e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

“Ücretimiz, iş güvencemiz, sağlık hakkı” için g(ö)revdeyiz;

24 Aralık’ta yine hep birlikte!

1.jpg (30525 bytes)Hekimler ve sağlık çalışanları sağlık alanındaki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yaptıkları çağrıya ve bu çağrının halkla birlikte en yüksek sesle dile getirildiği 5 Kasım uyarı eylemine hükümetin duyarsız kalması üzerine, 24 Aralık günü yeniden acil sağlık hizmetleri dışında 1 gün süreyle g(ö)revdeler. Eylemlilik süreci, hekimlerin “ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı” olarak ifade ettikleri “olmazsa olmaz” taleplerinehükümetten bir yanıt gelinceye kadar devam edecek.

Tıp Dünyası - ANKARA - Hekimler ve sağlık çalışanları, sağlık alanındaki olumsuzlukların giderilmesi amacıyla yaptıkları çağrıya ve bu çağrının halkla birlikte en yüksek sesle dile getirildiği 5 Kasım uyarı eylemine hükümetin duyarsız kalması üzerine 24 Aralık 2003 Çarşamba günü, yeniden 1 gün süreyle ve acil sağlık hizmetleri kapsam dışında tutulacak biçimde g(ö)revde olacaklar.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, 3 Aralık 2003 günü bir basın toplantısı düzenleyerek, “sonuç alıncaya kadar” sürdürecekleri eylem programı kapsamında 24 Aralık için  1 gün süreyle g(ö)rev çağrısı yaptı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Füsun Sayek, 5 Kasım sürecinin halkın da desteğiyle çok büyük katılımla ve başarılı bir biçimde geçirildiğini, ancak bu süreci hükümetin görmediğini, duymadığını, anlamadığını söyledi. Sayek, eylemliliğin sonuç alıncaya kadar süreceğini bildirdi.

Merkez Konsey adına açıklamayı yapan TTB İkinci Başkanı Dr. Metin Bakkalcı da, “‘Sabır taşı çatlamadan’ uyarmak istedik ama ne yazık ki sabır taşı çatladı. Şu bilinmelidir ki, biz eylem yapmak için eylem yapmıyoruz. Biz mesleğimizi nitelikli biçimde yapmak istiyoruz. Bir protesto eylemi de yapmıyoruz. Herkesin bunu anlamasına karşın, hükümet anlamamakta ısrarlı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın talihsiz 5 Kasım konuşması bunun bir kanıtıdır” diye konuştu.

2.jpg (115146 bytes)24 Aralık’ta TTB’nin çağrısıyla 1 gün süreyle acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti verilemeyeceğini belirten Bakkalcı, “ücretimiz, iş güvencemiz ve sağlık hakkı” olarak ifade ettikleri “olmazsa olmaz” taleplerine yanıt alıncaya kadar eylemlerinin süreceğini bir kez daha vurguladı. Bakkalcı, TTB dışında pekçok örgütün benzer çaba içinde olduğuna işaret ederek, “Halkın, hekimlerin, çalışanların mutluluğu için inanıyoruz ki biz birşeyleri değiştirmeye muktediriz ve bunu başaracağız” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın pekçok düzenlemeyi alanın ilgilileriyle hiçbir biçimde paylaşmadan yaşama geçirmeye devam ettiğine dikkat çeken Bakkalcı, “Taleplerimizi dikkate almak bir yana ortamı daha da kaotik hale getirecek yeni önerilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Halkımızın yine bizi anlayacağını umuyoruz” dedi.

Gazetecilerin eylemlerin ne biçimde yürütüleceğine ilişkin soruya da TTB Merkez Konseyi Başkanı Füsun Sayek, “Biz yanıt almayı bekliyoruz. Bu alacağımız yanıtla ilgili” diye karşılık verdi.

 

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön