e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Mart 2004  Sayı: 118

 

Ege Bölgesi Tabip Odaları’ndan ortak açıklama:

“Etkinliğimiz GöREV’imizdir”

Tıp Dünyası - AFYON - Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak Tabip Odaları, “6 Mart Kamu Yönetimi Temel Yasası’na Hayır Mitingi” ve “10-11 Mart GöREV’i” öncesinde ortak bir basın açıklaması düzenleyerek, 14 Mart Tıp Haftası etkinliklerinin “Etkinliğimiz GöREV’imizdir” sloganıyla yürütüleceğini duyurdular.

Afyon, Aydın, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak Tabip Odaları’nca 21 Şubat 2004 günü Afyon’da gerçekleştirilen toplantıda Ege Bölgesi Tabip Odaları’nın etkinlik sürecini nasıl yürüteceği görüşüldü. Toplantıdan sonra yapılan basın açıklamasında sağlık çalışanlarının talepleri anımsatılarak, sağlığa ve eğitime yeterli kaynak ayrılması, herkese eşit, ulaşılabilir, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti sunulması, sağlık çalışanlarının özlük haklarının hızla iyileştirilmesi, toplum sağlığını riske edecek düzenlemelerin geri çekilmesi, Kamu Yönetimi Temel Yasası, Aile Doktorluğu, İşyeri Hekimliği ve sözleşmeli hekimlik uygulamalarının gündemden çıkarılması istendi.

8 aydır süren pilot uygulamalarında kaliteyi artırmak yerine niteliksiz sağlık hizmeti sunumunu ortaya çıkarmış olan performansa dayalı döner sermaye uygulamasının tüm yurtta uygulanmaya başladığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

“Toplumun örgütlü kesimlerinin seslerine kulak vermek yerine, devamlı ‘Ben yaptım oldu’ mantığı çinde düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu Yönetimi Temel Yasası, İşyeri Hekimliği Yönetmeliği, Sözleşmeli Personel İstihdamı gibi uygulamalar sivil toplum örgütlerinin fikirlerini almadan, görüşlerine önem vermeden yaşama geçirilmeye çalışılmaktadır. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sadece sağlık personeli değil donanım yönünden de güçlendirilmesi hizmet bütünlüğü için şarttır. Pratisyen hekimlerin ismini değiştirerek, eğitimi, ücreti ve statüsü belli olmayan ‘Aile Doktorluğu’nun birinci basamağa çözüm getiremeyeceğinin görülememesi acıdır.”

Açıklamada, sağlık çalışanlarının temel talebinin ve amacının nitelikli sağlık hizmeti vermek olduğu bir kez daha vurgulandı.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön