e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, Cumhurbaşkanı Sezer’i ziyaret etti

Sağlık alanındaki sorunlar Cumhurbaşkanı’na iletildi

TTB Merkez Konseyi üyeleri, 2 Aralık 2003 Salı günü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i Çankaya Köşkü’nde ziyaret etti. Türk Tabipleri Birliği’nin talebiyle gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sezer’e Türkiye’de sağlık alanının, hekimler ve sağlık çalışanlarının sorunları ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nin çözüm önerileri sunuldu.

Tıp Dünyası - ANKARA - Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyeleri, 2 Aralık 2003 Salı Günü Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile Çankaya Köşkü’nde bir görüşme yaptı.

Görüşmede Türk Tabipleri Birliği’nin sağlık alanına bütünlüklü olarak bakışı dile getirildi. Bu çerçevede ekonomiden eğitime kadar hemen her başlığın sağlığı ilgilendirdiği ve Türk Tabipleri Birliği’nin de sağlık alanını bu bütünsel yaklaşımla ele aldığı anımsatıldı.

Programlanandan daha uzun olarak yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Türkiye’nin sağlık alanındaki sorunlarının yapısal olduğu, dolayısıyla sadece bu hükümetle sınırlı olmayan bir geçmişe sahip olduğu belirtildi ancak AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte bu sorunların hızla derinleşen bir boyut kazandığına dikkat çekildi. Bu sürecin yasa taslakları, tasarılar, yasalar, yönetmelik ve genelgelerle biçimlendirildiği, hükümetçe yansıtılanın aksine Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere, ilgili kesimlerle arzu edilen paylaşmanın gerçekleştirilmediği ifade edildi.

Sezer’e, ayrıca “Genel Sağlık Sigortası”, “Aile Doktorluğu”, “Sözleşmeli Personel Yasası”, “Kamudan Özele Sevk” gibi son dönemde gündeme getirilen ya da yaşama geçirilen düzenlemelerle ilgili bilgi aktarıldı ve bunların ne yazık ki Türkiye’de yaşayanların sağlığına ya da hekim ve diğer sağlık çalışanlarının yaşam koşulları, çalışma ortamlarına orta ve uzun vadede olumlu bir katkısının olamayacağı vurgulandı. Parça parça gündeme getirilen bu düzenlemelerin bir bütün olarak Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı ile kazandığı anlam ve öneme dikkat çekilerek söz konusu tasarının çok sakıncalı bir bütünlük arzettiği de görüşmede dile getirildi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının maaşları konusunda da Sezer’e bilgi verildi ve bütün bu olumsuz tablonun 5 Kasım 2003 günü Türkiye çapında gerçekleştirilen uyarı etkinliğinin yaşanmasına zemin oluşturduğu aktarıldı. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının ve onların örgütü olarak Türk Tabipleri Birliği’nin önümüzdeki süreçte sorunların çözümü için kararlı ve etkin tutumlarının sürdüğünün altı çizilerek, Sezer’e talep ettiği her koşulda, TTB’nin bütün birikimiyle ve gerekli her konuda bilgi ve katkı sunmaya hazır olduğu belirtildi. Görüşmede ayrıca, Sezer’in de sağlık alanında yapıcı, kamuoyunu bilgilendirici platformların oluşturulmasında özel bir katkısı ve rolü olabileceği düşüncesi de iletildi.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön