekimler, sağlık çalışanları ve hastalar yönünden bakıldığında Türkiye’de sağlıkta henüz istenen düzeye ulaşılamadığını belirtirken, hükümete daha sağlıklı politikalar yürütülmesi gerektiği mesajını verdi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tümer Çorapçıoğlu, hükümetin sağlık politikalarını eleştirirken, salt siyasi amaçla, hiçbir insan gücü çalışması yapılmadan gündeme getirilen yasaların sağlık gereksinimini karşılamakta yetersiz kalacağını söyledi. Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman da, sağlıktaki kadrolaşmanın had safhaya ulaştığına dikkat çekti.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB'un girişimiyle düzenlenen 6 Mart Mitingi'nde hükümete protesto...
Çalışanlardan ortak tepki

4-1.jpg (4182 bytes)Türk Tabipleri Birliği, DİSK, KESK ve TMMOB’un öncülüğünde biraraya gelen sivil toplum örgütü ve sendikaların “Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı”nı protesto etmek amacıyla düzenlediği 6 Mart Mitingi’nde çalışanlar hükümete “genel grev” uyarısında bulundular.


Bütçe Uygulama Talimatı'nı protesto eden pratisyen hekimler Sağlık Bakanlığı önünde diploma fotokopilerini yaktı
"Elinizi mesleğimizden çekin"

5-1.jpg (2391 bytes)1 Mart 2004 tarihinde yürürlüğe giren Bütçe Uygulama Talimatı, reçete yazımına getirdiği kısıtlama nedeniyle hekimlerin büyük tepkisini çekti. Türk Tabipleri Birliği Pratisyen Hekimler Kolu, Türk Tabipleri Birliği Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimlik Derneği’nin girişimiyle 7 Mart 2004 günü Ankara’da biraraya gelen pratisyen hekimler, Sağlık Bakanlığı önünde diploma fotokopilerini yakarak Sağlık Bakanlığı’nı protesto ettiler.


TTB Merkez Konseyi 2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı'nın yenilenmesini istedi:
"Bu talimat halkın sağlık hakkı önünde engeldir"
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nda “tasarruf” gerekçesiyle yer verilen düzenlemelerin, halkın sağlık hakkı önünde engel olduğunu ve hekimlerin meslek onurunu zedelediğini bildirdi. 2004 yılı Bütçe Uygulama Talimatı’nın kabul edilemeyeceğini açıklayan TTB Merkez Konseyi, TTB’nin yıllardır önerdiği kurumsal bilimsel katılımlarla Bütçe Uygulama Talimatı’nın yenilenmesini istedi.

Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, son dönemde ilaç konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi:
"Popülist politikalar"

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Çağdaş Eczacılar Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurettin Abacıoğlu, son dönemde ilaç konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Abacıoğlu, SSK’lilerin ilaçlarını serbest eczanelerden alabilmeleri, ilaç fiyatlarının düşürülmesi, Bütçe Uygulama Talimatı’nda “tasarruf” gerekçesi ile reçete kısıtlaması getirilmesi gibi düzenlemelerin “popülist politikalar” olduğunu söyledi.


Gündem
Eylemci Mart
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Gazete haberi böyle... Kaynağı bir devlet kurumu… Zaten yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi doğrulayacak cinsten bir haber…         Aynı haberde sosyal yardım için başvuran ailelerin sayısının da 5 kat arttığı söyleniyor. “Siz de hep böyle haberleri mi okursunuz” diye sormayınız. Evet diğer bazı haberleri de okuyor, ama ne yazık ki yaşadığımız gerçeklerle çok da bağdaştıramıyorum.


Ankara Tabip Odası, hekimler hakkında açılan soruşturmaların ceza ile sonuçlanmasına tepki gösterdi:
"Ceza ayıbı tarihe geçecek"
Ankara Tabip Odası (ATO) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanlığı’nın 5 Kasım uyarı eylemi sonrası hekimler hakkında açtığı soruşturmaların ceza ile sonuçlanmasına sert tepki gösterdi. Her fırsatta sivil toplumun ve demokratik katılım mekanizmalarının öneminden söz eden hükümetin ve Sağlık Bakanlığı’nın uygulamada bunun tam tersi tavırlar sergilediğini bildiren ATO Yönetim Kurulu, bu durumu “garabet” olarak nitelerken, üyesi bulundukları örgütlerin çağrısı ile haklarını arayan çalışanlara soruşturma açılıp ceza verilmesinin “ayıp” olarak tarihe geçeceğini belirtti.

TMMOB'dan hükümete çağrı
"Bergama'da yargı kararını uygulayın"
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), Newmont Madencilik A.Ş’nin Bergama-Ovacık Altın Madeni’nin işletilmesi için açılma ruhsatı almak üzere başvuruda bulunduğunu ve 2004 yılının Ocak ayı içinde İzmir İl Sağlık Müdürlüğü’nün şirkete izin verilmesi için inceleme başlattığını bildirerek, siyasi iktidarı Bergama’da bugüne kadar alınmış yargı kararlarını uygulamaya çağırdı.

Liselerde devamsızlık uzuyor...
TTB'nin uyarısı harekete geçirdi
Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin öğrencilerin yıllık 1 ay olan mazeret izinlerinin 2 aya uzatılması önerisi üzerine, Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği’nin okula devamsızlığı düzenleyen maddesinde değişiklik yaptı.

2003 Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü sahibi Viranşehir Belediyesi Başkanı Emrullah Cin:
"Koruyucu sağlık hizmetleri belediyelerin işidir"
Sağlık alanında verdiği hizmetlerle, Türk Tabipleri Birliği Nusret Fişek Halk Sağlığı Hizmet Ödülü’ne bu yıl değer görülen Viranşehir Belediye Başkanı Emrullah Cin, sağlık hizmetleri konusunda yerel yönetimlere düşen görevleri değerlendirdi.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Tıp fakültesi öğrencileri ülkemizin sağlık sorunlarına nasıl yaklaşıyorlar
Esen Cirit

Sayek ve Bakkalcı'ya dava
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek ve II. Başkanı Metin Bakkalcı hakkında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a hakaret ettikleri gerekçesiyle dava açıldı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, bu gibi tutumların hekimlerin haklılığını ortaya çıkardığı, hükümetin baskısının Türk Tabipleri Birliği’ni ve hekimleri daha da güçlendirdiği belirtildi.

Ege Bölgesi Tabip Odalarınan ortak açıklama
"Etkinliğimiz GöREV'imizdir"
AFYON - Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak Tabip Odaları, “6 Mart Kamu Yönetimi Temel Yasası’na Hayır Mitingi” ve “10-11 Mart GöREV’i” öncesinde ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin “Etkinliğimiz GöREV’imizdir” sloganıyla yürütüleceğini duyurdular.

Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler... Dünyadan Haberler...

Dışarıdan Göz...
Doktorlar vergi veriyor mu?
Mustafa Sönmez
 

TTB Merkez Konseyi 10-11 Mart'ı değerlendirdi:
"Katılım ve ideoloji tartışması geride kalmıştır"

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 10-11 Mart tarihlerinde gerçekleştirilen “G(ö)REV” etkinliğinin, halk desteğinin daha da güçlendiğini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, “Artık ideoloji ve katılım tartışması geride kalmıştır” açıklaması yaptı. TTB Merkez Konseyi, hükümetin hekimlerle bir müzakere ortamı yaratmaması durumunda, “sonuç alıncaya kadar” sürdürülecek olan programın bir sonraki aşamasının uygulamaya konulacağını bildirdi.

Hukuk Köşesi
Ne olacak şimdi
Av. Mustafa Güler
Yazık ki ülkemizde genelgeler anayasa hükümlerinden önce gelir. Hukuksal olarak, üst hukuk kurallarının uygulamasının nasıl olması gerektiğini İdare elemanlarına bildiren ve yeni bir kural koyma gücünden yoksun olan genelgeler, hayatımızı düzenliyor. Bir uygulamanın değişmesi için anayasa hükmünün değişmiş olması yeterli olmamakta, o konu ile ilgili genelgenin yayınlanmış olması gerekmekte. Vergi Yasası değişiyor ama Maliye Bakanlığı tebliği yayınlanmadığı için vergi toplanamıyor... Örnekler çoğaltılabilir.

Oda seçimleri Nisan'da
Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Oda Genel Kurulları’nda, bu yıl yasal engel nedeniyle delege seçimi yapılamayacak. 2002-2004 dönemi için seçilen delegelerin görev süresi oda genel kurullarının yapılmasıyla dolacağı ve yenileri de yasal düzenleme olmaksızın seçilemeyeceği için, bu yıl Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi toplanamayacak.

Karikatürlerle 10-11 Mart
 

Türkiye'den Avrupa'ya organ ticareti

Çağdaş  köle ticaretinde organ nakli en önemli dallardan biri. Bu alanda uluslar arası trafik Avrupa-Türkiye arasında işliyor. İtalya’da yürütülen bir soruşturmaya göre, Moldovya  ve Ukranya (organ veren ülkeler) ile Türkiye (organ nakli operasyonlarının gerçekleştiği ülke) arasında faaliyet gösteren bir şebekenin varlığı ortaya çıktı. Bir böbreğin yaklaşık 2500-3000 dolardan satıldığı, organ nakli operasyonlarının ise 150-200 bin dolar karşılığında yapıldığı anlaşıldı.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Kasaba Doktoru II" çıktı

kitap-1.jpg (2172 bytes)Dr. Muzaffer Sertabipoğlu’nun anılarını kaleme aldığı “Kasaba Doktoru II” İstanbul Tabip Odası Yayınları’ndan çıktı. 1946’da İstanbul Tıp Fakültesi’nden naklen götürüldüğü Ankara Tıp Fakültesi’nin ilk mezunlarından olan Muzaffer Sertabipoğlu, dört yıllık zorunlu hizmetini Hükümet Tabibi olarak Hekimhan, Gündoğmuş, Kaş ve Mersin’de yapmış.
 

İşyeri hekimliği A tipi temel sertifika kursu İstanbul'da yapıldı

Dr. Ercan Duman-İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu- Türk Tabipleri Birliği’nin 2004 yılı programında Şubat ayında yapılması planlanan kurs, hedeflenen tarihte 202 hekimin katılımıyla, başarıyla gerçekleştirildi.
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu

Abdi İpekçi'de "GöREV" çalışması

10-11 Mart'ın "dikenli tel"i...

İTO'dan İnsan Hakları Kurulu'na başvuru

Küreselleşme ve Kadın Sağlığı Sempozyumu

 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön