e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

 

"Ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı" için g)ö)revdeyiz;
24 Aralık'ta yine hep birlikte!

1-1.jpg (6089 bytes)Hekimler ve sağlık çalışanları sağlık alanındaki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yaptıkları çağrıya ve bu çağrının halkla birlikte en yüksek sesle dile getirildiği 5 Kasım uyarı eylemine hükümetin duyarsız kalması üzerine, 24 Aralık günü yeniden acil sağlık hizmetleri dışında 1 gün süreyle g(ö)revdeler. Eylemlilik süreci, hekimlerin “ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı” olarak ifade ettikleri “olmazsa olmaz” taleplerinehükümetten bir yanıt gelinceye kadar devam edecek.


Eylem takvimini tabip odaları başkanları belirledi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Cumhurbaşkanı Sezer'i ziyaret etti
Sağlık alanındaki sorunlar Cumhurbaşkanı'na iletildi

TTB Merkez Konseyi üyeleri, 2 Aralık 2003 Salı günü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i Çankaya Köşkü’nde ziyaret etti. Türk Tabipleri Birliği’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sezer’e Türkiye’de sağlık alanının, hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunları ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çözüm önerileri sunuldu.


İşçi sağlığına dabe

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” Türk Tabipleri Birliği’nin ve işyeri hekimlerinin büyük tepkisine karşın, 16 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşçi sağlığına darbe vuracak düzenlemeler içeren yönetmelik, işveren örgütlerinin görüşlerine göre biçimlendirildi.


İşyeri hekimliği tasfiye ediliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağı, içerdiği düzenlemelerle bugüne kadar bu alanda elde edilen bütün birikimi ortadan kaldırıyor. Yönetmelik taslağına sert tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği ve işyeri hekimleri, taslağın derhal geri çekilmesini istediler.

"İşçi sağlığı ve işyeri hekimliği ruhu yok sayılıyor"

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Haluk Başçıl, işyeri hekimlerinin görev ve çalışma esaslarını düzenleyen yönetmeliğin işçi sağlığını yok saydığını söyledi. Yönetmeliğin İş Yasası’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın teşkilat yasasına ve ülkede çeşitli yasalara aykırılıklar içerdiğine dikkat çeken Başçıl, “Yönetmeliği hazırlayanların bilgi düzeyinin bu olması bizim açımızdan son derece üzücüdür” dedi


Gündem
24 Aralık
Dr. Füsun Sayek

f_sayek.jpg (1789 bytes)Gazete haberi böyle... Kaynağı bir devlet kurumu… Zaten yaşadıklarımızı, hissettiklerimizi doğrulayacak cinsten bir haber…         Aynı haberde sosyal yardım için başvuran ailelerin sayısının da 5 kat arttığı söyleniyor. “Siz de hep böyle haberleri mi okursunuz” diye sormayınız. Evet diğer bazı haberleri de okuyor, ama ne yazık ki yaşadığımız gerçeklerle çok da bağdaştıramıyorum.


SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan:
"Ortak kullanımın maliyeti 100 trilyon"
SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan, yaşam geçirildiği 1 Temmuz tarihinden bu yana “ortak kullanım”dan yararlanan SSK’li hasta oranının yüzde 25 olduğunu söyledi. Bugüne kadar SSK’ye kesilen faturanın 100 trilyon civarında olduğunu belirten Karahan, ortak kullanım projesinin tüm Türkiye’de yaygınlaşması durumunda bu rakamın 1 katrilyona yaklaşabileceğini öngördüklerini kaydetti.

TTB'den KESK'e destek
KESK üyesi çalışanların Kamu Yönetimi Temel Yasası tasarısını protesto etmek amacıyla düzenlediği eyleme destek veren Türk Tabipleri Birliği, “Ülke çoğunluğunun lehine yaklaşımları esas alan tüm programların desteklenmesi ve sahiplenilmesi büyük önem taşımaktadır” açıklamasını yaptı.

Prof. Dr. Yaman Örs, hekimleri 5 Kasım'a götüren süreci ve sonuçlarını değerlendirdi
"Seçilenler atananları haksız biçimde yargılıyorlar"
Deontoloji Uzmanı Prof. Dr. Yaman Örs, hekimlerin 5 Kasım’a gelinceye kadar sorumlulukları ve hakları açısından öteki bütün yolları tükettiklerini söyledi. Sağlık Bakanı Akdağ ve Başbakan Erdoğan’ın hekimlere yönelik sözlerini de değerlendiren Örs, demokrasi kültürü ve eğitiminden yoksun kişilerden hekimlerin sorunlarını algılayabilmelerinin beklenemeyeceğini kaydetti. Örs, “Sağlık konusunda kendi sorumluluklarını ne kadar yerine getirdiler ki, kendilerinde bizlere bunları söyleme hakkını buluyorlar?” diye konuştu.

TTB, Sağlık Bakanlığı'nın "aile doktorluğu"nda bir son dakika dayatmasını önledi
"Aile doktorluğu kabul edilemez"
Sağlık Bakanlığı’nca sağlık ocaklarına gönderilen ve pratisyen hekimlerden aile doktoru olup olmama konusunda karar vermeleri istenen yazıya hekimler ve Türk Tabipleri Birliği tepki gösterdi. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Akdağ ile görüşen TTB Merkez Konseyi üyeleri, aile doktorluğunun ve bu tür dayatmaların kabul edilemeyeceğini bildirdiler.

Satranç... Satranç... Satranç...
İki hamlede mat

Bulmaca... Bulmaca... Bulmaca...

Arada bir
Eylem ahlaki mi?
Dr. Murat Civaner

Hekimler, sözleşmeli çalışmaya ilgi göstermedi
Sağlık Bakanlığı’nın “eleman temininde güçlük çekilen yerlerde görevlendirmek” gerekçesiyle yaşama geçirdiğini söylediği ancak hekimlerin ve sağlık çalışanlarının iş güvencelerinin yok edilmesi anlamına gelen “sözleşmeli personel” kadrosuna hekimler ilgi göstermedi. 940 uzman hekimin alınacağı kuraya 206, 2 bin 545 pratisyen hekimin alınacağı kuraya 1713 kişi başvuru yaptı.

İşyeri Hekimlerinin Görev ve Çalışma Esaslarını Düzenleyen Yönetmelik taslağına ilişkin TTB görüşleri
Ülkemizde gerçek durumu yeterince yansıtmamakla birlikte elimizdeki tek veri kaynağı olan SSK istatistiklerine göre, 2002 yılında toplam 72 bin 344 iş kazası ve 601 meslek hastalığı sonucu 378 kişi yaşamını yitirmiş, 2 bin 87 kişi de sürekli sakat kalmıştır. Ülkemizde günde ortalama 3 işçi iş kazası nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Türkiye’deki iş kazalarının sayısı Avrupa Birliği ülkelerinin ortalamasının 5 katı kadardır. İnsanlık dramı olarak nitelendirilen bu kara tablo, işçi sağlığı ve güvenliği konusunun insan yaşamı ile olan bağını, çok açık bir biçimde gözler önüne sermektedir.

Meslek örgütleri sus pus mu?
dalet Bakanı Cemil Çiçek ilginç bir politikacı. Bakanlığının yanı sıra hükümet sözcülüğü görevini de yürütüyor. Böylece Başbakan’dan sonra kamuoyunun karşısına en çok çıkan siyasetçi durumunda. Uzun siyaset yaşamında kazandığı tecrübe sayesinde kolay iletişim sağlıyor. Değindiği konularda yaptığı çarpıcı benzetmelerle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor. Buğday üreticileriyle süne zararlısı hakkında konuşurken bile konuyu hazine sünelerine ve hortumculara getirebiliyor. Gazeteciler ve televizyoncularla da rahat bir diyalog kuruyor. Katıldığı programlarda açık sözlü ve samimi bir portre sergiliyor. Bu tavrı kendisini dinleyenlerde ikna edici bir etki yaratıyor.

Dışarıdan Göz...
Görev ve Grev
Aydın Çubukçu
 

Beslenme saati... Beslenme saati... Beslenme saati...
Dünyadaki protein tüketimi


Hukuk Köşesi
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Av. Mustafa Güler
TTB Halk Sağlığı Kolu-DISK’e bağlı Dev.Maden-Sen, maden bölgelerinde tarımsal tahribatı azaltmak ve rehabilitasyon sağlamak amacıyla bir çalışma yürütmekte, bu kapsamda pilot bölge olarak seçilen Tavşanlı bölgesinde rehabilitasyon etkinliklerini sürdürmektedir. Dev.Maden-Sen, Balıkesir’in Balya İlçesindeki maden bölgesinde de benzer bir etkinlik başlatmayı planlamış ve bu amaçla bölgeye bir inceleme gezisi yapılmıştır. Geziye Dev.Maden-Sen’in çağrısı üzerine TTB Halk Sağlığı Kolu, TMOBB vb. meslek örgütlerinden katılım olmuştur. Geziye TTB Halk Sağlığı Kolu adına katılan Dr. Nilay Etiler ve Dr. Esin Kulaç’ın izlenimleri

Dr. Metin Sürmeli'yi tanır mıydınız?

Tıpta Uzmanlık eğitimi Kurultayı 6-7 Aralık 2003 tarihlerinde İzmir'de gerçekleştirildi
Uzmanlık eğitimi ütün yönleriyle değerlendirildi
Uzmanlık eğitiminin çeşitli yönleriyle tartışıldığı IX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı’ndaki eğitim etkinliklerinde yüksek verim ve başarı sağlandı. Tıpta Uzmanlık Tüzüğü’nün önemli gündem maddesi olduğu kurultayda, tüzüğün uzmanlık eğitiminin taraflarını oluşturan tıp fakülteleri, Sağlık Bakanlığı, SSK, Türk Tabipleri Birliği ve uzmanlık derneklerinin eşit ölçüde katılımını sağlaması gerektiği kaydedildi.
 

TTB Merkez Konseyi eski başkanı, halk sağlığı bilim adamı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına düzenlenen halk sağlığı etkinlikleri gerçekleştirildi...
Nusret Fişek etkinliklerle anıldı

12-1.jpg (4385 bytes)Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi eski başkanı, halk sağlığı bilim adamı Prof. Dr. Nusret Fişek anısına verilen ödüller Nusret Fişek Halk Sağlığı Günleri kapsamında sahiplerini bulurken, “Türkiye’de Değişik Sektörlerdeki Tahribat: Bunlara Karşı Ne Yapılabilir” konulu panel ve “Halk Sağlıkçılar Sağlıkta Dönüşümü Tartışıyor: TTB Ne Yapıyor, Ne Yapmalıyız” konulu forum gerçekleştirildi.
 

KİTAP... KİTAP... KİTAP... KİTAP...  KİTAP... KİTAP...

"Çıplak Ayaklı Araştırma" çıktı

Çok sayıda halk sağlığı uzmanının katıldığı forumda halk sağlıkçılar uyardı:
"Kamu kaynaklarının talanı yoksulluğu azdırıyor"
Prof. Dr. Nusret Fişek Halk Sağlığı Günleri etkinlikleri kapsamında 2 Kasım günü “Halk Sağlıkçılar Sağlıkta Dönüşümü Tartışıyor: TTB Ne Yapıyor, Ne Yapmalıyız?” konulu forum gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli yerlerinden çok sayıda halk sağlığı uzmanının katıldığı forumun ardından, kamuoyuna bir açıklama yapılarak şu uyarılarda bulunuldu:
Türkiye'de 16014 HIV/AIDS taşıyıcısı var
 

KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...KISA KISA...

İnsan hakları günü "buruk" kutlandı

TTB İstanbul'aki bombalama eylemlerini kınadı

Hatay'da "Sağlıkta Dönüşüm" toplantısı

CHP'den TTB'ye destek

Bakkalcı, "Kamu Yönetiminde Reform" panelinde konuştu


 

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön