e-posta

   Eski Sayılar | Künye | Ana Sayfa

TIP DÜNYASI
 

.

15 Aralık 2003  Sayı: 115

 

SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan :

“Ortak kullanımın maliyeti 100 trilyon”

6.jpg (15212 bytes)SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan, yaşam geçirildiği 1 Temmuz tarihinden bu yana “ortak kullanım”dan yararlanan SSK’li hasta oranının yüzde 25 olduğunu söyledi. Bugüne kadar SSK’ye kesilen faturanın 100 trilyon civarında olduğunu belirten Karahan, ortak kullanım projesinin tüm Türkiye’de yaygınlaşması durumunda bu rakamın 1 katrilyona yaklaşabileceğini öngördüklerini kaydetti.

Tıp Dünyası - ANKARA - SSK Sağlık İşleri Genel Müdürü Servet Karahan, Sağlık Bakanlığı ve SSK tesislerinin ortak kullanıma geçmesinden bu yana, SSK’li hastaların yüzde 25’inin Sağlık Bakanlığı hastanelerinde muayene ve tedavi olduğunu bildirdi. Ortak kullanım nedeniyle SSK’ye kesilen faturanın 100 trilyon civarında olduğunu belirten Karahan, ortak kullanımın tüm Türkiye’de yaygınlaşması durumunda bu rakamın 1 katrilyona yaklaşacağını öngördüklerini söyledi.

Servet Karahan, 1 Temmuz’da yaşama geçen ortak kullanım projesinin 6 aylık değerlendirmesini Tıp Dünyası’na yaptı. Bir takım aksaklıklar olmasına karşın gelinen durumun çok umut verici olduğunu savunan Karahan, devlet hastanelerindeki SSK’li hasta oranının yüzde 25 civarında olduğunu bildirdi. Karahan’ın ortak kullanım ile ilgili verdiği bilgiler şöyle:

Protokolde revizyon        yapıldı

Aksaklıklar doğrultusunda protokolde bir takım revizyonlar yapıldı. Birinci basamaktan sevk zorunluluğu kaldırılıyor. Hasta memnuniyeti iyi ancak istenen seviyede değil. Özellikle Sağlık Bakanlığı tesislerinde açılmış olan eczanelerde ilaçların hepsi karşılanamamakta. Bununla ilgili zaman zaman hastanelerimize reçeteler geri gelmekte, eksikler hastanelerimizden temin edilmekte. Ama yaptığımız düzenleme ile yılbaşından sonra bu sıkıntı ortadan kalkacak. Bir provizyon sistemi getiriyoruz. Öncellikle sigortalılarımızın müstehaklığı konusunda, sigortalıların sigorta müdürlüğüne gitme zorunluluğu ortadan kalkacak. Ayrıca biz kurum olarak da şu an tıbbi bir çalışma içindeyiz, ayaktan hastalarımızın ilaçlarını serbest eczanelerden temini konusunda görüşmelerimiz sürüyor.

Faturalar için “paket program”

Hastalardan evraklarına konulmak üzere istediğimiz kimlik, sağlık karnesi fotokopilerinin sayısını azaltıyoruz. Bu en önemli şikayetlerden birisi. Bunun dışında bir de fatura kontrolleriyle ilgili komisyonlarımızın çok yoğun olması nedeniyle gecikmeler vardı. Bununla ilgili de özellikle cerrahi branşlarla ilgili paket program hazırlıyoruz. Sağlık Bakanlığı’ndan paket program çerçevesinde hizmet alıp, fatura kontrol gerekliliğini azaltmak istiyoruz, komisyonumuza gelecek fatura sayısını azaltmak istiyoruz. Ameliyatlar paket programla yapılacak. Dolayısıyla birçok iş o paket programın içinde olduğu için o faturaların kontrolü çok zaman almaz. Çünkü sadece İstanbul’da günde 2000’in üzerinde faturanın kontrol edilmesi gerekiyor.

Birinci basamaktan sevk zorunluluğu kalkacak

Uygulama sonucunda şöyle bir şey ortaya çıktı. Birinci basamaktan yüzde 60 civarında hastanın direkt hastaneye sevkedildiği gerçeği ortaya çıktı. Biz bunlar için Sağlık Bakanlığı’na gereksiz bir ödeme yapmak istemiyoruz. Direkt ikinci basamak hizmeti almalarına imkan veriyoruz. Sadece ilaç yazdırmak isteyenler birinci basamağa gitmiş olacak.

Ortak kullanımın maliyeti

Faturaların kesin miktarını söylemek çok zor. Çünkü kontrol edildikten sonra komisyonlarda belli olur. Şu an 100 trilyon lira civarında bir fatura söz konusu. SSK’li hastaların yüzde 25’inin Sağlık Bakanlığı’ndan hizmet aldığı düşünülürse, bu hizmet bütün Türkiye’de yaygınlaştırıldığı zaman tahmin ediyorum bu rakam 1 katrilyon liraya yaklaşır. Ama söylediğim gibi bu rakamları konuşmak için çok erken. Şu anda, fatura komisyonundan onaylanıp geçenleri biz konuşabiliriz, bu da 100 trilyon civarında. Bunu da SSK belli indirimlerden sonra ödeyecek tabii.

Ödemelerde problem yok

Ödemelerde bir problem yok. Şu an böyle bir sorunumuz yok. SSK ödemeleri fatura kontrolü ve faturanın onaylanmasından sonra 45 gün içinde ödenir. Onaylanmış faturaların ödenmesinde hiçbir problem yok. Onaylanmış faturalardan bugüne kadar ne kadar ödeme yapıldığını muhasebeden öğrenmek gerekir. Onu tam olarak bilemiyorum. Birinci basamaktan direkt ikinci basamağa, hiçbir muayene yapılmadan sevkedilen hastaların faturalarının ödenmemesi konusunda bir genelge var. İki ayrı muayene ücreti ödenmesin diye bu konuda tedbir alıyoruz. Sağlık Bakanlığı ile uzlaştık. Onlar da kabul ettiler.

İrtibat büroları hekimlerin işi

Sağlık sigortacılık sisteminde mutlaka provizyon biriminde bir hekim görev alır. Sonuçta bir görevli sigortalının tedaviyi hak edip etmediğini kontrol eder, hekim de o işin tıbbi yönünü kontrol eder. Modern sigortacılık böyledir. Bizim yaptığımız bu düzenleme de ondan farklı bir şey değildir. Yani, hastanelerin sağlık bakanlığına bağlı hastanelerde SSK ofislerinde görev alan hekimlerin de görevi budur. Orada yapılan işlemleri kontrol etmektir, hekimliğin bir parçasıdır bu da. Hekimlik dışı bir iş değildir. Sağlık hizmetlerinin usulüne uygun yürütülüp yürütülmediğini kurumu adına denetlemek, yanlış yapılanları uyarmak, doğru yapılanları onaylamaktır. Bugüne kadar memurumuz rahat çalışmaya alışmış. Bir şekilde bu rahatlık gidince sıkıntı başlıyor, bunu da kabul edelim. Bu sıkıntıların önemli bir nedeni odur. Yoksa görevleri dışında herhangi bir görev üstlenmiş değildir. O yoğun görev bence onları sıktı.

Yeni iller ekleniyor

Aksaklıklar var, ama hiçbirşey başta aksamadan olmuyor. Düzeltiliyor; düzeltilmesinde iki kurum da zaman zaman görüşüyor, ortak kararlar alıyor. Bir takım revizyonlar devam ediyor, edecek, sistem en iyi nasıl çalışır konusunda çalışıyor arkadaşlar. Çünkü kısa sürede başka şehirler de ortak kullanımdan yararlanmaya başlayacak. Yeni yılda bir takım illerimiz daha bu hizmetten yararlanmaya başlamış olacaklar. Bütün illerimiz istekli, özellikle sağlık müdürlüklerimiz bizi arıyorlar, bizi uygulamaya dahil edin diye. Çünkü döner sermaye gelirlerini artırmak istiyorlar bir şekilde. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde her iki bakanlığın hastaneleri de çok yoğun. Ama Anadolu’da devlet hastaneleri o kadar yoğun değil ve onlar da SSK hastalarına hizmet vermek istiyorlar. Şu aşamada 5 il daha eklenecek. Bursa ve Adana netleşti.

 

TIP DÜNYASI

Sayfa başına git         Başa dön