e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2004  Sayı: 118

 

Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası’nca düzenlenen 4. Ulusal Nevzat Eren Halk Sağlığı Sempozyumu 13 Mart’ta Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu’nun “Sağlıkta Dönüşüm Programı” konulu konferansıyla başlayan sempozyum, Dr. Ümit Erkol’un yönettiği, Selime Güzelsarı’nın “Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü, Çok Taraflı Anlaşmaların Sağlığa Etkileri” ve Demet Dinler ile Ümit Sönmez’in “Kamu Yönetimi Temel Yasa Tasarısı ve Sağlıkta Dönüşüm” konulu sunumları yaptığı panelle sürdü. Öğleden sonraki oturumda, Prof. Dr. Çağatay Güler’in yönettiği, “Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın Halk Sağlığı Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi”, “Pratisyen Hekim Gözüyle Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesinden Aile Doktorluğuna Dönüşüm” konulu sunumların ve Prof. Dr. Zafer Öztek’in “Günümüzde 224 Sayılı Yasasın Önemi ve Güncel Öneriler” konulu sunumunun yer aldığı panel gerçekleştirildi. Sempozyum, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın yönettiği “Sağlık Çalışanlarının Mücadele Programı ve Güncel Görevlerimiz” konulu forumun ardından sona erdi.

 

Abdi İpekçi’de “GöREV” çalışması

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği’nin 10-11 Mart “G(ö)REV” etkinlikleri öncesinde yürüttüğü hazırlıklar, Ankara’da Sağlık Bakanlığı’na en yakın nokta olan Abdi İpekçi Parkı’nda halkla paylaşıldı. 5 Mart 2004 Cuma günü TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, Ankara Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Başkanı İsmail Hakkı Tombul ile TTB ve ATO yöneticilerinin katılımıyla başlatılan faaliyet 10 Mart’a kadar sürdürüldü. Her gün akşam saatlerine kadar yurttaşlara dönük olarak sunumlar, bildiri ve broşür dağıtma faaliyetleri yapıldı.

 

10-11 Mart’ın “dikenli tel”i…

Tıp Dünyası - ANKARA - Hekimler ve sağlık çalışanlarının çok büyük bir bölümü son 4 ay içinde, büyük bir ısrar, inanç ve geniş halk desteğiyle birlikte 5 Kasım, 24 Aralık ve 10-11 Mart’ı yaşarken, ne yazık ki bunu görmezden gelmeye çalışanlar, ortak sorunları yaşadıkları halde “başka taraftan” yaklaşanlar oldu.

İşte 10-11 Mart’ta “dikenli tel”e takılanlar:

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ: Büyük katılıma karşın hala “katılım yok” diyerek görmezden geldiği ve “Soruşturma açarım” dediği için.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Taner: Basında yer alan haberlere göre servisleri dolaşarak “eylemci” doktorları kontrol ettiği için.

İzmir Göğüs Hastalıkları Hastanesi başhekimi Salih Zeki Güçlü: Eyleme katılmama konusunda baskı yaptığı ve eylem günü poliklinikleri dolaşarak, kim eyleme katılıyor, katılmıyor araştırması yaptığı için.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Erman Tuncer: İstanbul’da G(ö)REV’e katılan hekimlere “Soruşturma açarım” diyerek baskı yaptığı için.

 

İTO'dan İnsan Hakları Kurulu'na başvuru

Tıp Dünyası - İZMİR - İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Fatih Sürenkök, İzmir'deki hastanelerdeki fiziki yapıyı kullandırmayan ve hastalara yeterli zaman ayrılması yönünde engel olan yönetici ve sağlık çalışanları hakkında gereğinin yapılması talebiyle İzmir İnsan Hakları İl Kurulu'na başvurdu.

Fatih Sürenkök, İzmir İnsan Hakları İl Kurulu Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, sağlık sisteminde yıllardan beri süren yetersizlikler nedeniyle, SSK hastaneleri başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı hastanelerinde birinci basamakta muayene olmak üzere başvuran hastalara yeterince zaman ayırmanın olanaklı olmadığını, hastaların adeta muayene edilmeden bakıldığını kaydetti. Bugün İzmir'de hastalara SSK'de 3-5 dakika, diğer kurumlarda 5-7 dakikalık hasta bakıldığını belirten Sürenkök, bu durumun insan onuruna ve insan haklarına aykırı olduğuna dikkat çekti. Sürenkök, "Dünya Sağlık Örgütü, TTB ve yazılı metinler, sağlıklı bir muayenenin en az 15 dakika olmasını öngörür. Bugüne kadar kötü giden sağlık sisteminin taşeronu olarak hekimler kullanılmış ve bu konuda hasta ile onlar karşı karşıya gelmiştir" görüşünü aktardı. Bu konudaki uygulamanın devamı durumunda hekimlerin mesleki onurlarının, hastaların da onur ve insan haklarının zedeleneceği görüşünde olduklarını bildiren Fatih Sürenkök, İnsan Hakları İl Kurulu'ndan mevcut durumu incelemesi talebinde bulundu. Sürenkök, İzmir'deki yeterli fiziki yapının kullanılması ve hastalara yeterince zaman ayrılması, bunu yaptırmayan yönetici ve yapmayan sağlık çalışanları hakkında gereğinin yapılmasını istedi.

 

Küreselleşme ve Kadın Sağlığı Sempozyumu

Tıp Dünyası - ANKARA - Ankara Tabip Odası'nca düzenlenen "Küreselleşme ve Kadın Sağlığı Sempozyumu" 6-7 Mart 2004 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası'nda gerçekleştirildi. 6 Mart Cumartesi günü saat 9.30'da başlayan sempozyumun açış konuşmalarını ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Binnaz Başaran ve Hacettepe Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma Uygulama Merkezi'nden Prof. Dr. Ayşe Akın yaptılar. Açış konuşmalarının ardından başlayan "Küreselleşme ve Kadın" konulu panelde, Prof. Dr. Birgül Ayman Güler "Küreselleşmeye Genel Bir Bakış", Doç. Dr. Gülay Toksöz "Küreselleşme ve Kadın Emeği", Prof. Dr. Esin Küntay "Küreselleşme ve Seks İşçiliği", Prof. Dr. Serpil Sancar Üşür "Küreselleşme ve Militarizm", gazeteci-yazar Aydın Çubukçu "Küreselleşme ve Kültür" başlıklı sunumları yaptılar. Panelin moderatörlüğünü HÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Şevkat Bahar Özvarış yaptı. Öğleden sonra ATO Kadın ve Etik Komisyonu üyesi Dr. Ayla Yıldız'ın moderatörlüğünü yaptığı, Avukat Canan Arın'ın konuşmacı olduğu "Türk Ceza Yasasında Kadın" konulu konferans gerçekleştirildi. Sempozyumun ikinci gününde "Küreselleşme ve Kadın Sağlığı" konulu panel gerçekleştirildi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek'in moderatörlüğünü yaptığı panele, Prof. Dr. Ayşe Akın, Dr. Özge Yenier Duman, Dr. Vahide Bilir, Dr. Dilek Aslan ve Dr. Tuğrul Erbaydar konuşmacı olarak katıldılar.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön