e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2004  Sayı: 118

 

Türkiye’de ilk kez, dört ayda üçüncü kez sağlıkçılar gündemde

Hükümetin ezberi bozuluyor

10 Mart

3.jpg (67368 bytes)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin “ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı” talepleriyle iki gün süreyle yürüttüğü G(ö)REV programı, 10 Mart’ta sabah saatlerinden itibaren sağlık birimlerinde başladı. Ülke genelinde güçlü katılımın olduğu eylemde 5 Kasım ve 24 Aralık’ta olduğu gibi acil servislerde bakım aksatılmadı. Hekim ve sağlık çalışanlarının G(ö)REV’ine KESK, DİSK ve  TMMOB temsilcileri de destek verdi. 

11 Mart

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının G(ö)REV etkinliği, ikinci gününde de artan katılım ve halk desteği ile sürdü. Ankara’da Abdi İpekçi Parkı’nda toplanan sağlık çalışanları sonuç alıncaya kadar G(ö)REV’de kalmakta kararlı olduklarını bildirdiler. Ankara Tabip Odası ve SES’in ortak bildirisinde hükümetten sağlığa gereken önemi vermeleri, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzeltmeleri, halkın sağlık hakkına saygı göstermeleri istendi.

10 Mart

Tıp Dünyası - ANKARA - Hekimler ve sağlık çalışanları Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısıyla “ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı” talepleriyle 10-11 Mart tarihlerinde iki gün süreyle Türkiye genelinde G(ö)REV’deydiler.

Ankara’daki etkinlikler 10 Mart Çarşamba günü Numune Hastanesi’nde başladı. Sabah erken saatlerden itibaren Numune Hastanesi’nin bahçesinde toplanan hekimler, gelen hastaları karanfillerle karşılayarak 5 Kasım ve 24 Aralık’ta olduğu gibi etkinliğin amacına ilişkin bilgi verdiler.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, burada bir açıklama yaparak, bu etkinlikleri insanca bir yaşam ve nitelikli sağlık hizmeti sunabilmek amacıyla yaptıklarını belirterek, sonuç alıncaya kadar da sürdüreceklerini yineledi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı İsmail Hakkı Tombul da, sağlık çalışanlarının bütün güçleriyle bu eyleme katıldıklarını bildirdi.

TTB ve SES’e destek vermek üzere TMMOB Başkanı Kaya Güvenç, Hak-İş Başkanı Salim Uslu, KESK ve DİSK’e bağlı çeşitli sendikaların temsilcileri ve Halkevleri’nin temsilcileri de buradaki açıklamalarda hazır bulundular.

Hekimler ve sağlık çalışanları daha sonra Dışkapı SSK Hastanesi’ne geçtiler. Dışkapı Hastanesi’ne sağlık çalışanlara destek verme üzere DİSK’e bağlık Genel İş Sendikası üyesi kalabalık bir grup ve CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Muzaffer Eryılmaz geldiler. Burada hekim ve sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen grup sık sık “İşçi memur elele genel greve”, “Sağlık emekçisi yalnız değildir”, “Hastaneler halkındır satılamaz”, “AKP sağlığa zararlıdır” sloganları attı.

“Tek ideolojimiz sağlık”

Burada yapılan açıklamalarda da TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, bunun bir eylem olmadığını, sağlık sisteminin mağduru hastalar ve hekimlerin durumunun iyileştirilmesi için yürütülen bir faaliyet olduğunu bir kez daha vurguladı. Hemen hemen tüm illerde acil hasta grupları dışında sağlık hizmeti sunulamadığını belirten Sayek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın “ideolojik” suçlamalarına yanıt olarak, “Bu etkinliklerin hiçbir ideolojik yanı yoktur. Bizim tek ideolojimiz sağlıktır, sağlık hakkıdır. ‘Sağlık haktır’ demek, ‘Sağlık çalışanları mutlu olsun, halk kuyruklarda telef olmasın’ demek ideolojik ise evet ideolojiktir. Ama değilse, herkesin bu etkinliklere destek vermesi gerekir. Biz halkımız adına bunu talep ediyoruz, bu bizim görevimizdir” diye konuştu.

Sayek gazetecilerin soruları üzerine, Türkiye genelinde katılımın son derece yüksek olduğunu bildirdi. Sağlığın çok özel bir alan olduğunu anımsatan Sayek, bir fabrikada iş bırakıldığı gibi sağlık alanında iş bırakılamayacağına dikkat çekerek, “Sağlık alanının bu özel durumuna tümüyle hürmet ederek etkinliğimizi sürdürüyoruz” dedi. Tabip odalarından kendilerine ulaşan bilgileri de aktaran Sayek, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Samsun gibi illerde son derece yüksek bir katılımla etkinliğin gerçekleştiğini, 24 Aralık eylemine katılmayan Trabzon gibi odaların bu eyleme katıldıklarını bildirdi.

Kendisi de hekim olan CHP’nin Çankaya Belediye Başkan Adayı Muzaffer Eryılmaz da, sağlık alanında koşulların çalışanlar açısından da hizmeti alanlar açısından da son derece olumsuz olduğunu belirtirken, “AKP iktidarının zihniyetini hepiniz biliyorsunuz: Ben yaptım oldu! Bu iktidar insanı müşteri gibi görüyor, hastaneleri işletme gibi görüyor. Her zaman bir meslektaşları olarak, CHP olarak hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının yanındayız” diye konuştu.

Genel İş Yönetim Kurulu Üyesi Ali Şahin de, AKP iktidarının kamusal alana dönük olarak yürüttüğü özelleştirme, ticarileştirme operasyonunun, sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik konularında had safhaya ulaştığına dikkat çekerek, “SSK’nin asıl sahibi olan işçiler olarak hekim ve sağlık çalışanlarının her zaman yanındayız” dedi.

11 Mart

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çağrısıyla 2003 Kasım’ından bu yana yürütülen G(ö)REV etkinlikleri, 10-11 Mart tarihlerinde de geniş katılım ve yoğun halk desteği ile sürdürüldü.

Etkinliklerin ikinci gününde, Ankara’nın çeşitli hastanelerinde çalışan hekimler ve sağlık çalışanları Hacettepe Hastanesi önünde toplanarak Abdi İpekçi Parkı’na yürüyüşe geçtiler.

“Eşit, ücretsiz, ulaşılabilir sağlık hizmeti”, “Performans sağlığa zararlıdır”, “Eşit işe eşit ücret”, “İş güvenceme dokunma”, “Hastaneme dokunma” yazılı dövizler taşıyan sağlık çalışanları, “AKP sağlığa zararlıdır”, “Gün gelecek devran dönecek, AKP halka hesap verecek”, “Susma sustukça sıra sana gelecek, hastan hastane kapısında ölecek” sloganları attılar.

Hekimler ve sağlık çalışanlarının Abdi İpekçi Parkı’nda toplanmalarının ardından, ATO ve SES’in ortak bildirisini ATO Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman okudu. Adıyaman, “ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı” için 2 gündür G(ö)REV’de olduklarını belirtirken, sağlık çalışanlarının ücretlerinin yoksulluk sınırı altında kaldığı yetmiyormuş gibi, yeni uygulamalarla iş güvencelerinin de ortadan kaldırılmaya çalışıldığını söyledi.

Sinan Adıyaman, sağlık çalışanlarının emekliliklerine yansıyacak, insanca yaşama yeterli net ücretlendirme, grevli-toplu sözleşmeli sendikal hakka sahip olmak, kamuda tam gün çalışmak, nitelikli, ücretsiz, eşit, ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmak istediklerini vurguladı.

“Hasta bakmak değil, hastaları muayene etmek, her insanın sağlıklı yaşam hakkına katkıda bulunmak” istediklerini belirten Adıyaman, şunları söyledi:

“Bu çabalara ‘ideolojiktir’ diyen yetkililere seslenmek istiyoruz; Doğrudur, çalışandan, üretenden, halktan yana, insanı temel alan bir tercihtir sağlık çalışanlarının ideolojisi. Ama onların tercihleri de ideolojiktir. Bir grup azınlık, rantiyeci kesimin çıkarlarına hizmet eden bir anlayıştır. Buradan yetkililere bir kez daha seslenmek istiyoruz: Sağlığa gereken önemi verin, sağlık çalışanlarının özlük haklarını düzeltin, halkın sağlık hakkına saygı gösteren politikalar izleyin. Sağlık emekçileri bu konuda son derece kararlılar. Taleplerinin gerçekleştiğini görene kadar g(ö)revde olmaya devam edecekler.”

“Halkı mağdur eden AKP’dir”

SES Genel Başkanı İsmail Hakkı Tombul da, “performansa dayalı ücretlendirme” ile başlayan ve sağlık çalışanlarını çatışmaya sürüklemeye çalışanlara inat Türkiye’nin dört bir yanında tüm sağlık emekçilerinin iki gündür hep birlikte hareket ettiklerini söyledi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin hem “eyleme katılım yok” dediklerini, hem de “hastaların mağdur olması durumunda soruşturma açmaktan” söz ettiklerini belirten Tombul, “Bir mağduriyet varsa, bu yurttaşlarımızı mağdur eden, hastanelerimizi işletmeye çevirmeye kalkışan AKP’den kaynaklanmaktadır” diye konuştu.

Tombul, hiçbir yurttaşın mağdur edilmediğini vurgulayarak, “Uyarılarımızı algılamayan, anlamak istemeyen Sağlık Bakanı’nı ve hükümeti bir kez daha uyarıyoruz. Biz sonuç alıncaya kadar devam edeceğiz. Siz de bizi izlemeye devam edin” dedi.

Etkinliğe, ilk gün olduğu gibi TMMOB Genel Başkanı Kaya Güvenç, Eğitim-Sen Genel Başkanı Alaattin Dinçer’in yanı sıra DİSK ve KESK’e bağlı sendika yöneticileri ve çalışanları da destek verdi.

Konuşmaların ardından hekimler ve sağlık çalışanları Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek ile birlikte halay çektiler. Sağlık çalışanları Apdi İpekçi Parkı’ndaki açıklamanın ardından kurumlarına dönerek, gün boyu hastanelere gelen yurttaşlara sağlık alanındaki sorunlara ilişkin görüşlerini ve amaçlarını anlatmaya devam ettiler.

Etkinlikler, İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, Kocaeli ve pek çok ilde artan katılımla sürdü.

Akdağ: Katılım yok

Tıp Dünyası - ANKARA - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, hekimlerin, sağlık çalışanlarının geniş katılımına, tüm yurttaki etkinliklere, geniş halk desteğine ve basına yansıyanlara karşın, 10-11 Mart “G(ö)REV”ine fazla katılım olmadığını savundu. Akdağ, eylemin ilk günü gazetecilerine sorularını yanıtlarken, “Biz bunu doğru bulmuyoruz. Ama gerçekten bütün Türk hekimlerini takdirle anmak gerekir ki, bu tarz faaliyetlere iştirak konusunda ciddi bir katılım olmamaktadır ve hizmetler aksatılmadan devam etmektedir” dedi.

Akdağ’ın “katılım yok” açıklamasını yapmasına karşın, katılan hekim ve sağlık çalışanları hakkında soruşturma açılacağını söylemesi çelişkili bulundu. Akdağ’ın açıklaması tabip odalarının ve sağlık çalışanlarının tepkilerine neden oldu.

İllerdeki etkinliklerden basına yansıyanlar

1.jpg (34367 bytes)10-11 Mart G(ö)REV’i Ankara’da olduğu gibi, Türkiye genelinde de yoğun katılım ve halk desteği buldu. Tabip odaları, 10-11 Mart öncesinde düzenledikleri basın toplantılarıyla G(ö)REV’e katılacaklarını açıkladılar. Basına yansıyanlara göre bazı illerden katılım notları ve tabip odalarından yapılan açıklamalar şöyle:

İstanbul:

İstanbul’da etkinlikler 10 Mart sabahı SSK Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi önünde başladı. Burada konuşma yapan İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, Sağlık Bakanı Akdağ’ın “eylemler ideolojik” açıklamasına ilişkin olarak, “Evet, doğrudur. Eylemlerimiz ideolojiktir. Halktan yana, eşitlikçi bir sağlık hizmetinden yana bir ideolojinin göstergesidir” dedi. Gürsoy, eylemlerin takviyeli bir tatil gününden farklı olmadığını belirterek, Akdağ’ın sözlerinin deontolojik kurallara aykırı olduğunu söyledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Erman Tuncer ise, eyleme katılan hekimler hakkında soruşturma başlatılacağını bildirdi.

Eyleme İstanbul Dişhekimleri Odası, sendika ve meslek odalarının İstanbul şubeleri destek verirken, İstanbul Tabip Odası SSK Okmeydanı, Şişli Etfal gibi hastanelerde katılımın yüzde 70’leri bulduğunu bildirdi.

İzmir:

İzmir’de katılım çok yoğun oldu. Meslek odaları ve sendikalar eylemi desteklediler. Hastalar hastaneye gelmeyerek destek verdiler. İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Salih Zeki Güçlü hekimleri eyleme katılmamaları konusunda uyardı. Buna karşın hastanede katılım yüksek oldu.

Adana:

Adana’da katılım oldukça yüksek oldu. Adana Tabip Odası Başkanı Dr. Rıza Mete, G(ö)REV öncesi yaptığı basın açıklamasında iki gün süreyle sağlık hizmeti sunamayacaklarını, bu iki içinde halkın mağdur edilmeyeceğini bildirdi. Adana’da eyleme hekimlerin ve sağlık çalışanlarının katılımı yoğun olurken, halk da destek verdi.

Afyon:

Sağlık çalışanları ve hekimler eyleme katıldı. Afyon Tabip Odası’nca basın açıklaması yapılarak, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının talepleri yinelendi. Afyon özelinde vardiya sisteminin hala uygulamadan kaldırılmadığı anımsatılarak, bu uygulamanın bir an önce kaldırılması istendi.

Antalya:

Katılım oldukça geniş oldu. Bazı sendika ve meslek örgütlerinin Antalya şubeleri eyleme destek verdi.

Aydın:

 

G(ö)REV tüm hastanelerde uygulandı. Hekim ve sağlık çalışanlarına hastalar destek verdi. Halk da 2 gün süreyle hastanelere gelmeyerek desteğini gösterdi.

Balıkesir:

 

2.jpg (23217 bytes)Tabip Odası’nın girişimiyle Balıkesir’de de G(ö)REV iki gün süreyle sürdürüldü. Balıkesir Tabip Odası, “Ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmak zorunluluktur. Gelin sağlık çalışanlarının sesine kulak verin” açıklaması yaptı.

Bartın:

 

Hekimler eyleme katılmak istemelerine karşın, Bartın Devlet Hastanesi’nde bulunan müfettiş, katılıma engel oldu.

Bursa:

 

G(ö)REV’e katılım çok geniş oldu. Sağlık çalışanları ve hekimler iki gün süreyle sağlık hizmeti sunmadılar. Eylem halk arasında da, yerel basında da geniş destek buldu.

Denizli:

 

Denizli Tabip Odası, G(ö)REV öncesinde basın açıklaması yaparak, 10-11 Mart’ta üretimden gelen güçlerini kullanacaklarını bildirdi. Çeşitli etkinlikler ve açıklamalarla sağlık çalışanlarının talepleri anlatıldı. Sendika ve meslek örgütlerinin Denizli şubeleri de destek verdi.

 

Edirne:

G(ö)REV çok yüksek katılımla, kentteki bütün hastanelerde gerçekleştirildi. Acillerdeki hekim sayıları artırıldı. Polikliniklere gelen az sayıda hasta acillere yönlendirildi.

Eskişehir:

Hekim ve sağlık çalışanlarının katılımı yüksekti. 5 Kasım ve 24 Aralık’ta olduğu gibi halk eyleme destek verdi.

Gaziantep:

Gaziantep’te de hastanelerde sağlık hizmeti sunulamadı. Halk mağdur edilmedi.

Giresun:

Giresun Tabip Odası, 10-11 Mart’ta Türk Tabipleri Birliği’nin G(ö)REV çağrısı doğrultusunda eylemi desteklediklerini belirterek, tüm hekimleri, sağlık çalışanlarını ve halkı destek vermeye çağırdı.

Hatay:

Hatay’da yüzde 100 katılım oldu. Halk da hastanelere gelmeyerek desteğini gösterdi.

Mersin:

Katılım çok yüksek oldu. Muayenehanelerin bir bölümü açılmadı.

Kastamonu:

Hekimler ve sağlık çalışanları eyleme destek verdi. Kastamonu-Çankırı Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, 5 Kasım ve 24 Aralık’ta yükselen sesin, 10-11 Mart’ta bir kez daha, tüm Türkiye’de olduğu gibi Kastamonu’dan da yükseldiği bildirildi.

Kocaeli:

Çok yüksek katılım oldu. Sendika ve meslek odalarının Kocaeli şubelerinin de desteklediği eyleme halkın desteği de büyüktü.

Konya:

Konya’da da katılım oldukça güçlü oldu. Konya-Karaman Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada, “Sağlık kurumlarının işletme ve hastanın müşteri haline getirilmesini istemiyoruz. Kimsenin süslü kelimelerle halkın gözünü boyayarak, popülizm yaparak hekimlik mesleğinin temel ilkelerini dinamitlemeye hakkı yoktur” denildi.

Malatya:

Malatya Tabip Odası, oy çokluğuyla eyleme katılmama kararı almasına karşın, eyleme katılacak sağlık çalışanlarını ve hekimleri nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Manisa:

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde katılım yüzde 100 oldu. Diğer hastanelerde de hekimlerin büyük çoğunluğu eyleme katılırken, halk da destek verdi.

Muğla:

Muğla Tabip Odası’nca herhangi bir eylem programı yapılmamasına karşın, halkın desteği büyük oldu. Yurttaşların 10-11 Mart’ta hastaneye gelmemeleri nedeniyle poliklinik sayılarında büyük düşüş oldu.

Ordu:

Hekimler ve sağlık çalışanları destekledi. SSK ve Devlet Hastanesi’nde basın açıklamaları yapıldı. Eylem yerel basına olumlu yansıdı.

Sıvas:

Sıvas-Erzincan-Yozgat Tabip Odası Başkanı Dr. Fikret Taş, 5 Kasım ve 24 Aralık’ta olduğu gibi 10-11 Mart’ta da G(ö)REVde olduklarını açıkladı.

Tokat:

Katılım oldu. Basın açıklaması ve hastalara bilgilendirme görüşmeleri yapıldı.

Trabzon:

24 Aralık etkinliğine katılmamasına karşın Trabzon Tabip Odası 10-11 Mart’ta G(ö)REV’de olduklarını açıkladı. Muayenehanelerin hiçbiri açılmadı. Hastanelerde hekim katılımı oldukça yüksek oldu.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön