e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

İşyeri hekimliği tasfiye ediliyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca hazırlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağı, içerdiği düzenlemelerle bugüne kadar bu alanda elde edilen bütün birikimi ortadan kaldırıyor. Yönetmelik taslağına sert tepki gösteren Türk Tabipleri Birliği ve işyeri hekimleri, taslağın derhal geri çekilmesini istediler.

Tıp Dünyası - ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” taslağı işyeri hekimliğini tasfiye edecek düzenlemeler içeriyor. Taslak işyeri hekimleri arasında infial yaratırken, Türk Tabipleri Birliği taslağın geri çekilmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ve hekim milletvekilleri düzeyinde girişim başlattı.

Taslak işyeri hekimliği alanıyla ilgili olarak şunları getiriyor:

- 1988 yılından bu yana TTB’nin kuruluş Yasasına dayanarak İşyeri Hekimliği eğitimleri sonucunda verilen sertifikaları hükümsüz sayıyor. 16 yılda yaratılan olumlu birikim yok sayılıyor. Eğitim ve sertifika Çalışma Bakanlığı tarafından verilmek isteniyor.

- 50 ve daha yukarı işçi çalıştıran bütün işyerlerinde hekim çalıştırma ve sağlık birimi kurma zorunluluğu kaldırılıyor. İşçi sayısına bakılmaksızın işyerlerine ortak sağlık birimi kurma veya dışardan bu hizmeti satın alma olanağı getiriliyor. Böylece çalışan birçok hekimin işsiz kalmasının önü açılıyor.

- İşyeri, işyerinde hekim çalıştırsa bile, hekimin işyerinde bulunması istenmiyor. İşyeri hekiminin görev tanımı oldukça geniş tutulmasına karşın, koruyucu sağlık hizmetleri için işçi başına ayrılması gereken aylık 15 dakika, ayda 2,5 dakikaya indiriliyor.

- İşyeri hekiminin görevini deontolojiye uygun  olarak görevini yerine getirmesinde  olumlu etki sağlayan   tabip odası aracılığı ile görevlendirme kaldırılıyor. Böylelikle işyeri hekimlerinin mesleki bağımsızlığı işverenin insiyatifine bırakılıyor.

- Hekimin görevine son verilmesinde, uluslararası özel kurallar ile bütün işçiler için öngörülen iş güvencesine yönelik hükümler dahi yok sayılıyor. İşveren, beğenmediği hekimin işine üç gün içinde bildirmek koşulu ile derhal son verebiliyor.

Taslak hukuka aykırı

Taslakta yer alan ve getirilmek istenen bu hükümler, işçi sağlığını koruyup geliştirme amacına aykırı olduğu gibi,  4857 Sayılı İş Kanuna, 3146 Sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna, 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununa, Uluslararası Çalışma Örgütünün 112 Sayılı Tavsiye Kararı, 155 ve 161 Sayılı Sözleşmelerine Avrupa Birliğinin 89/391 Sayılı çerçeve direktifine ve daha önce verilmiş yargı kararlarına da aykırılık içeriyor. İşyeri hekimliği alanında önemli hak kayıplarına ve iş sağlığı hizmetlerinde olumsuzluklara yol açacak olan taslak ile işyeri hekimliği alanı tamamen tasfiye ediliyor.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön