e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2004  Sayı: 118

 

Oda seçimleri Nisan’da

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin her yıl Nisan ayında gerçekleştirilen Oda Genel Kurulları’nda, bu yıl yasal engel nedeniyle delege seçimi yapılamayacak. 2002-2004 dönemi için seçilen delegelerin görev süresi oda genel kurullarının yapılmasıyla dolacağı ve yenileri de yasal düzenleme olmaksızın seçilemeyeceği için, bu yıl Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi toplanamayacak.

TTB Merkez Konseyi’nden tabip odalarına gönderilen genelgede, İstanbul Tabip Odası’nın hekim sayısı çok olan illerin adil temsil edilmediği gerekçesiyle yaptığı başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesi’nin geçen yıl 6023 Sayılı Yasa’nın delege sayılarıyla ilgili 60. maddesini iptal ettiği anımsatılarak, iptal kararının ardından bu konuda yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı için bu yıl Nisan ayında gerçekleştirilecek oda genel kurullarında delege seçimi dışındaki işlemlerin yapılabileceği bildirildi.

Genelgede şöyle denildi:

“Tabip odalarında genel kurul toplantıları Nisan ayında yapılacaktır. Bu genel kurul toplantılarında Büyük Kongre delegesi seçmek dışındaki bütün iş ve işlemler yerine getirilecek; 6023 sayılı TTB Yasası’nın 17. maddesinin 6. bendinde belirtilen bütün görevler yapılacaktır. Büyük Kongre delegeleri ise yeni yasal düzenlemeden sonra ve anılan düzenlemede belirtilecek biçimde seçilecektir. 2002-2004 dönemi için seçilen delegelerin görev süresi oda genel kurullarının yapılmasıyla dolacağından ve yenilerinin de yasal düzenleme yapılmaksızın seçilme olanağı olmadığından, Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongresi toplanamayacaktır. 6023 Sayılı Yasa’nın 62. maddesi uyarınca TTB Merkez Konseyi’ni, TTB Yüksek Onur Kurulu’nu ve TTB Denetleme Kurulu’nu seçme görevi Büyük Kongre’ye ait olduğundan bu kurulların seçimi de yapılamayacaktır. Bu kurulların seçimlerinin yapılması TBMM tarafından odaların delegelerinin seçimine ilişkin yeni yasal bir düzenlemenin yapılması ile birlikte olanaklı olacaktır. Belirtilen biçimde yeni bir seçim yapılıncaya kadar bu kurullar görevlerine devam edecektir.”

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, konuyla ilgili olarak 21 Nisan 2003 tarihinde Sağlık Bakanı Recep Akdağ’a bir yazı göndererek konuyla ilgili bilgi vermiş ve acilen gereğinin yapılmasını istemişti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön